Home > > Sheldan Nidle - 3. november 2015

Sheldan Nidle - 3. november 2015

8 Manik, 0 Xul, 12 Manik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle!) Lige nu er jeres verden i forandring. Mørket tillader endelig Lyset og dets mange allierede at fuldføre den store opgave med at overføre midler og de ledsagende obligationer til særlige depoter. Proceduren tager længere tid end først forventet på grund af de ekstraordinære forholdsregler, som sådan en stor levering kræver. Derfor tager det en uge længere end forventet. Mørket ved, at når først denne formidable opgave er færdig, vil de længe lovede massearrestationer af de mørke håndlangere på de øverste niveauer begynde. Indtil da bliver disse kæltringer nøje overvåget og mange er i husarrest. Særlige regler for udførelsen blev aftalt og dem i Lysets sikkerhedsafdelinger håndhæver entusiastisk reglerne. Lige siden jeres forfædre første gang betrådte Jorden som mennesker med hukommelsestab og vage erindringer om deres tidligere selv, har de mørke håndlangere været Anunnakiernes soldater. Den magt, som de udøvede, er nu til ende. Tiden med tvivl og frygt vil blive afløst af Kærlighed, frihed og overflod!

I den nye tid vil I generhverve de kvaliteter, som atlanteanerne stjal fra jer. Først vil I igen lære en historie, der med vilje blev forplumret af Anunnakierne og deres mørke håndlangere. Det er let at se, hvordan et falsk syn på jeres oprindelse blev produceret. Sandheden blev så fordrejet, at det for jer ser ud som ubevislige myter. Når et folk mister deres historie, er de modtagelige for en hvilken som helst form for manipulation eller pladder, som de fik af deres mørke mestre. Denne proces tog næsten 10 årtusinder at blive helt accepteret af jer. I løbet af den tid blev jeres forfædre udsat for tre perioder med opbygning og ombygning af de samfund, som de angiveligt fik af mørket. I de sidste seks årtusinder har I sjældent fået lov til at genopbygge med hjælp fra jeres åndelige familier og rumfamilier. Alt dette skete langsomt og med afmålte skridt på grund af Anunnakiernes mange regler, der skulle overholdes. Ikke desto mindre blev der gjort nogle små fremskridt i jeres bevidsthed. I øjeblikket er fremskridtshastigheden nu langt hurtigere. Mørkets tid er ovre!

I den kommende tid vil I blive i stand til at være frie og fremgangsrige. Brug denne tid med voksende bevidsthed til at acceptere jeres nye position og lære at anvende Kærlighedens og Lysets regler. Vær accepterende og søg samarbejde med andre. Lær om rigdommens kraft og vær så i stand til at give slip på den. Den vigtigste kraft er Åndens utrolige kraft. Vær i stand til at fylde jer selv med Kærlighed og lad Lyset fylde jer med en voksende bevidsthed, der giver jer mulighed for at føle sjælsenergien hos ??alle levende Væsener. Mærk, hvordan I ikke er alene og hvor smukt den barmhjertige og elskværdige Skaber forbinder jer til Himlen! En del af vores mission er at vise, hvordan galaktisk menneskehed udviklede sig og spredte sig i den enorme galakse. Efterhånden som I genvinder jeres tabte evner, kan I igen opdage, hvordan og hvorfor jeres velsignede rejser førte jer til Gaia og til en særlig mission for at redde og forny Gaias søsterverdener, Venus, Mars og Pax. I skal endelig genforenes med os og afslutte den yderst hellige opgave.

Når I gør det, giver I også næring til de tidligere "børn af Ancharas" ønsker om at udvikle lyslegemer og deltage i at flytte galaksen solidt ind i Lyset. Før det kan ske, vil I opdage mange mærkværdigheder, der var de første gamle udtryk for jeres kærlighed til frihed og de naturlige talenter, der skabte korte sammentræf med jeres evner til at opfinde og forfølge en mere udviklet livsstil. De første forsøg har længe været glemt af jer. Vi agter at vække disse talenter til live igen og forklare, hvordan klikens forsøg på at kvæle dem endeligt vil mislykkes. Rundt omkring på jeres klode er stenmonumenter, som viser jeres indre ånd. Nogle af jer har gjort jer tanker om disse delvist ødelagte bygningsværker. De viser jeres erindring om Gaias livskræfter og hvordan I kan genoplive dem. De er blot et par eksempler på, hvem I igen vil være. Ethvert galaktisk menneske besidder et unikt sæt af talenter, der nådigt bidrager frit til det hele.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er i glæde! Vores mange samarbejdspartnere har travlt med at sætte scenen for vores nye virkelighed. Aftaler blev indgået skarpt og bestemt rettet mod at oprette en ny global finansiel struktur og en fastsættelse af datoer for fordelingen af ??velstands- og humanitære midler. For at sikre at distributionerne ikke kan stoppes, blev forskellige datoer fastsat for bekendtgørelserne af NESARA og GESARA. En ny verden fødes. Vi beder jer om at være tålmodige, da en lang række utrolige hændelser gøres klar til at blive afsløret. Vi takker Himlen for, hvad der er ved at blive født! En nådig velsignelse bliver os skænket. Efter Atlantis’ fald overtog Anunnakierne riget på overfladen. De fik at vide, at et tidspunkt blev fastsat, hvor Lyset skulle genvinde riget. Det er, hvad Himlen nu gør! Vi er så taknemmelige for, at denne store nådeshandling er over os!

Når disse talrige begivenheder begynder at dukke op, vær klar til at acceptere en stor revurdering af, hvad I tror er muligt. Se på disse mirakuløse hændelser som en gyldighed på Himlens kraft og nåde. I er højt Elskede. Det sker, lige som Himlen har lovet os. Vi skulle gennemgå en periode med læring. Denne læring vil være grundlaget for vores galaktiske guddommelige tjeneste. Denne historie skal ses som en grov tid, hvor vi gik gennem mørket og holdt ud. Vi er Himlens hærdede soldater. Vi skal bruge denne viden til at forklare det meste af denne galakse ikke blot hvordan man overlever, men trives. I vil også vende tilbage til jeres opgaver som fysiske Engle. Vores guddommelige tjeneste er at undervise og forklare hele denne himmelske operation. Sammen vil vi blive en yderst Elsket gruppe af sjæle, som nådigt vil sprede vores visdom gennem al fysikalitet! Hosianna! Hosianna!

Meget vil blive forventet af os! Vi blev sænket fra glæden ved fuld bevidsthed ned i en verden fyldt med en lang række af rædsler. På trods af det var Anunnakierne og deres håndlangere ude af stand til at tage de hellige tanker fra os. Vi beholdt vores erindringer. Vores guddommelige tjeneste som Opstegne Mestre var at give jer nåde og redde jer fra mørkets forfærdelige hærgen. Sammen har vi overlevet og er parate til at få de rigdomme og den frihed, som Himlen sørger for. Vi er henrykte over, hvad der sker! I skal vende tilbage til Kærlighed, Lys og en nådig viden om jeres sande selv. Denne tilbagevenden vil bringe jer tilbage til forening med Agarthanerne. I vil vende tilbage til riget, der så voldsomt blev ødelagt af atlanteanerne ved begyndelsen af ??dette store galaktiske år, der er ved at udløbe. Sammen har vi så meget at lære igen og så meget, mine Børn, at lære jer! Halleluja! Halleluja!

I dag forklarede vi, hvad der sker rundt omkring på den dyrebare klode! Meget vil pludselig dukke op og I vil pludselig blive bedt om meget. Vær derfor tålmodige og positive. I vil endnu en gang vende tilbage til jeres storhed. Brug det til at modellere en forunderlig verden og lære, hvor fantastisk Gaia er! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |