Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 29. juni 2018


Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 29. juni 2018

Mike Quinsey

På et plan er der lidt spænding, da indikationerne synes at tyde på, at tingene vedrørende revaluering af valutaerne skrider godt frem og næsten er klar til at blive offentliggjort. Det skal imidlertid bemærkes, at fuldendelsen af transaktionerne ikke i sig selv nødvendigvis er et grønt lys for at gå i gang. Det er så vigtigt et skridt, der skal tages, at beslutningen vil blive truffet af dem, der har et komplet billede af det sandsynlige udfald. Udfaldet er imidlertid sikkert, og absolut intet vil forhindre de mange forandringer, der skal løfte menneskeheden op. Vær fokuseret på et vellykket udfald, og I vil hjælpe det med at ske tidligere end senere.

Planeten Jorden er på vej mod et nyt område af Rummet, hvor vibrationerne er højere. I vil nu vide, at en sådan forandring er til jeres fordel, men indtil I er i de højere vibrationer, kan I ikke for alvor sætte pris på, hvordan det er. I særdeleshed vil sjæle med lavere vibration til sidst følge en separat vej for at fortsætte deres valgte levemåde. Det er fri vilje, når det er bedst, hvor der ikke lægges pres på de sjæle, der, som enhver anden, har udstukket den vej, der passer til dem. Som I utvivlsomt ved, kan I under ingen omstændigheder blive i en vibration, der er højere end jeres. Udvikling finder dog stadig sted, selvom det er i et langsommere tempo, og det er hovedsageligt, fordi lektioner skal læres om og om igen.

Forandringen i vibrationerne begynder allerede at have en effekt, og I har måske bemærket, at der er flere mennesker nu end tidligere, der er godt over 6 fod høje (6 fod=1,88 m), slanke af bygning og ikke er en undtagelse. Som årene går, vil der efterhånden komme flere og flere, og til sidst vil det være det normale. I jeres nylige historie har der været forskellige grupper af mennesker af alle højder, selv utroligt høje og godt over 7 fod høje eller mere. Noget af det relaterer til tidligere perioder, hvor der stadig fandt eksperimenter sted for at finde den ideelle menneskelige form. I den nylige fortid tyder det også på, at der har være ekstraterrestriske former som Væsnerne med "aflange kranier". Homo sapiens er den endelige form og passer nu til alle de forskellige Racer og har vist sig at være en succes.

Meget med hensyn til nye opfindelser er gjort klar til en passende tid, hvor de kan introduceres på en sikker måde. Om I bryder jer om dem alle, er jeres frie valg, men hvor det føles nødvendigt, lægges der større vægt på de ting, I vil have behov for. De hårde levevilkår og mangel på livets fornødenheder vil snart blive overvundet, og I vil virkelig komme til at vide, hvad det betyder, at leve i den Nye Tidsalder. Planerne for jeres fremtidige opløftelse er allerede blevet lagt, og mange råd og brugbare ideer til ønskelige forandringer venter, så I kan falde til ro efter mange liv med konstante omvæltninger. I er kommet gennem mørkets tunnel og ind i Lyset, så tænk og handl positivt og hjælp med at virkeliggøre den nye levemåde. Fortiden er ikke længere i stand til at påvirke jeres fremtid, få alt det ud af det, der er positivt, og det vil hjælpe Moder Jord, som også opløftes.

Jeres individuelle historie på Jorden går sandsynligvis tusinder af år tilbage, så når I ser jer omkring, indser I, at mange af jer er gamle sjæle. Det faktum, at få af jer husker tidligere liv, giver jer det indtryk, at I ikke har en historie om reinkarnation på Jorden. Nogle spørger "hvorfor" og svaret er, at I så kan koncentrere jer om udfordringerne i det pågældende liv. Ellers ville I utvivlsomt blive distraheret og ikke være i stand til helt at hellige jer de forhåndenværende opgaver. Se andre nøjagtigt som jer selv, uanset hvilken livsstil de har valgt i denne omgang. De er jeres ligemænd og er kun forskellige med hensyn til, hvor langt de har rejst på deres valgte vej.

Alle sjæle har et iboende instinkt for at udvikle sig og for underbevidst at søge vejen hjem. Da I imidlertid kun er bevidste med begrænset bevidsthed, ved I ikke præcist, hvad det er, I søger. Sandheden er ingen hemmelighed, og alligevel vil nogle tvivle på sandheden om, at I er motiveret til at vende tilbage til Lyset og alt det, det betyder. Kærlighedens energi i Guddommen er så overvældende, dog alligevel så ønsket og uforglemmelig, at sjæle på det plan lever i evig ekstase. Ord er utilstrækkelige til at beskrive en sådan lyksalighed, som er tidløs. Det må synes underligt for jer og næsten utroligt, dog er I højst sandsynligt blevet fortalt om jeres rejser til og fra Guddommen. Historien er, at Gud sendte alle sjæle ud for at opleve, og på et eller andet tidspunkt kalder han dem tilbage, så Guddommen fortsat kan vokse gennem dem.

UDDRAG FRA: KRYON. EXPLAINS WHY SOME LIGHTWORKERS FEEL STUCK AND HOW TO EASILY CHANGE IT (KRYON. FORKLARER, HVORFOR NOGLE LYSARBEJDERE FØLER, AT DE ER KØRT FAST OG HVORDAN DET LET KAN ÆNDRES.)

I kommende generationer vil sygdom ikke findes. I kan ændre selve kernen af, hvem I er - I er et barn af Gud, gå stolt, så I ikke er syge, I har kontrollen. I kan skabe jeres egen virkelighed. Når kroppen er i balance, behøver I ikke at gentage bekræftelser. Den gamle sjæl og den nye energi er Jordens dimittend, de ved, hvad de gør. Viis langt ud over de livstider, der er mærkbare for andre, og det er grunden til, at det vil tage generationer at udvikle en Jord, der aldrig vil gå i krig. Vi har opfindelserne, de begynder at blive givet fri, de vil ophæve fysikken og problemerne og alle de ting, der afholder jer fra at gøre dette eller hint. Det hele er der, viden vil blive jeres, og sygdom vil forsvinde. Det er et Utopia, men det vil ikke være en perfekt Jord. Forstå, hvordan livsprocessen virker, og I når et punkt, hvor I forstår, hvordan elektricitet skabes af Jordens varme, der ligger lige under jer, i Jordens skorpe, og den er gratis. I er evige, og når I er færdig med livet, kommer I direkte tilbage på en måde, der er ny og anderledes og oprindelig, med en bevidsthed om, hvad I ikke skal gøre, med et bedre liv, end I kan forestille jer.

SLUT PÅ REDIGERET UDDRAG AF BUDSKAB FRA KRYON.

Der er ingen tvivl om, at fremtiden bliver kortlagt for os, når vi udnytter de nye vibrationer, der højnes og fortsat vil gøre det, indtil vi er kommet langt op over vores nuværende niveau. Det betyder, at vi gradvist vil finde det muligt at skabe gennem vores tankes kraft hurtigere, indtil vi når et punkt, hvor det sker øjeblikkeligt. Nogle sjæle har oplevet "spontan helbredelse", inklusive forfatteren, men det er ikke helt det samme. Det er nødvendigt at begynde at beherske jeres tanker, da de, der er negative, ligeledes er kraftfulde.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har den samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge