Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 8. juni 2018


Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 8. juni 2018

Mike Quinsey

Jeres tålmodighed er bemærkelsesværdig og rosværdig, da I har vidst, at vigtige begivenheder indvirker på jer og jeres verden. De har været tæt på at blive afsløret i temmelig lang tid, og I vil blive belønnet på flere måder end en, og I vil nu vide, at intet kan hindre forandringerne i at finde sted. Selve planeten gennemgår også farlige forandringer, og har gjort det i nogen tid og er ansvarlig for det halvdårlige og usædvanlige vejr, I har oplevet. Det endelige udfald vil være til jeres tilfredshed og glæde, da de ekstremer, I oplever, ikke længere vil finde sted.

Som I utvivlsomt ved, spiller vejret en vigtig rolle i mange af jeres oplevelser, måske mere end I erkender, og en af dets vigtigste roller angår jeres fødevareproduktion. Vær endnu engang forvisset om, at eventuelle problemer kun vil være midlertidige, og med et kig ind i den fjerne fremtid vil I have mad replikatorer og kunne trække vand til at drikke ud af den luft, der omgiver jer. De, der har ansvaret for at trække jer i den rigtige retning, forbereder altid nye innovationer eller systemer, der vil føre jer ind i en fremtid, hvor livet bliver behageligere og meget lettere. Støv har altid været et problem, men igen vil der i sidste ende blive taget hånd om det af tekniske indretninger, der vil fjerne det og rense luften omkring jer.

Som I måske forventer, bringer det at være i en Ny Tidsalder mange nye opfindelser og andre måder at gøre tingene på, end I har været vant til førhen, som er billigere og mindre tidskrævende. Faktisk vil I efterhånden finde ud af, at I som følge heraf vil have meget mere tid til jer selv. Det vil være meget nyttigt, da I vil have rigelig tid til jeres hobbyer eller interesser, som I dyrker. I kan for eksempel være en, der kan lide at rejse rundt i verden og se, hvordan andre lever, og de forskellige måder at rejse på vil være helt anderledes end nu. Der vil være ultrahurtige forbindelser til alle dele af verden og meget vil foregå under jorden, uafhængigt af det spornet I i øjeblikket bruger. At rejse på oceanerne med skib vil blive en ting, der hører fortiden til, undtagen som en fritidsaktivitet, og skibsforsendelse vil generelt blive betragtet som forældet og for dyrt. Traditionelle flyrejser vil blive overtaget af Flyvende Rumskibe, der bruger Jordens magnetisme som kraftkilde, hvilket mange Extraterrestriske allerede gør.

Under alle disse forandringer vil Menneskeheden selv opleve en udvidet bevidsthed, og ting som telepati vil være almindeligt. Generelt vil meget af det, der har med den menneskelige oplevelse at gøre, forandres, og med jeres kærlighed til gadgets vil de fleste funktioner i forbindelse med daglige behov være automatiske. Robotter begynder at udføre nogle enkle funktioner og vil komme mere ind i billedet, som tiden går. De vil udføre opgaver, der i øjeblikket udføres manuelt, og der er ingen grænser for, hvad deres anvendelighed kan programmeres til. Fjernsyn vil blive udviklet til at give et 3D billede, der vil blive projiceret foran jer.

Alle disse fremskridt er allerede kendt, om end kun som ideer, der kan føre til projekter, der vil gavne jer. Fra de højere riger planter vi ideer i de mennesker, der er i stand til at bruge og udvikle dem til gavn for menneskeheden. Vi sikrer, at en række egnede mennesker er "programmeret", så ideerne ikke kommer til at ligge og samle støv på hylderne. Vores formål er ikke at lede jer ind på en bestemt vej, medmindre I først har fået en ide og har brug for hjælp til at udvikle den. Generelt er det jer, der har ideer om, hvad der kan være brug for og hvordan de udføres, og det er på det tidspunkt, at vi hjælper jer på gled med vejledning om, hvordan det bedst kan bruges. Vægten har altid ligget på at opmuntre jer til at kortlægge jeres egne fremtidige behov, og vi vil overvåge jeres udvikling, hvis det er nødvendigt.

Husk, at I på intet tidspunkt er helt overladt til jer selv, og I har altid jeres Guider ved hånden til at hjælpe jer. Der er dog ingen indblanding i jeres liv, undtagen når der er punkter i jeres udvikling, der kræver forandring, og vi vil forsøge at guide jer mod den vej, I skal gå ind på for at opfylde jeres livskontrakt. Nogle gange er det et kompromis mellem jeres frie viljes intentioner og jeres dedikerede vej. Nøgleordet er at følge jeres intuition, og hvis I føler jer ledt til at foretage en bestemt handling, så gør det, velvidende, at det højst sandsynligt kommer fra jeres Guider, der kan se det større billede. De ville bestemt ikke vildlede jer eller gå imod jeres beslutninger. Sandsynligheden er, at de ofte har opmuntret jer til at foretage den bedste handling, men de ville alligevel aldrig påtvinge jer disse ideer.

Som tiden går, vil jeres venner og hjælpere fra de højere riger komme tættere på jer, og der vil komme en tid, hvor de vil give sig til kende over for jer og tale åbent. Naturligvis vil der også være mulighed for at tale med jeres afdøde venner og familie. Når alt kommer til alt, findes døden ikke som sådan, undtagen i jeres forståelse af, hvad den betyder, hvilket i de flestes tilfælde betyder permanent død. Står det jer klart, at I har en sjæl, er udødelige og allerede har levet mange, mange liv, selv før I antog de menneskelige egenskaber.

I er allerede meget erfarne, men antager en ny personlighed, hver gang I forlader Guddommen for flere oplevelser, og I vokser hele tiden gennem dem og tager dem med tilbage til Guddommen hver gang. Forud for jeres inkarnationer på Jorden bliver jeres hukommelse "slettet" for at sikre, at jeres opmærksomhed ikke afledes fra de opgaver, der skal løses. Jeres udfordring har været at stige op over de lavere vibrationer og finde vej tilbage til Lyset, hvor succesen gør jer til et mere kraftfuldt og stærkere væsen. Som I også har fået at vide før, vil jeres udvikling stadig fortsætte med det formål at gøre jer til et Galaktisk Væsen, villig til den næste række af oplevelser for at øge jeres åndelige vækst endnu mere.

I Kære, det kan virke utroligt, at ud af det kaos og det sammenbrud, der finder sted på Jorden, vil I bevæge jer ind på en vej, der vil forandre alt, og til sidst føre jer tilbage til et højt niveau, som I i virkeligheden er meget bekendt med. Vækst kommer gennem erfaring, og I får muligheder for at nå det mål. I bliver hele tiden guidet til at opnå maksimal succes og gøre fremskridt i overensstemmelse med jeres livsplan. Som jeg har fortalt jer tidligere, er det planlagt med sådanne mål i tankerne, men hvis I vælger en anden vej, respekteres det på grund af jeres frie vilje. I vil uvægerligt i sidste ende finde jeres vej tilbage til den indvilligede livsplan, der normalt viser sig at være bedst for jer.

Utrolige tider venter jer i den nærmeste fremtid, så fasthold jeres plads i Lyset, og I vil hjælpe med at bringe forandringerne nærmere manifestation. Jeg vil forlade jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge