Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward - April 26, 2010

Matthew Ward - April 26, 2010

SEC vs Goldman Sachs; sammensætningen af Illuminati, tidligere og nuværende aktiviteter; reptil-væsener; retssag mod pædofil spejder-leder; vulkanudbruddet på Island er menneskeskabt; flystyrt, Polens præsidents død; teselskab-bevægelsen; økonomiske overvejelser, løsninger; tilstedeværelse af ånder; musik i den Gyldne Tidsalder; følgevirkningen af pistolbrug på ens sjælsvækst; livsformer skabt med ondsindede hensigter; nok sjæle til alle fostre; 1. maj global Kærlighedsdag

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew, der siger, ”Der er grund til opstemthed!” Efter måneders efterforskning, dokumentation af bevisførelse og møder bag lukkede døre, har De Forenede Staters ”Securities and Exchange Commission” [engelsk: ”SEC”] taget retslige skridt mod en økonomisk kæmpe, der bevidst har bidraget til den økonomiske ruin for millioner af landets borgere og ført til det internationale økonomiske kaos. Denne retssag har langt større betydning, end det i første omgang ser ud til. De øverste kanoner i Goldman Sachs og dens udløbere er blandt hovedmændene i Illuminati, og denne juridiske anklage handlende om svigagtig adfærd er et stort skridt i retning af at demontere Illuminatis verdensomspændende finansielle netværk, hvorigennem de finansierer deres andre ondsindede globale operationer.

2. Illuminati er ikke en organisation af medlemmer, der bærer visitkort, men snarere "paraply" navnet på forskelligartede grupper og et stort antal af magtfulde enkeltpersoner, som igennem århundreder har kontrolleret eller har haft stor indflydelse på de vigtigste aspekter af livet i hele jeres verden. I de senere år er de ligeledes blevet kendt ved andre betegnelser, såsom den hemmelige regering, New World Order, mørke klike eller elitisterne, og de indbefatter topfolk i finansielle institutioner, investeringsmarkeder, multinationale selskaber, religionerne, uddannelsessystemerne, medierne, militære styrker, retsvæsenet, underholdningsindustrien, det medicinske "etablissement", regulerende og rådgivende organer, de kongelige familier og Zionisterne.

3. De har kontrolleret regeringer, startet nationale og internationale krige, forårsaget hungersnød og udbredt fattigdom, skabt boom-tider for industrifolk og depression blandt de fattige, frigivet laboratorie-fremstillet virus og snigmyrdet oppositionen. De er ansvarlige for uretfærdige love, satanistiske ritualer, chemtrails og anden giftig forurening, ødelæggelse af dyrelivet på land og i havene, tankekontrol, den "ulovlige" narko-industri, udraderingen af borgerrettigheder og nægtelse af ens gudgivne frihedsrettigheder, tilbageholdelse eller misbrug af teknologi, samt politisk og ideologisk splittelse. Kort sagt, Illuminati har på en dybt ugunstig måde påvirket alt liv på Jorden - ja, selve Jordens eget liv!

4. Det er på grund af Illuminati's lange regeringstid med blodsudgydelser, korruption og undertrykkelse, at Jorden for omkring syv årtier tilbage i jeres lineære tid befandt sig i dødskamp. Hendes fortvivlelses-skrig var et råb om hjælp, og Gud autoriserede straks assistance fra åndeligt, intellektuelt og teknologisk avancerede civilisationer for at komme hende til undsætning. Med så massiv en infusion af lys og teknologier, som I ikke engang kan forestille jer omfanget af, stabiliserede utallige fra jeres universelle familie planetens kredsløb og gennemførte samtidig andre livredende foranstaltninger. Deres uvurderlige assistance er stadig i aktion den dag i dag, og noget af denne er rettet mod en afværgelse af Illuminatis planer i at bære frugt.

5. Nogle personer, der godt er klar over Illuminati's eksistens, tror, at de alle sammen er reptilvæsener. Det er nogle så sandelig også, især inden for de kongelige familier, som i vid udstrækning har holdt deres blodlinjer rene, men der findes også mennesker indenfor Illuminati's top-rækker. De fleste reptiler er langt mere fremskredne end Jordens menneskelige civilisation i forhold til intelligens og teknologisk udvikling, og de har en stærk kriger-mentalitet. Dog er det ikke det forskelligartede DNA i disse to racer, men snarere den frie viljes valg af ethvert enkelt individ af enhver race, der fører til djævelske aktiviteter. En sjæl kan have en meget avanceret intelligens og samtidig være berøvet for lys, undtagen den gnist, der er dens livskraft.

6. Og ligesom der findes lyse menneskelige sjæle i hele dette univers, så findes der også lyse reptiler. Sidstnævnte gruppe, som er ivrige efter at fjerne den fejlagtige tro, at deres race er synonym med mørke, arbejder side om side med mennesker og andre racer for at modarbejde den indsats, deres søskende, der har hældning mod mørket, forårsager, uanset hvor de måtte skabe kaos henne. Ligeledes har både reptiler og mennesker forladt den mørke lejr, alt som lyset er blevet intensiveret på Jorden, og sluttet sig til rækkerne af de lyse styrker.

7. Ved reptil-væsenerne på Jorden godt, at de er reptiler? Der kan måske forekomme den sjældne undtagelse, men i vores bevidsthed, der kender reptilerne, som lever blandt jer, om de befinder sig i lyset eller i mørket, deres race-slægtskab. Der findes flere menneske-reptil hybrider end rene reptilvæsener på planeten, og de fleste er ikke dagsbevidste om deres race-afstamning. Og det har heller ikke nogen betydning! Race har kun noget med det forskelligartede DNA at gøre, og det påvirker aldrig de frie viljes valg for enten gudelige gerninger eller mørke handlinger, eller henholdsvis åndelig udvikling eller tilbage-udvikling

8. Nuvel, en anden nylig udvikling i USA er en multimillion dollar kendelse af retten til den mand, der som dreng blev seksuelt misbrugt af en spejderleder. Også dette har konsekvenser langt ud over selve retssagen. En fortsat efterforskning af den mørke del af denne kæmpestore ungdomsorganisation sammen med en forfølgelse af Vatikanets i gennem lange tider dækken over kendte pædofile præster, vil i sidste ende nå toppen af Illuminati's lukrative internationale sexslaveindustri samt afsløre, at hovedkvarteret for satanisme befinder sig i indvoldene i Vatikanet.

9. Selv om disse to seneste juridiske kampe mod mørket er noget så velkomne, så ved vi godt, at de ikke er de dramatiske afsløringer, I har ventet. Alle oplyste sjæle i dette univers ville elske at se den fulde overflod af sandheder skyde ud som endeløse fyrværkerier i stedet for sporadiske opbud med stjernekastere, men det er bydende nødvendigt for oprettelsen af et fredselskende, ærligt globalt samfund, at sandhederne kommer frem som følge af retssager baseret på uigendrivelige beviser. Der er ligeledes det vigtige spørgsmål om, hvor mange chokerende oplysninger psyker kan håndtere på én gang.

10. I kan forvente, at Illuminati arrigt vil kæmpe hele vejen frem, men deres mørke aktiviteter, der er ved at blive offentlige, kan ikke omdirigeres, og slet ikke stoppes. Døren har nu åbnet sig en sprække, og intet de kan gøre, vil holde den fra at åbne sig endnu mere, indtil vibrationerne af det indstrømmende lys er så stærke, at de vil besejre enhver tøddel af mørke på planeten. Så tvivl ikke et øjeblik på, at lyset vinder - i kontinuumet, som Jorden hurtigt bevæger sig hen imod, har lyset allerede VUNDET!

11. Vi er glade for at se, at vulkanudbruddet på Island af nogle er blevet tilskrevet menneskeskabt teknologi, og rettelig så. Det var ikke Moder Naturs egen handling, og det var retningen af vindene, der forstyrrede flytrafikken, strandede tusindvis af rejsende og forårsagede uhørte økonomiske tab i de mange berørte nationer, heller ikke. Dette var de tilsigtede virkninger, alt som Illuminati anvender alle de midler, de kan finde på for at skabe frygt, kaos, forvirring og afledningsmanøvre for at forhindre den officielle anerkendelse af udenjordiske civilisationers tilstedeværelse. Da denne offentliggørelse [engelsk: ”disclosure”] indvarsler den totale rykken op med rode af Illuminati's onde globale imperium, vil de gøre hvad som helst for at den tv-transmitterede introduktion af vores rumfamilie ikke finder sted.

12 I denne sammenhæng kan det virke nok så sandsynligt, at Illuminati ligeledes stod bag flystyrtet og dødsfaldene af Polens præsident og andre af landets offentlige, militære og nationale ledere, men det er ej tilfældet. Alle disse personers førfødsels-aftaler indebar, at de ville forlade Jorden én masse på dette tidspunkt af to årsager: Det tragiske tab vil inspirere den polske befolkning til at løfte deres udsyn for deres lands kurs, og undersøgelser, der vil finde sted for at finde årsagen til flystyrtet, vil føre ind i områder, hvor korruption, bedrag og forræderi er at finde, så disse kan bringes frem i lyset.

13. I denne sammenhæng er der både en forskel og en lighed i forhold til prinsesse Diana’s dødsomstændigheder. Bilulykken og ambulancens omvej til hospitalet var udført af toppen af Illuminati, Englands kongelige familie; og Diana’s fysiske afsked var ligeledes en sjælskontraktbestemmelse med to formål: Ikke alene ville mange andre blive inspireret til at fortsætte reformerne hun gik ind for i samme omfang, som hun ikke selv ville have været i stand til, havde hun stadig været i live; men også de år, hvor den kongelige familie bevidst havde undgået Diana, og deres kolde reaktion på verdens udsendelser af sorg og kærlighed til hende vakte tvivl i blandt befolkningen om integriteten af den Britiske kongelighed og mistanke om deres engagement i hendes død – at stille spørgsmålstegn ved, hvad der tidligere har været taget for givet, er første skridt hen imod et åbent sind.

14. Hvad lover teselskab-bevægelse for den politiske fremtid i USA? Som enhver marginal del af samfundet, uanset den religiøse, etniske, kulturelle eller politiske baggrund, er disse enkeltpersoner blevet ført sammen af frygt for forandring og uvidenhed om sandheden. Radikale behaviorister inden for en hvilken som helst gruppe skaber overskrifter, hvorimod græsrods-bevægelser, der roligt skaber positive forandringer, ikke gør det, men det er sidstnævnte, der er den stadigt voksende kraft bag den åndelige fornyelse af Jordens indbyggere og transformationen af jeres verden.

15. Vi ønsker yderligere at sige, at lyset i hver enkelt af jer, der eksemplificeres ved jeres levede liv, er et væsentligt aspekt i denne enestående æra på Jorden - ja, i hele dette univers. Jeres lys strømmer ud og rører andre, som derefter vågner og realiserer deres eget potentiale som en drivkraft for gudelighed og reformation. Enhver person, der opnår denne bevidsthed, bliver ikke blot endnu et hellefyr for de stadig slumrende sjæle, men hvert et åbnet hjerte og sind tilføjer til lyset i den kollektive bevidsthed af Jordens beboere og påvirker derved hele universet på en velgørende måde. Det er, hvor kraftfulde hver og én af jer er!

16. Min bekymring er, at den amerikanske regering omsider bliver nødt til at indrømme, at den nationale gæld er så uhyrlig, at den aldrig kan blive tilbagebetalt. Hvad er sandsynligheden for, at dette sker, og hvis det gør, hvad så? Arbejdsløshed er det overordnede økonomiske spørgsmål de fleste nationer står over for; hvordan kan man rette op på dette, når der ikke er jobs nok i verden til alle, der har brug for et? Mit lands økonomi er blevet alvorligt ramt af, hvad der skete i USA, og det lader til, at uanset hvem der havde brug for et "skub", plejede at se til USA for et boost - hvor kan vi nu gå hen i stedet? Forudsat den globale økonomi ikke kommer tilbage til et solidt fundament, hvordan vil det hjælpe de lande, hvor et par enkelte korrupte personer er årsag til, at masserne lever i ekstrem fattigdom? Hvor meget længere vil de finansielle strabadser, der påvirker milliarder af menneskeliv, blive ved?

17. Disse spørgsmål med alvorlig bekymring, vil blive lettet i videst muligt omfang gennem indsatsen af fornuftige ledere med åndelig og moralsk integritet og ekspertise, men de kan ikke løses helt, før Jorden er i fjerde tæthed, hvor forskellene mellem jeres verden i dag og livet i den Gyldne Tidsalder er så utrolige, at de for jer er ufattelige. Så i dette øjeblik kan vi kun sige, at de økonomiske strabadser, som folk bliver konfronteret med verden over, gradvist vil reduceres, indtil Jordens beboere færdiggør deres valgte karmiske oplever og de personer, der klamrer sig til deres mørke handlinger, forlader planeten trinvist. Når disse igangværende processer går deres gang - og det vil de ved udgangen af 2012 – vil Jordens befolkning have det åndelige nærvær og den rejste bevidsthed, som er grundlaget for at leve på en sund, glad, samarbejdsvillig og fredelig måde med overflod til alle.

18. Læsere har spurgt til personer, der har været højt elsket eller afholdt med stor agtelse, så som Moder Maria, Martin Luther King, Moder Theresa, Michael Jackson og specifikke familiemedlemmer: Føler vi virkelig deres åndelige tilstedeværelse? Kommunikerer de med os gennem vores drømme? Disse situationer med nærhed er så sandelig mulige, endog ganske sandsynlige i denne tid, hvor mere og mere sjælsniveau kendskab om Enheden af Alt er ved at nå menneskers dagsbevidst niveau. Den kraftfulde energi fra Moder Maria indhyller hele Jorden i et tæppe af kærlighed; og kærlighedsbåndene mellem mennesker på Jorden og deres elskede sjæle i Nirvana er en evig forbindelse – at have en kraftig følelse af deres tilstedeværelse er helt naturligt. At tiltrække jer energien fra sjæle i ånden, som I ikke har kendt personligt, men i høj grad beundret og ofte tænker på, er energien fra "lige tiltrækker lige", der er i sin funktion.

19. Hvad I tænker på som værende drømme-kommunikation kan være fragmenter af minder fra jeres natlige besøg med disse sjæle; men da tredje tætheds overbevisninger ikke indbefatter, at de levende faktisk kan besøge de "døde", er den acceptable fortolkning, at I drømmer om dem. Alt som Jorden stiger ind i højere og endnu højere vibrationer, da vil jeres bevidsthed fortsætte med at udvide sig, indtil I tydeligt kan huske jeres besøg med mange sjæle på de astrale planer, hvor energien er kompatibel med jeres egen.

20. Hvordan vil musikken være i den Gyldne Tidsalder? Uanset om I vil lave den, lytte til den, eller danse til den, vil musikken være lige så opløftende, forskelligartet, gribende, sangbar, melodisk, nostalgisk-glad eller majestætisk i dens omfang, som den er det nu. Det, der ikke vil følge med ind i den Gyldne Tidsalder, er heavy-metal instrumentalnumre, sangtekster af destruktiv natur, og neoklassiske værker fyldt med dissonans. Disse genrer har deres plads her og nu, men de er af meget lavere frekvenser end vibrationerne i den Gyldne Tidsalder, hvor alt er harmonisk.

21. Udvælgelsen af emner i disse meddelelser er baseret på enten vores kendskab til udbredte kollektive overvejelser og interesser, eller et spørgsmål, der måske kun rører sig i ét sind eller måske nogle enkelte sind, men det giver os en lejlighed til at tale om noget, der kan være tankevækkende for mange. De næste to spørgsmål vedrører sidstnævnte kategori.

22. Hvis jeg bliver ejeren af en pistol, kan min sjæl stadig udvikle sig, eller gør det, at min sjæl laver et tilbageskridt? At eje en pistol er ikke anderledes end at eje en bil eller en telefon, en badebold eller en flaske cognac - ingen af disse eller andre objekter påvirker i sig selv sjælens vækst på den ene eller anden måde, men deres måde at anvende dem på gør. Når en pistol bruges af én person i en førfødsels-aftale for at dræbe en anden i samme aftale, og denne handling balancerer en tidligere livstids oplevelser for begge og opfylder deres sjæls-kontrakter for at fuldføre tredje tætheds karma, så udvikler de to sjæle sig ind i fjerde tæthed. At skyde enhver form for liv for den blotte nydelse af at skabe død og at skyde dyr "for sportens skyld" forårsager tilbageskridt i sjælsudviklingen, og det samme gælder for tortur af en hvilken som helst form for liv.

23. Ethvert liv, uanset hvor ubetydelig I måtte anse det for at være, er en sjæl. Dens livskraft kommer fra det Højeste Væsen i dette univers, hvis energi er kærligheds-lys essensen af Skaberen/ Kilden, det Højeste Væsen i hele kosmos, hvori alt liv i enhver form har en guddommelig Begyndelse.

24. Dette er ikke for at sige, at enhver form for liv, er blevet skabt ud af gudelige intentioner – det forholder sig på ingen måde således! Evigheder siden var det de mørke kræfters hensigt at sygeliggøre, svække og i sidste ende at ødelægge alt liv, og til dette formål skabte de mikrober. De ønskede højere livsformer at plage stadig højere livsformer, så de skabte sygdomsfremkaldende eller smittebærende insekter og gnavere for at sprede smitsomme sygdomme, der også var blevet skabt af dem. De skabte dyreformer, der indeholder dødbringende gift og indførte vildskab hos nogle dyr, der tidligere havde levet fredeligt med alle andre, for dermed at oprette rovdyr-byttedyr fødekæden.

25. Hvis en af disse forskellige livsformer udgør en dødsrisiko for et menneske eller et forsvarsløs dyr i menneskelig pleje, vil det at dræbe dyret, spare det udsatte dyrs eller menneskes liv, der er i fare. Denne handling ændrer ikke personens åndelige udvikling, og afhængig af omstændighederne, kan den endog fremskynde sjælens vækst. Når den eneste måde at stoppe en person fra at dræbe et andet menneske er, at skyde denne vordende morder, vil resultatet for den, der skyder, i vid udstrækning afhænge af de følelsesmæssige eftervirkninger.

26. Og: Er det muligt, at der kunne forekomme en situation, hvor der er flere fostre end der er sjæle, der afventer at blive inkarneret? Nej. Selvom hver sjæl, hvis sidste fysiske levetid har været på Jorden, går videre til Nirvana – om det så kun er for at suse lige igennem på vej til en anden destination - er det ikke kun Nirvanas beboere, der kan inkarnere på Jorden. Sjæle fra hele universet, hvis energi er kompatibel med jeres verden, kan vælge at inkarnere der, når der er en ideel forældre-barn-kombination og miljømæssige muligheder for sjælevækst.

27. Nogle beboere i Nirvana er der for at komme sig og genvinde styrken efter vanskelige levetider i andre civilisationer, og de kan vælge at tilbringe deres næste levetid på Jorden. Besøgende i Nirvana, som er et populært feriested på grund af dets skønhed og mangfoldighed, ønsker måske at gøre det samme. Også sjæle, som er frie ånder – dvs. i dette tilfælde svæver omkring i universet uden endog at have et æterisk legeme - kan beslutte at inkarnere for at nyde fordelene en fysisk krop kan tilbyde, som livet i ånden ikke kan. Nogle sjæle i åndeligt og intellektuelt meget udviklede civilisationer inkarnerer ikke, men lever i stedet i dunstige, dampformige, iriserende energistrømninger eller i en mangfoldighed af storslåede energi-mønstre eller indeni engleagtige musikalske toner.

28. Vi har talt om menneskelige og andre racer og "ultra" sjæle-civilisationer, men for at få varierende erfaringsoplevelser kan sjæle også vælge at udtrykke dele af deres energi igennem andre livsformer, som regel dyr, der har en stor interaktion med mennesker.

29. Og når det er tiden til at en beboer i Nirvana skal reinkarnere, er det ikke nødvendigvis tilbage på Jorden. Sjæle, som har brug for mere tredje tætheds oplevelser, kan vælge en anden civilisation i samme energitæthed. Sjæle, som har udviklet sig åndeligt, vælger normalt at gå videre til avancerede civilisationer, og dem, der har tilbage-udviklet sig, vil starte forfra i primitive placeringer.

30. Universets orden giver uendelige vækstmuligheder for alle sjæle!

31. Mange mennesker stiller det samme spørgsmål, som den læser, der skrev, ”Hvordan kan jeg komme videre med en følelse af depression og immobilitet? Immobilitet er en naturlig følgesvend til eller bestanddel af depression, og selv om de er almindelige reaktioner på de højere frekvenser, kan de også skyldes ens krops kemiske ubalance. Hvis testning gennemført af en betroet sundhedsbehandler udelukker sidstnævnte, kan du komme videre i forhold til at føle dig deprimeret og immobil ved at stoppe med at fokusere dine tanker på denne ubehagelige tilstand. Via loven om tiltrækning foreviger du en uønsket situation ved tvangstanker om denne, og at ændre dine tanker vil sætte dig fri. Det kræver en vis indsats at skifte fra negativ tænkning til positiv, så bed om "guddommelige" hjælp - og samarbejd med dine hjælpere!

32. Vi vil med glæde tilbyde nogle "nede-på-jorden" forslag, som kan hjælpe jer til at give slip på depression, når dens årsag er relateret til ydre omstændigheder: Få så meget afslappende søvn, som du kan. Tag ikke medicin annonceret til behandling af depression - deres kemikalier kan midlertidigt lette symptomerne, selvom de fordyber selve depressionen. Drik en masse rent vand og sund saft; undgå fødevarer med kemiske tilsætningsstoffer. Motion – at spadsere i områder, hvor naturen findes i overflod, er særlig oplivende - og samspil med dyr løfter ånden. Lav en liste over velsignelserne i dit liv startende med selve livet. I stedet for at blive trukket ind i en diskussion eller et skænderi, prøv så at se situationen fra den andens perspektiv - dit rolige svar kan afdramatisere den andens vrede. Undgå voldelig "underholdning"; se i stedet komedier og hjertevarmende programmer og læs muntre bøger. Bliv frivillige i et af dit lokalsamfunds velgørende aktiviteter. Lær et nyt ord hver dag. Lav små ændringer i dine daglige rutiner. Lyt til beroligende musik, og hvis du er talentfuld indenfor musik, syng eller tag fat i din violin eller harmonika. Smil ofte – se ind i et spejl og smil til dig selv, grin så!

33. Findes der en speciel eller særlig bøn, alle kan sige, som ville bidrage med at bringe mere lys? Masse-meditationer og bønne-cirkler med det samme fokus kan så sandelig have vidunderlige virkninger, og det samme gælder også for mantraer eller ord, der har en særlig betydning for dig. Men det drejer sig om, hvad der befinder sig i hver enkelt persons hjerte, som udgør de "kollektive hjerter" og manifesterer begivenheder fyldt med lys. Der er aldrig behov for nogen særlige eller specifikke ord, men det at elske og ære sit selv og andres selv, er altid livsnødvendig!

34. Den største kraft i kosmos er energien af kærlighed-lys, denne rene essens af Skaberen/Kilden, som enhver sjæl har sin oprindelse i - dette er Enheden af Alt, uadskilleligheden af alle sjæle, uanset i hvilken form de måtte være, og uanset hvor i dette univers de måtte befinde sig. Det er derfor, vi føler både kærlighed og sorg for vores brødre og søstre blandt jer, der forårsager smerte for andre, ligesom familier på Jorden elsker deres familiemedlemmer, selvom de sørger over deres væmmelige gerninger.

35. Vi ærer grundlæggerne af The Love Foundation og Global Love Day, som fejres hvert år 1. maj og hvis tema i år er, "Kærlighed starter med mig". Med taknemmelighed for Harold's og John's tilladelse, vil vi dele deres smukt udtrykte besked som vores farvel! for denne gang.

Vi erkender i dag som et symbolsk udtryk, at vi kan vælge at elske hver eneste dag, som vi samler og forener os, som en kollektiv menneskehed gennem ubetinget kærlighed.

Vi er én menneskehed på denne planet.

Alt liv er forbundet og indbyrdes sammenhængende med hinanden.

Alle har vi del i det universelle bånd af kærlighed.

Kærlighed starter med selvaccept og tilgivelse.

Med respekt og medfølelse omfavner vi mangfoldigheden.

Sammen gør vi en forskel i kærlighed.

( www.thelovefoundation.com )

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Kim DyrlundWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge