Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward - May 19, 2010

Matthew Ward - May 19, 2010

Olieudslippet i Den Mexikanske Golf; græsrøddernes indsats for en "grøn verden"; afsløringer af sandheden fremskyndes; Jordens energifelt for potentiale; Illuminati; kloner; astrologiske indflydelser; jeres historie; ny retning for religioner

1. Dette er Matthew, med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. Lad os tale om noget, der påvirker USA, men er af stor betydning for folk i hele jeres verden, olieudslippet i Den Mexicanske Golf. Vi kender de forskellige spekulationer om, hvad årsagen til denne alvorlige miljømæssige situation kan have været: ’multinationale’ sabotører; endnu en af Illuminatis "hemmelige operationer" for yderligere at forsinke den officielle anerkendelse af rumvæseners tilstedeværelse; at en eller anden mørk civilisation er synderen; og nogle tænker, om mon Gud havde en finger med i spillet, som et kraftigt ’wake-up’ kald, mens andre har defineret det som værende en vred Gud, der straffer synderne.

2. Den ultimative årsag bagved var en mekanisk fejl, men det var så sandelig ikke et "uheld”. I de sidste årtier med stigende antal seismiske begivenheder, var det at udvinde olie fra en boreplatform under vandet bevidst at indbyde til en katastrofe. Det var derfor ikke et spørgsmål om, hvor vidt det ville ske, men hvornår de stærke planetare bevægelser ville forstyrre de mekaniske operationer på en sådan havdybde.

3. Roden til denne ødelæggelse af miljøet ligger i hensigten hos nogen enkelte mennesker, der er så gennemsyret af grådighed for at holde jeres verden afhængig af olie, at de indtil videre har kunnet undertrykke udviklingen indenfor fri energi, der ville have elimineret deres indtægtskilde for deres gigantiske formuer. Deres ubarmhjertige forfølgelse af pengemæssig velstand har gjort, at deres samvittighed er sygnet hen, og derfor bliver der ikke taget hensyn til de potentielle virkninger olieudvindingen kan have for at vanhellige miljøet; og de forstår ikke, at Jorden er en højt udviklet sjæl, et sansende væsen, hvis blod er væskerne i hende planetariske krop.

4. Vi kan ikke sige præcis, hvornår forsøg på at afslutte udstrømningen af olie vil blive en succes, men denne menneskeskabte katastrofe kræver en menneskeskabt løsning. Vi kender jeres visualisering af at livet i havet befinder sig i sikkerhed i uberørte farvande og jeres bønner, at olien ikke vil nå frem til kysterne. Fortsæt endelig med alle midler - undervurder aldrig jeres kraft til at ændre en ’given’ situation!

5. Nogle af jer trygler om, at vores rumfamilie måtte komme ned og rydde op i tingene, mens andre er skuffede, ja endog ulykkelige over, at de ikke allerede er der. Den eneste grund til at de ikke er landet i massevis er kun, fordi det endnu ikke ville være sikkert for jer, hvis de gjorde det, men de hjælper så sandelig til! De holder så vidt muligt strømningerne nænsomme og olien væk fra kysten uden derved at skabe uønskede bivirkninger, og de har samtidig et vågent øje med dem, som måske vil skabe storme eller seismiske forstyrrelser i Golfen. De gør, hvad de kan, for at mindske den toksiske effekt af olien på havoverfladen og i oliepølerne, der flyder nedenunder; men først når deres teknologier er i brug direkte på planeten kan en fuldstændig bortfjernelse af olien, der forurener farvandene i Golfen, finde sted.

6. Hvis hver sky har en ’silver lining’ [o.a. engelsk metafor for optimisme], som jeres udtryk hedder, så kunne I sige, at denne sky er omgivet af en stråleglans, som bølger mere og mere udad på jeres himmel. Olieudslippet har givet anledning til krav om ændringer for at sikre, at sådan en katastrofe aldrig igen vil true jeres naturlige verden. "Big Oil" vil ikke være i stand til at dæmme op for den voksende bølge af mennesker, der begrænser benzinforbruget og leder efter erstatninger for oliebaserede produkter.

7. Dette tilføjer skub i bestræbelserne på at skabe en "grøn verden" ved hjælp af vedvarende energikilder; rene produktionsmetoder; ved at afslutte alle forureningskilder; udbygge recycling og standse ødselhed; ved en bevarelse af regnskovene, der er afgørende ikke blot for forskellige dyrs levesteder, men for selve jeres åndedræt. I kan se, at disse nylige eller udvidede udviklinger er lovende, og med rette. Vi ønsker, I også kunne se, hvordan lys-væsener i hele universet hepper på "græsrodsbevægelsen", alt som den bølger i mange retninger.

8. Sammen med en stigende vægt der lægges på disse afgørende områder er det stadig kraftigere ramaskrig for at afslutte multinationale virksomheders kontrol af regeringer; forhandle løsninger i stedet for at skabe krig; fjerne massiv forarmelse; afslutte kemikaliernes regeringstid og grave dybere i korruptionens og bedrageriets lommer, hvor kun toppene af isbjergene er tydelige indtil videre.

9. Oprindeligt lagde den Gyldne Tids mesterplan, der blev skabt af det højeste Råd, op til en gradvis fremkomst af de mange sandheder i løbet af processen af verdens-transformation og åndelig fornyelse. Imidlertid har de mørkes vedholdenhed skabt en slags tids-’crunch’, da mange dybe åbenbaringer stadig må komme frem, så alle folk endnu engang vil vide, at de er kraftfulde guder og gudinder, og uadskillelige dele af den universelle familie af sjæle.

10. Selv med megen tid til at tilegne sig denne ultimative sandhed, ville det være svært for mange, og måske umuligt for nogle, at tro dette. Men denne virkelighed samt mange andre af chokerende natur må komme frem i lyset inden for en kort periode, så utallige ændringer af en størrelsesorden, I næppe kan forestille jer, vil kunne gennemføres, og alle disse ændringer er ved at samle bevægelsesmoment. 2012-tidsplanen for Jorden om at forlade tredje tætheds mørke er langt mindre end de to og et halvt år jeres kalendere angiver. Tiden, som I opfatter den, vil fortsætte med at gå hurtigere og hurtigere jo tættere I nærmer jer kontinuum’et, hvori den lineære tids fortid, nutid og fremtid sker samtidig i forskellige energi-planer.

11. Vi kan forsikre jer om, at vores elskede Jord bevæger sig lige direkte mod målet på hendes opstignings-vej, men vi ved ikke, hvem der vil vælge at se de universelle sandheders lys, og hvem der ikke vil. Lyset bringer åndelig klarhed og ændrer cellestrukturen fra kulstof-baseret til den krystallinske form, der gør det muligt for kroppe at overleve i den Gyldne Tidsalders høje vibrationer. De, der vælger lyset, vil fysisk ledsage Jorden og dem, der ikke vil åbne sig for lyset, vil gå til andre verdener, hvor de vil have lige så mange muligheder, som de har brug for "for at se lyset".

12. Jeg synes, det er relevant på dette tidspunkt at anføre en læsers kommentar - mange sind funder nemlig meget over det samme emne: Jeg forstår ikke, hvordan I kan være så sikre på noget, der sker i fremtiden ligesom den Gyldne Tidsalder, men I kan ikke forudsige, hvad der vil ske i situationer, der eksisterer lige her og nu.

13. Vi forudsiger ikke noget. Når budbringere af lyset fortæller jer noget med absolut sikkerhed, såsom fremkomsten af den Gyldne Tidsalder, er det fordi denne allerede eksisterer i det "tidløse" kontinuum. På sjæls-niveau ved I godt dette, men I kan ikke på dagsbevidst plan huske jeres begejstring over at være blevet valgt til at deltage i denne hidtil uset hurtig passage af en verden ud af dyb tredje tæthed ind i fjerde og fortsættende uhindret ind i femte tæthedsgrad, og I kan ikke opfatte noget som værende " afsluttet", der i jeres lineære tid stadig er undervejs. Og selv det at være "undervejs" i denne forbindelse er kun åbenlyst for de relativt få af verdens befolkning, der forstår, at alle omvæltningerne i jeres verden sker på baggrund af, at de gamle måder er ved at gå i opløsning i løbet af Jordens hurtige overgang til en herlig ny æra.

14. Når vi taler om en igangværende situation og ikke kan give jer en tidsramme for udfaldet, eller måske ikke engang kan fortælle jer, hvad udfaldet vil blive, er det fordi de ikke er afgjort i Jordens energifelt for potentiale, hvor varierende energiintensiteter og retninger befinder sig i evig bevægelse. Energi, essensen af alt i eksistensen i hele kosmos - den udelelige bevidsthed af JEG ER Skaberen/Skabelsen [engelsk: ”I AM Creator Creation”] - er neutral. Hvad der giver energiudstrømninger retning og sætter dem i stand til at manifestere sig i fast substans, er de positive og negative ladninger eller "lyse" og "mørke" vedhæftninger, og disse bliver hele tiden dannet af individuelle og kollektive tanker, følelser og handlinger. Det er derfor, at vi gentagne gange har opfordret jer til at fokusere på, hvad I ØNSKER for jeres liv og jeres verden, ikke hvad I ikke ønsker!

15. For at vende tilbage til vores redegørelse, så lad os antage, at "lyse" energiudstrømninger omkring en bestemt situation er ved at samle bevægelsesmængde. De "mørke" energiudstrømninger, der påvirker den samme situation, vil blive mindre eller stige i overensstemmelse med den intensitet af bevidsthed, der rettes mod dem. Det er, hvad der lader muligheder udvikle sig til sandsynligheder og videre til virkeligheder, når bevægelsesmængden bliver ustoppelig. Det var denne ustoppelige fremdrift, der gjorde det muligt for os inden de primære valg i USA at fortælle jer, at Barack Obama ville blive landets næste præsident. Samme slags bevægelsesmængde blev nået flere måneder forud for invasionen af Irak, og det er derfor, jeg dengang med sikkerhed kunne sige, at krigen på trods af fredsmøder og andre bestræbelser for at afværge invasionen, ikke kunne forhindres [Del VI, kapitlet "Krig” i bogen ”Illuminations for a New Era”].

16. Men selv når det ser ud til, at energi-stigningen i en bestemt retning har minimal modsatrettet kraft langs vejen til "ustoppelig fremdrift", er det tåbeligt at konkludere, at dets retning ikke kan ændres ved en pludselig infusion af modstridende bevidsthed. Jeg begik denne tåbelighed i sin tid. Aktiviteter i feltet for potentielle muligheder indikerede dengang stærkt, at daværende præsident Bush, hvis Illuminati fraktion havde købt præsidentembedet, vil blive fjernet, fordi hans retorik så ofte fik ham til at se tåbelig ud i øjnene på andre verdensledere, og dette tjente ikke de bedste interesser for hverken hans fraktion eller den fraktion, der modsatte sig ham. Med energien fra begge fraktioner stærkt afstemt i denne henseende og intet i opposition, sagde jeg dengang i en meddelelse, at George W. Bush 's embedsperiode vil blive en af de korteste i historien.

17. Alle ved, at han afsluttede begge præsidentperioder, men meget få ved, hvad der egentlig foregik bag kulisserne. Bush-klonen blev nemlig fjernet fra embedet i henhold til den aftalte plan, men den modstridende fraktionen havde ikke forventet det pludselige forræderi af Bush-fraktionen, som indsatte en "ny, forbedret" klon, samtidig med at de fjernede nogle af de personer, der handlede på vegne af vicepræsident Cheney. Ikke desto mindre var resultatet, at en række af Bush-kloner sad i regeringsembedet i det Hvide Hus, som Cheney-kloner faktisk regerede.

18. Jeg tror, at en smule baggrundsviden vil være nyttig her. På et tidspunkt tilbage i tiden var Illuminati en tæt sammentømret gruppe med samme mål - verdensherredømme. Dette mål har aldrig ændret sig, men alt som en generation afløste den næste og deres antal voksede med ægteskaber og andre alliancer, begyndte egoer, grådighed og magtbegær at optrævle den oprindelige enhed. Til sidst resulterede magtkampene i en deling i to konkurrerende fraktioner, en i Europa og den anden i USA. De samme magtkampe, som forårsagede denne opdeling, bredte sig til hver fraktion, og disse splintredes i mindre grupper. I USA befinder Bush sig i en af disse gruppe, Cheney i en anden.

19. Et medfølgende produkt af den hårde konkurrence iblandt de forskellige grupperinger var livstruende situationer for de mest indflydelsesrige ledere i hver splinter-gruppe, og det gav anledning til kloning af disse personer, således at hvis et attentatforsøg lykkedes, ville en klon træde i stedet for denne person. Dette tjente ligeledes Illuminati's formål om at opretholde den offentlige fremtræden i forbindelse med kontinuitet af deres folk i høje positioner. [Hvis du er interesseret i kloningsprocessen, kan dette og andre oplysninger om kloner læses i "Kloning af mennesker" -> http://www.matthew.selvet.dk/www.matthew.selvet.dk/default60a6.html?id=135&mnu=3]

20. Nuvel, læsere, der er rystede over, at den meget respekterede fysiker Stephen Hawking har udtrykt mistillid til fremmede civilisationer, vil vide, om han er blevet overtaget af den mørke side; vil hans mening blive taget seriøs i forbindelse med planlæggningerne af TV-udsendelsen om andre civilisationer; vil dette forsinke de udenjordiskes ankomst eller helt afholde dem fra at komme; lover dette dårligt for dem, hvis de tilkendegiver deres tilstedeværelse. Jeg ved ikke, hvorfor Stephen sagde, hvad han gjorde, men der findes intet mørke i hjertet af denne kære sjæl, og det vil kun være en gisning om, at det kan have svaret til, hvad der motiverede Carl Sagan til at hævde, at der ikke er nogen håndfaste beviser på, at der eksisterer intelligent liv andre steder: trusler mod hans familie. Men intet vil forsinke, langt mindre afskrække vores universelle familie fra at tilslutte sig jer, så snart de har absolut forsikring om jeres sikkerhed!

21. En læser, der har hørt en hel del om Pleiadianerne, vil gerne vide mere om dem. Nedenstående vil måske nok ikke tilføje til hendes viden, men det kan være oplysende for andre, at mange af jer har forfædre, der i oldtiden kom fra Plejaderne for at deltage i det planetariske befolkningssprednings program, og nogle af jer kom til Jorden direkte fra denne gruppe af stjernenationer specifikt for at spille en rolle i denne enestående tid i universet. Så der er en betydelig pleiadiansk indflydelse blandt befolkningen, men den er ikke enestående på nogen som helst måde. Andre civilisationer, der havde en vigtig indflydelse i de tidlige stadier, er folkene fra Arcturus, Sirius og Lyra, og deres efterkommere har inkarneret på planeten igen og igen, herunder i de seneste år med samme formål som Pleiadianerne.

22. Jeg er blevet spurgt, om universets astrologiske aspekter er så betydelige, som nogle mennesker hævder. Uden at vide hvor stor betydning den enkelte tillægger planeternes bevægelse, kan jeg kun sige, at deres skiftende positioner minsandten påvirker jeres liv. I vælger jeres fødselstidspunkt i overensstemmelse med himmelske aktiviteter, fordi dets påvirkninger, som I er energetisk afstemt med, forstærker andre valg i jeres sjælskontrakt. Sammenstillingen af nogle planeter er gunstig for fremkaldelsen af positive følelser, høj energi og meningsfuld produktivitet, mens andre sammenstillinger vil præsentere betydeligt flere udfordringer i disse henseender. Kendskab til de forskellige astrologiske indflydelser kan være nyttig i beslutningsprocessen, men en afhængighed af daglige "læsninger", selv fra et diagram med omhyggelig præcision, ville være at undertrykke ens åndelige vækst, som kommer fra at erkende og følge den indre vejledning, jeres sjæls budskaber, der kommer som intuition.

23. En præst fra ’United Methodist Church’ kirken spurgte, om jeg kan "kaste lys over fremtiden for den kristne kirke i USA i lyset af de mange ændringer, der finder sted". Jeg kunne sige, at denne kære sjæl delvist gav sig selv svaret ved to gange at bruge "lys" i sin anmodning. Mit svar er ikke begrænset til hans hjemland eller de kristne kirker, men fordi det er særdeles opmuntrende for os at observere, at kirkeledere og menigheder af forskellige religiøse grupperinger og trosretninger i verden reagerer på lysets intensitet på Jorden.

24. Da de gamle religiøse lærdomme ikke kan levere tilfredsstillende svar på nutidens spørgsmål, begynder kirke-folkene at lytte til deres indre stemme. Ved at modsætte sig den lange overbevisning, at homoseksuelle ikke har nogen plads i kirkens lederskab, bliver kvinder og mænd af denne orientering budt velkommen i disse stillinger. I stigende grad bevæger "I er jeres brødres vogter” [engelsk: “You are your brother’s keeper”] sig langt ud over kirkens døre, og skaber nye eller udvidede samfund og opsøgende tjenester. Enkeltpersoner holder sig til de gudelige aspekter og kasserer de dogmatiske regler for deres respektive trosretninger, alt som hjerter og sind går fra religion og over til spiritualitet.

25. Den historiske side af religionerne er ikke lige så positiv. De radikale overbevisninger blandt nogle individer er de fordrejninger, der er blevet videreført ned gennem generationer med had og undertrykkelse; men religionernes basis stammer ikke fra ædle formål. Ophavsmændenes hensigt, som dengang styrede kirke og stat, var at kontrollere masserne gennem strenge religiøse regler. De besluttede, hvad der skulle udgøre synd og hævdede, at uanset hvem der syndede ville føle vrede fra en hævngerrig Gud. Da kristendommen opstod, ændrede folk ved magten de optegnelser, der blev til Bibelen, så det passede deres formål, og portrætterede Jesus som "Guds enbårne søn", og tilføjede lag af "autoriteter" mellem menneskene og Gud. De var også grådige og tjente store formuer ved at indføre tiende og andre måder at hive penge ud af de troende.

26. Religionernes indflydelse gennem tiderne har været så stærk, at den har ført til korstogene, forfølgelse, henrettelse, tortur, fængsling og snigmord. Splittelsen, kastesystemerne og udstødelsen, som religioner har forårsaget, eksisterer stadig i dag, og det gør frygten for ikke at adlyde "Guds love" også, samt skylden og angeren der opstår, når man kommer på afveje fra en streng overholdelse af disse love. I mormonkirken kan afdødes familier betale for at få deres elskede sjæle sikret en af de begrænsede pladser i himlen; og trods glødende beretninger fra enkelte berømtheder, er Scientology-kirken dybest set en organisation, der er bygget på tankekontrol. Selv satanisme er officielt anerkendt som værende en religion!

27. Af alt hvad mørket har udviklet gennem tiderne for at indfange sjæle, har religionerne været det mest effektive i at holde troende i trældom. Tilbage i det åndelige liv, vil disse sjæle indse, at de endnu engang er faldet for denne besværgelse, og vælger atter at bryde religionens favntag, når de næste gang inkarnerer.

28. Selv om noget af det ovenstående er blevet nævnt i tidligere indlæg, kan det godt tåles at blive gentaget, fordi de religiøst troende vil blive lysarbejderes største udfordring. Der vil være en udbredt mistro og forvirring, og sandsynligvis militant modstand i visse kredse, når gamle optegnelser lægges frem for dagen som et bevis på, hvad vi har fortalt jer. De sjæle, for hvem deres religion er fundamentet for hele deres liv, har brug for stor medfølelse, tålmodighed og venlighed - blot ved at leve jeres lys, kan I hjælpe dem, hvis sind står på klem. Vi vil juble sammen med jer, når de omfavner sandheden om deres kraft og ubegrænsede potentiale som værende dele af Gud, men hvis de vælger at benægte dette, vil det ikke betyde, at I har fejlet - eller at de har fejlet. Ingen erfaringsdannelser, hvor langt de end måtte bevæge sig væk fra deres sjæls-kontrakter, vil nogensinde være spildt, og enhver sjæl vil vende tilbage til den rene kærligheds-essens af sin begyndelse i sin egen timing.

29. I er yderst forberedte til at kunne håndtere alt i den nære horisont! I har i løbet af jeres multiple livstider samlet visdom, styrker og evner, der nok vil overraske jer, når de popper op, og det vil de, når lejligheden er moden, kunne man kalde det. Det er derfor jeres brændende anmodning om at være, hvor I er, blev bevilliget jer af det højeste råd, hvor mange andre lige så ivrige sjæle som jer, ikke blev valgt. Det er rigtigt, at nogle af de valgte bliver stående i en tilstand af uvidenhed, og det er i orden for både dem og for jer. De vil få andre muligheder for at bringe lys til stridende civilisationer, og I er så eminent kvalificerede til at bære bolden [engelsk: ”carry the ball”], for at bruge jeres udtryk, at i kontinuumet, der nyder I allerede begejstringsfølelsen af succes.

30. I er aldrig alene blot et øjeblik. Utallige sjæle i ånden rejser med jer ved jeres side, og utallige andre i fysiske verdener hjælper jer på andre måder langs jeres rejse. Vores elskede brødre og søstre, sikken en glædelig, spændende tid det er for os alle!

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Translation: Kim DyrlundWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge