Home > > Matthew Ward — 14. december 2014

Matthew Ward — 14. december 2014

Julens traditioner; illusion, virkelighed; medier; racisme, protester i USA; national uro; karmiske valg; frigivelse af CIA-rapport; misbrug; musik

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I løbet af denne tid med hellige og sociale fester, gløder Jorden med utallige gnister, idet dem, der har meget, generøst deler med dem, der har lidt. Nogle af jer har skrevet, at I føler jer skyldige over at nyde fester og anden underholdning, fordi så mange mennesker ikke engang har selv basale behov dækket. Elskede familie, vær glade, vær begejstrede og taknemmelige for glædelige stunder med familie og venner! Dette er, hvad meningen er med livet på Jorden, og de ??stærkt stigende vibrationer af disse lyse følelser udvider motorvejen til en bedre verden for alle mennesker.

Traditionelt er årets sidste dage en tid til refleksion over éns resultater i de foregående måneder. For lysarbejdere omfatter dette vækst i sind og ånd - og hvor beundringsværdigt I er vokset! I tror måske, det er trods alvorlige udfordringer, men det er på grund af dem. Når I har mødt forhindringer eller nederlag, påkaldte I jeres indre styrke og blev ved; når én dør blev lukket, søgte I efter en anden at åbne; gennem jeres vilje til at blive ved med at bevæge jer fremad, blev I ved med at vokse i visdom, mod og ånd.

Vi ved, I til tider bliver verdens-trætte, og det er svært at se ud over det karmiske drama, der hurtigt udspiller sig selv. Vi har været på den selvsamme scene med at tjene lyset "i de sprækker", hvor I er, så vi ved, at for jer ser fremskridt ud til ikke at være i nærheden af at være hurtigt. Hvor vi ville ønske, I kunne se jeres verden fra vores udsigtspunkt - I bevæger jer med lysets hastighed, og den mængde af lys, I udstråler, er et syn at skue!

Den anden side af jeres årlige tradition er at se fremad og tage beslutninger for det nye år. For mange lysarbejdere omfatter dette at få mere indsigt i universelle sandheder, og at kende forskellen mellem illusion og virkelighed er et væsentligt aspekt af åndelig og bevidst udvikling. Vi takker den læser, der citerede fra en af vores budskaber: "...at se ud over illusionen, at åbne jeres sind og hjerter for virkeligheden af, hvem I er, det er det, opstigning handler om!" Bed Matthew forklare, hvad illusion er og hvad virkelighed er.

For nogle år siden besvarede jeg et lignende spørgsmål og bad min mor om venligst at lokalisere det.

[Uddrag af besked fra 23. maj 2005]

"Hvad mener Matthew, når han siger," Vi lever i en illusion? Har hver person sin egen virkelighed, eller deler vi alle én virkelighed? "

Pr. definition er en illusion vildledende, noget opfattes som virkeligt, men uden hold i virkeligheden.

Illusionen af tredje tæthedsgrad er, at der er dette ene liv på Jorden, så dør du og bagefter, ifølge mange, findes der et tåget sted, der enten er et velsignet eller et helvedes ild- og-svovl "efterliv", hvor du opholder dig til evig tid. Virkeligheden er, at dette blot er en af mange hundreder eller tusinder af en sjæls erfaringer, der lever i mange forskellige former og steder samtidigt i universet.

Illusionen er, at du er din krop, din personlighed, dine egenskaber, dine følelser, dine præstationer, og i øvrigt har du også en sjæl, der går, kun Gud ved, hvorhen, når du dør. Virkeligheden er, at du er sjælen, en del af Gud, uadskillelig fra Ham og alle andre sjæle i dette univers; du har den fysiske oplevelse, som du valgte for at balancere andre livstider; og du er et evigt væsen.

Illusionen er ifølge éns religiøse tilhørsforhold, at det Højeste Væsen i dette univers er korrekt skildret af kun din religion og Hans love, som fortolket af din religion er absolut. Virkeligheden er, at det Højeste Væsen i dette univers er underordnet Skaberen, det Højeste Væsen i kosmos. Han (Gud) er en sammensmeltning af alle sjæle, alle livsformer i hele dette univers, og Han kender enhver tanke og føler enhver følelse af enhver livsform. Han kan ikke gribe ind i Skaberens lov om fri vilje, når sjæle afviger fra deres før-fødsels aftaler, så det er ikke Hans "vilje ske." Selvom vi almindeligvis siger "Han", Gud, eller Kilden alt efter dit valg af navn, er Han indbegrebet af androgyni, de perfekt afbalancerede mandlige og kvindelige energier. Han udformede ikke religioner – nogle få af hans vildledte Gudselv dele gjorde.

Illusionen er, at ondskab er det modsatte af guddommelighed. Virkeligheden er, at mørke er fraværet af lys, fraværet af kærlighed og åndelig klarhed.

Illusionen er, at Jorden er en lille, solid planet, hvis beboere er det eneste verificerbare intelligente liv i universet. Virkeligheden er, at Jorden er en sjæl med en planetarisk krop, der er hjemsted for væsener i, på og over hende, og hendes beboere på overfladen for det meste er langt mindre åndeligt, intellektuelt og teknologisk udviklede end mange andre civilisationer.

Ja, enhver sjæl har sin egen illusion, når det vedrører den selv, alle facetter af levetiden, planeten Jorden, og Kilden til Alt, men i sidste ende vil alle dele den samme universelle virkelighed.

Tak, mor. Mange, der ved, de er lysarbejdere, har gjort eksemplariske fremskridt i forbindelse med 3D-situationer, samtidig med at de udviklede sig mod 4D’s udvidede horisont, således at overgang ikke er en åbenbaring, men snarere en bekræftelse på jeres fremskridt. Langt de fleste, der tjener i lyset uden at vide det, har ingen idé om, at de spiller deres valgte roller i en omfattende saga af lys, der triumferer over mørket; med tiden vil også de se, hvorledes tredje tæthedsgrads illusioner folder sig ud til universel virkelighed. En anden måde at tænke på virkelighed er "uni-vers," at tale med én stemme –stemmen af jeres flerdimensionale selv i Enheden af Alt.

Før vi tager fat i nylige begivenheder som anmodet, ønsker vi at sige et par ord om mainstream medierne. Illuminatis fangarme er ved at miste grebet om dem, men har stadig hold nok til at sikre, at de fokuserer på terrorisme, protester, aggression og andre begivenheder, der fremkalder negative reaktioner; nogle oplysninger er tillige fordrejet ved udeladelser og andre er direkte løgn. Vi vil ikke foreslå, at I helt ignorerer nyhedsrapporter, men brug jeres skelneevne ved "nyhederne" og bliv ikke trukket ind i deres dramatiske præsentationer.

Nuvel, i resumé: Vil ramaskriget i USA om dødsfaldene blandt afrikansk-amerikanske mænd på grund af overdreven politi taktik medfører reformer og gøre en ende på racediskrimination i landet? Er sjælskontrakter involveret i disse hændelser? Reformer vil komme hurtigere end enden på racistiske følelser, som bliver indpodet fra en generation til den næste; denne giftige kæde af orientering vil blive brudt af unge, der modstår eller overvinder den. Ja, alle involverede i hændelserne meldte sig på sjælsniveau til at spille deres respektive roller, som mange andre har gjort før dem, for at holde et globalt fokus på de grusomme uretfærdigheder, racisme og alle andre fordomme, ikke kun i dette land, men overalt hvor de er livsfaktorer. Til sidst vil disse aspekter i jeres civilisation kun eksistere som triste kapitler i jeres historiske optegnelser.

I spørgsmål, hvor splittelse i opfattelser og holdninger sidder dybt, vil diskussioner om at bygge bro mellem ekstremer zigzagge, indtil der er sådan et væld af lys på planeten, at samarbejde kommer naturligt til forhandlerne på begge sider. Alle lande i Mellemøsten, flere i Afrika, Nordkorea, Ukraine, Tjetjenien og Hongkong er oftest nævnt, og borgere andre steder har også spurgt, hvornår de vil se gavnlige ændringer i deres lande. Hvis vi vidste, hvornår uro overalt vil ende, ville det være os en glæde at fortælle jer det - i tidligere meddelelser har vi forklaret, hvorfor det ikke er muligt for os at vide det. Hvad vi kan fortælle jer med fuldstændig sikkerhed er, at enhver form for undertrykkelse og korruption i jeres verden vil ophøre gradvist. I mellemtiden gennemgår et væld af sjæle, hvad de valgte for at fuldføre karmiske lektioner og udvikle sig til fjerde tæthedsgrad åndeligt og bevidst.

”Godkender I frigivelsen af CIA rapporten om torturerede ”fanger” efter 9/11?" Sjæle på denne station hverken godkender eller afviser eventuelle beslutninger taget på Jorden, men i vores bevidsthed om, hvad der sker, siger vi, at frigivelsen af rapporten har været væsentlig. Selvom forlydender om de barske forhørsteknikker kom ud for nogen tid siden, og derved officielt anerkender, hvad der skete, er det et skridt i retning af sandheden om "9/11", og afsløringen vil være en katalysator for "at bringe” andre store bedrag og forræderier ”frem i lyset”, som længe har været skjult for offentligheden.

Med hensyn til nogle kendtes krænkende adfærd, aftalte alle personer på sjælsniveau at deltage i de forskellige situationer af to grunde: for yderligere at udbrede kendskabet til den smerte og angst hos alle personer, der udsættes for den slags behandling, og for at vise det tåbelige i at hæve populære sportsfolk og entertainere op til idol status. Den større betydning, der vil fremkomme, er at anerkende, at enhver person i jeres samfund har samme værdi i familien af sjæle; og et biprodukt, så at sige, vil være tilstrækkelig løn til arbejdere inden for alle arbejdsfelter, så alle kan få del i Jordens overflod.

Kort sagt, alt, der sker i jeres verden, er meningsfyldt! Vel vidende, at ethvert flygtigt, skuffende eller stærkt ladet problem er et skridt i retning af fred, retfærdighed og rigtighed, tillader jer at se alle situationer og personer uden dom eller fordømmelse. Faktisk er der behov for meget mere for at virkeliggøre den Gyldne Tidsalders fylde, og det er på vej. Ændringen, der starter inden i hver person, skaber en bølge af kærlighed, der transformerer jeres verden, og bestræbelser i kulisserne i denne henseende vil umiskendeligt begynde at blomstre.

Vi har før talt om betydningen af musik, og denne årstid byder på majestætiske kompositioner, julesange og muntre populære sange, der opløfter ånden. Sangteksterne i nogle julesange skildrer ikke sandheden om Jesu fødsel, men de udtrykker den ærbødighed, der skyldes denne ophøjede sjæl. Den kraftfulde kærlighedsessens fra alle budbringere, Gud har sendt, for at oplyse Sine børn på Jorden er i og omkring jer hvert øjeblik. Syng og lev overfloden af Glæde til verden!, vore kære brødre og søstre, og træd ind i jeres nye år med denne herlige ånd.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |