Home > > Matthew Ward — 14. november 2014

Matthew Ward — 14. november 2014

Robot landing på komet; afstemning i sydøst Ukraine; midtvejsvalget i USA; Pave Frans, Vatikanet; Putins tale; budskab fra Gud; sjæle som er ”løbet fra deres løfte”

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er glade for at tage fat på spørgsmål om vores sidste besked samt anmodninger om vores synspunkter på de seneste begivenheder, og vi begynder med robot satellit landingen på en komet. Manøvrering af et objekt, så det kan møde med en komet, der suser gennem rummet, er ikke nogen lille bedrift, og vi siger, Good show! Klart, dette fortjener at blive fejret som en teknologisk triumf, men vi ser også dets større betydning: Jeres civilisation kigger mod stjernerne med fredelige hensigter. Det er ikke så længe siden at hensigten for nogle få på jorden var at føre krig i rummet. Med tiden vil jeres civilisation have ønsket og evnen til at besøge jeres universelle brødres og søstres fjerne hjemlande.

Nu, vores opfattelse af to bredt omtalte valg - først, i kronologisk rækkefølge, folket i sydøst Ukraine stemte for at slutte sig til Rusland. Vi ser dette, at flertallets stemme bliver hørt gennem en demokratisk proces, som et velkomment skridt op ad og væk fra historisk uretfærdighed. Relevant er her vores svar på et spørgsmål i en tidligere besked:

Hvad varsler Vladimir Putins handlinger i Ukraine for den region? På kort sigt generel forvirring og i visse kredse kampe. Putin ønsker det samme som andre nationale ledere ønsker: en stærk økonomi, en stabil regering og rolige borgere. Han var ikke klar over omfanget af utilfredshed blandt ukrainere eller forstod at foregribe ramaskriget efter at dem, der bor i Krim, stemte for at slutte sig til Rusland, hvor flertallet af vælgerne føler en komfortabel fortrolighed. Gennem jeres optegnede historie har landegrænser svajet frem og tilbage i overensstemmelse med krigssejrherrerne, med deraf følgende gevinst eller tab af kontrol, og behovet for naturressourcer. Aldrig har de få på magten overvejet, hvordan dette påvirkede befolkningen, hvis lod var at udholde resultaterne af en kultur opdelt i forskellige nationale tilhørsforhold eller kombinationen af forskellige kulturer under ét flag. [2. juni 2014]

Det er en helt anden sag i USA, som af alle store lande har den mest omfattende blanding af racer, religioner, forfædres nationaliteter, etnicitet og kulturer, en rigdom, der på glimrende vis kan styrke en nation med klog regeringsførelse. Sjæle på denne station er upolitiske og upartiske, og det er uden dom, at vi ser, at dette lands midtvejsvalg har lille, virkning på status quo (hvis nogen overhovedet), der økonomisk og juridisk udelukker majoriteten af "minoriteter". Vi er enige med jeres analytikere, der forudser mere partisk pegen fingre, obstruktionspolitik og lovgivningsmæssig handling, der favoriserer de velhavendes interesser.

Men dette er kun på kort sigt og vil ikke skabe modløshed. Der foregår diskussioner bag kulisserne, der vil medføre større gavn for alle. Ledere i forskellige regeringer, industrier og videnskaber behandler emner såsom fredsaftaler, global økonomisk stabilitet, miljøet, atomnedrustning, flygtninge, fattigdom, vedvarende energi, reduktion af forurening, sundhedsvæsen og nye teknologier, og nogle samtaler omfatter medlemmer af jeres udenjordiske familie. Virkninger af disse bestræbelser hen imod internationalt samarbejde vil ske gradvist, og Jordens støtte kurs ind i niveauer af stadigt høje vibrationer sikrer, at i sidste ende vil vise ledere, retfærdighed og harmonisk samarbejde herske i og mellem alle regeringer.

Vi går videre til to nylige taler, også i kronologisk rækkefølge, og citerer bemærkninger, der også udtrykker andre læseres følelser: "Hvorfor har Pave Franses åbenhed omkring abort og homofile mødt en storm af misbilligelse fra resten i Vatikanet og nogle præster? Er han den eneste, der indser, at vores kirke kommer til at miste medlemmer, hvis den ikke bevæger sig ud af den mørke middelalder og begynder at tjene dagens menighed? "

Pave Frans handler med ægte omsorg, ærlighed, ydmyghed og sjæls-niveau inspiration. Andre i kirkehierarkiet handler af frygt for, at enhver afvigelse fra dogmerne kunne svække deres kontrol over hengivne tilhængere og værre, føre til flere afsløringer af længe skjulte sandheder. Efter afsløringen for nogle år siden, at pædofile i præstedømmet blev beskyttet af Vatikanet, har dette organ været fast besluttet på at forhindre alle andre hemmeligheder i at komme frem. Man kunne sige det er skæbnens ironi, at det er det internationale hovedkvarter for satanisme og huser kunstskatte og guld opnået ved samarbejde med nazisterne under Anden Verdenskrig; nogle kardinaler er Illuminati; kristendommens fundament blev udtænkt af tidlige herskere af stat og kirke til at kontrollere massernes overbevisninger og pengepung, og gennem århundreder tilføjede katolicismen siden hen åbenlyse usandheder for at cementere kontrollen over deres globale menighed; paver, der anbefalede reformer, blev myrdet. Når disse sandheder kommer frem, vil kun åndelige aspekter af denne religion, og af alle andre også, blive bevaret.

I Vladimir Putins ligefremhed om tilstanden af jeres verden på Valdai International Discussion Group-mødet, opfordrer han også til forandring. Vi ser ham ikke som "hyklerisk, når han beskylder USA for at være verdens ballademager", men han var ikke præcis i at placere det fulde ansvar på dette land for "indblanding i begivenheder rundt omkring i verden." Vi ville ønske, han havde sagt direkte, at det hele tiden har været Illuminatis værk inden for USA’s regering og langt ud over denne regering.

Vi har valgt nogle af hans udtalelser for at vise, hvorfor vi betragter denne tale af en af jeres mest magtfulde ledere som en milepæl for jeres samfund. Når oplysninger tages ud af kontekst, kan den fulde betydning blive misforstået. Hvis I har interesse og tid, anbefaler vi jer at læse talen i sin helhed. [VIDEO + TALE: http://gffreepages.blogspot.pt/2014/10/a-must-speech-at-valdai-clubs-meeting.html ]

PÅ DANSK: http://schillerinstitut.dk/si/2014/10/putin-siger-sandheden-i-valdai-internationale-diskussionsklub/ ]

UDDRAG af Putins tale:

"Vi er gået ind i en periode med forskellige fortolkninger og bevidst tavshed i verdenspolitikken. International ret er blevet tvunget til at trække sig tilbage igen og igen på grund af angreb med juridisk nihilisme. Objektivitet og retfærdighed er blevet ofret på alteret for politisk hensigtsmæssighed. Vilkårlige fortolkninger og partiske vurderinger har erstattet retlige normer. Samtidig har den totale kontrol af de globale massemedier gjort det muligt, når ønsket, at fremstille hvidt som sort og sort som hvidt. ”

"Nyligt har vi også øget bevis på, at decideret afpresning er blevet anvendt med hensyn til en række ledere. Det er ikke for ingenting, at "big brother" bruger milliarder af dollars på at holde hele verden, herunder dets egne nærmeste allierede, under opsyn. "

"Måske er USA’s usædvanlige position og den måde, de udfører deres lederskab på, i virkeligheden en velsignelse for os alle, og at deres indblanding i begivenheder rundt omkring i verden bringer fred, velstand, fremgang, vækst og demokrati, og vi skal måske bare slappe af og nyde det hele? Lad mig sige, at dette ikke er tilfældet, absolut ikke tilfældet. "

"Det er usandsynligt, at nogen kunne give fuldstændig omfattende, færdige løsninger lige nu. Vi får brug for hårdt arbejde med deltagelse af en bred vifte af regeringer, globale virksomheder, civilsamfund, og sådanne ekspert-platforme som vores. "

Nuvel, mens vi overvejede, hvordan vi skulle besvare de læsere, der satte spørgsmålstegn ved min udtalelse i den sidste besked, "End ikke Gud ved det" om tidspunktet for fremtidige hændelser, da sagde Gud, at han ønsker at besvare det.

Mine kære børn, det er Gud her. Det lader til, at nogle af jer blev helt nervøst ophidset over Matthews præcise vurdering af, hvad jeg ved, eller i dette tilfælde, ikke ved. I er blevet vildledt af religionens opfattelse af, hvem jeg er og "ikke min vilje, men din vilje ske." Jeg sætter ikke nogen betingelser for noget af mit afkom! Det handler helt om fri vilje, og jeg ved ikke, hvad I vil gøre med jeres, indtil I har gjort det. Og jeg blander mig aldrig i, hvad I gør, selv når det ikke er i jeres bedste interesse, når I afviger fra, hvad I havde valgt at gøre. Jeg kender jeres valg - jeg erfarer dem, når I sætter dem ind i jeres sjælskontrakter.

Fri vilje er givet til hver enkelt af jer ved Skaberen, ikke mig, men ligesom den hovedansvarlige i de andre universer er forpligtet til at ære denne gave, så er jeg i dette univers. Det er ikke i modstrid med arrangementet. Når alt kommer til alt, kommer den energi, der laver sole og spædbørn og blomster - alt, der eksisterer i hele kosmos - fra Skaberens Big Bang, som I kalder det. I kan bruge denne energi, som I vil - det er, hvad fri vilje er.

Jeg har et spørgsmål. I stedet for at I har denne gave, ville I så hellere, at jeg bestemmer, hvad I skal gøre fra det ene øjeblik til det næste, hvad jeres interesser vil være, hvem I vil være venner med, hvad I skal gøre i ethvert forhold eller job, eller hvor I vil leve og alt andet gennem hele jeres liv? Ville I ikke bare være marionetter, hvis det var den måde, tingene var?

Jo, I ville og således er tingene ikke. Det er jeres liv, mine kære børn, jeg skal ikke leve dem for jer, ligesom jeres forældre ikke skal leve jeres liv for jer. Det, der sker, er, at jeg oplever alt, når I oplever det, jeg lærer, som I lærer, jeg vokser, som I vokser. Alle jer, og hele resten af sjælene i dette univers er, hvem jeg er. Jeg er lige så svag som den svageste, lige så stærk som den stærkeste, lige så sorgfuld som dem, der sørger, lige så glad som dem, der jubler. Jeg elsker hver og én ubetinget, uanset hvordan de bruger - eller misbruger – Skaberens gave.

Imidlertid, siden jeg er jer alle, og vi er sammen i dette for evigt, kender jeg Det Store Billede, hvad vores sammensatte selv manifesterer i vores univers. Mere præcist er vi dette univers, og det er i konstant forandring på grund af hver eneste sjæls ubegrænsede frie viljes valg. De omfatter alle sjæle, der ønsker at have himmellegemer, alle de mennesker, dyr, planter og andre væsener i enhver civilisation og åndelig verden i hvert solsystem i hver galakse. I har ikke et tal, der er så højt.

I egenskab af mit "paraply jeg", som Suzy kalder det, og jeg kalder det amalgamering, holder jeg galakser i velordnet kredsløb, bemyndiger mine mere avancerede jeg’er til at forhindre atomkrig - det er undtagelsen, Skaberen har gjort mht. fri vilje - og til at hjælpe de jeg’er, der beder om det, og jeg chatter med de guder og gudinder, som er mine kolleger i de andre universer. I bliver ikke involveret i noget af det, så jeg vil bringe dette tilbage til Jorden, hvor ting er lige så enkle, som at alt, I gør, alt I tænker og føler, bliver lige så meget, den jeg er, som den I er. Det er, fordi vi er ét, mine elskede børn, og vil være i al evighed.

Tak, Gud. Dit svar var så meget klarere, end hvad der ville være resultatet af vores overvejelser. Nogle læsere spurgte, om vores referencer til Gud og Skaber i vores sidste meddelelse betyder, at de ikke er den samme, og jeg bad min mor finde den meddelelse, der forklarer, hvordan Han og Skaber adskiller sig fra hinanden. [4. januar 2006 – kan læses i beskeden her ”Forskellen mellem Skaberen og Gud” >> http://goo.gl/uWTeT9 ]

Tak, Mor. Vi takker også den herre, der skrev den e-mail, vi citerer, dels fordi hans tanker og spørgsmål svarer til dem, der udtrykkes af flere andre også, og vi vil ligeledes svare på yderligere relevante spørgsmål.

"Jeg troede, det var en universel lov, at en eller en gruppe af personer/sjæle ikke fik lov til at stoppe eller begrænse opstigningen af dem, der ønsker opstigning. Hvis dette er en reel regel/lov, hvorfor har rådet nægtet at gå ind og fjerne disse Illuminati og andre? Dette råd, som udnævnte disse sjæle, der afveg fra deres kontrakter, forekommer at have vasket deres hænder rene, vendt os mennesker ryggen og opgivet menneskehedens opstigning.

"Systemet er konstrueret/foranstaltet mod menneskehedens opstigning. Man må undre sig, hvis planeten Jorden er et sted, hvor man gør, som man vil, uden konsekvens. Et liv leves, destruktivt eller konstruktivt, det er lige meget, og når sjælen vender tilbage, får den et klap på ryggen, et tillykke og en guld stjerne for et veludført stykke arbejde. Så, enhver sjælskonsekvens synes ynkelig, hvis betroede sjæle har svigtet, og er ligeglad med, hvad der sker, når de vender tilbage til dette forbløffende sted kaldet himlen."

Da sjæle afveg fra og vendte den anden del af deres aftale ryggen,vendte rådet ikke ryggen til mennesker. De kunne ikke nægte de "afvigende" sjæle deres fri-vilje valg til at fortsætte med at skabe ravage og fortvivlelse, men de kunne appellere til dem om ikke at gøre det. De midler, hvormed rådet handlede på sjælsniveau, var at sende et væld af lys, der ville styrke samvittigheden hos hver enkelt "afvigende" sjæl, der var villig til at modtage det; og rumvæsener, der lever iblandt jer, dukkede op i deres oprindelige udenjordiske fysiske legemer for at lægge ekstra tryk på ved at fortælle dem, hvad de ville møde i det åndelige efterliv og den næste inkarnation, hvis de ikke ærede deres fulde aftale. Vi vil vende tilbage til det.

I modsætning til ”systemet er konstrueret/foranstaltet mod menneskehedens opstigning”, var rådets plan udformet med største omhu for at hjælpe Jordens menneskehed i overensstemmelse med Gaias ønske om, at de fysisk steg op sammen med planeten. Det er derfor, planen indeholdte bestemmelser, hvorved stærkere sjæle kunne hjælpe de svagere i tillæg til det intense lys, som stærke civilisationer strålede til Jorden. De "afvigende" sjæle havde ret til selv at afvise lyset, men de kunne ikke forhindre andre i at modtage det. Gennem den tid, hvor den Illuminati-skabte turbulens og elendighed forlængedes ud over "terminsdagen", som kom for omkring sytten år siden i lineær tid, har mere end en milliard sjæle ivrigt og taknemmeligt taget imod lyset. Det er til dels grunden til, at jeres samfunds fremskridt blev forsinket med kun et årti, ikke mere; det var dog ikke meningen, at der skulle have været nogen forsinkelse overhovedet.

Hvad angår konsekvenser, der overgår disse ”betroede sjæle, der afveg ... når de vender tilbage til dette forbløffende sted kaldet himlen”, hvad der sker, efter de kommer til Nirvana, den rette betegnelse for Jordens åndelige verden, er langt mere alvorlig, end I kan forestille jer. Nirvana omfatter mange fleksible energilag, og i overensstemmelse med de fysiske love, der styrer livet i dette univers, tiltrækkes sjæle, der går over fra Jorden, automatisk af det lag, der svarer til deres livstids energi, der er blevet registreret punkt for punkt i de ufejlbarlige Akashiske optegnelser.

I er sjæle, der har en fysisk oplevelse, så for det meste omtaler vi de enkelte som sjæle snarere end personer. Noget, som blev fremsat i en meddelelse for nogen tid siden, er ikke blevet gentaget for koncist: Det er personens psyke og æteriske legeme, der kommer til Nirvanas tilsvarende energilag. Da sjælen jo består af kærligheds-lysessensen af Skaberen, frigøres sjælen igen, fri til at sam-skabe endnu en person, der ligesom alle andre i slægtslinjen - som alle væsener i hele kosmos - er en uafhængig, ukrænkelig, udødelig sjæl, der energetisk og bevidst er forbundet med alle andre.

For at fortsætte, ville ”tillykke og en guld stjerne for et veludført stykke arbejde” have været i orden for de "afvigende" sjæle for så vidt angår opfyldelsen af den første del af deres aftale. Fordi de gjorde det til punkt og prikke, nåede milliarder af sjæle - hvoraf mange nød godt af den ekstra hjælp, der var sørget for i rådets plan - deres mål med at færdiggøre tredje tæthedsgrads karmiske lektioner og udvikle sig ind i fjerde. Men disse ”afvigende” sjæles afvisning af at overholde den anden del af deres aftale, indplacerer dem i det nederste og tungeste lag af Nirvana, hvor de føler de selvsamme emotionelle og fysiske smerter, de har forvoldt alle andre i tiden efter "terminsdagen".

Alle hjemmehørende i dette lag frygter lyset, således er kun en lysprik konstant til rådighed i den mørke verden, hvor de lever med alle de rædsler, de forårsagede i deres liv på Jorden. Når de overvinder deres frygt for lyset, rykker de videre til et niveau, der har en smule mere lys, og så videre og så videre, indtil de har absorberet nok til at inkarnere i en eller anden tredje tæthedsgrads verden på bevidsthedsniveau med for eksempel snegle eller kortlivede insekter. At starte på dette punkt er en handling af guddommelig nåde; det sletter alle cellulært mønster, der ellers kunne påvirke andre personer til at tage den samme kurs som den, hvis levetid indplacerede ham eller hende i det nederste og tungeste område. Det er også guddommelig nåde, når enhver sætter sit eget vækst tempo, enhver accepterer lyset, når den er parat, så at nå til "at starte på ny"-fasen i inkarnation og udvikle sig til menneskelig status i en tredje tæthedsgrads civilisation, kan komme relativt hurtigt, lad os sige et tusind af jeres år, eller strækkende sig til millioner af år.

Ganske få, om nogen ville anse Jorden, som den er i dag for den slags storslåede himmel, som mange mener er efterlivet for "gode" folk. Og Nirvanas højere lag er! -men Jorden skal blive det. Det stadigt voksende lys - KÆRLIGHED! - i jeres verden manifesterer paradiset af Gaias vision, der venter jer i kontinuummet.

Kære søstre og brødre, altid er vores ord fremsagt med ubetinget kærlighed og vi ærer jeres standhaftighed i lyset.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |