Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 2. september 2013

Matthew Ward — 2. september 2013

Situationen i Syrien

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi har tidligere udtalt, at Jorden befinder sig i et energi niveau, der frembringer positive og negative ekstremer i enkeltpersoners adfærd. Undervejs til dette punkt på opstigningsrejsen har den globale uro været stigende, idet folk reagerer på en voksende følelse af hast til at handle på deres tanker og følelser.

Det har været motivationen bag det, I kalder Det arabiske Forår, og det er det, der har sat Syriens borgerkrig på verdens scene. Det er dybt trist for os som for jer, at vores brødre og søstre i dette land tilintetgør hinanden. Ingen er uberørt af dette blodbad og situationen for millioner af flygtninge. Denne humanitære situation med dystre proportioner har skabt det store dilemma: Har andre nationer en moralsk forpligtelse til at gribe ind? Hvis de gør det, vil det så øge kampene i en international krig?

Regeringer med styrken til at træde til militært anskuer en involvering ud fra disse perspektiver, med bevidstheden om, at deres egne interne forhold ligeledes skal plejes, og at deres borgere er krigstrætte. Disse ledere ved ikke, at deres tilbageholdenhed med at træffe foranstaltninger rækker ud over disse betragtninger, eller at kampene i Syrien rækker længere end det der er tilsyneladende. Alle i jeres verden bliver påvirket af strømmen af energi.

Hvor lidenskabsløst dette end kan lyde, er denne krig et resultat af en energi sat i bevægelse for længe siden. Det var nødvendigt at bryde ind i det flow selv om det synes urimeligt, og brugen af kemiske våben gjorde netop dette. Vi godkender IKKE dette vanvid! Vi fortæller jer blot, at den intense energi lagt for dagen af begge parter i denne krig måtte afbrydes - dens fremadrettede momentum brydes - så kampene kunne begynde at stilne af og forlade deres energi kurs.

Hvis der kan siges at være et lyspunkt selv i sådan en alvorlig handling, er det dette: Jeres verden er så forfærdet over at kemiske våben dræber uskyldige mennesker, at det aldrig vil ske på Jorden igen.

Fordi energien bevæger sig i den retning, den er lagt op til, er det ikke særlig konstruktivt at lave energi-analysere over Syriens situation fra dag til dag eller spekulere på, hvad der blev gjort af hvem og hvorfor. Hvad der langt bedre tjener det syriske folk og jeres verden er energien af bønner om helbredelse for sørgende sjæle, for at der bliver fred gennem forhandlinger og for forsoning af de forskellige grupper, der har udspillet deres rolle.

Vores ubetingede kærlighed er med hver og en af vores kære Jord familie.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[Under den seneste overførsel af data fra min gamle computers Outlook Express til denne nye computer, gik mappen med e-mails, jeg ville besvare, når tiden tillod det, tabt. Hvis du havde en presserende anmodning, skriv venligst igen - tak.]Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge