Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - At være eller ikke at være, det er spørgsmålet - 27. marts 2018


Fader Gud - At være eller ikke at være, det er spørgsmålet (To Be or Not To Be, That is the Question) - Adele Arini - 27. marts 2018Mine elskede børn

I dag vil jeg gerne have, at I husker et andet højere dimensionelt begreb, som I nu er klar til at favne. Hver dag kommer I nærmere og nærmere Nova Gaia. Med hvert kanaliseret budskab opfylder vi vores løfte til jer. Et løfte om at minde jer om sandheden om: Hvem I er, Hvor I kom fra og Hvad I kan blive.

Hvert eneste et af disse budskaber indeholder Guddommelige Lys Koder; hvis hensigt er at få jer til at vågne mere og mere til det vise, kraftfulde, multi-dimensionelle Væsen, som er jeres Højere Selv.

Disse budskaber er skrevet for at hjælpe jer med permanent at bryde med, splintre og ødelægge ALLE tredje dimensionelle begreber/overbevisninger, som er meget dybt indgroet i jer og derefter vække jer til de højere dimensionelle begreber/overbevisninger, som mange af jer har glemt – efter at have været fysisk legemliggjort på Jorden så længe.

Hvad hvis jeg fortæller jer, at I alle er Guder? Og Gudinder? I er alle Uendelige Udtryk af Mit Guddommelige Selv. Individuelt betyder det, at I også er af Guddommelig oprindelse, lavet i det samme billede som Mig (dvs. I ALLE har mine kraftfulde Guddommelige egenskaber). Da jeg skabte jer, besjælede jeg jeres Indre Essens med Min Guddommelighed; med mine Gudelige Egenskaber og det gør jer, mine elskede børn, til den samme kraftfulde Skaber, som JEG ER.

JEG ER JER. I ER MIG. VI ER ÉN; FORENET PÅ ENHVER MÅDE. ALTID.

En af mine elskede døtre ved navn Alaine har lavet en smuk sang 'I Er Mig' (inspireret af… ? hvem ellers? *ler*), som perfekt beskriver jeres Enhed med Mig og med ALLE).

Folk, der læser netop dette budskab, kan måske inddeles i 3 forskellige grupper:

Dem i gruppe 1 vil finde mine ovennævnte udtalelser meget svære at tro på, måske på grund af deres egne stærke følelser om: utilstrækkelig eller mangel på kontrol i deres eget liv. Disse mennesker har i sandhed glemt deres Indre Kraft – deres Spirituelle Skaber- og Manifestationskræfter.

Gruppe 2 består af folk, der, i fortiden, har været for grundigt indoktrineret i de systematiske, organiserede overbevisninger i alle Jordens religioner. De finder måske Mine udtalelser direkte ugudelige/blasfemiske og tror på med absolut sikkerhed, at ALLE informationer, som direkte modsiger deres religiøse lære, er 'falske' informationer, der har til hensigt at styre dem væk fra deres hellige vej.

Gruppe 3 er alle jer, der spirituelt er vågnet og har valgt at stige op i denne levetid. I er tiltrukket af disse budskaber, fordi de resonerer med jeres hjerte; jeres indre Sandhedsbarometer. Hele jeres væsen (sind, krop, følelser og ånd) er nu klar til at åbne for den Guddommelige, Højere Visdom, som jeg altid er her for at minde jer om; den Visdom, som altid har ligget dybt begravet i jer og har ventet på den rette tid til at blive afsløret. Og den tid er NU!

For de af jer, der tilhører Gruppe 1 eller 2, er dette mit budskab til jer alle:

"Mine elskede børn, som altid, har I jeres FRIHED til at tro på eller mistro den Visdom, jeg lige har mindet jer om i dag. I kan vælge at fortsætte med at føle jer og/eller opføre jer som I selv, eller andre har fortalt jer, I skal være: utilstrækkelige, frygtsomme, ikke herrer over jer selv, små og kraftløse, og/eller som syndere i Guds øjne. I har jeres frihed til at nedgøre jer selv; til en position, der er lavere end Mig og/eller lavere end ethvert andet højere dimensionelt Lysvæsen i dette Univers."

I kan fortsætte med at sætte Mig og/eller visse udvalgte Opstegne Mestre/religiøse mestre op på en piedestal, der er meget højere end der, hvor I er. I har jeres frihed til at tro, at det sted, hvor 'de er', er et sted, som I aldrig kan nå. I har jeres frihed til at tro at det, de kunne gøre (for at vise deres indre, Guddommelig kraft) i deres fysiske inkarnationer, kan I aldrig gøre. I har også jeres frihed til fortsat at tro på Frygt, Adskillelse og Mangel på bevidsthed. Mine børn, I vil altid have jeres frihed til at tro lige, hvad I ønsker."

"Grundlæggende handler det om det her: Ønsker I at vælge Kærlighed eller Frygt? Mangel eller Overflod? Ønsker I at opleve en fysisk realitet, hvor I er Én og Forenet med Gud (og med Alle på jeres planet) eller ønsker I at opleve det diametralt modsatte: at leve i illusionen om Adskillelse fra Gud og Alt, Der Er?"

"Alle de Opstegne Mestre, som I har 'tilbedt' og 'benævnt' Guder/Gudinder inden for jeres tro/religioner har engang gået på Jorden PRÆCIS som jer. De er kraftfulde, guddommelige sjæle i deres 'menneskelige forklædning'. De er alle Mine elskede Sønner og Døtre, lige som I er mine elskede Sønner og Døtre. Disse Opstegne Mestre er kraftfulde, lige som jeres eget Højere Selv er kraftfuldt."

"I deres berømte fysiske inkarnationer som 'Ledere' og 'Grundlæggere' af jeres religioner/tro gik de personligt også igennem processen om åndelig opvågning og oplysning. De steg op med succes fra deres lavere 3D måde at tænke/være/opføre sig på. De gjorde det ved bevidst at vælge og forpligte sig helt og holdent til: at være legemliggørelsen af Kristusbevidstheden i deres daglige liv og overgive sig til det Guddommelige Lys/Guds-Gnisten, som er inde i dem; som er inde i alle." (Kristusbevidstheden er ikke relateret til en specifik religion; det er en tilstand af Væren, hvor man helt igennem legemliggør den Guddommelige, Ubetingede Kærlighed og Enhed med ALLE).

"De følgende ordsprog beskriver perfekt funktionen i alle religioner og/eller trosretninger grundlagt på Jorden:

"Alle veje fører til Rom" (Alain deLille)
"Der er mange veje til toppen af Bjerget, men udsigten er altid den samme." (Kinesisk ordsprog)

Det første ordsprog betyder, at der er mange forskellige måder at nå det samme mål eller den samme konklusion på. I det andet ordsprog er 'Bjergtoppen' jeres Sande HJEM hos mig, eller at være i en tilstand af perfekt Enhed med Mig. 'Udsigten er altid den samme' betyder, at ligegyldig hvilken vej I tog, er resultatet, udfaldet, altid den samme. I vil altid finde Mig der, i perfekt harmoni med Jer."

"Gennem tiderne er utallige krige blevet kæmpet; utallige mennesker er døde i kampe for at bevise deres tros 'overlegenhed' og 'dominans/magt' over de andres. De forsøgte at bevise, at deres vej, deres religion/tro/trosretning er Den 'bedste' og Den 'eneste' vej til Gud, til Mig. Det er ren og skær vanvid! Og hvis I tror, dette kun skete i jeres 'oldtid', så tænk om igen. Det sker STADIG mange steder på jeres planet. Historien har tendens til at gentage sig selv. Det er tid for det Menneskelige Kollektive at antage en ny måde; et nyt paradigme; en ny måde at tænke, være og gøre tingene på. En måde, der er baseret på Kærlighed og Harmoni for alle. En måde om inklusion i stedet for eksklusion."

"I vil altid have jeres frihed, den frie vilje til at tro på det, I ønsker at tro på, så længe I giver andre den selv samme mulighed og respekt, som I giver jer selv. Det er NU tid til at beslutte, om I er glade ved at have det, som I har det; lige som I altid har haft det, ELLER om I er klar til at åbne jeres hjerter for muligheden for, at I er bestemt til at være noget større. Der er ingen fordømmelse; intet pres. I har alle, på et Højere plan (før fødslen), taget jeres beslutning om enten at vågne spirituelt nu eller ikke at vågne nu. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Én beslutning er IKKE bedre end en anden. Det hele afhænger af jeres grad af parathed (i jeres egen evolution som den evige ånd, I er) til at favne jeres højere dimensionelle selv."

For resten af jer, der synes, I tilhører Gruppe 3, er der masser af fantastiske vidundere at se frem til! I vil finde, at, som I bliver mere spirituelt vågne, vil livet flyde med perfekt lethed, glæde, opfyldelse og harmoni. Efter at I har foretaget jeres indre udrensning og oprydning og efter I er gået igennem processen om fuldstændig overensstemmelse med og fuld overgivelse i jeres liv til jeres Højere Selv/Vej/Formål; jeres liv vil undergå massive, kraftfulde og positive forandringer.

Overflod i ALLE aspekter af jeres liv vil drøne ind i jeres liv med praktisk talt ingen eller små anstrengelser, da I lærer at sætte jer selv i 'modtagende' tilstand, i stedet for at blive i en 3D tilstand/tro på at 'måtte arbejde hårdt' for at leve et liv i overflod, som I har bedt om.

I har altid den fulde kraft til at skabe jeres liv præcis på den måde, som I ønsker, det skal være. Det er nu tid til at nedbryde ALLE begrænsende overbevisninger! Beslut jer for at: udrydde, en gang for alle, alle 3D måder at være, tænke og opføre sig på. Forpligt jer fuldtids til at legemliggøre jeres Højere Selv, hvert eneste øjeblik hver eneste dag. Og frem for alt beslut jer for at 'favne jeres højeste, bedste potentiale' af, hvad I kan være, gøre og have!

Jeg fortæller jer nu højtideligt, "Alt, hvad I kan forestille jer at være, gøre og have, eksisterer ALLEREDE i potentialets rige OG er ALLEREDE blevet manifesteret i jeres fremtidige virkeligheder/tidslinjer." I behøver blot at tune ind på og spore hele jeres væsen ind på 'det, I ønsker at være, gøre og have', for at manifestere det i jeres nuværende, fysiske virkelighed.

Lad mig give jer nogle få eksempler på meget kraftfulde, 3D overbevisninger:

1) De fleste af jer tror, at når I bliver ældre, ældes jeres kroppe også. I går så gennem aldringsprocessen, og inden længe ser jeres 50- eller 60-årige selv ikke længere ud som jeres 20- eller 30-årige selv. I tror også, at det er 'normalt' for jer at blive syge, når I bliver ældre, efterhånden som I nærmer jer den 'formodede' afslutning på denne livsrejse.
Men lad mig fortælle jer en lille hemmelighed, mine børn: jeres kroppe er designet til at være det fysiske hylster for jeres Ånd/Højere Selv/Sjæl, på ubestemt tid! Jeres kroppe har ikke en 'udløbsdato', undtagen for den dato I selv har bestemt!

I kan vælge at leve i den fysiske krop, som I lever i nu, så længe som I vil. I har alle kraften til at: heale jer selv for sygdomme og ALLE såkaldte 'handicaps'.

Og her kommer den bedste påmindelse nogensinde: I har også kraften til at VENDE alle tegn på aldring og vende tilbage til den optimale fysiske tilstand, som I gerne vil have!
Ligegyldig hvilken fysisk tilstand jeres krop er i nu, er det jeres job at beslutte nu, om I ønsker at vedblive, som I er nu, eller om I ønsker at favne jeres kraftfulde Skaberevner og forandre den til det, I ønsker, den skal være.

'At Være eller Ikke at Være, Det er I SANDHED Spørgsmålet'.

Jeres kraftfulde Højere Selv, jeres Ånd/Sjæl er jeres krops MESTER, og IKKE omvendt.

I alle spirituelt avancerede civilisationer derude i dette Univers levede de, der valgte at inkarnere i en fysisk lys-krop, i gennemsnit mellem 300 og 1000 år. Nogle væsner er meget ældre end det; det hele afhænger af deres individuelle beslutning. Når det er tid for dem at 'gå over' i en anden form, i et andet udtryk af Selvet, vil de bevidst vælge deres krops fysiske død. Og gå videre med perfekt lethed. Der er ingen lidelse, ingen smerte, ingen sygdom. Døden er blot en dør, de går igennem, for at komme til en ny rejse på deres 'Storslåede Lysets Vej'!

2) Lad os nu tale om et andet STORT 3D begreb, penge. Jeg er sikker på, at I, efter at have læst mit seneste budskab gennem denne kanal, nu spekulerer over, 'hvordan i alverden' kan I, som et samfund, leve uden penge. Hvordan vil folk tjene til livets ophold? I tænkte måske frygtfulde, negative tanker, så som 'hele verden vil bryde sammen og gå i stå og holde op med at fungere uden eksistensen af penge'.

Dette er mit svar til jeres 3D reaktioner: Opstigning til 5D paradigmet vil IKKE ske på én dag. Selv 'Den Store Begivenhed', som snart vil indtræffe, er blot endnu et wake-up-call (opvågning) rettet mod de sjæle, der stadig sover tungt. Det er IKKE afslutningen på Opstigningsprocessen. Om noget, er det BEGYNDELSEN på Opstigningsprocessen for folk, der vil blive vækket af den.

Alle aspekter af menneskelig eksistens vil blive transformeret, og mange af disse transformationsprocesser vil vare år – ikke måneder/uger/dage. Vi har gjort massive, omfattende forberedelser. Alt er næsten klar til at blive sat i gang. Fundamenterne er blevet lagt, så at menneskehedens vej til at blive et 5D samfund vil: være en vej med mindst mulig kaos og ske med relativ lethed.

Der vil være massive velstandsdistributioner til mange fattige områder i verden, og mange lysarbejdere vil få adgang til NESARA/GESARA midlerne. Disse midler vil blive brugt til at forbedre levestandarden for ALLE indbyggere på denne planet.
Og en dag, når ALLE endelig lever et liv i overflod; et liv, hvor 'alle deres livsfornødenheder er dækket', og kun til den tid vil afhængigheden af penge blive kraftigt reduceret. Med tiden vil penge gå af brug og ophøre med at eksistere.

Vi kunne tænke os, at I nu udfordrer enhver overbevisning, I har, om alt i jeres liv lige nu. Spørg jer selv, 'Kommer denne overbevisning fra den lavere 3D bevidsthed om: 'frygt, nød, magtesløshed og adskillelse' eller fra den højere 5D bevidsthed om: 'kærlighed, overflod, handlekraft og enhed'.

Udvid jeres opfattelser. Bortjag al negativitet. Tænk ud af 'den meget restriktive 3D boks', som I har levet i. Inviter jeres Højere Selv til at tage kontrollen og forandr jeres liv til det vidunderligste, mest fantastiske Højeste udtryk af Jer selv i denne levetid.

Hav fuldt tillid til og tro på, at den mindre berejste vej, som jeres Højere Selv drager jer ud på, vil føre til en fremtid, der ligger langt ud over jeres vildeste drømme; jeres vildeste forestillinger! At overgive jer til jeres Højere Selvs Guddommelige Kærlighed og Visdom er virkelig den hurtigste, gladeste måde at nå frem til det liv, som I har drømt om.

Valget er jeres, mine elskede børn. Hvad vil I nu vælge at være, gøre, have?

Mærk min ubetingede kærlighed omgive jer hvert eneste øjeblik. I er min øjesten. I, mine elskede, bliver altid støttet, guidet og beskyttet på dette fysiske eventyr, som er jeres liv på Jorden.

Jeg sender jer alle min kærlighed.

Fader Gud.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed. Namaste.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge