Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - De længe ventede landinger - 20. marts 2018


Sananda - De længe ventede landinger (The Long-Awaited Landings) - Adele Arini - 20. marts 2018Vær hilset, mine elskede brødre og søstre.

Ikke længe efter mit tidligere budskab om den kommende Store Begivenhed (The Great Event) kommer her et andet vigtigt budskab til jer alle. Jeres Galaktiske Brødre og Søstre af Lyset planlægger en større landing på Gaia. De første landinger vil blive ledet af en spirituelt udviklet race af væsner kaldet Plejadianerne.

Plejadianerne kommer fra stjernesystemet Plejaderne. Hvad angår fysisk udseende, ligner Plejadianerne meget den menneskelige race. Hele deres civilisation eksisterer for tiden i 6D; de 'steg op' fra de lavere dimensioner til de højere bevidsthedsdimensioner (5D og derover) for millioner af jordiske år siden. Plejadianerne er en del af de mange gamle racer af væsner i dette Univers.

De, sammen med Arcturianerne, Venusianerne, Antareanerne og mange flere, udgør gruppen af den højere dimensionelle race af væsner, der har de reneste intentioner om at tjene Gud/Kilden/Øverste Skaber hvor som helst og når som helst, det er nødvendigt.

De er fuldstændig dedikerede til at yde tjeneste for Guddommelig Kærlighed i alt, hvad de gør. De tjener trofast Alt, Der Er, med det Højere Bedste for Alle i tankerne. De 4 ovennævnte 'alien' racer har været de vigtigste Vogtere i denne Galakse i millioner af år. De har fået tildelt den Guddommelige Pligt af Gud til: at våge over, guide og beskytte menneskeheden siden tidens allerførste begyndelse på Jorden ~ mens de altid respekterer det Menneskelige Kollektives Højere Vilje, til alle tider.

For nogle af jer, der stadig er meget påvirket af 3D paradigmet, giver dagens update måske anledning til ubestridelige negative følelser i jeres fysiske kroppe. I føler måske knugen/spændinger i maveregionen eller at jeres hjerte slår lidt hurtigere (på grund af frygt, og ikke af spænding). Det er højst sandsynligt, at I føler det på den måde, fordi I er blevet for kraftigt påvirket af populære film med temaet 'alien invasioner' så som 'Independence Day' eller 'Klodernes Kamp'. Disse film blev lavet af sjæle, der spiller de Mørkes rolle (der, indtil for nylig, havde magten), for at fastholde jer i 3D liv, bevidsthedens lavere vibrationer af Frygt og Adskillelse.

Ikke alle science fiction-film eller TV-serier var onde/havde til hensigt at fastholde jer i en tilstand af frygt. Nogle, som Avatar, Stargate SG-1, Babylon 5, Star Trek og Matrix trilogien, var i sandhed Guddommeligt inspirerede. De gav jer utallige hints (forklædt som fiktion) om, hvor stort Universet er; den avancerede rumrejse teknologi, som menneskeheden snart kan nyde godt af; muligheden for tidsrejser; de mange forskellige sansende racer derude, og de Galaktiske interaktions- eller kommunikationsprotokoller mellem en mangfoldighed af forskellige alien civilisationer i Universet.

Star Treks 'Hoveddirektiv', der forbyder én at gribe ind i en mindre udviklet civilisations interne udvikling (spirituelt og teknologisk) er faktisk vores Guds Hoveddirektiv til alle medlemmer i de højere dimensionelle rumfarende samfund. Denne Universelle Lov overholdes højt og helligt af ALLE jeres højere dimensionelle Galaktiske brødre og søstre.

Matrix trilogien (med Keanu Reeves i hovedrollen) blev faktisk lavet med et meget dybere formål for at hjælpe menneskeheden med spirituelt at vågne op af jeres dybe søvn. 'Neos' rolle symboliserede hver og en af jer. I filmene vågnede Neo (eller stikkene blev trukket ud af maskinerne) af Livets Matrix, som han levede i, for endelig at påtage sig den profeterede kraftfulde rolle som 'Den Ene', der fører ALLE ind i Fredens Tidsalder.

Ser I sammenhængen? Beskriver det ikke perfekt det, som lige NU sker over hele planeten? Alle I, mine elskede venner, spiller nu Neos rolle. De af jer, der læser dette, er nu vågnet af 3D livets Matrix, som var Planeten Jorden. Jeres spirituelle gaver, jeres Guddommelige Skaber- og Manifestationskræfter vil derefter blive vækket, så I kan skabe, tiltrække og manifestere Nova Gaia. Hvilket indvarsler den gyldne tidsalder af Fred, Kærlighed, Enhed, Harmoni og Overflod på Jorden for ALLE.

I er 'Den Ene', I har ventet på. I er alle i gang med at blive den længe profeterede, fysiske legemliggørelse af Kristusbevidstheden (Guddommelig Kærlighed og Enhedsbevidsthed) på planeten Jorden.

Nogle af jer er måske helt ubekendt med, eller afvisende over for, ideen om, at menneskeheden ikke er alene i dette Univers. De mange science fiction-film og TV-serier om alien racer 'derude' har indtil nu været ude af stand til at overbeviser jer om den meget virkelige eksistens af sansende civilisationer i andre dele af det store Univers, som I lever i.

De fleste af jer, der regelmæssigt læser disse spirituelle, kanaliserede budskaber har imidlertid altid været fascineret af science fiction-genren hele jeres liv. Jeres hjerter har altid 'kendt og husket' den følgende Højere Sandhed: Menneskeheden er kun en af mange sansende racer af væsner derude i Universet. Dybt inde har I måske følt jer så anderledes end folkene omkring jer; som om I ikke virkelig 'hørte til' her på denne planet. I havde kæmpet hele jeres liv for at føler jer 'HJEMME' her.

Disse følelser er fuldstændig normale for sådan nogle som jer. I havde følt sådan, fordi I er vores 'Stjernefrø'; vores 'Frivillige' og en del af vores 'Mandskab på Jorden'. (Læs venligst denne kanals budskab fra Ærkeengel Michael med titlen: 'Klar Parat Start' ('Ready Set Go!'), for flere informationer.) I har alle meldt jer frivilligt til en mission på Planeten Jorden; en mission, hvor I vil spille en vigtig rolle i den spirituelle opvågning og udvikling af menneskeheden.

I kom også fra mange forskellige steder i Universet; fra mange forskellige højere dimensionelle civilisationer i tjeneste for Lyset. Og til forskel fra jeres snart-ankommende Galaktiske brødre og søstre foretrak I at sidde på forreste række til disse spændende forandringer, der nu sker på Planeten Jorden! I kom hertil for at hjælpe ved for det første at sænke jeres naturligt høje vibrationer som forberedelse til jeres rejse til tredje dimension og ved for det andet at iføre jer en fysisk menneskelig krops 'kostume'. I har haft et ganske udfordrende liv indtil videre; forsøgt at tilpasse jer og ladet som om I hører til her og som om I er helt 'normale' ~ lige som alle andre.

Det følgende er mit budskab til jer:

"Alle jer, der er medlemmer af vores Mandskab på Jorden, føler det Store Kald fra gongongen, der genlyder inde i jer NU. Dette kald om at påtage jer lederhvervet for at lede menneskeheden ind på Enhedens og Kærlighedens vej kan ikke længere ignoreres. I er blevet trænet og forberedt til denne rolle i meget lang tid. I ER klar. Vær ikke bange. Alt udfolder sig fuldstændig i overensstemmelse med Guds Guddommelige Plan."

"Det er nu tid til at stoppe med at spille fedtspil. I skulle nu allerede vide meget godt, at jeres kraftfulde multi-dimensionelle Højere Selv er fuld af Guddommelig Kærlighed og Visdom. Jeres Højere Selv er i gang med at amalgamere ALLE jeres Tidligere og Fremtidige livserfaringer, som I har akkumuleret i hele Universet, i det store evige NU."

"Denne Multi-dimensionelle Visdom vil blive downloadet til jer snart, så I kan hjælpe alle Opstigende mennesker med helt at legemliggøre og integrere deres eget Højere Selv. Jeres Galaktiske Familie står klar til at støtte jer ved hvert skridt på vejen. Føl deres kærlige tilstedeværelse, der fuldstændig omgiver Jorden lige nu. De er kommet, i Kærlighed og i Lys, for at hjælpe alle medlemmer af den menneskelige race på jeres rejse tilbage til Kilden/Gud."

"De fleste af jer har ventet på denne landing i, hvad der synes, evigheder. Nu da denne betydningsfulde begivenhed praktisk talt står for døren, er tiden nu kommet, hvor I alle skal være de 5D ledere, I blev født til at være! På det afgørende tidspunkt i tiden, hvor jeres Galaktiske Familie ankommer til planeten Jorden, beder jeg jer om at træde frem og være en af de første grupper af mennesker, der byder deres ankomst velkommen. Omfavn Plejadianerne, som I ville omfavne en længe savnet ven og anerkend, at deres tilstedeværelse betyder, at det er tid for hele menneskeheden endelig at blive sande, aktive medlemmer af det galaktiske samfund."

"Udtal jeres Højere Sandhed til enhver inden for hørevidde: at disse Galaktiske Brødre og Søstre er kommet til Jorden i Ånden af Fred, Kærlighed og Enhed."

Der er absolut intet at frygte. Plejadianerne er fuldstændig beredt på alle eventualiteter. Intet, som menneskeheden kan generere (på grund af frygt eller hvilke som helst 3D reaktioner), vil kunne skade dem. De vil ikke have noget på sig, der kan betragtes som 'våben', og de vil absolut intet gøre, der fejlagtigt kan blive udlagt som 'havende fjendtlige intentioner' over for Menneskeheden.

Plejadianerne kommunikerer med hinanden via mental telepati, og de har evnen til at kommunikere med jer på alle Jordens sprog. Hvis I er en af de modige, der faktisk går hen til en af dem i venskab, vil I opdage, at kommunikation med dem er nem og gnidningsløs. Denne højt udviklede race af væsner udstråler stærke, høje vibrationer af Kærlighed og Lys, der øjeblikkeligt vil få jer til at føle jer trygge, veltilpasse, holdt af og fuldstændig elsket.

Plejadianerne har været og er stadig en af de Vogtere, der beskytter menneskeheden i denne Galakse. De har spillet en vigtig rolle i den spirituelle opvågning og udvikling af den menneskelige race. De er her for at hjælpe med at opløse alle aspekter i menneskehedens nuværende 3D levemåde (baseret på: Dualitet, Frygt, Nød og Adskillelse) og hjælpe med at etablere grundlaget for et 5D samfund, som udelukkende vil være baseret på: Fred, Enhed og Det at være Én, Kærlighed og Overflod.

De spirituelt udviklede lysvæsner er kommet til Jorden medbringende gaverne af: Visdom, Kærlighed og Venskab. De er her for at dele mange højere dimensionelle teknologier, der vil være nyttige i hjælpen med den Planetariske Healing af Gaia og alle Hendes indbyggere. De står parat til at lære jer og dele måder for Spirituel Beherskelse og Oplysthed med jer.

De er ikke her for at 'tvinge' menneskeheden til at tage deres måde, deres lære eller deres levemåde til sig. De er her, på Jorden, for at besvare det desperate kald, Gaia og størstedelen af Menneskeheden har skreget ud. Mange af jer har skreget på hjælp. De fleste af jer har bedt om og længtes efter at opleve varig Fred, Kærlighed og Enhed på denne planet. Plejadianerne er her for at guide jer derhen. De er her, sendt af Gud/Kilden, som svar på jeres bønner.

Som altid, lige som alt andet i livet, vil hver og én af jer have den fulde frihed og frie vilje til at acceptere, eller ikke at acceptere deres hjælp.

Husk venligst, at deres fortsatte tilstedeværelse her på Jorden har altid, førhen, været holdt "Top Hemmeligt" af de mange mennesker, der har høje lederstillinger i jeres nuværende regeringer. Vi har foreslået disse ledere at sørge for Fuld Afsløring af 'alien' tilstedeværelse over for mange borgere på Jorden, men forgæves. Så nu er det tid for Menneskeheden at kende Sandheden. Da intet kan holdes skjult i dette komplekse, storslåede projekt, som er dannelsen af Nova Gaia. Menneskehedens opvågning og fulde deltagelse er krævet i næste fase af denne udvikling.

Det er i sandhed spændende tider, I lever i, mine elskede venner! I er nu klar, til at vende tilbage til den Højere Sandhed, om Hvem I Er. I er en Kraftfuld, Multi-dimensionel Sjæl, der midlertidigt har valgt et fysisk hylster i form af en menneskekrop for at opleve liv i 3D. I, der læser dette, har fået nok af at leve som et 3D væsen og har nu valgt at vende tilbage til jeres 5D Højere Udtryk af Jer Selv, mens I stadig er fysisk legemliggjort her på Jorden.

Tag de hænder, der rækkes frem af jeres Galaktiske Brødre og Søstre og byd deres kærlige tilstedeværelse varmt velkommen i Glæde, Passion og Begejstring! De vil komme, ikke længe efter den Store Begivenhed, som jeg har fortalt jer om i mit seneste budskab gennem denne kanal. Flertallet af menneskeheden er endelig klar og villig til at åbne deres store Hjerter for at favne ALLE af deres egen race (uanset farve, religion/overbevisninger, seksuelle orientering, finansielle status, nation, kultur, sprog, etc.).

I er nu klar til at legemliggøre ånden af Enhed og Det at være Ét med Alt, Der Er. Og på grund af dette er I klar til at springe op til næste fase af spirituel evolution: at favne jeres Galaktiske Familie ~ de mange forskellige "alien" civilisationer, og at leve sammen med dem i dette Univers, i Fred, Enhed, Kærlighed og Harmoni.

Anerkend, at, lige som jer, havde sjælene i den Galaktiske Familie foretaget (før fødslen) valget om at være fysisk legemliggjort i den civilisation, de nu kom fra. De er ikke anderledes end jer! Vores plejadianske Brødres og Søstres sjæle havde (på et Højere plan) udøvet deres frie vilje og valgt at blive født ind i det Plejadiske stjernesystem. Lige som alle jer, der tilhører den menneskelige race, har valgt Gaia/Jorden til at være jeres fysiske 'legeplads' i indeværende inkarnation.

Visualisér 'Star Trek' universet, hvor forskellige racer af væsner alle lever sammen i harmoni; mennesker og aliens blandet sammen i forskellige miljøer/grupper i Galaksen. Den virkelighed eksisterer allerede NU i Nova Gaia. Det er den fremtidige Jord, som I snart vil bebo, i indeværende levetid, hvis I skulle ønske at deltage og vælge det for jer selv.

De fleste af jer, der læser dette, er begyndt aktivt at deltage i skabelse af Nova Gaia i jeres egen fysiske realitet, og Plejadianerne vil kunne give jer et kæmpestort boost; en stor støtte og et grundlag, som I behøver for at få dette til at ske meget hurtigere. De vil ikke kunne skabe Nova Gaia for jer (da de ikke er en del af den menneskelige race), men de kan spille en rolle ved at hjælpe jer med at skabe det 5D samfund, I inderligt ønsker at leve i.

Jeg, Sananda, sammen med ALLE i Ashtar Command, står parat til at hjælpe hver og én af jer med at Stige op til 5D og derover. Kald på os, når som helst I har brug for hjælp. Vi er Multi-dimensionelle; vi er i stand til at hjælpe JER ALLE på én og samme tid.

Jeg sender megen kærlighed og meget lys til jer.

Jeres broder i Lys,

Sananda.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed. Namaste.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge