Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - At favne mørket - 1. marts 2018


Sananda - At favne mørket (Embracing the Dark) - Adele Arini - 1. marts 2018Mine kæreste venner,

I dag vil jeg gerne afsløre et højere dimensionelt begreb, som måske er foruroligende og endda en smule vanskelig at acceptere, for de fleste af jer, der læser dette. I er nu parat til at høre den højere sandhed, som nu skal afsløres. Før vi starter ud på denne rejse sammen, vil jeg gerne have, at I laver en lille øvelse først.

Luk øjnene og læg hele jeres opmærksomhed i jeres Højere Hjerte-Bevidstheds centrum. Lad Gudsgnisten, der lever der, stråle lyst; forestil jer, at den omgiver jer i en smuk kokon af gyldent hvidt lys.

Hold dette billede i 10 sekunder…
Godt. I er nu klar til at fortsætte denne rejse i sandhed og højere spirituel forståelse.

Lad mig først starte med en chokerende udtalelse, som var meget vanskelig for denne kanal at tage ind, endsige fortsætte med at skrive dette budskab på mine vegne.

Gud elsker ALLE Sine børn lige meget, ud over alle grænser, og uden undtagelse.

I undrer jeg måske over, hvorfor ovenstående udtalelse kan betragtes som chokerende, når det er en vidt udbredt kendsgerning, at vores Gud, vores Skaber, er en kærlig Gud. Det er chokerende for denne kanal, fordi hun intuitivt vidste, i hvilken mulig kontroversiel retning jeg ville med dette budskab.

Lad mig bruge som eksempel den sjæl, som engang inkarnerede på Jorden som en mand ved navn Adolf Hitler. (Tilladelse er givet af Hitlers Højere Selv til, at jeg kan afsløre visse fakta om hans evolutionære rejse for at hjælpe jer alle med at forstå den højere opfattelse, I husker i dag).

Hvad ville jeres første reaktion være, hvis jeg fortæller jer, som sandheden er, at Gud også elskede Hitler? At Hitler aldrig blev straffet i helvedes ild (begrebet om helvede blev skabt af religiøse mænd for at få menneskeheden til at frygte Gud) og at han i stedet fik chancen for at reinkarnere i mange forskellige liv efter hans modbydeligste. De fleste af jer ville måske have anset ham som den inkarnerede djævel på grund af de grusomme gerninger og forbrydelser, han begik mod Menneskeheden.

Jeg tvivler ikke på, at mange af jer vil være vrede, gale eller forvirrede over en Gud, der kunne, ikke blot tilgive Hitler, men også fortsat elske ham også. I vil måske begynde at undre jer over, om alle Hitlers krigsgrusomheder var gået hen over hovedet på Gud og alle os her i de højere dimensionelle riger. Intet kunne være længere væk end sandheden.

Lad mig starte med selve begyndelsen. Når en sjæl først skabes, skabes han/hun helt i Guds billede. Jeg taler ikke om fysisk lighed her. Hver sjæl blev skabt til liv, med alle Guds kraftfulde og vidunderlige egenskaber. Denne sjæl får derefter den frie vilje til at gøre, hvad end den ønsker, med livets gave, som Gud har givet den.

I de højere dimensionelle riger er Alt Kærlighed. Alt er Enhed. Alt er Fred og Harmoni. Med tiden, ikke længe efter at hver sjæl blev født, længtes I alle efter at opleve jer selv som den Kærlighed, I virkelig er. Så hvordan ville I være i stand til at opleve det ved at blive i himlen – i de højere dimensioner, hvor der ikke er andet end kærlighed? Hvordan ville I virkelig 'kende' og 'opleve' jer selv som Kærlighed, hvis der ikke er andet end Kærlighed. Det modsatte af Kærlighed måtte først eksistere, før I kunne være i stand til at kende jer selv som Kærlighed, gennem jeres egne oplevelser og erfaringer.

Derfor skabte Gud mange fysiske planeter i bevidsthedens lavere dimension. Enhver eventyrlysten sjæl må først glemme, hvem de virkelig er, før de fødes på en sådan planet (som jeres egen, tidligere 3D Jord). I hver levetid på Jorden kom I udrustet med en plan om, til sidst, at vende tilbage til jeres Højere Selvs Lys og Kærlighed.

I, mine kære eventyrlystne venner, kan vælge, hvilken som helst rolle I ønsker at spille, mens I er inkarneret på Jorden. I kan vælge at spille Mørkets rolle, eller rollen som en, der lever i Lyset. I kan vælge at være den ”gode” eller den ”onde”. I kan vælge for jeres egen skyld de lektioner, det er meningen, I skal lære i hver enkel levetid og hvordan disse vil hjælpe jer overordnet med at vokse og udvikle jer som ånd.

I sluttede jer så sammen med utallige andre sjæle og skabte livskontrakter/løfter om en dag at mødes og hjælpe hinanden med at vokse og opfylde det højere formål, I kom hertil for at gøre. Hele jeres liv er blevet planlagt som et kompliceret puslespil og tilfældigheder findes ikke. Tilfældige dødsfald findes ikke. I beslutter altid, på et Højere plan, tid og omstændigheder for jeres fysiske krops død.

Ved afslutningen af hver levetid, efter I er vendt tilbage til ånderiget, vil I alle gennemgå et/en ”livstilbageblik/livsproces, hvor vi (jeres Højere Selv, jeres team af guider og et panel af højt udviklede Lysvæsner) vil undersøge hvert enkelt øjeblik af jeres liv, og hvordan jeres ord, tanker og handlinger påvirkede menneskene og verden omkring jer. Hav i tankerne, at der ikke er nogen fordømmelse i denne proces.

Med den karma, I måtte have skabt i det netop afsluttede liv, vil vi så planlægge at hjælpe jer med at rydde denne karma i det næste liv, I vil blive født ind i, ved at skabe omstændigheder, der vil gøre det muligt for jer at gengælde over for de sjæle, I har såret i det tidligere liv. I det fysiske Univers handler det kun om balance. Hvad I giver til andre, giver I til jer selv. Hvad I gør mod andre, gør I mod jer selv. For vi er alle ÉN; der er ingen adskillelse mellem jer og mig og Alt, Der Er.

Lad os nu vende tilbage til tilfældet Hitler. Han havde valgt forud for fødslen, på et Højere Plan, at spille Mørkets rolle. Forstå venligst, at det at spille en sådan rolle er meget udfordrende for den sjæl, der vælger det, da der er en ægte, iboende fare for, at han måske bliver fortabt i Mørket for evigt – ude af stand til at vende tilbage til Guds og Hans Højere Selvs Kærlighed og Lys.

Denne særlige sjæl havde, i det liv, hvor han spillede rollen som Hitler, valgt at opleve sig selv som Kærlighedens diametrale modsætning. Han havde bevidst valgt (i samarbejde med andre sjæle, der er i lignende faser af deres evolution) at være jeres planets mest berygtede symbol på racediskrimination, had, fordomme og grusomhed. Ved at spille rollen som lederen af Nazityskland skabte han også en platform, som gjorde det muligt for millioner af andre sjæle at spille Lysets rolle.

En af jeres viseste mænd, Shakespeare, havde forstået det helt rigtigt. ”Hele verden er en scene”.

I alle spiller en rolle, på en større scene kaldet Planeten Jorden, som bedst passer til jeres egen, individuelle, spirituelle vækst; jeres egen evolution. Absolut ingen har ret til at dømme eller fordømme de handlinger, en anden person har foretaget, uden først at have levet denne persons liv og uden først helt at forstå denne persons højere formål. Især når Gud Selv aldrig dømmer, ej heller fordømmer.

Husk, at vores Gud er allestedsnærværende, alvidende og almægtig. Gud er altid til stede, alt vidende og alt mægtigt. Gud er den Højeste Skaber. Alt, Der Er. Intet er nogensinde ude af Guds kontrol.

Det betyder, at, når noget som 1. og 2. verdenskrig kunne ske, skete de, fordi det menneskelige kollektive overbevidst havde besluttet at gå igennem en sådan oplevelse. Alle, der valgte at blive født i disse krigstider, havde indvilliget i at ”spille” Mørkets eller Lysets rolle for at fremme deres egen spirituelle rejse.

INGEN ER NOGENSINDE ET OFFER. Intet sker for én uden alle involverede sjæles Højere Samtykke i pågældende situation.

Så det betyder ikke, at I så kan antage det følgende passive synspunkt om, ”hvis det er tilfældet, behøver jeg ikke, når jeg for fremtiden ser et levende væsen gå igennem smerte/lidelse, yde min hjælp, fordi det, de oplever, er deres eget valg, deres egen Højere Vej og det rager ikke mig”.

Til det vil jeg sige: ”Enhver handling eller ikke-handling, I foretager jer (eller ikke foretager jer) i hvert enkelt øjeblik af jeres inkarnation på Jorden, definerer, hvem I er”.

I må beslutte, hvem I er, gennem de livsoplevelser I dagligt får. I må beslutte, om I er en venlig, omsorgsfuld og kærlig person. Og I må beslutte at være en, der er det stik modsatte: ligegyldig, egoistisk, grusom eller fuldstændig ligeglad med andres behov. Friheden til at vælge at ”være, have og gøre” lige, hvad I ønsker på jeres livsrejse, er jeres, altid. Vi dømmer ikke. Alle har friheden til at vælge deres egen vej.

Lad mig slutte med at dele det følgende vigtige budskab til alle I lysarbejdere, der læser dette.

Efterhånden som bølger af højere dimensionelt lys fortsætter med at bombardere Planeten Jorden dagligt, vil flere og flere tidligere skjulte grusomheder blive afdækket. Menneskehedens sande historie vil blive afsløret. Der vil komme en tid, hvor alle endelig finder ud af, hvad der er blevet gjort mod dem af selve de mennesker, de havde betroet og valgt til høje stillinger i offentlighedens tjeneste. ALT vil blive afsløret og når det sker, vil intense følelser af vrede, raseri, skuffelse, forræderi blive afgivet til atmosfæren.

Det er en integreret fase af Opstigningsprocessen. Alt, der er skjult, skal komme op i lyset, for at dyb healing kan ske på planetarisk plan.

Til den tid vil I alle, mine elskede kraftfulde lysarbejdere, blive kaldet til at være fornuftens stemme, Kærlighedens stemme, forankringen af en Højere Dimensions måde at være på: KÆRLIGHEDENS måde. I må til den tid konstant ”tune ind” på Roens og Fredens vibrationer under jeres meditationer og i jeres måde at være på, og projicere/sende det ud i verden, så Menneskehedens vej ind i femte dimension bliver en vej med mindst mulig kaos og omvæltninger.

Send Lys og Kærlighed til de sjæle, der for tiden spiller Mørkets rolle i dette storslåede tidspunkt i tiden. Forstå, at de havde valgt at spille disse roller for også at hjælpe til med den store opvågning; Gaias og menneskehedens Opstigning. Disse sjæle, lige som jer selv, er alle børn af vores Gud; ligeledes elsket og Ham dyrebare.

Favn, tilgiv og byd dem velkommen i ånden af Enhed og Kærlighed.

Guid dem, så de en dag kan finde deres egen vej HJEM.

Samtidig med, at I husker, at I også engang har spillet disse Mørke roller, men nu har valgt at vende tilbage til jeres Højere Selvs Kærlighed og Lys.

Jeg går sammen med jer, hvert skridt på vejen. I er aldrig alene.

Jeg sender megen kærlighed og meget lys til jer.

Jeres broder i Lyset,
Sananda.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge