Home > > Montague Keen - 29. cervna 2014

Montague Keen - 29. cervna 2014

Svet Ducha si preje se k tobe pripojit, aby podekoval všem tem, kdo prispeli k tomu, aby tvá návšteva Irska byla tak úspešná. Sdíleli jsme každý její okamžik spolu s tebou. Opet jsi dokázala uvolnit další zablokovanou energii. Bude to trvat a vyžádá si to úsilí, než se energie zcela uvolní. Proto, moje drahá, je duležité, aby ses´ prestehovala do Irska. Všechno to cestování sem a tam je príliš, než abychom to po tobe mohli žádat. Opakuji, Irsko je klícem, který vše odemkne.

Zavedli jsme te na správná místa, aby se udála tato promena. Nic se nedeje náhodou; dokonce ani predtím, než se vec naplánuje. D rozpoznal tento potenciál. Je to vybrané místo. Nyní musíš požádat o pomoc, abys´ se vymanilo od indoktrinace vnucené Vatikánem. Potrebuje se obrátit ke své pravé historii a poznat, kdo jsou Irové.

Ty, má drahá, znáš dva klíce které musí být plne odemceny. Zacala jsi tento proces 26. kvetna a pokracovala jsi 23. cervna. Chce to cas a úsilí, a bohužel, peníze. Jsme vdecni MM, že tuto poslední návštevu financoval. Každý krok zajištuje, aby tento proces probíhal rychle a úspešne. Váš svet je v nebezpecí a jisté odnože stále delají co mohou aby vytvorily “duvod“ pro Tretí svetovou válku. Všichni, kdo patrí ke svetlu se musí spojit, aby tomu zabránili. Žádáme po tobe mnoho, moje drahá. Snažíme se k tobe privést pravé lidi, aby ti pomohli na tvé ceste. Není možné, abys´to delala sama. Slibuji, že po tvém boku budou ti praví, dohlédneme na to. Cím dríve bude dokonceno uvolnení energie, tím lépe pro lidstvo. Utrpení ve vašem svete musí prestat a ti, kdo ho vytvárejí, musí sami sebe odstranit z této planety.

Dokud hruza toho, co bylo doposud pred vámi skryto, nebude odhalena a lidé si plne neuvedomí jak jste byli zrazováni temi, vuci kterým jste byli vychováváni abyste jim verili, nic se nemuže hnout kupredu. Musíte to videt. Také musíte videt lidi takové jací jsou, ne takové, jak vás ucili že jsou. Je nutno celit nepríjemným skutecnostem, není pred tím úniku. Kabala vytvorila vymyšlený svet s lidmi, které jste byli vedeni uctívat a respektovat, ale nyní se opona odhrne a bude odhalena pravda ve vší své ošklivosti. Nebude lehké prijmout, že vás tito lidé oklamali. Žádáme vás, abyste s nimi jednali klidne a dustojne. Vedí, že jejich cas vypršel. Mnozí se vám vydají na milost, a budou ocekávat, že je pochopíte. Mnozí se narodili do situací,které si nevybrali. Dívejte se na každý prípad individuálne. Neodsuzujte všechny. Mnozí budou opravdu litovat a prosit o o milost. Pamatujte, že ztratí vše, co si nahromadili na váš úkor. Bojí se vás.

Máte prátele z jiných planet kterí jsou pripraveni a chtejí prijít pomoci. Nemáte se ceho obávat. Chtejte pomáhat a radit, zejména tem, kdo jsou stále ve 3D. Veci se vyvíjejí rychle, takže budte pripraveni se pohnout kupredu dle okamžité situace. Dáme veci do porádku, aby mohly probehnout urcité akce bez problému. Dáme znamení, kdy se tak stane. Nic se nemuže odehrát, dokud nedáme svolení aby se to stalo. Bylo ti receno, co máš ocekávat, tak bud pripravena k akci. Je to Božský Plán, nemuže být zmenen, ani mu nelze zabránit. Ti, komu veríš, vedí, co se od nich ocekává a chtejí zde být pro tebe. Trvalo mnoho let, aby se plán uskutecnil. Nacasování pro akci bude dobré, když vydáme povel. Ty, moje drahá, si se na tuto chvíli pripravovala mnoho let. Byla si vedena k lidem a místum, aby se to mohlo uskutecnit, a ono bude.

Naše centra budou duležitá, protože lidé budou potrebovat pomoc a vedení. Zajistíme pomoc a radu, jak pestovat zdravé potraviny, a jak vyrábet zdravé léky, všechny prírodní prostredky, které odstraní nemoci, zaprícinené jedy ve vaší strave, vode a vzduchu. Je to základní cást procesu, kterým musíte projít, když budete postupovat ke svetlu. Mysleli jsme na všechno. Nezklameme te.

Prosím, pokracujte v práci na ley liniích. Úspešne odblokováváte jejich energii. Tato práce je životne duležitá. Prosím, používejte svou mysl také na to, abyste se propojili s Tarou a Uisneach, abyste pomohli odblokovat také jejich energie. Deláte nádhernou práci. Jednoho dne uvidíte, jak se vaše úsilí vyplatilo. Prebíráte kontrolu a uvolnujete, co je oprávnene vaše. VY JSTE TVRuCI NOVÉHO SVETA. JE TO VZRUŠUJÍCÍ DOBRODRUŽSTVÍ. AT JSOU CÍLEM MÍR A HARMONIE. Budete prekvapeni, jak bude lehké odstranit všechny „duvody“ pro válku. Ti, kdo nyní žádají válku, již s vámi dlouho nebudou.

Další planety se na vás dívají jak krácíte po ceste. Pomáhejte, aby ti kolem vás pochopili, co se deje. Stante se jejich pruvodci, sdílejte své vedomosti. Když vystoupíte do svetla, automaticky vezmete ty kolem vás s sebou. Je to obrovský vyucovací proces pro vás všechny. Pripravte se na to, že se zbavíte všech starých systému víry, které sloužily k tomu, aby vás veznily.

Potrebujete toto centrum v Irsku jako místo setkávání s temi, kam mohou pricházet ti, kterí budou potrebovat pomoc. Muže být využíváno pro všechny druhy setkání, konferencí, seancí, prírodních ošetrení, atd. Prosím, pomozte Veronice aby to koupila. Než odejde k Duchu, založí 6 center po celém svete. Zanechá na míste ty, kdo budou pokracovat v její práci a oni založí centra v každé zemi vašeho sveta. To je náš cíl. Prosím, pomozte nám jej splnit. Naše práce musí pokracovat. Casem pochopíte, proc to tak musí být.

Moje drahá, spolecne deláme pokroky. Tvoje težká práce v Irsku ukazuje výsledky. Prosím, udržujte kontakty které jste tam navázali. Jsme na ceste k úspechu. Prijdou další a budou se podílet na tomto težkém úkolu.

Jsem v duchu s tebou. Vždy po tvém boku,

Tvuj oddaný, Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira
Share |