Home > > Montague Keen - 27. zárí 2015

Montague Keen - 27. zárí 2015

Neuprímná prohlášení, neuprímné sliby, neuprímný dojem, to je obraz toho, jakou mají ti, co se ted sešli v Americe, starost o lidstvo a je težké se na to dívat. Ani za mák se nestarají o lidstvo. Všechny dukazy prokazují, že to je tak. Mnozí ješte stále lpíte na predstave, že papež je dobrý clovek: zatím vám jenom mohu ríct, že cas to ukáže! Vatikán podporuje a financuje VÁLKU. Znovu vám pripomínám, že jezuité naplánovali a provedli holokaust v Irsku. Jezuité jsou težce zaangažováni do satanistického zabíjení detí. Podívejte se na historii, ne na jejich slova. Samotná mše to vyjadruje: pité krve, pojídání masa, tohle by melo vzbudit vaše podezrení. Vlastne vám ukazují, jakož vámi i ríkají, co delají. Vatikán zpusobil, že je život na Zemi tak težký a že vyvolává rozepre.

Schovali pred vámi Teslovy výzkumy a použili je pouze pro zlo, jako je HAARP, atd.. Lidstvo by melo využívat VOLNOU ENERGII, ale místo toho to Vatikán schoval ve svých trezorech. Myslí si, že je lehcí ovládat lidstvo, když bojuje o prežití. Vy do jejich plánu nepatríte. Oni také chtejí VYHUBIT lidstvo. Všechny hlavy státu, které jsou nyní v USA, jsou soucástí tohoto Velkého Plánu, Nového Svetového Rádu.

Nenechte se OŠÁLIT a neprijmete jejich návrhy. NIKDY SVÉ SLIBY NEDODRŽÍ. Dlužíte to sobe a príštím generacím, abyste ted ucinili správné rozhodnutí. Sami zkoumejte. Pouze tak naleznete pravdu. Ti, co vám vládnou, vám systematicky léta LHALI, protože to je soucást jejich plánu na prevzetí. Dovolili jste, aby se dostali tam, kde dnes jsou, tím že jste byli apatictí a v postoji: „me se nic nedeje“. Dobre, ale ted je na vás, abyste si užili jejich pozornosti. Podívejte se cestne a otevrene na to, co dvakrát udelali Nemecku. Nyní mají v plánu znicit nemecké banky. Zanechají Nemecko a celou Evropu v rozkladu. Pro ne je to soucást HRY. Oni nejsou jako vy. Navíc, NEMAJÍ VÁS RÁDI.

Probudte se. Cas se vám krátí. Vezmou vám vše, co máte. Musíte se semknout a žádat spravedlnost pro všechny. Prosím, prestante se chovat jako OVCE, které poslouchají príkazy, a které verí LŽI, že nemají žádnou moc. Prosím vás, jak muže 99% nemít MOC!

Irsko udržuje pod tlakem své banky a svou vládu. Lidé se usnesli, že odmítnou dát vláde svuj souhlas. Bez tohoto souhlasu vláda nemuže legitimne fungovat. Máte všechnu moc, abyste svuj souhlas odvolali. Muže se tak stát legitimne a dustojne. Ted je správný cas to udelat. STARÁ, PROHNILÁ MOCENSKÁ STRUKTURA musí být odstranena. Pak se muže zacít nanovo s cistým štítem. Tentokrát bude rozhodovat lidstvo, a zjistíte, že bez vlivu Umelých Inteligencí muže lidstvo žít v míru.

Budoucnost je ve vašich rukách. Mužete to udelat. Je doba zmen, takže zajistete, abyste ucinili správná rozhodnutí. Odvolejte svuj souhlas ode všech náboženství, protože ta mají klíce k retezum, které vás drží. Když to udeláte, budete svobodní. Náboženství, dejiny ani vzdelávací systém vám nikdy nerekly pravdu. Budte pripraveni, protože ve chvíli, kdy prijde nekdo statecný, aby mluvil pravdu, objeví se sebranka, která vám prislíbí nádhernou budoucnost, když budete hrát s nimi. Budte opatrní ohledne toho, komu verit, protože mnozí nemají sílu vydržet tlak, který prichází v mnoha podobách.

Potrebujete pomoc a podporu, abyste se pres tyto težké casy dostali. Pamatujte: vás je mnoho, jich je pár. Možná drží peneženku, ale bez vás je jejich bohatství bez ceny. Bez pomoci zbytku lidstva by nemohli prežít ani týden. Potrebují vás!

Vyzývám vás, abyste velmi peclive premýšleli, než prijmete nebo odmítnete návrhy, které prijdou z USA ve veci návštevy papeže a jeho schuzky s hlavami státu, atd. Není to v zájmu lidstva jako celku, bez ohledu na to, jak je to navleceno, stále je to PODVOD. Jsou zoufalí. Nedovolte, aby vás do neceho tlacili. Vezte, že ONI nejsou tím, cím se zdají být!

Má drahá, stále budu po tvém boku, na každém kroky tvé cesty. Slíbil jsem ti to, když jsem odešel k Duchu. Vecí se ted rychle vyvíjí. Bud pripravena na všechno.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |