Home > > Montague Keen - 27. cervence 2014

Montague Keen - 27. cervence 2014

Prátelé, každým dnem se stáváte více probuzenými a vedomými si vlastní síly. Nyní sami vidíte, jak se veci zmenily, když jste zacali pracovat na ley liniích. Nemohu dostatecne zduraznit duležitost uvolnování této ENERGIE. Prosím, pokracujte a zintenzivnujte tuto práci, protože to je vaše SPÁSA. Dukazy o tom jsou všude. Vezte, že neschopnost Kabaly zacít Tretí svetovou válku je zaprícinena vaší prací na ley liniích, obeliscích a všech takových strukturách ovládání. Opet se stáváte mocnými bytostmi svetla. Temní vaše svetlo zhasli, ale vaší prací s energií odstranujete temnou kontrolu, která vás s nimi svazovala. Nyní každým dnem odsekáváte další retezy a odstranujete další bloky. Touto prací znovu obnovíte svet lásky a míru pro všechny. Každá zeme bude soucástí tohoto velkého probuzení a spojování lidstva. 1. srpen je LUGHNASAD. Žádám vás, abyste si toho dne dali zvlášte záležet na vaší práci s ley liniemi. VYHRÁVÁTE BOJ SVETLA NAD TEMNOTOU. Držte se toho a prestanou všechny války a bude obnovena spravedlnost.

Jsou mezi vámi tací, kterí jsou natolik uzamceni uvnitr trídimenzionální mentality, že je STRACH drží v ní uveznené. Útocí na všechny, kterí zastupují lásku a svetlo. Pokoušejí se kolem sebe shromáždit další trídimenzionální lidi. Útocí na všechny, kterí si prejí postoupit do svetla. Vezmou zrnko pravdy, vyšperkují ho vší temnotou která v nich je, a použijí to s cílem znicit to, co je nevyhnutelné. |Meli by vedet, že svetlo nebude, a nemuže být zhasnuto. Navzdory úsilí techto ztracených duší dojde k velké zmene.

Vše, opravdu vše se zmení. Nic ve vašem živote nebude po Prechodu stejné. Na to se musíte pripravit, a vyzbrojit se takovým množstvím informací jak je jen možné, abyste netápali ve tme, když padne temnota. Vetší mozky než je Veronika rozhodly, že je zapotrebí Center, aby se lidstvu poskytla pomoc a vedení. Já a nekterí nejvetší mysle které kdy krácely po Zemi jsme se spojili, abychom s Veronikou pracovali za úcelem pomoci lidstvu. Veronika zná naše plány. Než se vrátila zpátky na Zem, souhlasila, že s námi bude pracovat. Temná Kabala využívá vše co je v její moci, aby tomu zabránila. Nemohou již déle skrývat, co delají. Pomyslete na chvilku na to, proti komu Veronika stojí. Opet na ni minulý týden zaútocili. Musíme soustavne zesilovat její ochranu. Slíbila, že pomuže zachránit lidstvo a to má také v úmyslu delat. Není sama. Je na svete mnoho takových, i když si toho zatím nemusíte být vedomi. Každý z nich pracuje se stejným cílem. Takže, místo kritiky, byste se meli podívat do vlastních srdcí a ptát se, jak mužete pomoct zachránit lidstvo a tuto nádhernou planetu.

Každý den jste svedky masakrování nevinných, ale nedeláte nic, abyste to zastavili. Nemyslíte na to, že jednoho dne prijdou k vašim dverím? Kdo se vás pak zastane? Každý z vás je PALESTINCEM. Je to jenom nálepka. Je to lidstvo, které je vybíjeno. Ale vy stojíte stranou. Zavíráte pred tím oci. Když chcete od nebe útechu, jste na špatném míste. Našim cílem je vytvorit lepší svet pro všechny.

Pomocí našich Center to práve mužeme udelat. Tem, kdo darovali peníze, chceme vyjádrit naše podekování. Jste ti, kdo chtejí lepší svet a jsou pripraveni podniknout kroky, aby se to mohlo stát. Je zapotrebí spojit se jako jeden a stát se sílou. Vy jste 99%. Vy rozhodujete, co chcete a spolecne to mužete vytvorit. Když se spojí mysl a emoce, mužete to uskutecnit. Verte sobe, a ne loutkám predstírajícím, že mají „moc“. Všechny se zodpovídají JEDNÉ KONTROLUJICÍ SÍLE.

NASTAL CAS ZASTAVIT VŠECHNY TYTO HRY. Musí být odhalena pravda. Potom se lidstvo muže spojit ve svetle. Jakmile prekonáte STRACH, mužete vstoupit do své vrozené síly, kdy vás nic nemuže zastavit. Tak budte statecní. Zapomente na všechno, co vás rozdelovalo, a co bylo vytvoreno clovekem, aby to rozmelnilo vaši sílu. Temní se nejvíce OBÁVAJÍ toho, že se lidstvo spojí a uvedomí si, kým je: že v sobe rozpozná svoji skutecnou sílu. Když se to stane, Temní rázem zmizí, protože se vás bojí. Spolecne se jich nemusíte obávat, protože bez vaší pomoci jsou bezmocní. Budte sebevedomí a stujte spolu.

Veronika má velmi težký život. Prosím, posílejte jí lásku a svetlo. Žádáme po ní mnoho a ona to bez otázek plní. Nyní všichni na Zemi, kdo mají splnit svá poslání, procházejí težkým obdobím. Odehrává se velký boj o moc: Svetlo proti Temnote. Temní budou bojovat za své prežití až do horkého konce. Nestarají se o to, koho nebo co pri tom znicí. JE TO ZÁVERECNÁ HRA.

Moje drahá, snaží se vyvolat kolem tebe zmatek. Nenech se do toho vtáhnout. Co se má stát se stane, a ty to v duši víš.

Vždy po tvém boku, oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Pokud chcete pomoct Veronice zrídit nové centrum, mužete poslat dar zde:
Paypal


Share |