Home > > Montague Keen - 27. brezna, 2016

Montague Keen - 27. brezna, 2016

Má drahá, dokoncil jsem své zkoumání na této strane života. Nyní se pripravuji, abych se materializoval na Zemi, tentokrát to bude více verejné. Mám duležitou informaci, o kterou se musím podelit. Vaše planety jsou rozhozené. Lidstvu hrozí srážka. To nesmí být dovoleno. Láska váš svet vylécí. Pred nekolika lety jsem ti rekl, že se chystám verejne materializovat na Zemi a že budu mít závažné zprávy pro lidstvo. Verila jsi mi, má drahá. Tvá duvera ve mne je príkladná. Nikdy jsi nezaváhala, i když te druzí napadali a ocernovali. Vedela jsi, že držím slovo. Naše poslání dokoncíme. Zdržení bylo nevyhnutné, protože Kabala se neúnavne snažila zabránit nám v dokoncení našeho úkolu. Útoky na svuj život si prekonala za pomoci prátel.

Je nádherné pozorovat o tomto velikonocním víkendu ENERGII v Irsku. Bylo ti ukázáno, jak jsou staré vedomosti, posvátná symbolika a geometrie stále používány na udržování lidstva v temnote, poddajnosti a pod kontrolou. Bylo ti ukázáno prímé napojení, které má Mekka na kopec TARA, pokracuje to do Washingtonu DC. Tato irská energie je používána, aby byly USA mocné. CERN a AREA 51 také cerpají energii z TARY. Také Vatikán krade energii z Tary. Posvátné symboly jsou otevrene používány na ovládání a nicení lidstva. Každá budova patrící Kabale tyto symboly otevrene vystavuje. Staré vedomosti a historie techto symbolu byla pred lidstvem tajena a každý den jsou všemi možnými zpusoby používány proti vám. Stací, když se podíváte na Vatikán, abyste to zlo naplno videli. Vatikán bláhove verí, že jenom proto, že rozšíril mezi lidi STRACH za pomoci nehorázných LŽÍ o smrti, pekle, atd., že se lidé nikdy neodváží mu postavit. No, ty casy jsou pryc. Vatikán je odhalen kvuli zlu, které ztelesnuje; jeho centrální systém je v troskách.

Když jsi se podívala na systém kontroly na mape, byla si šokována, protože i když Kabala ríká, že má s nekým rozpory, vidíte pouze spolupráci a kontrolu. Nyní vidíte, že jsou všichni propojeni. Spolupracují jako jeden, na kontrole lidstva. Chrámová hora, Corona, Washington, Spojené království, Jeruzalém, Mekka, Vatikán, Cern, Area 51: VŠICHNI VYTAHUJÍ ENERGII Z TARY.

Tara

Tara

Je zázrak, že to vše irský lid dokázal prežít. Spojení irského lidu se ZDROJEM mu pomohlo prežít, prestože se všechno proti nemu spiklo. Jakmile se Irsko osvobodí od centrální síte, BUDE SVOBODNÝ CELÝ SVET.

V odhalování zkaženosti jsi zašla daleko. Již jsi skoro v cíli. Lidstvo melo SVOBODNOU VULI, ale vybralo si špatnou cestu. Vatikán používal SÍLU, aby vás vtáhl pod svou kontrolu. Od té doby jste za tuto chybu draze platili. Spojte se, verte si a krácejte vpred s absolutní duverou, že osvobodíte sebe a Zemi.

Irsko se ted neodkladne potrebuje osvobodit od SUPU, kterí UKRADLI jeho ENERGII a použili všechny prostredky, které meli, aby zajistili, že se irský lid neprobudí a nezjistí, kým je a co je irský ostrov. V r. 1916 Irové povstali a požadovali svobodu. Ted, v roce 2016 MUSÍ BÝT TENTO ÚKOL DOKONCEN. CHCETE ÚPLNOU SVOBODU. Každá zeme vás bude následovat pres dvere ke svobode. Ty dvere se musí otevrít. Udelejte to a dábelský kontrolní systém Vatikánu a jeho spojencu se stane minulostí a bude rychle zapomenut.

Krácejte vpred s duverou, s vedomím, že jste na správné ceste. Verte mi, prátelé, že ten DÁBELSKÝ SYSTÉM KONTROLY musí být nejdríve odstranen z Irska, PROTOŽE ODTAD BERE SVOU ENERGII A SÍLU. Irsko vytvorí dvere, kterými projdou všechny další zeme. Energie kradená z Irska je používána na rozdmýchávání válek, na destrukci a kontrolu všeho druhu. Tomu se musí zabránit. Je odhalováno mnohé, co vás možná bude šokovat a zhrozíte se toho, ale je cas být statecný a posunout se do nového zpusobu žití života na Zemi, kde panují mír, harmonie a láska. Nacasování je správné. Ten cas je TED.

Oslavujte Velikonocní povstání z roku 1916. Využijte to jako povzbuzení pro lidstvo, aby povstalo proti tyranii svých utiskovatelu. Jdete vpred s láskou v srdci.

Má drahá, raduj se dnes ze setkání se svou rodinou. Težce pracuješ, abys´ našla zpusob, jak posunout lidstvo vpred. Dekuji ti, že si nechala premístit muj popel. To staré místo bylo problematické, protože slunce svítilo na moji urnu pod deskou a bylo príliš horko. Cítil jsem to. Kdyby bylo treba s tím znovu zahýbat, dám ti vedet.

Jdete vpred s láskou v srdci.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |