Home > > Montague Keen - 6. brezna, 2016

Montague Keen - 6. brezna, 2016

NEJNEBEZPECNEJŠÍ ODHALENÍ NEJSOU TAKOVÁ, KTERÁ VŠE ROZHODÍ A JSOU DUVODEM, ŽE SE V ULICÍCH OBJEVÍ KREV, ALE TAKOVÁ, KTERÁ NIC NEZMENÍ, ZATÍMCO JE JEJICH PRAVÝ VÝZNAM LSTIVE NAPLNOVÁN BEZVÝZNAMNOSTÍ.
Kierkegaard

Prátelé, v duši víte, že se ve vašem svete deje neco docela hrozného. Obcas zachytíte náznaky ci pohledy, ale není to nic, na co byste mohli poukázat. Ve svém zmatení se pokoušíte zavírat pred tím oci, ale ono to nezmizí. Duch se vás snaží probudit, abyste tem vecem celili. Váš svet obsazují síly, které si neprejí sdílet ho s vámi. Jsou u moci všude kolem vás. Své plány neskrývají. Otevrene vám ríkají, že vás chtejí odstranit. Chtejí, aby Zeme byla jenom jejich. Naleznete svuj hlas, svou sílu a prevezmete, co je vaše. Zeme je domovem lidstva. Ti, co se sem vloudili, nemají právo ji chtít. Jejich hamižnost znicila kvalitu života na Zemi pro všechny lidi.

Zvítezíte, pouze pokud budete stát bok po boku v lásce, spojeni ve víre, že spolecne zachráníte Zemi od vetrelcu. Odhalte všechny lécky, které existují, aby vás držely v pozici rukojmích. PENÍZE a NÁBOŽENSTVÍ jsou dve zlocinné veci, odpovedné za všechno utrpení. Když ríkám náboženství, myslím také ty, kdo používají náboženství jako znacku. Ve skutecnosti to není náboženství, je to politika.

Cas se krátí. Existuje skupina lidí, která ODSTRANUJE ze Zeme klícové lidi. Vypadá to jako srdecní infarkt anebo sebevražda nebo cokoliv, co se jim zdá vhodné. Naši prátelé, má drahá, byli odstraneni tímto zpusobem. S temi, kdo se jí postaví do cesty, nemá Kabala žádné slitování. Ty, má drahá, se zrovna vzpamatováváš z jejich posledního a nejsmrtelnejšího útoku. Prátelé, nesedte necinne a neodmítejte videt a uznat, co máte pred ocima. Do všeho ve vašem svete je zasahováno a vše je kontrolováno Lidstvo bude vydáno na milost temto vetrelcum, dokud si nevezme zpátky svou sílu a svou moc a dokud neodmítne tomu pomáhat a umožnovat, aby toto zlo prevzalo Zemi.

Snažne prosím irský lid, aby neuctíval nejdábelštejší osobu, zvanou Patrik, který tím, že obsadil Irsko, zavedl lidskou rasu do boje o samotné prežití. Odmítnete být soucástí programu na kontrolu mysli, který znicil lidstvo. Udelalo to rukojmí z vás všech. Verte mi, vše zacalo “Patrikem“ v Irsku. Vatikán a jeho kohorty od té doby ovládají váš svet. Budte hrdí, že jste Irové, protože vy skutecne jste hrdá a vznešená rasa. Vrátíte se k tomu, kým jste, když odstraníte okovy Vatikánu.

Na vaše mysle a tela je stále útoceno. Prosím, najdete si cas, a chrante se. Vyhýbejte se všem lékum založeným na chemii, geneticky modifikovaným potravinám, kontrole mysli, kterou predstavuje náboženství, televizi, vládám a novinám. Pamatujte, že vše je rízeno tak, aby vás to VYHUBILO.

Pro nás, v Duchu, je težké sledovat, co vám bylo provedeno, a my jsme nemohli udelat nic, abychom vám pomohli. Veronika ví, co je treba udelat. Neúnavne pracuje, aby vás zachránila. Proto na ni stále útocí. Delá toho mnohem více, než že jenom píše se mnou, ale toto je vše, co vám ted mužeme ríct. Je to boj o vaše prežití. Udržují vás ponorené do nevýznamných rozmíšek a handrkování, abyste nevideli vetší obraz. Pokud byste si našli cas a podívali jste se na vetší obraz, t.j. ZNICENÍ LIDSKÉ RASY A JEJÍ ODSTRANENÍ ZE ZEME, hned byste zpozorneli a delali byste všemožné, abyste lidskou rasu zachránili a zachovali. Toto ZLO natáhlo svá chapadla všude. Vy jenom nevíte, komu mužete verit, protože je vaše mysl kontrolována. Nemužete verit ani svému vlastnímu úsudku, aniž byste vše porádne nezkoumali. Jste povinováni sami sobe, abyste provádeli vlastní šetrení. Ti u moci jsou tam pouze proto, že je tam dosadila Kabala, aby jí sloužili. Oni se vás snaží presvedcit, že je to jinak. Nenechte se obalamutit. Jejich plány je nutno zastavit. Nemohou je dokoncit bez vaší pomoci. Odmítnete jim pomáhat.

Probuzení není nikdy jednoduché. Podívejte se na vše, co jste prijímali jako PRAVDU a SKUTECNOST, podívejte se na to jako na LŽI, které vás mely zotrocit a ovládnout a odstranit ze Zeme. Když se probudíte, uvidíte vše takové, jaké to doopravdy je. Budete SILNÍ a budete mít moc. Naleznete své pravé já. Ta loutka, kterou jste byli, zmizí. Až se probuzení spojí a odmítnou propagandu, Kabala skoncí. Sami se odstraní ze Zeme, protože nemohou žít ve SVETLE. Jejich pozemská tela se rozpadnou.

Spojte se, protože dobrá energie, kterou vytváríte, když jste spolu, vymýtí zlo temnoty. Promení ji, pozvedne ji. Inspiruje lidstvo k tomu, aby se spojilo. Ti z vás, kdo jste byli na prednáškách Davida Icka, vedí, o cem mluvím. Odcházíte s pocitem povznesení, inspirace, s obnovenou sílou. To je to, co potrebujete.

Má drahá, ješte nejsi z toho venku. Málem te dostali. Potrebuješ se zregenerovat. Užívej si chvíle, které dnes strávíš se svou rodinou a bud si jista, že tam budu s vámi, jako vždy.

Jsi tolik milována, má drahá.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |