Home > > Montague Keen - 23. ríjna, 2016

Montague Keen - 23. ríjna, 2016

MASKY mizí a vy zacínáte videt to, co bylo drženo v tajnosti. Ti, kdo skryte vládnou vaším svetem a co znicili kvalitu života, jsou odhalováni. Vše, co vám vnutili, at je to nekvalitní potrava, špatné léky, ci necistý vzduch, to vše bylo deláno s úmyslem vás znicit. Nechtejí priznat, že onemocneli pouze ti, co byli natolik nerozumní, že se nechali ockovat. Rakovina je pro ne jedno z velkých vítezství, protože, stejne jako u zabíjení, využívají STRACH z rakoviny, aby vás prinutili rídit se jejich pokyny. Vše, co je na svete negativní, bylo vytvoreno Kabalou. Kontrolují absolutne všechno. Také tvorí zákony, které omezují a ovládají vaše životy. Strach se používá, aby se zajistilo, že je poslechnete. Politika se používá na vytvorení zákonu, které zajištují, že se zodpovídáte Kabale. Podívejte se na vrchol pyramidy, na ty, kterí vlastne mají moc prostrednictvím svých sluhu ve vláde.

Vatikán, jezuité, svobodní zednári a všechny tajné organizace, jako jsou Skull and Bones, atd. jsou v pozici nadrazené nad lidstvo. Otevrete oci a pochopte, že Kabala má pouze takovou MOC, JAKOU JÍ DÁTE. Vezmete si tu moc zpet a oni rychle vbehnou zpátky do tunelu, z nichž se vynorili. Vstupte zpátky do své vrozené síly a stante se tím, kým jste, jako to udelali David Icke, Michael Tsarion, Jordan Maxwell a mnozí další. Tito lidé stojí za pravdou. Jsou to vaši vudcové. Stujte za nimi, protože spolecne jste neporazitelní.

Svoboda názoru je zásadní. Podívejte se na Juliana Assange-a a Wikileaks. Britská vláda nelegálne vstoupila na ekvádorské velvyslanectví, aby ho zatkla, ale STATECNÍ BRTIŠTÍ LIDÉ ŠLI NA VELVSLANECTVÍ, ABY SE UJISTILI, ŽE NEBYL ZATCEN. Vše, co to chce, je, aby vystoupilo pár statecných duší. Ti, kdo vzali na sebe to, že budou odhalovat zlo, které je používáno na znicení lidstva, si zaslouží vaši ochranu. Pamatujte, že aby zlo zvítezilo, stací, když hodní lidé neudelají nic. Každý z vás je vyzýván, aby vystoupil vpred. Stujte spolecne proti svým utiskovatelum. Bojí se VÁS, protože proti vám nemají šanci. Když jim reknete, že již jejich moc nad vámi neuznáváte, bude s nimi konec. Mají pouze to, co jste jim dali. Je vaše, tak si ji vezmete zpátky. Zapomente na vše, co jste se naucili od rodicu ci ve vzdelávacím systému. TY LŽI ZPUSOBILY VÁŠ PÁD. Vytvorily retezy s koulí, které vás zotrocují. Je cas odstranit je navždy.

Vytvorte spravedlivý svet, o nemž jste v minulosti mohli jenom snít. TED k tomu máte príležitost. Vše, co potrebujete, je odvaha to udelat. Satanská struktura kontroly se rozpadá. Nemohou ji již udržovat, takže to jenom chce odvahu odstranit je z mocenských pozic. Rok 2016 je rokem odhalení všeho, co je zkažené. Odhalení všech, kdo udelali ze všech lidí otroky. 99% z vás znicili kvalitu života na Zemi. Ti, co patrí ke Kabale, se naparují, dohlížejí na všechny monarchy - ve svete, v nemž nemají právo být. Ani to jim nestacilo, tak si delají radost tím, že vám udelali ze života mizerii. Vytvorili bankovnictví, aby si zajistili totální kontrolu nad vašimi životy. Podívejte se na ne, zaslouží si vaši úctu?

Váš strach a vaše bolest jsou pro ne kyslíkem. Jsou to paraziti, a vy víte, jak se jedná s parazity. Nikdy se nesnižte na jejich úroven, ale trvejte na tom, aby prestali a okamžite toho nechali. Mají pouze tu moc, kterou jste jim dali. Když všichni reknete NE a budete to myslet vážne, zmizí beze stopy, zpátky do temnoty, z níž pochází. Vaše budoucnost je ve vašich rukách. Samozrejme, vytáhnou pár kaskadérských císel, aby se vás pokusili vydesit. Stále se ješte nevzdali svého Projektu Modrý paprsek, má se odehrát predstíraná invaze mimozemštanu v USA. Uverí tomu jen ti neprobuzení. V Americe existuje masová kontrola mysli. Je to tak prohnilé, vše je zcela ovládáno. Proto za pomoci svých válek zabíjí víc lidí, než jakákoliv jiná zeme. Je to neco, na co je treba být hrdý? Na válku je vydáváno tolik penez, zatímco bída v Americe je ostudná. V Americe lidé prosí o jídlo a prístreší. Abyste té bíde uverili, musíte ji videt. Jejich vláda predstírá, že je vše nádherné, ale chudoba je velmi skutecná. Americká vraždící mašinerie je nejlepší, jakou si lze za peníze koupit. Nemají vubec žádnou úctu k životu. Pokoušejí se vás obalamutit, že je to zeme svobody. Ne, prátelé, je to zeme otroku. USA jsou ovládány a kontrolovány cizí mocností. Lidé v USA si zaslouží neco lepšího. Je smutné videt, jak se pomery v té zemi zhoršují. Chce to jenom odvahu udelat potrebné zmeny.

Duch udelal toho tolik, aby bylo odhaleno vše, co je zkažené. To vám ukazuje cestu vpred. Akce, které podniknete, záleží pouze na vašem rozhodnutí. My vám pouze mužeme ukázat zkaženost. Vy v hloubi duše víte, že všechno zabíjení musí prestat. Váš svet musí být ocišten ode vší temné energie. Zabíjení vytvárí hodne, hodne temné energie. Proto je mezi ilumináty tak populární satanistické zabíjení. Nemohou se té temné energie nasytit, protože s její pomocí prežívají.

Máte schopnost vytvorit budoucnost, jakou chcete. Chce to jenom trochu odvahy. Vizualizujte si budoucnost; Zemi, o jaké jste snili a pak to udelejte skutecným. Prestante být otroky a vezmete si zpátky svou sílu. Na svete je víc než dost všeho, aby mohlo všechno lidstvo žít dustojne a v míru. To by melo být vaším cílem.

Má drahá, mráz se težce snáší. Je to velmi bolestivé. Udeláme, co budeme moct, abychom to odstranili. Musíš rešit mnoho zdánlive nerešitelných problému a ty te nicí. Zkus si dát pauzu od práce, zmáhá te to, má drahá.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |