Home > > Montague Keen - 21. února, 2016

Montague Keen - 21. února, 2016

Kníže Richard von Coudenhove-Kalergi, zakladatel a prezident Panevropské unie, puvodní Evropské unie, napsal v r. 1925 ve své knize "Praktický idealizmus":

"CLOVEK budoucnosti bude smíšená rasa. Evroasijsko-negroidní rasa BUDOUCNOSTI … nahradí ruznorodost národu. Ruský bolševizmus predstavuje rozhodující krok smerem k tomuto cíli, kdy ZEMI VLÁDNE malá skupinka komunistických duchovních ARISTROKRATU. Ti, co jim slouží, pocházejí z RASY EVROPSKÝCH DUCHOVNÍCH VUDCU - ŽIDU. Z množiny obyvatel Evropy povstanou dve kvalitní rasy: ARISTOKRACIE DLE KRVE A ŽIDÉ. Obe verí, že mají vyšší poslání, že jejich KREV JE LEPŠÍ. NADRAZENOST JEJICH DUCHA JE PREDURCUJE K TOMU, ABY SE STALY HLAVNÍMI PRESTAVITELI ARISTOKRACIE BUDOUCNOSTI.“

V r. 1950 byla Coundenhove-Kalergymu udelena cena Karla Velikého. Další osoby, které kdy tuto cenu dostali, m.j. jsou: Winston Churchill, Edward Heath, Bill Clinton, Henry Kissinger and Tony Blair.

Ano, prátelé, znicení Evropy bylo naplánováno v r.1925. Byly ustanoveny takové vlády, aby temto plánum pomohly. Lhali vám na každém kroku této cesty. Irsko si zacíná tyto plány uvedomovat. Lidé vystoupili ve velkých poctech, abych ukázali svoji sílu a solidaritu. Stojí SPOLECNE. Odmítli svou vládu podporit, takže padne. Pro vaše prežití je nezbytné vystoupení z Evropské unie. EU se zajímá pouze o znicení národních státu Evropy. Je to na lidech každé zeme, aby odmítli spolupracovat s EU. Vaše vlády vám LHALY a stále v tom pokracují. Nyní, když se naplno odhalily jejich úmysly a všichni to vidí, je na vás, abyste se sami vysvobodili z jejich lécky. Víte, co jsou zac, a znáte své dejiny. Ti, co vás chtejí znicit, DEJINY NEMAJÍ, a závidí vám ty vaše a chtejí je odstranit. Patrí do TAJNÉ OKULTNÍ SPOLECNOSTI, která má pláštík náboženství. Nepatrí na Zemi. Je na každém z vás, abyste odmítli být soucástí jejich plánu. Nemají právo plánovat lidstvu budoucnost. Budoucnost vašeho sveta je ve vašich rukách. Na ochranu lidstva je zapotrebí cinu.

Má drahá žena dnes již nemuže víc psát. Byla vážne napadena a málem ji to stálo život. Byla zachránena, když zasáhla naše drahá prítelkyne – zdravotnice, která si uvedomila, co se stalo. Veronice se dostalo potrebné pomoci a útok, který mel zpusobit, že její život vyhasne, byl odvrácen. Musí se vzpamatovat ze šoku a s vážných následku útoku.

Má drahá, zaprísahám te, odpocívej, musíš nabrat síly.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |