Home > > Montague Keen - 19. února, 2017

Montague Keen - 19. února, 2017

Boj zintenzivnil. Ve své snaze o vítezství je bezohledný. Nicení lidské rasy a její odstranení ze Zeme je zcela zrejmé. Museli byste být slepí, hluší a hloupí, abyste to nevideli. A prece nekterí z vás stále doufají, že vás vaši neprátelé ochrání. Když se ted s vámi spojuji, vidíte, co bylo provedeno lidem v Kalifornii; dostali za vyucenou, a druzí též. Kabala je bezohledná. Znicí každého a vše, co by mohlo stát v ceste její totální dominanci. Co ješte potrebujete videt, abyste si uvedomili, co stojí proti vám? To není hra, je to doopravdy. Zrovna ted se to odehrává v Americe. Budte ujišteni, že se jedná o prevzetí sveta a že na vás dojde drív, než byste si mysleli. Mnozí si uvedomili, že to prichází a pripravili se. Jedním z takových lidí je Saša Stone; poslechnete si jeho moudrá slova:

Sacha Stone's Address to World Leaders - Breakthrough Energy Conference

Pedofilové a psychopati jsou zbrane, používané na ovládání lidstva. Rituální satanistické zabíjení se deje v každé zemi; provádejí ho ti, ohledne kterých jste nabádání, abyste jim verili a poslouchali je. Mnohé z nich presvedcili, aby jeli na jisté ostrovy a na zajímavá místa. Tam jsou vlákáni ke znásilnení detí a k rituálnímu zabíjení detí. To je natáceno skrytými kamerami aby se zajistilo, že se ti lidé stanou otroky Kabaly. Není z toho úniku, krome smrti samotné.

To, co ted vidíte v Americe, je zoufalství pedofilu, držících se moci. Pujdou jakkoliv daleko, aby se vzájemne chránili. Žádný prezident v dejinách se nemusel vyrovnávat s takovými vecmi, jakými ted prochází prezident Trump. Podívejte se na strach a zoufalství ve tvárích tech, kdo ho odsuzují. Zacalo zatýkání tech, kdo deti obstarávali, protože ochrana detí je pro prezidenta Trumpa na prvním míste. Existují podzemní základny, kde jsou deti drženy v klecích, dokud nejdou použity pri obetování. Nejsou to jenom americké deti. Deti pocházejí z celého sveta. Je to velký byznys. Generál Flynn mel velké plány, jak s tím problémem naložit. Podívejte, co mu Kabala provedla!

Všechny cesty vedou do Ríma a k hlave hada, jezuitskému papeži. Malachy Martin varoval lidstvo ohledne toho, co se stane, když vládu prevezmou jezuité a nyní to sami vidíte. Sami si to zjistete. Podívejte se na války, podnecované Vatikánem. Podívejte se na vraždení lidstva, provádené ve jménu Vatikánu. Neúspešný pokus o vyhubení Iru provedli jezuité; rekli vám, že to byl hladomor. Ale nebylo to tak. BYLO TO NAPLÁNOVÁNO A DOZOROVÁNO JEZUITY. Ty hrátky jezuitu by skoncily, kdyby Irové studovali svou dávnou minulost a pochopili, kým jsou a odhalili lži, které Rím ucí. To by odhalilo Rím a všechno, za co se zasazuje. Moc Kabaly by zmizela jako oblak dýmu.

Rok 2017 je rokem, kdy bude vše odhaleno. Kabala se bojí, má mnoho co ztratit. Muže k tomu prispet každý z vás. Zustanete loutkami Kabaly anebo si zvolíte pravdu a svobodu? Žádám vás, byste se sami podívali, jaká je pravda o Ríme.

Jesuit Pope Francis I. 666 Mark of the Beast. Final Warning Video

To, co se deje v Americe uvidíte také všude jinde ve svete. Brexit oddálil to, co bylo plánováno pro Evropu. Takže poslali zpátky do Anglie Blaira, aby se pokusil zvrátit rozhodnutí o Brexitu. Kdo proboha by vubec mohl verit tomu, co Blair (viz zbrane hromadného nicení) ríká! Používají strach, nakonec je to jejich oblíbená zbran, jak dostat masy tam, kam chtejí.

Vysmejte se mu. Ukažte nu, že jeho hru znáte. Jste probuzeni.

Vaší prioritou by melo být nalezení detí, které byly okradeny, uneseny a odstraneny vládními institucemi, atd., za úcelem rituálního obetování lidí. Ty deti jsou drženy v klecích, casto pod vládními budovami, na vojenských základnách. Slyšte jejich volání o pomoc. Proboha vás prosím, neopouštejte je. Ti, kdo jsou do toho zapleteni, musí být odhaleni. Nepomáhejte jim a nepodporujte je žádným zpusobem.

Spolecne se mužete osvobodit z okovu toho zla. Rozpoznejte ho. Jeho obraz je v Americe zcela jasný. Také vizte, jak snadné je koupit si nemyslící ovce, které protestují proti cemukoliv, co chce Kabala znicit. Ilumináti jsou odhalováni a nelíbí se jim to. Radeji vás kontrolují ze stínu.

Verte svému vlastnímu úsudku a vlastnímu pátrání. Pravda vás osvobodí. Lidstvo bylo zcela ovládáno po 2000 let. K tomu úcelu bylo vytvoreno náboženství. Je to obušek, kterým vás drží v rade (tedy, drželi, dokud jste se neprobudili). To vše je založeno na lžích a na tom, že vymysleli PEKLO, které neustále používali. Ujištuji vás; to vše je výmysl. Když je základem toho, jak žijete a co deláte láska, pak se ptejte, proc byste potrebovali ješte neco jiného? LÁSKA JE VŠÍM. To je základ.

Prosím, i nadále posílejte lásku všem, které Kabala zavrela do vezení, všude na svete. Vaše justicní systémy vlastní a ovládá Kabala; to od ní prijímají pokyny, stejne jako to delají všechny vaše vlády. Lidstvo nepoznalo svobodu od doby, co pred 2000 lety vládu prevzal Vatikán. Myslí si, že mu patríte. Proto potrebujete rodný list, pas, úmrtní list, atd. NIKDO NENÍ SVOBODNÝ. Americané mohou zpívat o “zemi svobody“, ale jenom se podívejte na jejich právní systém, na Námorní zákon (který spravuje Anglie, ne USA). To vám mnoho napoví. Najdete LŽI, LŽI, LŽI, všude, kam se podíváte. Vaši svobodu vám ukradli. Je cas si ji vzít zpátky.

Má drahá, jejich útoky jsou vysilující. To je jejich cílem. Ale tvá vule není ovlivnena.

Pred svítáním je vždy nejvetší tma a svítání prichází.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |