Home > > Montague Keen - 17. zárí 2017

Montague Keen - 17. zárí 2017

Lidstvo podniklo za pomoci meditace pozitivní akci a zabránilo tak obrovským škodám v Americe, které Kabal plánovala. Toto je pozitivní dukaz toho, že spolecne máte sílu, abyste zabránili znicení Zeme. Mohu vám ríct, že to byla pro Kabal velká rána. Mnozí z nich si ted uvedomují, že si již nemohou s lidskou rasou delat co chtejí. Nikdy predtím nemeli co do cinení s probuzeným lidstvem. Uvedomují si, že jejich plány na prevzetí Zeme budou prekazeny. Mnozí z nich mají v plánu odejít ze Zeme za pomoci hvezdných bran, které jsou stále funkcní. Jiní doufají, že najdou zpusob, jak lidstvo presvedcit, aby jim dovolilo zustat na Zemi. Ale leopard své skvrny nezmení. Proto je to treba videt reálne. Casem jim mužete odpustit co udelali, ale nesmíte na to zapomenout. Vždy musíte být ve strehu pro prípad, že by se opet pokusili získat nadvládu. Všechny vaše vlády jsou soucástí této Kabal. Všichni, co jsou u moci, nepracují pro dobro lidské rasy. Musí dojít k obrovským zmenám, aby zavládl úplne nový zpusob života, kde bude vládnout otevrenost a cestnost a spravedlnost pro všechny.

Vše, co Kabal vytvorila, aby znicila lidský život na Zemi, musí být odstraneno. Již žádné chemtrails, již žádná voda prosáklá léky. Již žádné ockování ani chemická medicína. Zemi je treba vycistit ode všech chemikálií, aby mohla plodit potraviny vhodné pro lidstvo. Hydroponické pestování je okamžitým rešením, jak rychle vyprodukovat dobré potraviny. Je zásadne duležité vycistit pudu, aby se zajistilo, že bude vhodná pro pestování obilí. Puda musí být opet nezávadná.

Budte pripraveni, protože se to stane dríve, než si myslíte. Kabal ví, že nemá casu nazbyt. S porážkou se nedokáže moc vyrovnat. Neztrácejte energii tím, že se budete na ne zlobit, protože to vám jenom uškodí. Jsou to paraziti, žijící z energie vašeho utrpení, tak je jenom pošlete, at si jdou svou cestou.

Vaším úkolem je naplánovat svou budoucnost. Nejdríve se snažte obnovit a nahradit vše, co bylo zniceno. Je to obrovský úkol, ale když se pripojí všechny ruce k dílu a budou pracovat spolecne, bude to úkol radostný. Budoucnost je vaše, tak žijte v prítomnosti. Delejte vše, co je zapotrebí, aby budoucnost vypadala tak, jak jste si ji vysnili. Je jedno, v jaké cásti sveta žijete, protože celé lidstvo bez rozdílu prežije a bude vzkvétat. Paraziti odejdou, protože ve svetle neprežijí. Byli to paraziti, kterí vytvorili náboženství, aby vás mohli ovládat. Žili z vašeho utrpení a to bude odhaleno. Uvidíte je v pravém svetle. Bude to šok pro mnohé, kterí se nechali ošálit jejich sladkými recmi a sliby. Budete je hodnotit podle cinu.

V dávných dobách byl clovek propojen se vším, co je. Nepotreboval náboženství na to, aby se spojil s Bohem. Nepotreboval prostredníka. Byl s Bohem nebo Zdrojem, jak mnozí ríkáte Bohu, zajedno. Pro cloveka bylo normální komunikovat s Bohem. Pak prišli parazité, kterí chteli lidi ovládat. Vymysleli príbeh o lidech, kterí nikdy neexistovali a místech, která si také vymysleli. Presvedcili lidi, že ten príbeh je pravdivý. Nejdríve ten príbeh predložili na koncilu v Nice v r. 325. K jejich prekvapení to lidé prijali jako pravdu a parazité od té doby z toho žili. Tyto príbehy dodnes ovládají životy mnoha lidí, dokonce až do dneška. Na tom koncilu bylo rozhodnuto o znicení Irska a Egypta. Byla to dve centra ucení a vedomostí a jejich DNA byla velmi duležitá. Jedna vec, která Kabal desí, je irská DNA. Proto Irsko po generace trpelo v rukách Kabal. Oddelila v Irsku jih od severu, aby vytvorila v lidech rozdelení. To na tomto kousku ráje zvaném Irsko vytvorilo stálé pnutí. Toto, prátelé je to, když ríkám, že „Irsko je klícem, který vše odemkne“. To také vysvetluje, proc se Vatikán a Britská koruna tak Irska drží. V r. 1152 DAL PAPEŽ HADRIÁN IRSKO A JEHO LID JAKO OTROKY BRITSKÉ KORUNE ZA PODMÍNKY, ŽE IROVÉ NIKDY NEZJISTÍ, KÝM JSOU.

Ve chvíli, kdy budou mít Irové odvahu zjistit, kdo jsou, je s Kabal konec.

Jsme hluboce vdecni, že jste prikrocili k financní pomoci pro Davida McCanna, aby mohl získat v Kalifornii príslušné právní zastoupení. Casem pochopíte, jak je tato žádost duležitá. Pro tuto chvíli máte mé slovo.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising withGoGetFunding (vysvetlení viz níže)

David mne požádal, abych vám podekoval, že se o nej staráte. Velmi si vaší pomoci váží. Je pro nej duležité vedomí, že není opušten. Svou misi dokoncí.

Má drahá, dekujeme tvé prítelkyni, že te prišla zachránit. Rychle jste se potápeli a potrebovali jste pomoc. To, že jste ty a David prežili všechno to, co zažíváte, je zázrak. Odhodlání Iru prežít jm v prubehu historie dobre posloužilo.

Vždy po tvém boku, tvuj oddaný Monty.

Komentár od Veroniky:

Prosím, podepište petici za Davida Mc Canna: Free Dave McCann | RootsAction. Jsme vdecní, když si najdete cas a udeláte to. (pozn. pro neanglictináre: Petice žádá o osvobození Davida Mc Canna, který je zadržován ve veznici ve Fresnu, Kalifornie, na základe falešného obvinení a bez soudního rízení. Neexistují žádné dukazy, protože údajný zlocin se nikdy nestal.

Ve sloupci vpravo prosíme vyplnit jméno (first name), príjmení (last name), mailovou adresu, PSC a zemi (automaticky se objeví Ceská republika). Dekujeme.)

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding (Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostrednictvím GoGetFunding).

Akce Spravedlnost pro Davida Mc Canna má za cíl zajistit právní zastoupení pro Davida Mc Canna, irského obcana, který byl v r. 2016 v Kalifornii falešne obvinen z vraždy. Všechny dukazy poukazují na to, že je nevinný a že vše bylo vykonstruováno. Je patrné zasahování ze strany druhých lidí a náznaky zastrašování svedku. Ve zpráve koronera jsou vážná protirecení a dukazy chybí. Dum, který koupil a za který sám zaplatil a všechen jeho majetek si vzali druzí lidé a proto nemá peníze na to, aby si najmul právníka nebo vyšetrovatele. Kampan má za cíl podporit následující: 1. najmutí právníka, který by Davida Mc Canna rádne zastupoval pred soudem a podal žádost o zrušení prípadu, cinil príslušné kroky ohledne dukazu, vcetne utajovaných, podal žádost o prezkoumání duvodnosti zadržování a jeho propuštení a aby se mu dostalo spravedlnosti dle amerického práva.2. najmutí soukromého vyšetrovatele, který by shromaždoval dukazy a fakta, prokazující Davidovu nevinu a falešné obvinení. 3. najmutí odborníka na vedení soudních sporu, aby provedl podrobné šetrení falešných svedectví a falešných dukazu, dohlížel na jednání soudu a dal dohromady fakta, týkající se prípadu.4. spravedlivé a nezaujaté slyšení u soudu, kde budou predložena fakta a dukazy s cílem ocištení a propuštení Davida McCanna.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |