Home > > Montague Keen - 10. zárí 2017

Montague Keen - 10. zárí 2017

Dnes vám píši s težkým srdcem. Nicení lidstva se vám deje prímo pred ocima, ale mnozí z vás se rozhodli, že to nechtejí videt. Kabal úspešne kontroluje vaše pocasí po více než 50 let. Bylo to založeno na výzkumech Nikoly Tesly, které mu byly ukradeny a Kabal je zneužila. Tesla nic takového nechtel, protože on chtel dát svetu volnou energii. HAARP, CERN a základna na Antarktide byly založeny s cílem totálního ovládnutí. Jejich možnosti nicit jsou obrovské. Vládnou tri sídla moci: londýnská City, Vatikán a Washington D.C. a ne lidé, které volíte, a kterí jsou jejich pouhými nástroji. Nic není, jak se zdá být. Rekl jsem vám to mnohokrát, ale málo lidí si to vzalo k srdci. To, co se ted deje v Americe, je jako z hororu. Je skoro nemožné tomu uverit. Bohužel je to skutecné.

Ti neštastní nebozí lidé jsou obelháváni a „ZVÁNI DO TÁBORU FEMA“. NEVEDÍ, ŽE OBDRŽÍ KAINOVO ZNAMENÍ, KTERÉ SPECETÍ JEJICH OSUD vzhledem k tomu, že 90% Americanu neví, co se vlastne deje a verí tomu, co jim úrady reknou. Tábory FEMA s plastovými rakvemi a gilotinami byly pripraveny a prichystány pro tuto chvíli. Vaše moc je ve vašem poctu: protože když 99% rekne NE, tak je to NE: Budte silní a verte, že vaše místo je na Zemi. Spojujte se se všemi živly Zeme.

Celé lidstvo musí podat ruku americkému lidu. Posílejte mu lásku a svetlo, aby prežil vše, co je mu provádeno. Odložte stranou všechny rozdílnosti a dívejte se na lidstvo jako na jeden celek, který potrebuje ochranu pred Kabal. Sdílejte informace, protože vedomosti predstavují moc.

Jste svedky toho, jak je pro Kabal snadné znicit vaše životy, vyhnat vás z domovu a zpusobit totální chaos. Kabal má technologie a toto prevzetí plánovala po dlouhou dobu. Máte sílu na to, abyste jim nedovolili vzít si to, co vám patrí. Ukažte jim, že jim Zemi nepredáte. Tato bitva o vládu nad Zemí zurí všude kolem vás. V duši víte, že vyhrajete. Tak verte sobe, své síle vule a v sílu vašeho odmítnutí vzdát se, protože tyto veci vás posílí. Toto je nejvetší výzva, jaké jste kdy celili. Zvládnete to a Zeme bude obnovena. Slibuji vám, že život na Zemi bude prosperovat, když odstraníte všechno negativní. Zemi naplní dobrá pozitivní energie a pak bude život lidí, zvírat a rostlin opet vzkvétat. Toto musíte mít na mysli, protože to je vaším cílem. Obe strany života zajistí, že lidstvo bude schopno prežít.

Prosím, pokracujte v podporování Davida, at již modlitbou, posíláním lásky a lécivé energie anebo financne. On ví, co je treba udelat a je pripraven zhostit se svého úkolu. Kabal na nej pripravila další útok, ale nebude úspešná. Kdyby nebyl duležitý, neztráceli by s ním cas ani by se nenamáhali. David si velmi váží vaší pomoci a dekuje vám za ni.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding (Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostrednictvím GoGetFunding).

Akce Spravedlnost pro Davida Mc Canna má za cíl zajistit právní zastoupení pro Davida Mc Canna, irského obcana, který byl v r. 2016 v Kalifornii falešne obvinen z vraždy. Všechny dukazy poukazují na to, že je nevinný a že vše bylo vykonstruováno. Je patrné zasahování ze strany druhých lidí a náznaky zastrašování svedku. Ve zpráve koronera jsou vážná protirecení a dukazy chybí. Dum, který koupil a za který sám zaplatil a všechen jeho majetek si vzali druzí lidé a proto nemá peníze na to, aby si najmul právníka nebo vyšetrovatele. Kampan má za cíl podporit následující:

1. najmutí právníka, který by Davida Mc Canna rádne zastupoval pred soudem a podal žádost o zrušení prípadu, cinil príslušné kroky ohledne dukazu, vcetne utajovaných, podal žádost o prezkoumání duvodnosti zadržování a jeho propuštení a aby se mu dostalo spravedlnosti dle amerického práva.
2. najmutí soukromého vyšetrovatele, který by shromaždoval dukazy a fakta, prokazující Davidovu nevinu a falešné obvinení.
3. najmutí odborníka na vedení soudních sporu, aby provedl podrobné šetrení falešných svedectví a falešných dukazu, dohlížel na jednání soudu a dal dohromady fakta, týkající se prípadu.
4. spravedlivé a nezaujaté slyšení u soudu, kde budou predložena fakta a dukazy s cílem ocištení a propuštení Davida McCanna.

Nastal cas, aby byl plán dokoncen. Musí být odhalena pravda a musí zvítezit spravedlnost. Nelze dovolit Kabal, aby nekoho veznila na základe falešných obvinení. Kalifornie znamená korupci, je to jedno z center korupce. David je cistá duše; není vybaven k tomu, aby zvládl úroven zkaženosti, jaká ho obklopuje. Potrebuje pomoc.

Má drahá, vez, že pravda bude odhalena. Lidé mají dost zkaženosti a chtejí spolu opet žít v míru. Ti, co patrí ke Kabal vedí, že jejich hra je u konce a že se blíží jejich porážka. Nemají na vybranou. Tak se tešte na VÍTEZSTVÍ.

Tvuj navždy oddaný Monty.

Založila jsem petici. Potrebuji vaše podpisy, abych ji predložila guvernérovi Kalifornie a požádala ho o propuštení Davida Mc Canna. Prosím, podepište ji.

(pozn. pro neanglictináre:
Petice žádá o osvobození Davida Mc Canna, který je zadržován ve veznici ve Fresnu, Kalifornie, na základe falešného obvinení a bez soudního rízení. Neexistují žádné dukazy, protože údajný zlocin se nikdy nestal.
Ve sloupci vpravo prosíme vyplnit jméno (first name), príjmení (last name), mailovou adresu, PSC a zemi (automaticky se objeví Ceská republika). Dekujeme.
)

Free Dave McCann | RootsAction


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |