Home > > Montague Keen - 17. dubna, 2016

Montague Keen - 17. dubna, 2016

V DEJINÁCH KOLEKTIVU, JAKOŽ I V DEJINÁCH JEDNOTLIVCE, VŠE ZÁVISÍ NA ROZVOJI VEDOMÍ.
Carl Jung

Vy všichni o nadcházejícím víkendu zažijete obrovský tlak ze strany Kabaly, aby vás udržela pod kontrolou. Používají všemožné podrazy, které mají v zásobe, aby uspeli ve svém predsevzetí podmanit si váš svet. Nenechte se prinutit, abyste se vzdali boje za svobodu. Klepete na dvere, které vedou ke svobode.

Má drahá, ty a tví prátelé deláte úžasnou práci, díky které je ted Schumannova rezonance na hodnote 1.430.000 a stoupá, a tím je vedecky prokázáno, že vyhráváte bitvu. Bud pyšná na to, ceho jsi, pres všechny prekážky, dosáhla. Ti, co na tebe a na tvou práci útocili, se budou muset jednou zodpovídat z toho, že sloužili jako nástroj Kabaly.

Když jsi jasne videla, jak bylo lidstvo ovládáno, bylo snadné podniknut potrebné kroky k odstranení té kontroly. Jak jsem již kdysi, když jsem zemrel, rekl, Irsko je KLÍCEM. Byly ti ukázány dukazy o tom, jak to bylo udeláno. Posvátná energie Irska byla vyzvednuta a použita pro ZLÉ UCELY. Dnes je TARA osvobozena od prekážek.

Prátelé moji, jste na ceste k VÍTEZSTVÍ, MÍRU A BEZPECÍ pro všechno lidstvo. Již si témer vychutnáváte vítezství. Myslete na to, že budete znovu dýchat cerstvý vzduch, jíst dobrou výživnou stravu a pít cistou vodu. Byl to skutecný boj, protože není lehké odhalit zkaženost. Oni mají vždy výhodu, vždy si ji zajistili. Vy jste bojovali v temnote, abyste nacházeli a odhalovali; to není snadný úkol. Jak roste ve svete svetlo, Kabala se nebude mít kam schovat.

Vedomí Zdroje, mužské i ženské, se musí opet spojit, aby bylo naše poslání ukonceno. Sami jste videli, jak je Kabala rozhodnuta zabránit, aby se to stalo. Kabala nyní musí celit skutecnosti, že její vláda teroru je u konce. Ti, kdo ji stále podporují, jsou zrádci. Zvolili si, že zapomenou na to, že oni jsou také soucástí lidstva a tak budou také nést následky. Mnozí si teprve ted zacínáte uvedomovat hruzu toho, co bylo ucineno za úcelem odstranení lidstva. Nechteli jste to videt. Nyní nemáte jinou volbu. Když se spojí 99%, kterí jsou probuzení a vedomi, nelze je porazit. Pamatujte, že bez vaší pomoci by Kabala nezvedla ani prst. Nenechte se oklamat tzv. gesty papeže, který zachránil tri syrské rodiny. Vatikán má ve svých sklepeních ukryto tolik zlata, neocenitelných umeleckých del, atd., že pokud by chteli, mohli by nakrmit, obléct a osvobodit z chudoby celý svet, ale vy všichni víte, že Vatikán je soucástí problému, který je prícinou utrpení ve vašem svete. Tento papež se vás snaží presvedcit, že se stará, zatímco ve skutecnosti je on sám soucástí problému. Ta zbožná slova byla pouze divadlem pro verejnost a je treba to takto videt.

Prosím, provádejte Zrušení smluv/Revokace (viz http://galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html), abyste se vymanili ze síte kontroly. Vezmete si zpátky svou vrozenou sílu, která je vaším právem od narození. Prestante být loutkami Kabaly. Je to myšlenková konstrukce, z níž se musíte vymanit, pokud si chcete uchovat zdravý rozum. Je na case videt veci tak, jak jsou a ne, jak vám rekli, že jsou. Slibuji vám, že to prekonáte. Když to budete delat spolecne, je to mnohem lepší, než když to budete zkoušet delat sami.

Prosím, posílejte lásku, svetlo a modlitby lidem v Japonsku, kterí se snaží vyrovnat se s další katastrofou. Zkuste jim jakkoli pomoci, když to ted potrebují. Lidstvo se musí vždy spojit, když uderí katastrofa.

Veroniko, tento týden jsi excelovala. Krácela jsi minovým polem, když to vše bylo zamereno proti tobe a uspela jsi. Každá chvilka musí být prožívána s pécí a láskou. Všude ceká úspech. Jsem s tebou na každém kroku cesty.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |