Home > > Montague Keen - 16. brezen 2014

Montague Keen - 16. brezen 2014

Prátelé, opet je cas na akci. I když je duležité pracovat na Toru v Glastonbury, musíme se s našimi plány pohnout kupredu. Dnes vás žádám, abyste se podívali na hlavní ley linie v Ríme. Prátelé, prosím, verte mi, když ríkám, že ley linie jsou duležité. Jsou vašim pasem na cestu do nádherného sveta. Veronika toto téma studovala a navrhuje, abyste se všichni podívali také na toto:

JEDNO ZLO: VATIKÁNSKÝ HOLOKAUST. CÁST 1

Možná si budete chtít precíst všechny cásti, pokud na to máte dostatecne silný žaludek. V Ríme stojí 8 egyptských OBELISKu. Ptáte se PROC? Proc potrebují kontrolovat všechny staré vedomosti|?

Proc to nechtejí dát lidem do rukou, když prohlašují, že slouží lidem? Máte na toto téma mnohé co zkoumat. Pomuže vám to, abyste jasne videli, co vám bylo udeláno. Cas pro lhostejnost je pryc. Bojujete o prežití. Spolecne mužete pohnout horami, nyní musíte pohnout horou prekážek, které od vás odclonují svetlo. To vám otevre oci, abyste videli, co bylo pred vámi tak umne skrýváno. Nyní nastal cas celit faktum, pokud to neudeláte, nic se nezmení. Celit pravde bude pro mnohé z vás težké a bolestivé, ale musí to být udeláno, abychom se hnuli kupredu.

Mapa ley linií vám dá všechny informace které potrebujete, abyste pracovali se svou myslí na uvolnení energie ku prospechu všeho lidstva. Žádám vás, abyste se na to soustredili o jarní rovnodennosti (Den Paní, 25. brezna 2014) anebo co nejblíže k tomuto datu, jak budete moct. Bude to pro vás velmi namáhavé, protože je to Velké! To, co deláme, deláme mírumilovným a mocným zpusobem, za použití našich myslí a duší, abychom osvobodili spirituální linie energie, která vás propojí se Vším Co Je.

Když jste byli od této energie odríznuti, byli jste uvezneni v temnote. Nyní my, v Duchu, na toto všechno svítíme a ukazujeme vám, jak toto svetlo znovu obnovit. Pracujte s námi a prinesete zmeny, které osvobodí od otroctví celé lidstvo. My budeme osvetlovat každou oblast kontroly na celém vašem svete a budeme postupne pracovat na tom, aby byl vytvoren svet míru pro všechny. To, co bylo na vás uvaleno ted, je zlé až do své nejhlubší podstaty. Jenom velmi šílení a ti, kdo mají ovládanou mysl by mohli verit tomu, co vám je ríkáno, abyste to prijali jako pravdu. 2014 bude rokem obnovení míru a pravdy. Když je prerušen tok krve ve vašich cévách, má to za následek nemoc, když je zablokována energie která tece ley liniemi, má to za následek velmi nemocný svet. O tom je vaše lécba. Jsem si jist, že se vás tentokrát pridá mnohem víc. Spolu budeme úspešní. Budete si uvedomovat, že odstranení bloku v Ríme si vyžádá nesmírné množství energie, takže na palube potrebujeme všechny, kdo mají cistou mysl a cestné úmysly, všechny, kdo pracují pro dobro lidstva.

Když jsme mluvili o temných energiích, které byly nedávno vypušteny do sveta aby vytvorily strach, zoufalství, beznadej a myšlenky na sebevraždu, mnozí, ze všech koutu sveta, jste napsali Veronice, protože jste meli s temito úkazy zkušenost. To je dukaz, že tato temná energie byla použita, aby vám zpusobila stres a strach. Mejte se na pozoru pred všemi podobnými zásahy do vašich životu. Sdílejte s druhými, co zažíváte. Prožíváte velmi težké casy. Je na vás shazováno všechno temné a zlé, aby vám to zabránilo obnovit svetlo.

Abyste mohli postupovat úspešne, je nutné, abyste se spojili a svoje výzkumy sdíleli. Pomáhejte druhým pochopit, co chceme udelat. Nekterí z vás jsou rodilými vudci, kterí vystoupí do popredí, aby ukazovali cestu. Tito lidé se objeví všude, aby vás vedli kupredu.

Mejte trpelivost s temi, kdo se teprve zacínají probouzet. Mnozí se bojí, myslí ve 3D, mají obavy vstoupit do neceho, co se jim jeví jako neznámo. Uznejte, že je to velký krok, ale je to krok který musí být ucinen urgentne, protože cas pro Kabalu vyprchává. Všechno zlato, které po roky shromaždovali, jim nyní nebude k nicemu, když se snaží vyprovokovat další války v nadeji, že si tím koupí další cas. Ale nyní je cas zastavit zabíjení a pro to, aby lidstvo pracovalo jako jeden.

Pro návod a jasný vhled na to, co je treba udelat, použijte meditaci. Budete vedeni. My, v Duchu, pracujeme s vámi. Když bude obnoveno svetlo, bude vetší spojení mezi obema stranami života, a vetší pochopení toho, co nazýváte smrtí, a toho, co to doopravdy znamená, umrít. Nikdy vás neopustíme. Bdíme nad vámi. Jsme tam pro vás.

Udelejte si plány, jak budete pracovat na ley liniích Ríma. Rozhodnete se, kdy a kde se setkáte, atd.. Vzájemne se propojte mentálne i duchovne, vždy verte tomu, že uspejete, protože vás nic nemuže zastavit. Bez ohledu na to, kolik kabala vyrobí akcí pod falešnou vlajkou, nezastraší vás to, protože tato práce má prednost prede vším.

Pamatujte, že VŠECHNY CESTY VEDOU DO RÍMA. Nyní je jasné, proc.

Jsme na ceste. Svetelná armáda, osvetlující všechnu temnotu a korupci, jak postupne ocištujeme stezku a obnovujeme svetlo. Mejte dobrou náladu, protože kvuli tomu jste nyní na Zemi. To je smysl vašeho života.

Moje drahá, ty malé katastrofy v dome byly vytvoreny, aby te rozhodily. Bude ti pomoženo, aby se veci daly znovu do porádku. Práce na ley liniích je obrovským dobrodružstvím. Její výsledek vejde do dejin. Obnoví to planetu do její celistvosti.

Tvuj, navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira< previous message | next message >


Share |