Home > > Montague Keen - 9. brezna, 2014

Montague Keen - 9. brezna, 2014

Naše srdecné díky všem, kdo se zúcastnili odstranování temných energií z Toru v Glastonbury, Anglie. Tento inspirativní obrázek jasne ukazuje výsledek vaší snahy: RENATA VAN RIJSOORT z Holandska namalovala obrázek Glastonbury. Konstatuje:

“Závoje odstraneny,volný pruchod opet umožnen, což nás vede ocividne, evidentne a nezadržitelne k Novému Avalonu. Z brány vyzaruje do sveta Michaelova energie, aby chránila; temné energie to již nikdy nezískají zpet.“

Toho se dá dosáhnout, kdy se všichni spojí a pracují jako jedna lidská rasa. Tato práce musí na celém svete pokracovat. Dokázali jste, že to mužete udelat. Vše, co je po vás požadováno, je, abyste prevzali kontrolu a odstranili vše, co je temné a negativní. Mnozí se probouzejí a odmítají být potravou pro kanóny ve válkách které slouží pouze nekolika tem, kdo takovou energii potrebují aby prežili. Jak se rozširuje svetlo, odhaluje vše, co je falešné. Jejich propaganda již nepresvedcuje verejnost, která nyní vidí války takové, jakými doopravdy jsou.

Je duležité, abyste se byli vedomi toho, co bylo mnohým z vás udeláno. Musíte pochopit, že byla použita cizí síla, která vnikla do vašich myslí, aby vás prinutila delat veci, na které byste jinak nikdy nepomysleli. Veronika si to uvedomila, když prítel, který je obvykle rozvážný a zodpovedný, rekl, že se mu nedávno dvakrát stalo, že byl mentálne tlacen k tomu, aby skocil z jedné z nejvyšších budov v Londýne. Stalo se to v posledních nekolika týdnech.

Minulé pondelí to vypadalo, jakoby na Veroniku sestoupil obrovský cerný mrak. Najednou cítila beznadej a opuštenost, tak sama, jako nikdy predtím - tyto pocity byly natolik silné. Temní se pokoušeli prinutit ji, aby to vzdala. Kohokoliv se pokoušela kontaktovat, ten byl nedostupný, takže se cítila opuštená. Její zoufalství bylo obrovské, ale nakonec ji její odhodlanost prežít a dokoncit práci pres to preneslo.

O nekolik dnu pozdeji ji kontaktoval druhý kolega, který zažil stejný scénár. Musíte pochopit, že toto je na vás smerováno, a ackoliv je to velmi bolestivé, prežijete to. To vám pomuže porozumet tomu, proc to tolik lidí nedávno vzdalo. Varovali jsme vás, že Kabala použije proti vám všechny zbrane svého arzenálu. Meli k dispozici mnoho let, aby se na tuto dobu pripravili. Musíte být bdelí a bránit se.

V tomto všem mají velký význam peníze.Jsou používány, aby zpusobily velký stres a tak se zajistilo, že již budete v oslabeném stavu mysli, když na vás vyšlou takovéto sebevražedné myšlenky. To vše poukazuje na to, jak se vás bojí. Zoufale vám chtejí zabránit v tom, abyste na Zemi dokoncili své poslání. Ríkám vám: budte silní a verte si. Brzy peníze ztratí nad vašimi životy moc. Jsou používány jako zbran, aby vás udržely pri zemi a v poslušnosti. Když ztratí svoji moc, všechno se zmení, a tento den se blíží.

Nyní prebíráte kontrolu nad svým osudem, a to je dobre. Ucíte se spolupracovat pro dobro lidstva. Vidíte ty, kdo podporují válku, jako loutky poslouchající rozkazy.Velký obraz se vám stává jasnejší: tajné plány které vytvorili, se rozpadají a oni SE OCITLI NA SVETOVÉ SCÉNE NAZÍ. Pozorne si rozvažte, jak se vyrovnáte se situací, když se to nakonec rozpadne. Nikdy, nikdy se nesnižte na jejich úroven. Protože to by jim hrálo do karet a to vy nechcete.

Našli jste svoji sílu a tou je, spolupracovat jako jedna lidská rasa. Dokázali jste, že to mužete udelat. Udelali jste to v projektu Ley Linií. Vše ostatní, o co budete požádáni abyste udelali, aby se veci posunuly kupredu, bude lehké. Prevzali jste kontrolu. Vezte, že uspejete. Pracujte s duverou, vedomi si toho, že když budete spojeni, obstojíte, když se rozdelíte, padnete. Také jste se naucili, že jazyk není prekážkou pro spolupráci. Naše vdecné podekování patrí všem, kdo zprávy prekládají, protože plní nejduležitejší úkol ve spojování lidí. Bez jejich prispení by to nebylo možné.

Budte bdelí a ucte se rozlišovat co je opravdové a co není. Budte si vedomi, že mužete být napadeni všemi druhy viru, kontroly mysli, atd., aby se pokusili zabránit vám v probuzení se. Kdo je pripraven, není zaskocen! Víte, proti komu stojíte, i když oni jsou nepochybne silní, vás je 99%. Vaše síla je v poctech, a v tom, že jste si vedomi, co mají v plánu.Ted vás nic nemuže zadržet. Spolecne odstraníme vše temné a negativní. A nejkrásnejší na tom je, že nebudete muset vystrelit ani jednu ránu. Chceme vám pomoct vytvorit mírové prostredí, v nemž bude lidstvo vzkvétat, jak tomu bylo predtím. Budte zde pro druhé, vždy pripraveni pomoci, když bude potreba.

Moje lásko, byl to perný týden. Protože jsi citlivá, cítila jsi bolest, kterou na tebe vyslali, a také pocit zoufalství a beznadeje. Ale v duši jsi vedela, že prežiješ, aby jsi pokracovala v práci kterou máš na Zemi. Pamatuj, Temní bojují o prežití. Mají mnoho zbraní, které bez váhání použijí, ale jejich cas koncí a oni padnou. Máme na naší strane pravdu a svetlo. Víme, že zvítezíme. Obe strany života se kvuli tomu spojily, takže neselžeme.

Bud v klidu, drahá. Snaž se na sebe netlacit. Mnohokrát ti byl ukázán výsledek. Víš, co se stane. Vše do sebe presne zapadá, jak to má být.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Share |