Home > > Montague Keen - 13. zárí 2015

Montague Keen - 13. zárí 2015

Prátelé,

mnozí z vás máte dilema, zda máte verit informacím, které pricházejí ohledne návštevy papeže v Americe. Tolikrát jsem vám rekl, že „Nic není jak se zdá“. Ti, o nichž vás ucili, že je máte milovat a ctít je, jsou pravým opakem toho, cím veríte, že jsou. Cerná je bílou a bílá je cernou. Prevezmete kontrolu nad svými životy. Láska a svetlo jsou to jediné, na cem záleží. To je, co ve vašem svete chcete. Ignorujte temnou stranu života a odmítnete jejich plány týkající se vašeho sveta. Musíte si vybrat. Když se spojíte a tu volbu udeláte, vytvoríte svet, v jakém si prejete žít. V prubehu nekolika príštích týdnu budete k takové volbe prinuceni. Rozhodnete se predem. Chcete mírový svet, v nemž muže lidská rasa žít a sdílet hojnost, která vás obklopuje.

Nemáte se ceho bát, protože když se 99 % rozhodne, že chce mír, mír bude. Naucte se žít ve svých srdcích, ne v myslích. Vaše srdce vám nelže. Ti, kdo vám lhali, budou odhaleni a odstraneni z vládnoucích pozic. Náboženství LÁSKY bude obnoveno. Opet bude vzkvétat ve vašem svete. Váš bližní není nikdy vaším neprítelem, pouze okolnosti delají, že to tak nekdy vypadá. Všechna ta manipulace skoncí ve chvíli, kdy ji odmítnete akceptovat. Ti, kdo vám vládnou, tak ciní pouze se souhlasem lidí. Ten souhlas muže být kdykoliv odvolán. Musíte se vážne zamyslet nad tím, jaký svet chcete v budoucnosti mít. Je to na každém z vás, aby se zúcastnil takového rozhodování.

Z hlediska Boha jsou si všichni lidé rovni. Již nikdy nedovolte, aby hierarchie dospela do takového ovládání a panování. Když jste toto prijali, a také náboženství, vedlo to k pádu cloveka. Poucte se z chyb minulosti a rozhodnete se, že již nikdy do takové lécky nespadnete. Každý den jasne vidíte chyby minulosti, jak jste bláhove odevzdali svou moc a v nekterých prípadech i svou duší zkorumpovaným režimum, náboženstvím nebo vládám. Všechny vlády jsou u „moci“ pouze proto, že se nechaly koupit temi, kdo opravdu touží po moci; temi, kdo zustávají pred vámi skryti. Delejte svá vlastní šetrení, pak se mužete zodpovedne rozhodovat. Odmítnete být ovcemi, které delají bez ptaní to, co je jim receno. Každá duše na Zemi se musí probudit, aby zjistila, kým a cím je. Prišli jste na Zemi, abyste uskutecnili zmeny, a odstranili vše, co je temné a zlé. Jakmile máte VuLI to udelat, máte MOC do udelat. Je to jednoduchá volba. Nelze vás zastavit, protože je dáno, že se tak stane. Jde pouze o to, jak rychle - to je na vás. Kabala se brzy pokusí vynutit si u vás zmeny. Když je spolecne odmítnete prijmout, Kabala nemuže udelat nic, aby vás k tomu prinutila. Máte na výber.

Propojte se se svým duchovním životem a stante se tím, kým jste. Otevrete se všem možnostem. Mužete být aktivní a osvobodit všechnu posvátnou ENERGII z ley linií pro lidstvo. Již pouze sama tato akce by prinesla ohromné zmeny k lepšímu. ENERGII lze použít pro dobro nebo zlo. Kabala používá energii ley linií pro dábelské ovládání. Tato energie je po právu vaše. Máte právo vzít si ji zpátky, abyste vytvorili mír a harmonii. Nejduležitejší ley linie jsou v Irsku. D.E. (David Egan – pozn.prekl.) vytvoril plány, jak provádet tuto práci v Irsku. Hilda povede práci pres Facebook, po celém svete. Každý, odkudkoliv, to muže delat. Chce to jenom odhodlání, lásku k bližnímu a prání míru pro všechno lidstvo. Když to budete delat, prinesete svetu SVETLO, a to svetlo odstraní všechnu temnotu.

Nastal cas na tuto práci. Je zpusob, jak ji delat. Každý na Zemi muže být soucástí tohoto úžasného hnutí. Získat mužete vše. Stante se mocnými bytostmi svetla, kterými jste. Spolecne mužete všeho docílit. Je cas vzít si aktivne svou sílu zpet. Vše, co potrebujete, je zámer vrátit tuto posvátnou energii lidstvu. Když to budete delat, drazí prátelé, tvoríte dejiny. Proto jste tentokrát na Zemi. Budoucnost lidstva na Zemi je ve vašich rukách. Jste pripraveni venovat nekolik hodin svého casu, abyste vytvorili lepší svet pro všechny? Mužete se stát architekty budoucnosti. Pamatujte, Kabala používá systém digitální posvátné geometrie, jakož i fyzický systém posvátné geometrie, která prekrývá prirozené zemské ley linie. Když bude systém posvátné geometrie zasažen ve svém jádru, hlavní komunikacní a kontrolní systémy, což je 32 obelisku umístených v budovách vytvorených na principech posvátné geometrie, zacnou SPOTREBOVÁVAT SVOJI VLASTNÍ ENERGII NA BUNECNÉ ÚROVNI.

Vezmete s sebou ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (viz Galacticchannelings.com, ceská sekce, ze dne 15.kvetna 2014) ke každé respektované budove a prectete to, zejména u Vatikánu, soudních dvoru, bank, atd. Použijte svou vlastní posvátnou sílu k odstranení temné kontroly. To vše je ve vašich rukách. Užívejte si to. Duležité je nacasování a ted je cas provést tuto práci.

Moje drahá, strávila si posledních 11 let tím, že ses´ pokoušela probudit lidi k pravde a svetlu. Vím, preješ si, abys byla bývala úspešnejší. Když vezmeme v úvahu opozici, která proti tobe stála, vedla jsi si velmi dobre. Lidé vystoupí dopredu a budou pracovat spolecne. Uspejeme, má drahá. Ty a já jsme neporazitelní.

Bud na sebe hodná a odpocívej, kdykoli je to možné. Tvuj navždy oddaný Monty

POZNÁMKA OD VERONIKY:
Kiesha Crowther (Malá Babicka) bude 27. zárí v hotelu The Royal Marine Hotel, Dun Laoghaire, v Dublinu. Provede obrad propojení vašeho vzácného Irska s posvátnou mrížkou. Prosím, zúcastnete se tohoto obradu, protože svet potrebuje, aby se Irsko propojilo s dávnými znalostmi našich predku.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |