Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 13. kvetna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 13. kvetna, 2018

Jsem v šoku z toho, co jsi musela tento týden vytrpet. V srdci jsem byl s tebou, má drahá. Útoky na tebe se vystupnovaly a je težké je vydržet. To jenom dokazuje, jak je Kabala zoufalá, že vydává tolik casu a energie, jak se te snaží znicit. Jste tri, kdo jste zapojeni do osvobození lidstva z otroctví. Dva jsou pod prímým vlivem Kabaly a jeden z nich byl v Británii unesen. Minulou nedeli se ctyri z vás vydali to zjistit a byli zdešeni, když našli dukazy, že tato osoba padla do rukou Kabaly. Prosím, modlete se za to, abyste mohli provést práci, kterou na Zemi máte udelat. Prosím, pošlete mé žene lécení. Velmi potrebuje lécení, jak se snaží vyrovnat s ruznými zdravotními problémy a také se selháním srdce a plic.

Nicí všechny normální vztahy mezi lidmi krome tech, k nimž dají souhlas. Musíte se probudit a odmítnout, aby vám mín než 1% lidstva ríkalo, co smíte a co nesmíte delat. Nechodte slepe do této pasti. Budoucnost lidstva závisí na tom, abyste otevreli mysl, postavili se a rekli „NE, nebudete mi ríkat, jak mám žít svuj život na Zemi“. Používají každý trik, jaký znají, aby vás ukolébali a vy jim uverili. Jejich zástupce vidíte v témer všech vládách. Podívejte se jim dobre do ocí a uvidíte, kdy vám lžou. Již nemohou skrývat to, že vám lžou. Ptejte se sami sebe, proc jsou všichni proti p. Trumpovi? Proc p. Trump odmítá hrát jejich hru? Proc není jedním z nich? Modlete se za nej. Má na Zemi víc neprátel, než kdokoli jiný. PROC?

Prestante císt noviny a dívat se na televizi. Když to udeláte, prestanete být otroky Kabaly. Proc by ji nejací lidé meli podporovat? Nevšímejte si jejich propagandu a oni prestanou existovat. Tím, že ctete a posloucháte jejich lži, je podporujete a prodlužujete své vlastní zotrocení. Prosím probudte se a podívejte se na realitu, protože cas je velmi duležitý.

Máte príležitost všechno zmenit a prevzít kontrolu nad svými životy. Existují dobrí lidé, kterí chtejí a jsou pripraveni udelat všechny zmeny, aby lidstvo vzkvétalo. Veronika mela nekolik schuzek s jedním takovým clovekem, který je v kontaktu s dalšími, co jsou pripraveni a ochotni vzít nás do svetla. Dobrí lidé jsou zde, jde jenom o to, najít je a spojit se s nimi. Spolecne jsme silní.

Kabala ODSTRANUJE OBSAH INTERNETU. Odstranili veci z mé vlastní stránky. Pokouší se umlcet lidi, kterí promluvili, aby tak skryli pravdu. Chtejí, abyste žili v nevedomosti a byli jako loutky, co poslouchají jejich povely.

Jejich vedci vytvárejí nové epidemie nemocí, které poslouží, aby byli mnozí z vás ze Zeme odstraneni. Ješte se nevzdali myšlenky na tretí svetovou válku. Použijí vše, co je zapotrebí k tomu, aby vybili lidskou rasu. Cítí, že se musí pripravit na všechny eventuality. Dokud jsou zabíjeni lidé, je jim jedno, jakým zpusobem se to deje. Chtejí Zemi bez lidí. Jejich plány mohou zastavit pouze lidé, kterí spolupracují. Jejich nejsilnejší zbraní proti vám je strach. Strach z nemoci se postaral, že prijímáte jejich léky a ockování. Strach ze smrti zpusobuje, že posloucháte smešné požadavky církví.

Vše, co potrebujete, je láska. Premýšlejte o tom. V živote po smrti jsme všichni spolu, a tam si uvedomíme, že na náboženství a rase nezáleží. Rozdíly vytvorila Kabala. Jsme DUŠE ZAŽÍVAJÍCÍ ŽIVOT NA ZEMI. Jedinou vecí si mužete být absolutne jisti a to, že jednoho dne zemrete. Pak poznáte pravdu, tak jak jsem ji poznal já. Pak se ohlédnete zpátky na všechnu tu propagandu a absolutní lži, kterými vás náboženství od narození krmila a budete se divit, jak jste mohli být tak hloupí, že jste ty lži vydrželi. Jak byl váš život promarnen!

My, na této strane života, vám velmi chceme ríct pravdu o živote po smrti a o tom, kdo prevzal vládu nad lidstvem na Zemi. Chcete chránit ty, které jste milovali, ale to my také. Když vidím, jak Veronika trpí v rukou Kabaly a mé pozemské pokrevní rodiny, velmi me to bolí. Mel jsem ji lépe ochránit, když jsem byl na Zemi. Má rodina jí ukradla všechno, co jsem jí nechal. To jsem nikdy nechtel, aby se stalo. Nepredvídal jsem, co meli v plánu J.D. a A.D.. Veril jsem špatným lidem. Když žijete na Zemi, je snadné se mýlit. Prosím, neudelejte stejnou chybu jako já a chrante ty, které milujete!

Udelejte si cas, abyste se podívali na svuj život a na to, jak byste ho meli žít. Rozhodujte se s láskou, srdcem. At každé vaše rozhodnutí rídí láska. Spojujte se s druhými, at ve fronte, v autobuse ci vlaku, protože nikdy nevíte, jak duležitý muže takový kontakt být. Muže se jednat o nekoho, kdo žije sám, kdo ocení lidský kontakt, i když je krátký. Každé spojení vytvárí dobrou energii, která je zapotrebí na odstranení temnoty, která zaplavila Zemi. Tvoríte svou budoucnost, takže je to ve vašich rukách.

Nikdy nezapomínejte na ZBRANE HROMADNÉHO NICENÍ. To zajistí, že se již nikdy nenecháte oblbnout takovými lžemi. Zlovolní lidé, která vás tenkrát obelhali, v tom pokracují i dnes. Nikdy se jim nedá verit. ODMÍTNETE další válku, protože válku nelze nicím zduvodnit. Jsou to neprátelé lidstva. Zeme a budoucnost lidstva jsou ve vašich rukách, tak s nimi zacházejte opatrne.

Má drahá, varoval jsem te, že dríve, než bude líp, bude hur. Necekali jsme, že to bude tak zlé. Bud silná, má drahá, já vím, že S. pomuže vyrídit právní stránku. Také ti pomuže s tvými plány. Podekuj mu ze me. On je ten pravý, kdo to muže udelat, protože má správné kontakty.

Jsem vždy po tvém boku. Tvuj oddaný Monty.

Vzkaz od Davida

Vaše pohledy, dopisy a knihy jsou pro Davida stále obrovským zdrojem síly. Velmi mu to zmenilo život. Když vidí, že na svete existují takoví laskaví, starostliví lidé, obnovilo to jeho víru v lidstvo. Chce vám ze srdce podekovat.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju prostrednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |