Home > > Montague Keen - 10. prosince, 2017

Montague Keen - 10. prosince, 2017

Vzkaz od Veroniky

V posledních týdnech jsem byla velmi nemocná. Byl to útok zamírený na mne, protože pro to, co se deje, není lékarské vysvetlení. Mnoho zdroju mi ríká, že to prichází od jezuitu. Montyho poselství jsem dostala 10. prosince, ale zdráhala jsem se ho zverejnit. Nicméne, vcera mi Monty narídil, at to udelám.

Catholic Confidential | Deplorable Jesuit Secrets Revealed! YouTube

(Katolická duverná a odsouzeníhodná jezuitská tajemství odhalena! youtube)

Byla jsem v šoku a zhrozena. Dokonce se tam ríká, že královna Viktorie umožnila, aby jezuité provedli DRUHÝ MASAKR IRU v r. 1845-1850). To mi ješte víc otevrelo oci. Montyho poselství musím zverejnit. Prosím, modlete se za me.

Poselství od Montyho

To, co je skryté, již nemuže být pred vámi tajeno. Vím, že odhalení pravdy zpusobí mnoha lidem zmatek a utrpení. Je nutné celit pravde, aby se lidstvo mohlo posunout vpred do svetla. Jsem si vedoma, že pro mnohé z vás bude težké prijmout fakt, že Annunakiové stále ovládají a kontrolují lidstvo. Jenom si musíte precíst jezuitskou prísahu pri vstupu do služby a jasne uvidíte, jak lidstvo ovládali.

"Ucili vás, abyste zákerne zaseli semena žárlivosti a nenávisti do komunit, provincií a státu, které žily v míru a podnecovali je k tomu, aby podnikly krvavé skutky, aby mezi sebou bojovaly, aby vznikly války a revoluce a obcanské války v zemích, které byly nezávislé a prosperující, a které pestovaly umení a vedu a tešily se z požehnání míru. Pridejte se k bojujícím stranám a jednejte v tajnosti se svými jezuitskými bratry, kterí by mohli být zapojeni na druhé strane, ale verejne se nehlaste k tomu, s cím jste spojeni, aby na konec z toho mela prospech jenom církev - za podmínek sjednaných v mírových dohodách, protože cíl svetí prostredky.“

Vyprovokovali všechny války. Prectete si jejich dejiny; o inkvizici, krížových výpravách, je to všechno tam pro ty z vás, kterí si prejete, aby se váš svet vynoril z temnoty, v níž sotva prežíváte. Vše, za cím Vatikán ci jezuité stojí, je založeno na lžích, absolutne všechno. Chránili své lži, vnucovali vám své lži, zatímco sami praktikovali pedofilii, aniž by na ne padl stín podezrení. Má drahá žena byla pozvána do Vatikánu k pití krve, pokud ukoncí se mnou spolupráci.

Na Zemi existují lidé, jejichž životním posláním je zachránit lidstvo. Veronika je napadána Vatikánem. Byli byste ohromeni, kdybyste meli predstavu o tom, jaké zbrane používají proti každému, kdo se odváží zpochybnit jejich plány. Papež ted pripustil, že Ježíš, o nemž ucí, NIKDY NEEXISTOVAL. Ríkám vám to od té doby, co jsem pred 13 lety zemrel. Tato lež byla vymyšlena na koncilu v Nice a od té doby je používána na ovládání mas.

Je mimorádne duležité, abyste delali REVOKACE, abyste si vzali svou sílu od Vatikánu zpet. Bez vašeho souhlasu ztrácejí svou moc. Všichni ve Vatikánu žijí v prepychu; z penez, které žádají od chudých lidí z celého sveta.

Vatikán ovládá svetové bankovnictví. Kolik z vás to chápe? Živí se chudobou, protože energie vašeho utrpení je podporuje. Jezuité zorganizovali a provedli HOLOKAUST V IRSKU v dobe 1845-1852. Postarali se, aby lode, naložené obilím, vypestovaným irskými farmári, byly poslány do Anglie. Jezuité, kterí byli v té dobe v Irsku a násilne provádeli holokaust, poté, co lidé zemreli, prišli s žádostí, aby jim Irové odpustili velké zlociny, kterých se proti nim dopustili. Bohužel, jezuité až do dneška stále uplatnuj nad Iry svou dábelskou moc. Zajistili si to za pomoci FLUORIDU ve vode a kontrolou mysli ve školách; tak si udržují moc. Kdyby si Irové najednou uvedomili, kdo jsou, plány Vatikánu na znicení lidstva by okamžite ustaly.

Blíží se Vánoce a vy jste nabádáni k tomu, abyste slavili neco, co se nikdy nestalo. Váš svet skocil na tuto jezuitskou a sionistickou lež. Nikdy jste ji nezpochybnili. Pátrejte. Prectete si práci Michaela Tsariona. Irsko bylo Svatou zemí až do koncilu v Nice, kdy rímská církev zmenila jména míst na východe (na území dnes známém jako Palestina), aby to bylo v souladu s jejich príbehem. V té dobe byli Irové známi jako Moudrí, kterí vyucovali v mnoha koutech sveta. Dávní irští svetci byli známi jako HEBREJCI. Dukazy, co to potvrzují, najdete v Egypte. Z podzemních tunelu pod kopcem Tara mužete cestovat skoro do všech koutu sveta. Tunelem se mužete dostat do dnešního Iráku.

Všechny ty informace byly pred vámi utajeny. Ted nastal cas, abyste se probudili a odmítli lži uplynulých 2 000 let. Energie stoupá, takže stále víc lidí uvidí a pochopí, co bylo lidstvu provedeno. Tento mesíc prosinec toho odhalí víc a pro mnoho lidi bude obtížné to strávit. Uverili jste lžím, které vám vnutili. Když se osvobodíte z omezení techto lží, poznáte svobodu. Vezmete si zpátky své božské právo žít život na Zemi bez toho, aby Vatikán kontroloval každý aspekt vašeho života. Nejvyšší bytost vás uvítá s otevrenou nárucí. Na této strane života je všechno láskou. Peklo neexistuje; byl to nápad, vymyšlený Vatikánem.

Chytte se za ruce. Všichni jste na stejné lodi, tak si vzájemne pomozte vzpamatovat se ze šoku, když si uvedomíte pravdu. Vykrocte do budoucnosti, která prekoná vaše nejsmelejší sny. Do budoucnosti bez válek, chudoby, hladu, bezdomovectví, do budoucnosti, kde bude normou mír a harmonie pro všechny. Budoucnost je ve vašich rukách. Zacházejte s ní s láskou a pécí. Prosím, také se modlete za Davida McCanna. Musí udelat pro lidstva nejakou práci. Potrebujete ho.

Má drahá, chtelo to velkou silu vule, abys prežila ty poslední tri týdny. Útoky Vatikánu na Tebe jsou zákerné. Tvé telo bojuje, aby prežilo, abys´ mohla dokoncit svou práci.

Stále delají, co mohou, aby udrželi Davida Mc Canna, úplne nevinného mladého muže, v jejich dábelské pasti. Má drahá, víš, že co musí být udeláno, bude udeláno.

Má láska je vždy s Tebou. Tvuj oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira vezneného v Kalifornii/sbírka na právní výdaje prostrednictvím GeGetFunding)


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |