Home > > Montague Keen - 9. listopadu, 2014

Montague Keen - 9. listopadu, 2014

Pozvednete své vedomí a obejmete svetlo, které proudí do vašeho sveta. Zanechte trídimenzionální myšlení v Dobe temna, kam patrí. Delejte vše, co pozvedne vaše vibrace. Spojujte se, at již za pomoci meditace, ctení, anebo komunikací se stejne smýšlejícími práteli. Propojte se s Centrálním sluncem. A propojujte se s dalšími, kterí to delají také. Pamatuje, že pred svítáním je vždy nejvetší tma, a váš úsvit na vás ceká. Nyní jste uprostred záverecné hry, proto jsou používány útoky a sabotáž, aby vás uveznily ve 3D existenci. Když se otevrete svetlu, zjistíte, že všechna pomoc, kterou požadujete, je již k dispozici. Je pouze treba, abyste o pomoc požádali.

Každým dnem je víc zrejmé, jaký je Vatikán. Nyní vubec nemužete pochybovat o tom, kdo vládne svetu a jak to delají. Kvuli informacím, které jsou nyní zverejneny, ztrácejí vládu nad lidstvem. A co je duležitejší, již nemohou udržet svoji pozemskou fyzickou formu. Mnozí se ted musí skrývat, aby je nebylo videt.

Ratzinger musel rezignovat, protože již nemohl udržet svoji podobu. Je stále velmi aktivní, jak se snaží ve Vatikánu udržet kontrolu. Ukázal jsem vám, jak prišli na Planetu Zemi, zmenili vaše dejiny, zabrali všude všechno a naplánovali Nový Svetový Rád. Stejným zpusobem budou muset ze Zeme odejít. Ve skutecnost se proslýchá, že se musí pripravit na to, že použijí stejný zpusob, jak Zemi opustit. Nekterí odmítají prijmout porážku a budou se skrývat, v nadeji, že jednoho dne znovu ovládnou planetu. Nebude dovoleno, aby se to stalo. Materiální bohatství je nezachrání.

Cestu vpred povedou láska a svetlo. Spojí lidi, aby vytvorili svet bez 3D válek a chudoby, kterou prinášejí. Nedávno jste zjistili, jak jsou SLOVA používaná v rituálech Cerné magie, a v soudních dvorech atd. Puvodne jste se dorozumívali telepaticky. V Lemurii to bylo normou. Zajistilo to mír a harmonii. V Atlantide se staly normou slova. Objevily se lži a podvody a váš svet se již nikdy nevzpamatoval z této zmeny komunikace. Ti, kterí prevzali vládu nad vaším svetem od té doby používají magii slov. (Bradley udelal na toto téma ohromnou práci). Budte opatrní, jak používáte slova, protože mají sílu, která byla pred vámi ukrývána. Budte bdelí a ostražití.

Protože se nyní na vaší planete objevuje svetlo, vracejí se elementálové. Ríkali vám, že jsou to jenom pohádky. Ne, oni byli skutecní. Elementární bytosti byly soucástí života na Zemi. Vrátily se, aby zaujali své místo ve svetle, vedle vás. Vatikán si je toho dobre vedom. Takže se tomu pokusil zabránit. Clenové Vatikánu nyní zakoušejí, že existuje vetší síla než jsou oni. Prvotní Stvoritel odpovedel na vaše volání, aby byly obnoveny svetlo a láska. Vše, co je zlé a temné bude muset planetu opustit.

Na Zemi jsou tací, kterí mají za úkol prinést mír a harmonii. Našli se a spolecne pracují. I když jsou v ruzných cástech sveta, to je neodradí. Kvuli tomu se inkarnovali a zasvetili své životy k dosažení tohoto cíle. Jsou to staré duše a jejich zkušenost je pro tuto práci potrebná. Každý z nich ví, kdo je, znají své poslání a jsou si vedomi, jak byla vaše planeta napadena a ovládnuta. Chtejí to napravit. Vedí, kdo jsem já a proc pracuji na této strane života, abych jim pomohl dosáhnout cíle. Osvobodíme lidstvo. Každým dnem jsou mríže vašeho vezení víc videt. Omezování života na Zemi se každým dnem zvetšuje a každý váš pohyb je omezován a pozorován. Podvedli vás a vy jste se vzdali tolika vecí, a udelali jste to bez ptaní. Nenechte se vlákat do dalších omezení.

Dívejte se budoucnosti, kdy se stane život na Zemi harmonictejší. Svet bez chemtrailsu, bez chemikálií ve vode, potraviny které rostly bez chemikálií. Naucíte se novému zpusobu života. Energie bude zdarma. To všechno jste mohli mít již pred mnoha lety, ale Vatikán tomu zabránil, aby vás držel ve stresu a pod kontrolou. Ale odstrihnuto vše, co Vatikán kontroluje. Takže se na to musíte pripravit a delat vlastní výzkum. Doufáme, že vytvoríme Centra, kde budeme zdarma poskytovat pomoc a radit ohledne nových zpusobu života, výroby potravin, atd. S vaší pomocí toho docílíme.

Veronika a já jsme pracovali spolu v mnoha životech. Vracíme se, když jsme o to požádáni. To se týká mnoha z vás, kterí jste v této dobe na svete. Spojili jsme se mnohokrát. Vždy se poznáme.

Byl jsem štasten, že jsem dvakrát v tomto týdnu mohl vzít Veroniku a její prítelkyni do Lemurie. Stále existuje na jiné rovine života. Byli jste oslepeni a tolik toho nevidíte. Bude pro vás velmi vzrušující zkoumat vše, co bylo pred vámi skryto. Vše vám bude odkryto, když odstraníte všechna omezení a kontroly tretí dimenze a budete si užívat svobody, kterou to prinese. Posílejte svetlo a lásku tem, kdo jsou stále uvázáni ve 3D, protože jsou príliš vystrašeni než aby se za ni podívali.

Spolecne, má lásko, pomužeme prinést do vašeho sveta svetlo a lásku. Lásky nikdy nezemre. Stále kvete a casem sílí.

Naše práce pokracuje. Tvuj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |