Home > > Montague Keen - 5. leden 2014

Montague Keen - 5. leden 2014

Ze všech stran jste zaplavováni informacemi. Budte si toho vedomi a budte pozorní, protože mez odhaleními je mnoho dezinformací. Jsou umístovány úmyslne, aby byly všechny informace považovány za falešné. Kabala toto praktikovala po celou dobu své existence. Nezmenili vzorec chování, fungovalo to v minulosti, tak verí, že jim to bude fungovat i nadále. Nyní jste dostatecne probuzeni, abyste byli schopni pro sebe rozluštit co je pravda a co bylo vsazeno umele, i když to bude obsahovat trošku pravdy, aby vás to zaujalo.

Snažte se dívat na všechno s jasnou myslí, bez odsuzování, a pamatujte, oni také bojují o svoje bytí. Nyní z vás mají obavy, protože vás je mnoho, v porovnání s nimi. Potrebují vstup od vás, aby prežili. Hráli tuto hru po generace a jsou v tom odborníci. Vy, na druhé strane, jste se nenaucili spojit se a pracovat jako jeden, jak to delali oni.

Nyní u nich vidíme trhliny. Každá odnož se snaží prevzít kontrolu. Pro nás je duležité být jednomyslní, a nechat stranou naše malicherné rozdílnosti, jako jsou rasa a náboženství, atd. Vy jste lidská rasa a odmítáte dovolit, abyste byli vyhlazeni. Když dukladne rozeberete všechny metody které používají aby vás znicili, uvidíte, že všechno co delají, je urceno k tomu, aby byla masám znicena kvalita života, a vznikly nemoci a utrpení.

Musíte chápat, že vaše utrpení, hnev, strach a trápení jsou jejich kyslíkem. Proc tolik z vás, prostrednictvím strachu, stále žije tak mizerné a bezmocné životy? Když prevezmete kontrolu nad svým životem a uciníte rozvážná rozhodnutí, a odmítnete uverit propagande kterou jste bombardováni, pouze tehdy ochutnáte svobodu volby. Vy musíte rozhodnout co je pro vás nejlepší. Vaše srdce vás povede. Neucili vás pravdu, a toto si zacínáte uvedomovat; to vrhá na všechno úplne jiné svetlo.

Nyní jasne vidíte, že pád lidské rasy byl peclive naplánován, a až donedávna jste si toho nebyli vubec vedomi, takže vám muže být prominuto že jste si dali trochu nacas abyste to strávili. Toto je kritická doba lidských dejin. Je cas vzbudit se a prevzít zodpovednost. Prestante jednat jako ovce, protože cas je velmi duležitý. Pro rok 2014 má Kabala velké plány. Verí, že tyto plány realizují bez odporu z vaší strany. Proto je duležité, abyste zpozorneli a jednali jako jeden.

Mnohokrát od mé smrti jsem hovoril o velkém významu LEY LINIÍ, a o tom, proc byla prirozená energie Zeme od vás úmyslne zablokována. Mnozí to chápete a chcete podniknout kroky, abyste odstranili bloky, které byly strategicky umísteny s cílem, aby bylo prirozené energii Zeme zabráneno proudit a zásobovat lidstvo a vaši planetu energií. Požádal jsem o vytvorení specielní mejlové adresy, aby lidé ze všech zemí sveta mohli konat jako jeden, s cílem získat tuto prirozenou energii zpet. Žádám vás nyní, abyste nabídli svoje služby ve prospech lidstva a vaší planety, a podnikli veškeré kroky které vám budou doporuceny, aby byl vytvoren lepší svet pro všechny.

ley-lines@montaguekeen.com

Mark, který je vedec a expert v oblasti ley linií, vypracoval strategii kterou se budeme rídit. Povede vás a bude ohledne tohoto tématu vaším poradcem. Je cas abyste byli aktivní, abyste uvolnili tuto nádhernou energii a obnovili vaše spojení s univerzem. Tento úkon vás nebude stát nic, pouze trochu casu a úsilí.

Požádal jsem Marka, aby napsal strucné shrnutí, co bude potreba.

„ Nastal cas, abychom pokracovali a dokoncili práci, kterou zacali tací jako byli Watkins,

Guichard, Lockyer, Thom, Hawkins a Michel a jiní, protože ley linie jsou životne duležité pro duchovní stránku všech bytostí. Nelze více váhat nad tím, abychom prikrocili k znovu uznání, uzdravení a tudíž znovu uvedení na mapy posvátných stezek a center zemské energie v našem okolí. Navíc, když budou rozpoznány a identifikovány, bude treba tyto cesty a místa ocistit a zregenerovat pro dobu která prichází. Bude to celosvetový úkol, protože pro konecný výsledek, kterým je –svetlo lásky, míru a prosperity pro celé lidstvo, nemá žádná cást Zeme menší význam než jiná.

Toto oznámení je pozvánkou k úcasti na projektu bezprecedentních rozmeru, rozmery jeho dusledku jsou však predvídatelné. Potenciál pro sdílení a spolupráci v našich individuálních zjištováních je tak nesmírný, jako samotné výsledky. Prostrednictvím takového sdílení informací dochází k sjednocování národu v dusledku znovu-sjednocování síte ley linií Zeme.

Nadace se teší na váš zájem a v blízké dobe na vaši úcast.“


Je to nádherná príležitost pro všechny lidi sveta, aby pracovali jako jeden. Budete ohromeni výsledky, které vás cekají. Spolecne zachráníme vaši planetu a lidstvo. Každé úsilí, bez ohledu na to jak malé je, se pocítá. Každá duše je duležitá a potrebuje vaši pomoc. Zacneme rok 2014 akcí, v míru, a s jistotou vedomí, že naše úsilí prinese výsledky jichž si budou užívat príští generace. Jste žádáni, abyste vytvorili lepší prítomnost a budoucnost pro všechny.

Dekuji, moje drahá, že jsi to zorganizovala, protože je to nesmírne duležité.

Navždy tvuj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira

< previous message | next message >


Share |