Home > > Matthew Ward - 23. září, 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 23. září, 2014


Všechny duše na této stanici vás pozdravují.

Nejčastější otázka: Bylo odmítnutí nezávislosti Skotska pro světový pokrok překážkou?
Takhle to nevidíme. Za pokrok považujeme, že došlo k volbám, kde občané Skotska mohli a vyjádřili svoji svrchovanost. Ačkoli výsledek zklamal kupředu hledící Skoty, jejich silná výzva k nezávislosti jasně ukázala britské vládě, že musí nastat změny v jejich vztahu nejen k obyvatelům Skotska, ale i Walesu a Irska. Prozatím není vidět, jak rychle se navrhované změny projeví a do jaké míry uspokojí občany těchto zemí. Z dlouhodobého hlediska všude přestanou nařízení, omezení, sankce a daňové odvody ukládané vládou. Všechny národy poznají své božství v jednotě, vrozené poznání a sílu jako multidimenzionální bytosti, a každý bude respektovat posvátnost všeho Stvoření.

Proč některé zdroje mimo planetu poskytují časový rámec pro výskyt událostí, a my ne?
Velmi dobře zvažujte channelované informace, zejména oznámení typu NESARA nebo náhlého zbohatnutí. Uvědomte si, že některé informace jsou šířeny k úmyslné dezinformaci, odrazování nebo vystrašení čtenářů. Jedním z důvodů, proč nelze udávat čas, je obtížnost vložení čehosi, co existuje v kontinuu, do lineárního konstruktu. Mnohem důležitější je, že vaše očekávání konkrétního děje vysílá pozitivní energii, která je vázána na určitý čas. Pokud není patrné nic významného, pak se energie promění v rozčarování, odrazení nebo dokonce hněv. Vibrační pokles dále oddaluje předpokládané události.

To znamená, že vám s radostí sdělujeme, že desetiletí zpoždění ve vývoji vaší společnosti skončí ve vašem roce 2017, což je nejpříznivější časový rámec, který je skutečně podobný nebeskému oknu podobnému slunovratu v prosinci 2012, který uvolnil Zemi do čtvrté hustoty. Vaše představa o čase je vlastně energie v pohybu, a protože trasa vzestupu Země je v postupně vyšších, nebo lehčích, energetických rovinách, několik mezidobí projde se zvyšující se rychlostí. Stále se zvyšující vibrace umožní rozšiřování uvědomění a schopností projevu na úrovni duše, které přivítáte. Odchylka od naší obvyklé neochoty zmínit čas je jen malá, protože planetární vyrovnání v roce 2017 je dané. Díky vašemu optimismu a nadšení z budoucnosti Země se vyváží negativita zpráv mainstreamových médií o epidemii eboly, Ukrajině, Afghánistánu, nejasné nové vládě Iráku, dlouhodobě probíhajícím izraelsko-palestinském konfliktu, Ukrajiny a ISIS v Sýrii. Vážnost těchto situací nepodceňujeme. Říkáme, že opakované filmy a reportáže s hrozivými výhledy evokují strach a pesimismus, které udržují obyvatelstvo v mentalitě třetího řádu. Např. předpokládané tříleté nebo delší úsilí o odstranění ISIS - nemusí to trvat tak dlouho - a epidemie Eboly mimo kontrolu – to není!

Navzdory ztrátě důvěryhodnosti médií věří do jisté míry naprostá většina obyvatel Země „odborným“ hodnocením, protože nevědí, co děláte. Nevědí, že vše by šlo mnohem lépe, kdyby podporovali kladné energetické proudy. Neví, že dnešní chaos nabízí mnoha milionům příležitost dokončit karmu třetí hustoty, dosáhnout rovnováhy a vyvíjet se. Neví, že se rozhodli být na Zemi, aby se mohli účastnit všeho, co se stane, nebo že výsledkem bude Zlatý věk Země v plném rozkvětu. Nenavrhujeme, abyste se pokoušeli změnit myšlení každého člověka - tempo růstu vědomého a duchovního vědomí je právo, které je dáno Bohem. Je to proto, že světlo ve vašich pozitivních myšlenkách a pocitech vyzařuje do světa a urychluje konec všech bojů, utrpení a utrpení. Světlo - láska! - je klíčem k míru, zdraví a prosperitě.

Naše „referenční knihovna“ a kolegové v Nirvaně?
Naše znalostní báze neustále roste. Některé informace pocházejí od osob v Nirvaně, které monitorují události na Zemi, některé od vysoce rozvinutých duší v jiných duchovních světech, boha, členů pokročilých civilizací, univerzální rady a učitelů, mistrů. Získáváme také informace tím, že sledujeme energetické potenciály Země, které odráží kolektivní vědomí všech jejích obyvatel - lidí, zvířat, rostlin a Dévické říše. Oznamujeme nejvýznamnější aktivitu v době našich zpráv. Ale protože myšlenky, pocity a činy každého obyvatele ovlivňují odliv a tok energie, situace se může před naším následným poselstvím výrazně změnit.

Energetické proudy, které ovlivňují situaci, mohly posílit a změnit možný výsledek na pravděpodobný výsledek. Situace, která se rozvíjela do stavu pravděpodobnosti, se mohla vrátit do stavu možnosti, protože její vlákna oslabily. V oblasti, kde byl pohyb sotva znatelný, mohlo dojít k nárůstu energie. Zintenzivňující se hybnost, která se zdála být vysoce pravděpodobným výsledkem, mohla zcela vymizet, protože ji strhl silný proud energie. Absolutní jistota - předurčený výsledek - jsou extrémně vzácné a vzestup Země ze třetí hustoty a pokračování do cíle v páté patří mezi velmi málo výjimek z rozmarů energie. V současné době je energetické pole plné aktivity. Objevují se nové proudy energie, některé mění směry, některé získávají hybnou sílu, některé se zmenšují na pouhé pramínky; a všechny nepřetržité pohyby jsou manévrovány vašimi kolektivními myšlenkami, pocity a volbami svobodné vůle. To je důvod, proč, i když konečný výsledek všeho probíhajícího je v kontinuu znám, protože je předurčen, není možné v lineárním čase přesně určit, kdy se projeví konkrétní události.

Příležitostně se člověk dotkne srdce světa, tak je to s Robinem Williamsem. Naši kolegové v Nirváně nám sdělili, že se shromáždili tisíce lidí, kteří pozdravili tuto duši, která potěšila tolik lidí během svého života na Zemi, a ujišťujeme vás, že nebude „penalizován“ za ukončení svého života. Promluvme si nejprve o vstupu do Nirvány. Duše je osvobozena od éterického těla. Psyché přichází ve stejném stavu, jako když člověk opustil fyzický život. Robinova psychika byla zasažena pronikavou, bolestivou depresí, která ji nakonec ovládla. Myslel si, že jen když skončí život, může uniknout nesnesitelnému utrpení. Jeho traumatizovaná psychika musela být uzdravena, To se děje přizpůsobenou péčí a neustálou pozorností v jedné ze speciálních oblastí Nirvany. Lze to přirovnat k nemocničnímu ARO.

Naši kolegové uvádějí, že Robinovo psychické léčení bylo rychlé díky buněčným vzorcům životů v pokročilých civilizacích. Dokončil všechny hlavní smluvní podmínky, deprese nebyla volbou smlouvy. Je ve společnosti přátel a rodiny z jeho bezprostřední minulosti a předchozích životů a radostně prožívá další úžasné aspekty života v duchovním světě Země. Dodáváme naše vlastní poznání, že světlené bytosti ve vesmíru ctí tuto vysoce vyvinutou duši, která se rozhodla být velkorysá v duchu, energii a zdrojích a zdaleka překročila i toto mimořádně velké měřítko.

Pokud jde o vhodnost sebevraždy pro duše, požádal jsem svou matku, aby vám poskytla informace, které jsem jí před mnoha lety předal.

Jsou lidé, kteří zemřeli sebevraždou, léčeni jinak než ostatní?
Ano i ne. Jsou jim poskytnuta stejná osobní, milující péče jako všem ostatním příchozím. Každé úsilí je posíleno, aby pomohlo jejich uzdravení a přizpůsobení se. Stejně jako u všech ostatních traumatizovaných duší, které potřebují přizpůsobenou léčbu. Vstupují však na speciální léčebnu, protože jejich traumata potřebují jedinečný druh maximální péče.

Vím, že jste slyšeli, že lidé, kteří si berou život, čelí trestné formě duchovního života, ale instinktivně pochybujete, že je to tak. Máte pravdu, není to tak. Není spravedlivé ani rozumné, aby všechny sebevraždy byly v jedné kategorii.

V některých případech je příčinou sebevraždy závažná nerovnováha chemie těla, která narušuje zdravé rozhodování. V ostatních případech vede k sebevraždě to, co nazýváte šílenstvím. Někteří lidé jednají z extrémní deprese, možná kvůli ztrátě někoho, koho považují za životně důležitého, a deprese přebírá jejich racionální myšlení. Někteří si berou svůj život z bláznivé odvahy, nevěříce, že by riziko mělo za následek smrt. Jiní jednají spíše v zoufalství, nedávají duchu čas, aby byl posílen. Někteří ukončují své životy, aby ukončili nesnesitelnou bolest. Nic z toho není důvodem pro tvrdý úsudek více, než smrt připisovaná srdečnímu selhání, nebo zlomenému krku. Někteří lidé v relativně zdravějším stavu se vědomě rozhodnou ukončit svůj život. Pro některé to je totální kapitulace na sérii nepříznivých událostí, někdy podpoří svou rodinu jediným způsobem, který cítí, pojištění, peníze. Jiní lidé došli k závěru, že se nemohou vypořádat se situacemi, které považují za příliš obtížné nebo nepříjemné - možná byla odhalena jejich manželská nevěra nebo finanční či politická korupce, nebo byli jejich vrstevníci zdiskreditováni. Tyto vypočtené případy jsou také velmi smutné, protože ti lidé opravdu nechtějí opustit celý svůj život na Zemi, pouze ty aspekty, které považují za tak ohromující, že podle jejich názoru je smrt jediným lékem.

Ať už jsou jejich důvody jakékoli, lidé, kteří spáchají sebevraždu, přezkoumávají své Akašické záznamy se stejným sebehodnocením a procesem celoživotního plánování jako každá jiná duše. Je pravda, že jim vznikne akumulovaná lekce tím, že musí opakovat všechny lekce, které si vybrali, ale nedokončili je. Ale neexistuje žádný trest nebo těžká karma, která by byla uvalena kvůli smrti způsobené vlastními silami. Záměr nebo motiv je základem všech rozhodnutí o sebevyjádření a tito lidé nemusí soudit sami sebe přísněji, než ostatní.

Čtenáři v Evropě mají nyní obavy z muslimské populace.
Drazí, nejsou tam, aby vám působili nepokoje! Reagovali na vedení na úrovni duší, aby se seznámili s novými geografickými oblastmi, kulturami a filosofiemi. A protože přizpůsobování se dramatické změně není přes noc, jejich lpění na tom, co znají - příbuzní, oděv a náboženské tradice - je přirozené. Nejsou jediní, kteří se rozhodnou migrovat, ale mohou být nejzřejmější. A stejně jako v každé populaci se někteří jedinci chovají špatně. Dlouhodobě žijící obyvatelé v této oblasti mohou omylem toto chování připisovat všem osobám v nové populaci.

Nepřisuzujte všem muslimům stejné radikální náboženské názory jako ISIS, nebo ISIL. Někteří z vás citovali pasáže v Koránu, které dovolují, dokonce obhajují zabíjení nepřátel. Bible má nepřeberné množství stejného druhu materiálu a obě knihy děsivě deformují původní zásady víry. Například biblická zmínka o „zrození do hříchu“ - nemluvě o tvrzení, že Ježíš zemřel, aby zachránil hříšníky – je těžký odklon od dávných záznamů o Ježíšově učení. Učil, že „hřích“ je jen omylem v úsudku a jedinou chybou je zasahování do růstu duše, vlastní, nebo jiného.

Složkou každé duše je čistá energie stvořitele, a to je vlastní všem novorozencům. Když jsou jednotlivci indoktrinováni od dětství v nenávisti, pomstě a zabíjení ve jménu náboženství, jsou přitahováni ke skupinám jako ISIS. I když si tato militantní síla může myslet, že jedná podle náboženských zásad, není to tak. Ukazuje se to na výsledku, kdy si mysl mylně vynucuje právo a zodpovědnost brutálně hájit a prosazovat svá přesvědčení. Totéž bylo s křesťanstvím. Vezměme si inkvizici, křížové výpravy, pronásledování domorodých obyvatel v Latinské Americe katolickými conquistadory. Později, v zemi, která se stala Spojenými státy, křesťané ničili stáda bizonů, aby zbavili původní obyvatelstvo jejich zdroje výživy a tuto populaci snížili masakry a nemocemi.

Všechna vaše náboženství, která začala v čistotě duchovních pravd, se do jisté míry odklonila od svých počátků. Největší odchylky jsou v islámu a křesťanství. Většina karmických lekcí vzniklých generaci po generaci pocházela z toho, co se dělo ve jménu náboženství, nejseparatističtějším a nejničivějším aspektu života na Zemi.

Proces transformace světa a duchovní obnovy ukončuje to, co přinesla tma uvalená na srdce a mysli. Strach nebo pohrdání, pokud je to jiné, ničení toho, čeho se bojíte, diskriminace a nerespektování rozdílů, povyšování. Temnota implantovala označování rozdílů, aby zajistila, že se v lidstvu pevně udrží. Společnost tak začala sebe a jednotlivce soudit v souladu s jejich náboženským, národním, kulturním, etnickým, politickým, vládním, ideologickým, rasovým, profesním, tradičním, finančním nebo sociálním postavením.

Nazýváme vás pracovníky světla, ale nikdy není úmyslem oddělení od ostatních duší. Pracovník světla ví, že jste neoddělitelná součást boha a všech ostatních duší. Vysíláte světlo, které osvobozuje obyvatele Země od dělících se omezení, aby všichni mohli žít spolu v míru, uctivě, kooperativně a harmonicky. Všechny duše na planetě budou žít ve světle, kde nálepkování nemá místo.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |