Home > > Matthew Ward - 23. dubna 2017

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 23. dubna 2017S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Se Severní Koreou ani jinou zemí nebude žádná válka. Můžete také ignorovat mediální humbuk o nové studené válce Ruska s Evropou a USA. Rusko je jednou z „páteřních“ zemí, jejichž cílem je mír, ekonomická stabilita a ochrana životního prostředí.

Z psychologických důvodů jedna z posádek na základě doporučení kolegů na planetě způsobila nedávný výbuch rakety sekundu poté, co byla vypuštěna.

Energetické pole Země ukazuje, že nespokojení občané v mnoha zemích budou iniciovat protivládní protesty nebo v nich pokračovat. Boj proti teroristickým skupinám bude trvat delší dobu. Váš soucit, sympatie a modlitby plynou přirozeně pro mnoho milionů lidí, kteří mají život ohrožující deprivace a jiné těžké útrapy.

Byli jsme dotázáni, zda nízké vibrace hněvu protestujících podkopávají účel protestů. Cíl určuje, jaké vibrace vznikají. Apartheid a volební práva žen by se bez protestů nevyřešily. Hněv může být spojencem, pokud se jedná o spravedlivé opatření. Pokud je světlo v účelu protestu, vznikají vysoké vibrace, když je účelem prosazení ideologie, vznikají nízké.

Když se hněv stává převládající emocí, účinky jsou dvojí: energie hněvu proniká do vztahů, a nízké vibrace energie jsou bariérou mezi světlem a vědomím a buněčnou strukturou, kde je absorpce světla nezbytná pro vzestup. Během této bezprecedentní éry se vším, co je ve vesmíru v akceleračním režimu, mají duše příležitost ukončit veškerou karmu třetí hustoty v jednom životě namísto mnoha, a často je hněv motivátorem k rozchodu a dalšímu zvolenému prožívání.

Když hněv vstoupí do vztahu mezi rodiči, dětmi, nebo sourozenci, a je v souladu s jejich dohodou před narozením, poskytuje také možnosti růstu pro všechny. Dokončení této části dohody nemusí trvat roky. Nelze-li vyřešit dlouhodobé rozdíly, je nejlepší moudrý kurz - důvěryhodná intuice je součástí vývoje duše a je cílem každé duše v každém životě.

Hněv jako důsledek nespokojenosti může být signálem, že vaše duše chce změnu v oblasti, která evokuje hněv. Promyšleně podnikejte kroky směrem, který vás silně láká.

Proč ve vašem světě převládá hněv? Země je škola, kde se studenti mohou naučit neporovnatelnou moc a radost z lásky, stejně jako důsledky strachu a hněvu - hněv je vedlejším produktem strachu a často jdou ruku v ruce. Prostřednictvím zákona přitažlivosti emocionální situace vyvolávají další, a protože hněv a strach mohou vést k násilným činům nebo reakcím, zvládnutí těchto emocí je v evoluční cestě duší rozhodující. Není to lehké a mnozí to musejí opakovat znovu a znovu, než to zvládnou. Vzhledem k jedinečné příležitosti dokončit zbývající karmické lekce během jednoho života a dosáhnout vyváženého prožívání, které potřebují, aby se vyvinuly, masy duší šly na Zemi speciálně pro další pokus zkusit lekci hněvu a strachu.

Historické éry jste nazvali Doba ledová, železná, bronzová… - toto období planetárních turbulencí by se dalo nazvat Dobou strachu. Jak Země stoupá do rovin se stále vyššími vibračními úrovněmi, lidé, kteří dříve investovali energii do hněvu, ji směřují do pozitivních cest, které projeví Zlatý věk Země.

Země je skutečně škola. Ve vesmíru je množství takových vzdělávacích center. Země je známá jako jedno z nejlepších - to je důvod, proč jsou duše tak dychtivé ztělesnit tady. Část procesů vašeho světa, který se stává místem lásky a světla, jsou jedinci, kteří se oddávají zlobě a mohou pozorovat, jak jejich činy ovlivňují ostatní a svět. Mohou se naučit překonávat sklony jednat těmito způsoby. Jedině ti, kdo tuto lekci zvládnou, půjdou spolu se Zemí, když bude pokračovat v cestě vzestupu. Ostatní se inkarnují do světů třetí hustoty pro další lekce. Dodáváme, že Bůh nemyslí na žádného ze svých dětí jako na zločince, nýbrž na „ty, kdož si prokázali medvědí službu.“

„Kdyby bylo vše naprosto známo, kdyby nic nevyžadovalo žádné nezávislé myšlení nebo rozhodnutí nebo činnost, proč by existovala potřeba vícenásobného prožívání? Co by se bylo možné naučit? Proč by byl nutný život? Mohli bychom jen postoupit na Konec, který je Počátkem, a nechat všechny životy všech dob v tomto počátečním bodě Bytí. “

Toxiny mají škodlivé účinky na těla, na vaše a na Zemi a na zvířata, ale nemají žádný vliv na průběh vzestupu planety a na cestu vzestupu dalších - nemohou zasahovat do vašeho postupu vpřed duchovně a vědomým vědomím. To, v co věříte, vytváří vaši realitu!

Vesmírná rodina žijící mezi vámi a posádky na vaší obloze neutralizují nebo omezují účinky jaderného záření a toxinů ve všech formách. Jakmile se budou moci připojit a efektivněji využívat své technologie na místě, budete ohromeni, jak rychle může být obnovena čistota vzduchu, půdy a vody.

Všichni z nás jsme nerozlučně spjati na úrovni duše a v mnoha případech jsou ET pomocníci tvými předky - „rodina“ je správný způsob, jak na ně myslet.

Mnozí z těch, kteří žijí na planetě, věděli, kdy se dobrovolně přihlásili, že se setkají s fyzickým nebezpečím, finančními problémy, nespravedlivým uvězněním, vážnými zdravotními problémy nebo zdravotním postižením, profesionální nedůvěryhodností, ztrátou blízkých, ostrakismem neprobuzené rodiny a přátel. Život pracovníka Světla není snadný. Přesto následujete své srdce a duši a nadále pomáháte lidem probouzet se, aby členové naší rodiny mohli postupovat ve své evoluční cestě stejně jako vy.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |