Home > > Matthew Ward - 21. května 2008

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 21. května 2008


1. Toto je Matthew s milujícími pozdravy. Chtěl bych nejprve hovořit o nedávných událostech v Myanmaru a Číně, které způsobily velké oběti a obrovské zničení. Některé z těchto osob dokončily své dohody před narozením, ale většina z desítek tisíc lidí, kteří v té době přecházeli, nebo ze zranily, učinila požadavky na úrovni duše, aby se zbavily náročných fyzických životů. Božská milost jim vyhověla. Nejen, že se uvolnila negativita, když museli snášet velmi obtížné, často terorizující okolnosti, které překročily zvolené karmické zkušenosti, ale tyto duše, které vstoupily do Nirvány v tak velkém počtu, nyní vysílají světelnou energii, aby snížily negativitu, která zbývá v jejich bývalých domovských oblastech.

2. Hlavním faktorem obou událostí byla technologie na ovládání počasí. I tak měla příznivé čistící účinky, které jsou nezbytné pro léčbu a vzestup Země. A ačkoliv může být těžké si představit, jak by mohla být devastace ještě rozsáhlejší, byla by bez technologie ET, která by snížila sílu vody, větru a účinky zemětřesení. I přes nevyčíslitelné trauma utrpení přeživších, v důsledku těchto dvou masivních událostí bylo vytvořeno mnohem více světla než negativity.

3. Další velké množství světla vyvolané těmito nepřírodními katastrofami pochází z celosvětového vylití sympatií a soucitu a asistenčního úsilí. Toto je příklad duality třetí hustoty. Energie sama o sobě je neutrální, ale nese chapadla, nebo má připojené světlo, či temnotu v souladu s motivy iniciátorů.

8. Po celém světě je věnována pozornost prezidentským kandidátům Spojených států. Navzdory zmanipulovaným primárním volbám, které upřednostňují příznivce Hillary Clintonové a Johna McCaina, brzy bude zřejmá větší obliba Baracka Obamy. Aniž bychom tyto volby ovlivnili, můžeme odhalit, že v energetickém poli potenciálu je Obamův impuls vždy nezastavitelný. Můžeme vám říci, že tato vysoce vyvinutá duše s mnoha životy jako moudrý a spravedlivý vůdce přišel z duchovně a intelektuálně vyspělé civilizace, specificky pro současnou příležitost. Na úrovni duše ví, že je to jeho poslání, ale vědomě si je vědom pouze svých vrozených vůdčích schopností a skutečného záměru sloužit svému národu tak, jak říká. Časem si bude vědomě vědom svého původu a účelu ztělesnění v tomto životě. Někteří temně zamýšlení lidé očekávají, že ho budou moci ovládat stejně jako jiné předtím. Že budou kontrolovat posloupnost amerických prezidentů a mnoha členů Kongresu. Nicméně, tento začarovaný druh vládnutí je na konci, a i přes protesty Hillary Clintonové, že tato rasa ještě neskončila, ona a další špičkoví Ilumináti vědí, že jsou svědky zániku své „tajné vlády“. Proto jsou členové Obamovy rodiny mezi nejsilněji chráněnými osobami na Zemi.

10. Gratulujeme všem, jejichž mysl a srdce se soustřeďují na duchovní obnovu a přestávají žít světskými záležitostmi. Vidíme také, že příliš mnoho pracovníků Světla stále mizí ve strachu s každou hrozivou predikcí a tvrzením. Také mnozí se domnívají, že jak Země stále stoupá do vyšších frekvencí, zůstanou pozadu, protože v tomto jedinečném čase ve vesmíru nezjistili své „poslání“, nebo si velmi přejí komunikovat telepaticky, což jim stále uniká.

13. Každý z vás je důležitý, jinak byste nebyli tam, kde jste! Na primární vedoucí pozice je zapotřebí relativně málo, ale mnoho milionů bude v podpůrných rolích, které ještě nejsou zřejmé, protože potřeba je na obzoru, ne na prahu. Pokud si vzpomenete, že jste se rozhodli žít během tohoto nebývalého času na Zemi, ale byli jste vybráni kvůli své kolektivní celoživotní zkušenosti, moudrosti a duchovní síle, která bude potřebná, můžete být trpěliví, až ten okamžik přijde, budete intuitivně vědět, jak postupovat. Nicméně, protože většina misí nepřichází v jeden okamžik, chceme, abyste věděli, že pouhým následováním svého srdce, sídla duše, sloužíte světlu a naplňujete celoživotní účel, na který jste se přihlásili!

14. Telepatické spojení se otevírá pro některé, a ještě ne pro ostatní. Je přirozené, že chcete komunikovat s milovanými dušemi v Nirváně a možná s lidmi v jiných civilizacích, ale být tím zaujat může být překážkou při zavádění těchto energetických spojení. Opět je potřeba trpělivosti a pochopení, že když existuje důvod pro tuto komunikaci, stane se to. Buďte vždy vědomi toho, že se k vám touží připojit bytosti světla i temnoty, kvůli lásce, nebo ovládání. Když začnete slyšet podivné hlasy nebo máte myšlenky, o nichž víte, že nejsou vaše vlastní, je to pravděpodobně znamení, že se vás některá duše snaží kontaktovat. Jsou nezbytné dva kroky: požádejte o ochranu Kristova světla a žádejte, aby s vámi mohli mluvit pouze světelné bytosti a identifikovali zdroj informací.

Pokyny pro telepatickou komunikaci [18. února 2006].

15. Naučte se věřit své intuici, poselství z duše do vašeho vědomí a jednat podle ní. Čtěte a dbejte Božího poselství [1. srpna 2007]. Nastavte své myšlenky a vize v souladu s tímto světem, do kterého přišli mocné duše, aby pomohly vytvořit. [27. lednem 2008].

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |