Home > > Matthew Ward - 20. září 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 20. září 2015S milujícími pozdravy jménem všech duší na této stanici, tady Matthew. Na začátku vzestupu Země byly energetické nárazy mírné a občasné a většina obyvatelstva nadále přijímala status quo. Když planeta dosáhla rovin se silnějším a častějším přepětím, otevřenost vůči nesnesitelným podmínkám a prudká aktivita začali narůstat. Nyní se národy usilovně osvobozují od posledních pozůstatků tisíciletí kontroly temnou myslí.

Po celou dobu cesty Země byli pracovníci Světla v čele světových změn. Víme, že se občas cítíte unaveni, a občas zoufalí z tempa pokroku.
Nepamatujete si, že jiným civilizacím trvalo mnoho tisíc let, aby se změnily od neustálého boje k harmonickému životu, takže nemáte žádné srovnání pro bezprecedentní rychlost v tomto vesmíru. Co můžete udělat, je přemýšlet, jak daleko jste došli od začátku hry, když Země začala svůj vzestup před 80 lety - pouhý bod času i ve vaší zaznamenané historii. Požadavky občanů na reformy ve správě věcí veřejných přinášejí změny na všech úrovních, místní, národní a mezinárodní organizace se zajímají o humánní zacházení se zvířaty, ochranu životního prostředí a pomoc lidem v nouzi.

Než bude „vše v dokonalé harmonii“, musí se toho ještě hodně stát.

Světoví lídři uvádění jako protivníci pracují společně za zavřenými dveřmi, aby dosáhli mírových výsledků v nestabilních oblastech. Ekonomický systém založený a manipulovaný temnou myslí se hroutí, aby vytvořil cestu pro nový globální systém založený na poctivosti a spravedlnosti. Žije mezi vámi mnoho vyvinutých duší z jiných civilizací, které pomáhají pokroku společnosti. Tisíce kosmických lodí obklopujících planetu pomáhají mnoha životně důležitými způsoby. Až to bude bezpečné, někteří přistanou a přinesou vyspělé technologie. Povzneste se nad negativní informace.

Prožili jsme to samé. Občas jsme se cítili unaveni a ne dost trpěliví, když jsme se snažili přinést zbožné změny v našich světech, včetně některých životů Země. Vidět tolik konfliktů a bídy bylo srdcervoucí, Těžko jsme se dostávali do kontextu karmických lekcí. I když jsme věděli, že duše si vybraly své zkušenosti pro potřebnou rovnováhu, a jiné podle dohody před narozením poskytly požadované okolnosti, stále to bylo smutné. V našich životech, stejně jako nyní, ne všichni „těžcí hráči“ sloužili v rámci dohod. Chamtivost, bezcitnost a chtíč po moci způsobili podmínky, které však byly velmi přínosné pro rozvoj duše.

Z osobní zkušenosti a duchovního vedení víme, že konec zločinů přijde se světlem soucitu a péče. Všechny duše jsou bratři a sestry v naší vesmírné rodině, a shovívavost ve světle, které jim posíláte, vyzařuje do vesmíru – vše ovlivňuje vše!

Pomoc Gaie byla s tím samým milujícím duchem, jako váš dobrovolný příchod na Zemi.

Mnozí z vás pocházejí z civilizací, které zvládly všechny karmické lekce, a když je vaše světelná služba na Zemi u konce, můžete se rozhodnout vrátit se do svých domovů nebo si vychutnat čas v Nirváně. Ať tak či onak, budete mít srdečné uspokojení z toho, že jste pomohli civilizaci rozvinout se z karmy třetí hustoty a začít žít šťastně, kooperativně, produktivně a kreativně.

Pokud se již nedožijete Zlatého věku Země v plném květu, můžete v duchu, nebo ve svém vlastním světě sledovat celé panorama, jak se energie lásky rozkládá na Zemi, která je obnovena ve své původní nedotčené kráse a zdraví s hojností pro celé lidstvo, které bude se zvířaty zacházet s péčí a respektem, a žít v souladu přírodou. Uvidíte příspěvek vašeho světla k tomuto podivuhodnému světu, který vzkvétá v kontinuu a je na blízkém horizontu.

Na jedné straně jsou temné prognózy, na druhém konci spekulací je kosmická vlna, která zvedne vaši civilizaci na pátou hustotu. Jednotlivci, jejichž naděje jsou soustředěny na tyto extrémy, budou zklamáni.

Postupný vzestup Země do vyšších vibračních rovin s odpovídajícím silnějším proudem energie lásky-světla urychluje cestu duší po duchovní cestě. Někteří vážně zaostávají a způsobují bídu mnoha lidem. Vesmírný zákon přitažlivosti je v neustálém provozu. Vděčností za pozitivní vývoj, optimismem a nadšením z budoucnosti Země pomáháte vaší společnosti k rychlejšímu dosažení této velkoleposti.

Řada z vás napsala o objevu části z malajského leteckého letu MH370… problémy zahrnovaly ztrátu jakési pohyblivé části letadla. Když byl kus nad hladinou identifikován, vyšetřovatelé logicky dospěli k závěru, že zbytek je na dně moře. Ani v jejich nejdivočejší představě by si nepomysleli, že bylo stabilizováno v silném energetickém poli velké kosmické lodi jiné civilizace, která udržovala plášť letadla v neporušeném stavu, dokud nebylo bezpečně položeno na planetu podobnou Zemi. Po záchraně každý pokračuje v poslání v souladu s jejich kolektivní volbou na úrovni duše.

Byli jsme dotázáni, zda jsou v řadách iluminátů Chazaři. Jejich dlouhá historie dobývání a bezohlednosti je ve vašem světě stále evidentní.

Andělé
Dokonce ani duše v nejpokročilejších civilizacích se nestávají anděly. Andělé jsou dušemi, jejichž frekvence jsou tak vysoké, že jsou čistá energie.
První vyjádření Stvořitele samo o sobě vytvořilo archanděly, kteří jsou z energie nejvyšší lásky a světla. Žijí v Kristově říši nejblíže Stvořiteli. I když se neinkarnují, mohou směřovat aspekty svých duší do osobností, kterým dají vrozené schopnosti a znalosti. Nejznámějším v tomto vesmíru může být Sananda, jehož osobností je duše, kterou nazýváte Ježíš. Archandělé telepaticky komunikují s bytostmi ve fyzických a duchovních světech a neustále přenášejí svou všemocnou energii ve vesmíru.

Využívajíce energie udělené Stvořitelem, vizualizovali a projevovali následné úrovně andělů. Andělé v tomto vesmíru slouží jako Boží vyslanci nesčetnými způsoby. Samozřejmě je můžete kdykoli požádat o pomoc, a duše v andělské říši to vítají. Ale není nutné žádat, protože tyto bdělé bytosti jsou si vědomy vašich okolností a poskytují pomoc. I když nikdy nemohou zasahovat do svobodné vůle, je jim dovoleno zachránit lidi před odchodem před jejich doložkou o dlouhověkosti, podnítit činnost samohojících se mechanismů těl, poskytnout božské vedení, posílit energii, povzbuzení duše, uvolnit emocionální a fyzické utrpení a doprovázet osoby během bleskového přechodu z fyzického na duchovní život. Jejich přítomnost ve vašem životě je zobrazena ve starých obrazech, ale na rozdíl od těchto zobrazení, andělé nemají křídla. Mohou je však snadno manifestovat, a často to dělají při misích zachraňujících osoby, které věří, že mají křídla.

Některé duše později v andělské rodové linii se mohou rozhodnout vstoupit do cyklu života v duchu a fyzických světech, aby byli příkladem zbožnosti a osvícení v rodící se civilizaci nebo ve světě, který se vynořil z temnoty. Mnohem častěji se však zhmotní jen krátce za určitým účelem, například pro ochranu někoho v momentálním nebezpečí, uklidnění rozrušeného jedince, postrčení osoby do zvoleného směru duše, nebo povzbuzení k následování silných intuitivních pocitů.
Nemůžete se stát andělem, ale můžete být jako anděl. Tím, že vyjadřujete své milostné světlo prostřednictvím velkorysého sdílení s těmi, kteří potřebují pomoc, sloužíte jako „andělé na Zemi“.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |