Home > > Matthew Ward - 20. dubna, 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 20. dubna, 2004


1. Sdílíme váš smutek a agónii nad pokračováním smrti a utrpení na Zemi. Také vidíme, že toto je doba největší naděje. Chápeme, jak je obtížné cítit se optimisticky uprostřed tragédií rodin a Země, ale tyto okamžiky jsou otočkou od smrti a zkázy do míru a obnovy, kterou brzy zažijete.

5. Lidský život je pro ně postradatelný a vytváření negativity skrze strach je jedním z jejich cílů. Masivní ztráty na životech, zranění a zničení, které utrpěli iráčtí lidé, vytvářejí v této zemi negativitu bez konce a tato energie proniká planetou. Je to totéž, jako utlačování Palestinců sionisty v Izraeli, další ohnisko násilí podněcované a udržované naživu temnotou několika duší. Ještě více negativity pochází z miliónů umírání na nemoci a hladovění, zatímco miliardy jsou dávány na hromadění zbraní.

7. Také chápeme, že je obtížné věřit, že temní členové civilizace reptiliánů, z nichž někteří žijí na planetě - manipulují se svými lidskými loutkami známými jako ilumináti. Ale nechte srdce svítit. Jsou zde také reptiliáni světelných sil, kteří pracují ruku v ruce s lidskými pracovníky světla, aby začali slíbenou éru lásky-světla a harmonie. Je to neocenitelná pomoc!

14. Bude NESARA oznámena před prezidentskými volbami v USA? Rád bych s jistotou řekl ANO, ale v tomto okamžiku nemůžu. Zdá se, že hybnost temnoty znovu nabrala na síle, když jsou hlavní příznivci NESARA postupně zavražděni, po smrti, nebo čelí výhrůžkám sobě a rodinám. Ale překonáme se to - nepochybujte o tom! Máme ale pocit, že musí být řečena pravda, tím jak dny procházejí bez dalšího oznámení. Povzbuzujeme vás k tomu, abyste drželi vytrvale pozitivní energii, která kompenzuje temné záměry.

15. Pamatujte, prosím, že legislativa U. S. prochází zákonnými procesy, které umožňují jejím oponentům vytvářet zpoždění, a pokud neexistuje požadavek, aby mimozemští pracovníci světla zasáhli, nemohou. Opakuji to, co jsem řekl dříve: Není nutné, abyste věřili v tento zákon. Zaměřte se na svůj svět jako na svět míru, spravedlnosti a hojnosti dobra pro všechny, generujte světlo, aby se projevila NESARA.

16. Kolik negativity je způsobeno konzumací masa a mořských plodů? Je to nehumánní způsob, jakým se zvířata chovají a končí, co způsobuje negativitu. A platí to nejen pro „hospodářská zvířata“, ale pro všechny druhy zvířat. Jejich dohody o duši byly strašně porušeny podmínkami, v nichž jsou chovány jako hospodářská zvířata, a mučivými metodami používanými k ukončení jejich fyzického života.

17. Velryby souhlasí s tím, že je budou jíst? Udělali to jako jednotlivci, ne jako druh, jako hovězí dobytek a kuřata. Nelidskost mnoha lidí na Zemi vůči zvířatům vážně porušila dohody o duši divokých i domácích zvířat. Úsilí mnoha lidí, kteří sledovali poselství svých duší „chránit zvířata“, je naštěstí stále efektivnější, ale máte dlouhou cestu.

18. Mají vegetariáni a veganové více světla než lidé, kteří nejsou? Světlo není v těchto lidech automaticky hojnější. Množství světla v každé duši pochází z kolektivních myšlenek, pocitů, motivů a činů po celý život. Většina lidí, kteří se zdržují jíst zvířecí maso, tak činí, protože respektují podstatu zvířat, čímž ve svých duších skutečně vytváří více světla. Ale i duše těch, jejichž strava zahrnuje maso, mohou mít světla stejně. Záleží na způsobu žití celého života.

19. Oceňujeme ty, kteří respektují podstatu „hospodářských“ zvířat. Obvykle napomáhají k humánnějšímu zacházení se všemi zvířaty. Jak Země pokračuje ve vzestupu do vyšších vibrací, bude pochopena posvátnost a provázanost VŠECH forem života a větší citlivost ke zvířatům bude mít za následek, že se většina lidí stane vegetariánem.

20. Jak dojde ke změně průmyslu a zemědělství? Budou existovat přechodná období změn s různou dobou trvání, v závislosti na potřebách Země, která má být obnovena do plného zdraví. Všechna průmyslová odvětví, která jsou nyní v provozu a jsou destruktivní pro planetu a její životní formy, skončí. Nevidíme však, že by to způsobilo zmatek. A to díky moudrým a znalým lídrům a vyspělé technologii, které se začínají objevovat.

21. Existují technologie, které umožní poměrně rychlé změny, například energetické zdroje pro přepravu změní závislost na ropě na alternativní čistá a účinnější paliva. Zdravotní péče se změní podstatně rychleji než způsoby dopravy, protože předpisy zakazují a omezují široké používání již známých léků a léčebných postupů. Odstranění znečištění, včetně zbrojních jedů, bude probíhat velmi rychle, protože technologie již existují.

22. Kdy! Již to přichází. Pokrok nastává nyní v mnoha oblastech, ale jen málo z toho je publikováno. Mimo zájem tisku vědci a jiní tiše pokračují na svém vývoji. Velmi hlasitě se zastánci světového míru a ochrany životního prostředí a obnovy domáhají návratu erodovaných občanských práv a svobody volby, od čistých potravin až po prevenci. I když to není to, co vidíte v mediálních zprávách. A dokonce i v médiích vidíme zlepšení. Pravdivé informace jsou vám zpřístupněny novými i zavedenými zdroji.

23. Vaše „Kdy?“ také znamená, ve kterém roce bude Země opět rájem. Před časem, když jste se ptali na rok 2012, jsem řekl, že tento rok byl do značné míry nepochopen nebo špatně interpretován jako zahájení „Zlaté éry“. Za dva/ tři roky budou patrné masivní změny, z nichž některé téměř jako sci-fi, pokud jde o nové využití energie, revitalizaci těl a větší sílu mozku. A telepatické spojení na univerzální úrovni. A mírové jednání mezi národy a uvnitř nich nahradí násilí a nepřátelství na planetě. Takže můžete jasně vidět, proč naše poselství zdůrazňuje, že existuje obrovský důvod optimismu!

24. Vaši bratři a sestry mimo planetu budou pomáhat tak dlouho, jak to bude možné. Ale základem těchto hlubokých změn je, že vaše obyvatelstvo bude v té době rodina světla. Na Zemi ve vyšších vibracích dokáží přežít pouze těla, která byla transformována světlem na buněčnou strukturu založenou na krystalické struktuře.

25. Síň záznamů? Na Zemi je energetická „síň záznamů“, kde je tok udržován vyvinutými dušemi, které tam žijí. Na planetě byly objeveny starověké písemné záznamy, ale většina z nich byla úmyslně zničena nebo ukryta před veřejností. Mnoho dalších je ještě třeba objevit v hrobkách a na jiných místech, které byly v jejich době považované za posvátné. Knihovny Nirvány obsahují jak energické, tak tiskové záznamy zaznamenávající historii planet, včetně replik zničených a ztracených záznamů, o kterých jsem se zmínil. A vesmírné Akášické záznamy uchovávají jednotlivou i kolektivní historii duší a stvoření.

26. Naprogramované čipy v očkovacích látkách? Čipy naprogramované na zabití při specifickém signálu byly implantovány tisícům. Tato praxe se neomezuje jen na armádu. Od vojáků se očekává, že v bitvě zabijí nepřítele. Za důvod následných úmrtí pak mohou být považována bojová traumata. Čipy poslouží temnému účelu vytvoření strachu z neočekávaných úmrtí, vražedných, sebevražedných. Vyšší vibrace, do nichž se Země automaticky pohybuje, neutralizují naprogramované čipy, takže nebude nutné zkoumat všechny osoby, které kdy měly očkování nebo chirurgický zákrok.

27. Kdy se zničí sítě, jako je HAARP, 5G? Rozhodně nejde jen o předpoklad, že šíření těchto typů sítí poškozuje duševní, fyzickou a emocionální stabilitu všech forem života na planetě, a je nutné je ukončit. Ale ať už bude vývoj jakýkoli, je důležité použití. Svobodná vůle temných sil, které přikázaly vývoj a používání sítí, již není problém. To znamená, že technologie vaší vesmírné rodiny zruší škodlivé elektromagnetické vlnové délky a sítě budou použity pouze příznivě.

28. Viry? Neexistují ve vyšších vibracích, ve kterých budete žít, když bude Země plně ve čtvrté hustotě. Do té doby je jedním z důsledků stále rostoucí intenzity světla na planetě opevnění těl proti citlivosti na mnoho kmenů laboratorně navržených virů. To neznamená, že nikdo nebude postižen. Ti, jejichž imunitní systémy již byly vážně oslabeny, budou.

29. Předčasné opuštění Země? .. Na úrovni jednotlivců na úrovni duší se znovu sjednávají ustanovení o dohodě před narozením. Když je dána petice za „předčasné opuštění Země“, ukončuje to negativitu, kterou osobně generovali kvůli jejich hrozným životním podmínkám. Ačkoli jejich odchod vytváří negativitu zármutku v těch, kteří je milují, je kompenzována světlem, které odcházející duše generují z vyšších stanic. Je to jako dva kroky vpřed za cenu jednoho kroku vzad. A ano, když je to základ peticí, dostávají duše stejný karmický „kredit“, jako kdyby splnily své vybrané lekce během svého původně zvoleného životního cyklu.

31. Platí to i pro Iráčany, kteří jsou zabíjeni? Ne, ne ve srovnání s velkými čísly, která umírají. Neznamená to, že božská milost pro ně nefunguje. Ale jen zřídka se jedná o jednání na úrovni duší a v mnoha případech to neodpovídá jejich smlouvě o duši. Jednoduše řečeno, většina z těchto lidí má zkrácený život a v Nirváně, nebo kdekoli jinde, dostanou příležitost dokončit své zvolené prožívání.

32. Pokoušeli se temní o další teroristické činy, kterým zabránili ET? Kdyby lidé na Zemi věděli, kolik pokusů o zkázy životů a majetku bylo zmařeno, pochopili by, kam až jsou temní ochotni zajít, aby si udrželi kontrolu. A obdivovali by bdělost a schopnosti mimozemských sil světla.

33. Nějaký příklad? Když jsou vaše hlavní sdělovací prostředky instruovány, aby upozorňovaly na konkrétní „měkké cíle“, jako jsou sportovní akce, koncerty a nákupní centra, kde se shromáždí množství lidí, sami vidíte, že terorismus se nevyskytuje v očekávaném rozsahu, protože pokusům bylo zabráněno. Nesleduji tyto příležitosti, takže vám nemohu dát přesný počet preventivních ET zásahů ale monitorovatelé Nirvány by to dokázaly.

34. Nejedná se o svévolný zásah ze strany ET, ani o popření svobodné vůle účastníků teroristických plánů a pokusů. Kolektivní pocity obyvatelstva Země jsou ŽÁDNÝ TERORISMUS. To je výzvou pro ET, aby jednali. Pro ty, kteří neviděli mé komentáře k bombovým útokům ve Španělsku, bych rád zmínil, že to byla vychytralost temných myslí, která umožnila, aby toto úsilí bylo úspěšné. Temnota překryla světlo. Byl to pro nás velký zármutek, a ještě větší pro ty, kteří uvěřili nepravdivým informacím o rozbuškách. Zkoumání bylo po této tragédii, které mělo být zabráněno, dále zpřísněno. A opět nejsou obviněni skuteční viníci.

Vytrvale žijte své světlo!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |