Home > > Matthew Ward - 20. ledna 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 20. ledna 20092. Ve vesmírném kontextu je inaugurace Obamy hlavní část mistrovského plánu navrženého duchovní hierarchií ve spojení s fyzickými civilizacemi v nadčasovosti kontinua. Obamova ochota přijít z duchovně a intelektuálně vysoce rozvinuté civilizace, aby převzal primární vůdčí roli ve vašem světě, je součástí tohoto plánu, který jste znali a odsouhlasili před svým narozením. Rostoucí naděje národů po celém světě exponenciálně vzrostli, když byl zvolen. Sama matka Země se cítí povznesená vzestupem harmonických vln od svých obyvatel a ze všech světelných bytostí v celém vesmíru.

3. První den nového prezidentského vedení je událostí, která má mimořádný význam ve vývoji duchovní obnovy a reformace ve vašem fyzickém světě (v kontinuu již bylo dosaženo úspěchu) [zpráva z 21. listopadu 2008]. Události v rámci nové americké administrativy budou zvyšovat kolektivní vědomí. Čím vyšší je kolektivní vědomí národů, tím vyšší jsou vibrace, které vyzařují a pomáhají vzestupu Země do stále vyšších frekvencí, které vnímáte jako rychlejší a rychlejší.

____________________________

20. ledna 2009

5. Vzhledem k technickým potížím nemohla moje matka v předepsaném čase rozeslat mou předchozí zprávu. Domnívám se, že potíže byly prozřetelné, protože nyní mohu hovořit o projevu prezidenta Obamy. Je otevřený, upřímný a moudrý s odhodláním sjednotit, opravit, posílit a uzdravit co je třeba. Energie tohoto dne, energie dosáhla výšky, která nebyla na Zemi od nejkrásnějších hodin Atlantidy a Lemurie.

6. Hojnost je Bohem dané právo duší a radostné životní podmínky každého člověka na planetě jsou součástí hlavního plánu, který zahrnuje volbu Obamy. Z čistě „3D“ perspektivy jeho administrativa čelí jedné z nejtěžších situací, se kterými se svět kdy setkal. Opravdu je tu obrovský nepořádek, který musí být vyčištěn! Ale z našeho pohledu vidíme, že Země je dnes mnohem zdravější než po tisíciletí, a to díky masivní infuzi mimoplanetárního světla, které přivedlo jednotlivce k vytváření vlastního světla. Obrat ve stavu Země nastal rychlostí, která je ve vesmíru bezprecedentní. To vše je opět podle hlavního plánu, kterého se každá duše na planetě tak či onak účastní.

7. Obyvatelstvo jako celek vidí ekonomickou situaci, jak je hlášena mainstreamovými médii, s nezaměstnaností, maloobchodním prodejem a statistikou nemovitostí spolu s různými prognózami analytiků. Proto se v kolektivním vědomí jeví hrozná. Podle některých odhadů bude spirálovitý pokles pokračovat po dobu dvou let a celkový dopad bude vyrovnán v průběhu příštích deseti nebo dvaceti let. Analytici počítají s globálním systémem, který existoval před zhroucením.

8. Zhroucení ekonomického systému má ukončit dlouhou iluminátskou državu ve všech oblastech. Z popelu vzchází nový základ založený ve světle. Vzrůstající světlo ve vašem světě pohání Zemi do cíle páté hustoty. Tím, že žijete v souladu s tímto vědomím, světlo ve vašem optimismu a důvěře neobyčejně přispělo ke zvýšení vibrací v kolektivním vědomí.

9. Chceme objasnit některá nedorozumění, která převažují i mezi nejvěrněji oddanými pracovníky světel o probíhajících ekonomických reformách. Některé osoby ještě neznají velikost toho, co je běžně známé jako NESARA. V předchozích zprávách jsem doporučil přečíst vysvětlující zprávy o skutečném NESARA, ale rozumíme vašim časovým omezením a byl jsem požádán, abych shrnul tento materiál [Zvláštní vydání NESARA ve zprávě „Matthew's Messages“ pod zprávou z 11. září 2006 na www.matthewbooks). com]. Nejjasněji řečeno, NESARA je to hlavní plán pro projevení duchovní obnovy a transformace světa.

10. Ekonomické reformy začaly jako NESARA [11. září 2006]. Aby se myšlenka stala známou a mohla vstoupit do kolektivního vědomí, byla prezentována ve formě legislativy ve Spojených státech, protože tato země je vaším světem vnímána jako nejsilnější. Plán byl vytvořen v kontinuu světelnými bytostmi v duchu a pokročilými civilizacemi, bez zdůraznění soukromého Federálního rezervního systému a soukromého Internal Revenue Service, kde Ilumináti získávají miliardy dolarů ročně z amerických daní z příjmů.

11. Samozřejmě, že to vláda nikdy neměla v úmyslu ji uzákonit. Masivní korupce v rámci národních a globálních politických a právních kanálů zabránila uzákonění. Šíření dezinformací přineslo zmatek a nedůvěru. I přesto pokračoval pokrok v dílčích plánech, aby dosáhl stejných cílů.

12. Klíčovým slovem je FAIR. Nebylo by spravedlivé odstranit desetimilionovou hypotéku na nemovitost nebo jachtu zakoupenou praním peněz, podváděním investorů nebo úmyslným vyřazením malých firem z podnikání? Stejně tak by nebylo spravedlivé smazat dluh za poslední model drahého vozu. Všechny volby svobodné vůle jsou odpovědností jednotlivců.

13. NESARA odstraní nesouměrné rozdíly mezi miliardáři a ochuzenými miliardami lidí. Jde o proces zkoumání, výpočtu a přerozdělování finančních prostředků získaných využitím národních zdrojů v každé zemi, kde jsou lidská práva a práva Země pošlapána temnotou, která zničila svědomí v některých duších.

15. Za konfliktem v Gaze jsou sionisté, jedna z mnoha skupin a organizací působících v rámci iluminátských sil, a jejich záměrem je udržet v této oblasti krveprolití, strach, nenávist, odplatu, ničení a útlak. Sionisté, kteří mohou být židovského nebo jiného etnika, mají mocné vládní, vojenské, bankovní, korporátní, náboženské, mediální a vzdělávací pozice po celém světě. Skrze donucování, úplatkářství a vydírání tlačí k vykonávání opovrženíhodných plánů. Sionistické hnutí nezastupuje izraelské národy ani Židy kdekoli na světě, přesto se skrývá za fasádou antisemitismu. Plán na vytvoření nové vlasti pro Židy osvobozené z nacistických koncentračních táborů tím, že nahradí zavedenou palestinskou populaci, vznikl ve stejných temných myslích, které iniciovaly a financovaly druhou světovou válku. V posledních šedesáti letech podněcovaly prostřednictvím dobře rozmístěných agitátorů a incidentů k radikalismu.

16. Ne všichni zabití (mnohem více, než se oficiálně uvádí) a zranění v Gaze souhlasili, že zažijí vše, co se v uplynulých letech dělo. Pro mnoho lidí trauma daleko převyšovala jejich kontrakty a v těchto případech božskou milostí přecházeli z fyzického na duchovní život mnohem dříve než podle doložky o dlouhověkosti, ale s plnými kredity za smluvní úkoly.

18. Základem veškeré smrti, zkázy a tyranie na Blízkém východě je extrémně těžká karma. Dlouho před vaší zaznamenanou historií, obyvatelé těchto zemí urputně bojovali pro nadvládu a starodávná krev pronikla do země. Aby se Země mohla vymanit z hluboké třetí hustoty se duše, které žily v těchto raných civilizacích, znovu vrátily s posláním, aby snížily nahromaděnou negativitu. Obyvatelé těchto zemí dnes přišli se stejným účelem, ale tentokrát jsou zde, aby dokončili uvolnění a dosáhli karmické rovnováhy jak jednotlivců, tak i Země.

19. I když víme, že individuální a oblastní karmické vyvažování je nezbytné a duše, které se účastnily v souladu s původními nebo pozměněnými smlouvami, dosáhly skoků v duchovním růstu, pláčeme pro ty, kdo žijí uprostřed traumat, protože si nejsou vědomy úžasných úspěchů svých a blízkých. Rovnováhou našeho hlubokého smutku je radost, že jednoho dne budou vědět, co děláme, ať už v životech ducha nebo ve Zlatém věku Země, který pomohli manifestovat.

20. Duše se často rozhodnou inkarnovat v oblastech, kde strávili další životy a učinili rozhodnutí, která byla destruktivní pro ně a ostatní. Vzhledem k věkům vlivu temných sil, se duše mohly inkarnovat ve stejné obecné oblasti stokrát, nebo i vícekrát, aby vyrovnaly předchozí zkušenosti, ale místo toho to je jen zopakovaly. V tomto ohledu lze tedy usuzovat, že „národ“ způsobuje karmu, i když dnešní národní hranice jsou odlišné od říší, kdy volby duší začaly hromadit „negativní“ karmu. Národy v oblasti nyní nazývané Blízký východ a v Africe jsou oblastmi silně ovlivněnými opakováním duší, takže trvá déle, než se z těchto zemí uvolní negativita a přemění ji na světlo. Karma Země se skládá z nespočetných duší, které obývají planetu od prvních civilizací ve starověku. Její rovnováha je obnovována rostoucím počtem duší, které se stávají osvícenými.

21. Duše se mohou rozhodnout, že karmické vyrovnání až do dosažení rovnováhy budou řešit mezi sebou. Není to nutné, zejména ne v tomto období, kdy každý aspekt života ve vašem světě je v akceleraci. Díky bezpodmínečné lásce, která je základem všech dohod před narozením, pomáhají si duše vzájemně. Příkladem je moje rodina. Moje matka a otec zažili mnoho velmi uspokojivých životů v řadě vztahových rolí, které je duchovně posílily, a v dohodě s mnoha dalšími dušemi si vzali těžší karmické zážitky, které potřebovali slabší z klastru duší. Svazek mých rodičů tak byl poznamenán nevyřešeným konfliktem a traumatem, které zvládli, ale slabší duše by to nedokázaly. To umožnilo slabším, aby si vybrali méně obtížné emocionální karmické souvislosti, které mohli přinést do rovnováhy a posílit klastr duší. I když mí tři sourozenci a já jsme nebyli součástí této dohody, rozpor mezi našimi rodiči poskytl ideální prostředí, které každý z nás potřeboval, abychom vzkvétali způsoby, které jsme požadovali pro rovnováhu.

22. Rozsáhlý příklad vzájemné pomoci duší, je to, čemu říkáte „vstoupení“. Nyní jsou mnohem častější, než v jakémkoli jiném období na planetě. Původní duše, které obývají těla, plní své smlouvy se zmatky, nebo nemocemi či těžkými deprivacemi. Duše, které souhlasí, vstoupí do těl, naplní je světlem a vůlí překonat těžké podmínky a sílou pokračovat v naplňování svých důvodů, proč jsou inkarnovaní. Výhodou těchto duší je to, že v mnoha případech vstupují do dospělých těl se vzděláním a zkušenostmi. Tak říkajíc průběžný start k úspěchu jejich vybraných cest, jak pomoci manifestovat Zlatý věk.

23. Výjimečné bytosti přichází z vyspělých civilizací, aby přijaly složitější nebo náročnější mise než většina obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že planeta má mnohem více světla než před pěti lety, je nyní mnohem menší riziko než dříve, že se takové bytosti stanou uvězněnými ve třetí hustotě. Nejhorší, co se může stát, je to, že „uvěznění“ jednotlivci podlehnou křehkostem neznámých hustých těl. Pro život si mohou ponechat předtuchy zvláštních událostí, rezonovat s pravdivými informacemi a cítit se naladění na vesmírné zákony, ale kvůli hustému tělu je fungování mozku omezené a zbytek je zapomenut nebo zkreslený. Celý život může být série frustrace namísto úspěchů, které osvětlují srdce a mysl. Není tu žádný trest - tedy žádný vznik karmy k urovnání, ale na úrovni duše existuje zklamání spolu s pochopením a soucitem s osobností, jejíž zkušenosti na Zemi nejsou takové, jak bylo zamýšleno.

24. „Stanice“, jak ji používáme, nesouvisí s žádným konkrétním „místem“ nebo civilizací, ale spíše s úrovní duchovního růstu, kterého duše dosáhla bez ohledu na její vesmírný původ a počet životů, které zažívají. Když mluvím o „duších na této stanici“, odkazuji na skupinu, jejíž duchovní srozumitelnost se vyvinula v naladění na bezpodmínečnou lásku a vědomí Jednoty všeho. Dalo by se to nazvat „skupinovou myslí“ nebo „kolektivní duše“, protože se jedná o společné osvícení, ale ve větším smyslu je to splynutí nespočetných osobnostních duší do jedné „vyšší duše“ „Stanice“. Ale musím dodat, že neexistuje způsob, jak přesně popsat stav bytí, který lze pochopit jen ve vyšších hustotách.

25. Letadlo, které přistálo na řece Hudson v New Yorku, bylo sabotované a protože žádná osoba v letadle neměla končící smlouvu, mělo při přistání řadu nebeských pomocníků. Odpovědné osoby nemohly pochopit, proč jejich ďábelský plán selhal stejně, jako když měly v úmyslu zavraždit v letecké havárii Obamu. Jeho ochranu v nepropustné mřížce světla vědomí Krista si ani nedokážou představit, stejně jako nemohou akceptovat, že dlouhá vláda temnoty skončila.

26. Tentokrát byla sabotáž víceúčelová: měla zabít cestující, které chtěli odstranit, způsobit mnoho úmrtí a velké zničení majetku. Kdyby letadlo havarovalo podle očekávání ve stejném místě, kde dvě letadla zničila dvojčata, mělo to vytvořit logickou atmosféru pro obnovení strachu po „9/11“ tvrzením, že havárii způsobil terorista, zpochybnit schopnost Obamy ochránit Spojené státy před terorismem, a tím změnit optimismus na negativitu. Ilumináti mají sice inteligenci, ale nemají dostatek moudrosti a opatrnosti, jak je teď jasné těm, kteří vzali Obamu z křesla juniorského senátora do Bílého domu. Jeho vize jsou zcela odlišné od jejich.

29. Zvyšující se pozorování kosmických lodí je předzvěstí pro objevení se tak velké flotily, aby jejich přítomnost nemohly vlády odmítnout. Malí Greys žijící v podzemí se nebudou hromadně objevovat, čas, kdy to ilumináti dokázali řídit, už dávno uplynul. Totéž platí i pro holografickou prezentaci invaze z oblohy.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |