Home > > Matthew Ward - 19. srpna, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 19. srpna, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Energie generovaná kolem Donalda Trumpa a Hillary Clintonové, kteří jsou nominováni na prezidenta, je převážně negativní. Celkové investice do energie, které zahrnují myšlenky a pocity obyvatelstva, vytvořily nesčetné proudy a dohady v kolektivním vědomí. Aby se z tohoto chaosu stal pořádek, energie se spojila do různých scénářů, které mají potenciál odblokovat pole.

Nyní scénáře.
Diskvalifikace Clintonové - Odhalení soukromých vztahů Clintonové s jinými národy, zatímco byla ministr, její spoluúčast na nesrovnalostech v primárkách demokratické strany. Některá její prohlášení pod přísahou se ukáží klamné. Odhalení zdrojů a využití fondů Clintonovy nadace, nebo její dlouhodobé příslušnosti k iluminátům. Zdravotní problémy.
Pokud některý z těchto scénářů dosáhne bezkonkurenční dominance, Sanders nahradí Clintonovou a vyhraje volby.
Nebo zůstane a nespokojení občané s ní a Trumpem se připojí k Sandersovým příznivcům.
Mohly by vzniknout i další možnosti, které někoho z nich zavedou do Bílého domu.

Odpor je také součástí transformace, protože strach ze změny je vlastní třetímu vědomí hustoty. Temné duše se obávají, že ztratí svou moc nad těmi, kteří se obávají podmínek, které stvořili nebo ovládali temní. Strach udržuje temné u moci, ale všechny záměry a podmínky v nízkých vibračních úrovních se budou dále rozpadat, jak vibrace rostou.

Vesmírný zákon přitažlivosti pro slova láska, mír a jednota přitahuje nejvyšší vibrace. Když jsou tato slova často používána po celém světě, jejich mocné dozvuky probouzejí národy. Proto je temní nepoužívají.

Rozlišovat, jaké informace jsou pravdivé a co není, je důležitou součástí osvícení, sebeobjevování je mnohem důležitější než spoléhání se na externí zdroje informací. Uvnitř znáte celou pravdu. Odpovědi, které jsou poselstvím od úrovně duše k vědomí, přicházejí jako intuice, instinkt, svědomí, inspirace a aspirace. Odpovědi mohou být silné pocity, obrazy, slova, hladké plynutí života (rozhodnutí a činy jsou sladěny se smlouvou před narozením).

Jednoduchý popis pracovníka Světla – osoba, která žije zbožně. Bůh to ještě zjednodušil: Buďte laskaví. Jsou to miliony lidí po celém světě, kteří neslyšeli slovo pracovník světla, nicméně se dělí o svůj čas, dovednosti, peníze a další zdroje sdílejí s potřebnými. Světelní pracovníci slouží světlu tím, že v něm žijí.

Světlo, stejná energie jako láska, vyjádřená jinak, je vyzařována akty laskavosti, vlastnostmi jako čestnost soucit, vděčnost, odpuštění, velkorysost, tím, že neodsuzujete, ale otevřeně zvažujete jiné 'pohledy zatímco zůstane věrný vlastním principům a hodnotám. Vyzařované světlo povzbuzuje ostatní - úsměv, objetí, povzbuzení. Světlo uvnitř dodává pocit klidu, optimismu a sebedůvěry, nikoliv s arogancí, ale s pokorou. Když se pracovníci Světla setkávají s výzvami, vědí, s jejich vnitřní silou a odhodlaným duchem se přes to přenesou, když budou nadále pomáhat společnosti do Zlatého věku.

Náš návrh všem nově příchozím duchovním informacím je číst pokyny, které jsem nedávno nabídl pánovi, který se identifikoval jako „probouzející se duše“ [ 19. května, 2016 ].

Nirvána je mnohem lepší místo v nesčetných cestách pro lidi, kteří žili v souladu s jejich smlouvami o duši. Průvodci, váš anděl strážný a jiní v andělských říších, duše, s nimiž jste v lásce spojeni, a členové jiných civilizací jsou Boží vyslanci, kteří vám nepozorovaně pomáhají během vašeho života na Zemi. Na váš příchod do Nirvány čekají osoby, které znáte a jsou vám drahé.

Každá duše má jedinečnou frekvenci a v okamžiku před smrtí těla vysílá zvláštní signál, který přijímají všichni blízcí. Může to být rodina a přátelé v každém životě, nejen ti v bezprostředním životě, kteří přešli co duchovního světa, i když jsou znovu inkarnovaní na planetě nebo v jiné civilizaci. Protože budete přecházet ze života na Zemi, budete mít v Nirváně i vaše domácí mazlíčky. Setkání se však může konat kdekoli v tomto vesmíru, kde energie odpovídá vibracím duší.

Duše je osvobozena, nebo není ovlivněna - žádným poškozením éterického těla nebo psychiky. Eterická a fyzická těla jsou tak těsně sladěna, že jakákoli nemoc nebo zranění, které utrpí fyzické tělo, ovlivňuje také éterické. Emocionální traumata zažívaná během celého života zůstávají v psychice, takže lidé s těmito podmínkami vstupují do Nirvány. Během procesu uzdravení, který je přizpůsoben tak, aby vyhovoval potřebám každého člověka, může duše jít tam, kam chce, zároveň s osobou - je to osoba!

Duše, esence čisté lásky Stvořitele, jsou energie kolísající na vyšších vibračních úrovních než éterická těla a mnohem vyšších, než hustota fyzických těl, takže duše jsou vždy „osvobozeny“ a mohou být všude, kde si přejí, prostě pomyslí a jsou tam. To je důvod, proč během doby spánku člověka může duše navštěvovat ty, s nimiž má milostné pouto, vykonávat světelnou službu ve světě, kde je tento druh pomoci potřebný, nebo zvýšit duchovní a vědomé vědomí studiemi v pokročilých civilizacích.

Milovaní bratři a sestry, jako aspekty Stvořitele, vševědoucího, všemohoucího a věčného JÁ, Jednoty všeho, vždy jste měli neomezený potenciál projevit, co chcete. Tato schopnost je neodmyslitelná v nastavení duše. Jak se budete dále vyvíjet, budete schopni produkovat to, co nyní považujete za zázraky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |