Home > > Matthew Ward - 17. září, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 17. září, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Putin nechce novou studenou éru ani konflikty s žádnou zemí, je jedním z jednotlivců ve vládách, vojenských silách a korporátních a ekonomických sektorech, jejichž snahou za zavřenými dveřmi je ukončení dlouhé vlády iluminátů, globální korupce, klamání, vraždění, válek a zbídačování.

Rostoucí vibrační úrovně, které pomáhají Zemi zbavit se následků negativity, představují pohromu pro lidi, kteří nerozumí tomu, co se děje. Většina příznaků transformace světa je vnímána jako neustálé zmatky, rozporuplnost a pocit, že čas plyne rychleji a rychleji. Pro mnohé to znamená zodpovědně spěchat, ale často nestíhají, což zvyšuje tlak na těla a mysli již tak pod vlivem vysokých vibrací.

Pracovníci světla nejsou imunní vůči stresu z přizpůsobování se postupně vyšším frekvencím. [ 4. července 2013 , 23. března 2008, 10. března 2009, 22. listopadu 2013, a 20. března 2016] Změna negativní myšlenky na pozitivní je nejrychlejší způsob, jak zmírnit stresující pocity z jakékoli situace.

Vibrace ovlivňují každého stejným způsobem tím, že zvětšují osobní vlastnosti a tendence chování všech lidí. Reakce na vibrace se velmi liší, protože každý člověk je jedinečný. V různých směrech se lišíte i fyzicky, od velikosti a věku až po chemii těla a buněčnou strukturu, nicméně nejvíce hluboce ovlivňují reakce jednotlivců víra, zážitky, vztahy a postoje.

Když však hovoříme o celé populaci, v podstatě jsou reakce na vibrace v souladu s tím, zda jsou mysli a srdce otevřené nebo uzavřené. Vibrační úrovně se nesmírně liší, ale vždy je „složkou“ vibrací láskyplná světelná esence Stvořitele, nejsilnější síla ve vesmíru. Ačkoli obecně je světlo považováno za vizuální a láska za pocit, jedná se o jednu a stejnou energii, a v duchovním kontextu jsou láska, světlo a milostné světlo synonymem. Osoby, které jsou otevřené této energii, mohou nyní přijímat a posílat lásku v celém spektru povznášejících projevů. Ti, kteří jsou uzavření energii, nemohou.

Může se zdát, že opakem lásky je nenávist, ale není to - opak je absence lásky. Strach je také nepřítomnost lásky, a je dostatečně silný, aby zachytil v nemilosrdnosti, chamtivosti, násilí, lsti a chtíči po moci a kontrole. Lidé, kteří žijí ve strachu, jsou zajatci temnoty. To je důvod, proč vás tak často žádáme, abyste poslali světlo celé Zemi. Jen když lidé „vidí světlo“, mohou se jejich srdce a mysli otevřít lásce, aby přemohla strach.

Byli jsme dotázáni, jak poslat světlo. Každá osoba má schopnost být kanálem vesmírné energie, všemocného milostného světla touhou, nebo záměrem poslat tuto energii člověku, určité oblasti, nebo celé Zemi. Energie je okamžitě nasměrovaná příjemci. Pokud si to přejete udělat více formálně, lze to udělat modlitbou, meditací nebo vizualizací, ale není to nutné – počítají se vaše pocity. Kolektivní pocity lidí, kteří chtějí žít mírumilovně a v souladu s přírodou, se spravedlností, důstojností a prosperitou pro všechny, jsou energetická síla, která tento druh světa projevuje.

Éterická těla a samotná Nirvána vibrují na frekvencích, které nejsou ovlivňovány planetární interakcí ve vaší sluneční soustavě. Ta může působit na hustá těla, jako je ta vaše.

S příchodem autonomních robotů skončí únavné práce na montážní lince. V závislosti na věku pracovníků mohou odejít do důchodu nebo se připravit na pracovní místa v jiných oblastech, které budou mnohem uspokojivější a finančně výhodnější.

Nestane se to mrknutím oka, ale tato cenná část Zlatého věku Země je na cestě. Když si společnost uvědomí potřebu regenerativní rekreace - znovuvytvoření - kterou bude nový ekonomický systém podporovat, lidé budou mnohem zdravější, šťastnější, smysluplněji aktivní a prosperující. Umělá inteligence bude také použita pro účely obohacující život. Ilumináti nikdy nebyli schopni zastavit osobní vzestup k čtvrté hustotě a dále v duchovním a vědomém vědomí.

Je nepravděpodobné, že by smlouva o duši zahrnovala shledání duchovních dvojčat. Každá smlouva je nedílnou součástí smlouvy před narozením, jejímž cílem je prospět všem účastníkům, a dvojčata nemusí být schopna naplnit role, které všichni ostatní v dohodě potřebují. Protože dvojčata jsou známa jen jeden druhému, neexistuje žádný „ nezaměnitelný prostředek identifikace“, který se vztahuje na všechna dvojčata. Dvojčata navzájem neovlivňují své osobní volby a vědomá rozhodnutí ve větší či menší míře než jakákoli jiná duše před nebo po inkarnaci. Sjednocení ve fyzické civilizaci nezajišťuje karmické dokončení a být dvojčaty není krokem v evolučním procesu. Dvojčata se s větší pravděpodobností poznají ve vysoce rozvinuté civilizaci nebo v jejím duchovním světě. Je velmi pravděpodobné, že se můžete mýlit v tom, že je někdo vaše duchovní dvojče. Dvojčata jsou velmi vzácná. Dodáváme, že zájem o to, abyste se dozvěděli, zda jste dvojče, nebo se sešli se svým dvojčetem, může snížit naplnění vašich smluvních možností pro tento život.

Když těla náhle ztratí životaschopnost v důsledku stoupajících vibračních hladin, smrt bude připisována srdečnímu selhání, aneurismu, masivní mrtvici, následku pádu nebo havárie vozidla. Bez ohledu na zdravotní důvod se malé děti učí vyrovnat se se zármutkem a ztrátou rodičů. Po celé věky si bezpočet duší zvolilo tuto zkušenost, aby dosáhlo rovnováhy, a v této nebývalé éře ve vesmíru, dohody před narozením berou v úvahu, že děti mohou ztratit jednoho nebo oba rodiče kvůli vibrační nesnášenlivosti. Pokud ano, stejně jako nyní dostanou rodiny lékařské diagnózy.

Zvýšené vibrace budou také poskytovat potěšující aspekty. Lidé budou osvíceni o životě v duchovním světě a jistotě setkání s milovanými osobami a domácími mazlíčky. Jak se otevírají telepatické spojení, může být jasná komunikace mezi dušemi na Zemi a kdekoli jinde ve vesmíru, a když bude vaše společnost více rozvinutá, obyvatelé planety a Nirvány se budou moci vzájemně navštěvovat.

Osobní vzestup je záležitostí duchovního a vědomého růstu bez ohledu na věk. Již zhruba 30 let se rodí značný počet novorozenců s rozvinutým statusem. Každý člověk má na výběr růst v uvědomění, které umožňuje fyzicky stoupat spolu se Zemí po celou dobu trvání života zvolené ve smlouvě o duši. Osobní vzestup nevyžaduje jít s planetou do vyšších hustot - duše se vyvinuly v průběhu tisíciletí, kdy byla Země ztracena v hluboké třetí hustotě. Velkou výhodou je nyní možnost dokončit karmu třetí hustoty během jednoho života, podpořená zrychlením vibrací a často milující asistencí silnějších duší.

Struktura rodiny se již delší dobu vyvíjí. Existují mezináboženská manželství, manželství stejného pohlaví a transgenderů, mladí lidé se bouří proti dohodnutým manželstvím. Rozvedení rodiče sdílejí péči o děti, nová manželství vytváří „smíšené“ rodiny, někteří rodiče volí závazek nad právním statusem, náhradní matky a oplodnění in vitro nejsou neobvyklé, antikoncepce umožňuje manželským párům rozhodnout se, že nebudou mít děti. Děti vytrhnuté z násilnických a zanedbávaných rodinných poměrů, žijí s jinými členy rodiny nebo v pěstounských domech, osamocené osoby přijímají děti, lidé v jedné zemi přijímají děti z jiného státu. Tři generace mohou žít ve stejném domě, daleko od sebe, starší rodiče mohou žít v zařízeních s asistencí. Některá rodinná uspořádání jsou způsobena pokrokem v lékařské vědě. Důkazem změny je rostoucí respekt ke všem láskyplným vztahům a rodinným konfiguracím.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |