Home > > Matthew Ward - 17. prosince 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 17. prosince 2009


6. Od počátečních dnů v úřadu byl Obama konfrontován s mocnou opozicí vůči své zbožné vizi pro svou zemi a svět v míru. A přestože nikdy neustoupil ani o píď ze svých konečných záměrů, musel učinit kompromisy a prozatímní rozhodnutí, která nejsou v souladu s jeho vizí, s poselstvím jeho duše. Je ironií, že tytéž energie, které v nebývalém měřítku inspirují srdce, také způsobují nebývalé úsilí na opačné straně. Obama a členové Kongresu, kteří sdílejí jeho vizi, budou usilovat o osvobození své vlády temné kontroly.

[Výňatky z Matouše, řekni mi o nebi ]
11. Život je smysluplný, Matko! Je zde vzrušení, zápal mezi lidmi. Máme důležitou práci, téměř neomezené studium, návštěvy rodin na Zemi, slavnou hudbu, ohromující cestování a nesrovnatelnou krásu. Mnohem více zde jde než blažený život v duchu, který je spojen s Nebem! Nirvana je správné jméno této říše.

12. Neexistuje žádné místo "nebe", ani "peklo". Co lidé na Zemi označují za nebe a peklo, jsou vlastně jejich přístupy k situacím, a to, co každý jednotlivec projevuje jako okolnosti svého života. Každá jednotlivá duše zde vytváří své okol, které se od ostatních liší. Je to záležitost individuálního vnímání, které vytváří každý jednotlivý svět. Člověk si může vybrat, jak chce vnímat všechny aspekty svého života. Je stejně snadné vytvořit si na Zemi ráj, i peklo. V této duchovní sféře to není ani tak vnímáno.

13. Duše, která se ztělesnila na Zemi, není vázána omezením třetí hustoty, jako je fyzické tělo a psychika, takže může během spánku nebo hlubokých meditativních stavů volně cestovat kdekoli, kam chce. Když jsou si duše blízké, jejich pouto láskyplné energie upozorňuje ostatní, včetně těch, kteří jsou znovu ztělesnění, na blížící se přechod kohokoli. Proto dokáží být po ruce, aby je pozdravili. To je důvod, proč jsou připraveni ho přivítat. Často může tato osoba některého z nich zahlédnout před fyzickou smrtí a blaženým způsobem pochopit, že půjde brzy s nimi.

14. Co se týče následných setkávání, vždy je možné se setkat v této oblasti, a většina návštěv se zde odehrává. Duše se však mohou setkávat kdekoli ve vesmíru, kam jim jejich energetická frekvence umožňuje jít. Reinkarnovaná duše má úplnou svobodu pro cestování a energetická vazba této duše s ostatními kdekoli umožní spojení tam, kde si to všechny strany přejí v rámci svých energetických omezení.

15. Vaše myšlenky a pocity lásky a péče o druhé jsou modlitby. Mohou být kdykoliv, na jakémkoli místě, jakýmikoli slovy nebo pocity. Účinky přímo souvisejí se záměrem a jejich intenzitou. Bůh nikdy nemyslel, že by církve měly být stavby. Velkolepé katedrály jsou lidský nápad, ne Boží. Církev je v duši, pocity úcty, díkůvzdání, povznášející ducha do lásky a světla Božího, které mají schopnost dotýkat se vesmíru.

16. Jak jsme neoddělitelní od Boha a Stvořitele, tak jsme neoddělitelní od vesmírné mysli. Cesta našimi životy je vědomé vzpomínání si na vše, co víme. Je to úplnost prožívání a zaslouženého návratu ke Stvořiteli, který je vyvrcholením příslibu dokonalosti ve věčnosti. Naplňování věčného života je v cestě růstu duše.

[Výňatky ze Zjevení pro novou éru ]

17. (Matthew) PODOBNÉ PŘITAHUJE PODOBNÉ! A tyto síly jsou v práci ve vesmíru, "pro" nebo "proti" dobru Země. Myšlenkové formy, které vznikají, přitahují myšlenkové formy daleko větší mozkové síly vzdálených entit. Podle vesmírného zákona je musíte pozvat, aby přišli, a skutečně jsou pozváni! Základem této pozvánky je váš záměr. Záměr má největší dopad na vás a na planetu, protože ze záměru přicházejí myšlenkové formy. Ať už je váš záměr „dobrý“ nebo „špatný“, zvete k sobě podobně smýšlející subjekty.

18. Život by nebyl tak složitý, kdyby každý věděl, že každý člověk je součástí Boha, a že energie jednoho člověka je tak mocná, že ovlivňuje zástupy. Proto je tak důležitá přeměna negativního postoje na pozitivní. Například při rozhovoru můžete být příjemní a uklidňující a ovlivnit tak ostatní. Úsměv je neodolatelný! Přirozená reakce na úsměv vede k pozitivnímu energetickému hnutí. Tento druh pozitivního postoje může pomoci Zemi na její cestě více, než jakákoli jiná činnost na vaší úrovni. S úsměvem se rozesílá dobro všemu kolem vás a efekt zvlnění je ve svém rozsahu zlepšení nepřekonatelný.

19. Duše je esence života, která vzešla ze Stvořitele. Je to nezničitelná živá bytost světelné energie, která může mít fyzické tělo, éterické tělo nebo astrální tělo, nebo může existovat pouze ve svobodném duchu. Naše duše, projevené Bohem skrze Jeho spoluvytvářející síly se Stvořitelem, jsou projevy lásky a světla Boha a obsahují v mikrokosmech každou podstatu Boha. V jakékoliv z jeho forem je duše neporušenou nezávislou bytostí a zároveň existuje neoddělitelně s Bohem a Stvořitelem a všemi ostatními dušemi ve vesmíru.

20. Tělo je jen velmi pomíjivým prostředkem k použití duši, která je mnohem silnější a houževnatější než jakékoli tělo třetí hustoty. Tělo nedrží duši, duše vytváří tělo ke svému obrazu, který odpovídá specifickému prožívání, které si zvolí v každém ztělesněném životě. Když je duše uvolněna z fyzického těla, uvolňuje se zároveň její éterické tělo. V tomto éterickém těle duše udělá svůj bleskový přechod ze Země do Nirvány, změnu z fyzického života na život v duchu, které nazýváte 'smrt'.

21. Duše je silou všeho, co existuje na Zemi. Je to životní síla všech jejích částí, kterou vytváří pro stále větší prožívání. Na všech úrovních vývoje je každá část duše nezávislým já s inteligencí, charakteristikami, volbami, cíli a všemi ostatními prvky života, které činí každého člověka jedinečnou bytostí. Každý jednotlivý život duše je její osobností. Suma osobností duše je kumulativní duše, ve které jsou všechny znalosti získané každou osobností dostupné všem. Tak, jak se každý vmísí do kumulativní duše, přináší moudrost zážitků tohoto života, každá jednotlivá osobnost se vyvíjí stejně jako kumulativní duše.

22. Karma není jen příležitost pro duše získat rovnováhu, je to symbiotický vztah mezi duší a Zemí, jako mikrokosmy Země. Jak se lidstvo vyvíjí prostřednictvím vlastního karmického učení, přidává k rovnováze, a to dává Zemi více světla k vyzařování zpět k jejím obyvatelům, což jim dává podporu k dosažení rovnováhy. Karmické lekce mohou být zažity kdekoli v tomto vesmíru. Ačkoli pro pokrok směrem k reintegraci s Bohem a pak se Stvořitelem jsou nezbytné životy v jiných druzích fyzických forem a světů, Země je obvykle školní budovou, kde se prožívají všechny emoce vzniklé od počátku lidského života na planetě. Když jsou zvládnuté, vyvinou se duše do jiných forem života v umístěních, kde inteligence a duchovní vědomí jsou nad rámec současných schopností velké většiny lidí na Zemi.

23. (Ithaca) Lidstvo reprezentované Adamem a Evou se na Zemi spontánně neobjevilo. Ani se nestali z lidoopů lidé tak, jak teoretizoval Darwin. Podobnost byla jen v rodové fyzické formě, s přibližnými velikostmi a vzpřímeným pohybem. Všechny druhy opičí rodiny na vaší planetě vzešli z původního opičího kořene. Lidstvo se vyvinulo do současné podoby přímo z paralelního vývoje lidského kořene, který přinesli jejich mimozemští předci. Životně důležitý rozdíl těchto dvou linií je mozek a boží fragment s přímým připojením duše Homo sapiens.

24. Ztracené kontinenty Atlantidy a Lemurie nejsou fantazie. Jsou součástí počátků civilizace Země a většina duší ztělesněných na Zemi dnes patřila do těchto dvou populací během jejich nejvíc bouřlivých časů.

25. (Matthew) Země je víc než jen malá planeta v obyčejné sluneční soustavě v menší galaxii mezi miliardami v našem vesmíru. Planeta byla jedním z nejoblíbenějších umístění Boha a vlastně byl rájem jménem Eden. Její zářivá aura a nedotčená krása vytvořila v této části vesmíru ukázku a svědectví o moci Boží spoluvytvářet se Stvořitelem v lásce. Planeta byla protikladem všeho, co učinily síly temnoty, aby trápily vesmír. Jejich cílem bylo dobytí Země.

26. Velryby ukotvují světelnou energii vyzařovanou na Zemi ze vzdálených zdrojů a její vzor v hloubkách oceánu v rozsahu a na vlnové délce nad úrovní ladění temných sil. Odstranění života velryb bylo jednou z hlavních strategií a cílem temných sil k ovlivňování lidstva. Někteří se proti této negativně zaměřené energii postavili s inspirací na úrovni duše, aby statečně a vytrvale pracovali na záchraně velryb před zánikem. Současný comeback počtu velryb je specificky k pozvednutí vibrací během těchto roků vzestupu Země.

27. Živočišná energie ne vždy ztělesňuje zvířecí podobu, ale může tak učinit po mnoho životů, zatímco se učí rozpoznávat její hodnotu v Jednotě všeho. Světelná podstata Stvořitele je zdrojem všech projevujících se energií a stejně posvátné a nedotknutelné duše jsou jak lidé, tak životy všech zvířat. Každá zvířecí duše přichází po skončení jejího života na Zemi do Nirvány a vybírá si své další ztělesnění založené na minulých životních zkušenostech. Jak zvíře získává větší inteligenci, získává také povědomí o neoddělitelnosti celého života a přímém spojení všech s Bohem a Stvořitelem.

28. Některá zvířata mohou mít ve svém vývoji zdroj lidské duše. Ačkoli většina z nich ne, některé z vyšších řádů mohou pocházet z lidské duše, která chce zažít jako zvíře, aby zaplnila výklenek v cestě růstu, který takový život umožnilo. Pokud tomu tak je, obvykle je to volba mezi živočišnými druhy, které požívají milosrdenství a péči, spíše než těch, kteří jsou léčeni bídně, nebo jsou vychováni pouze pro potraviny, nebo jejichž životy jsou lidmi nedotčeny.

29. Dám vám analogii toho, jak může duše nasměrovat proud energie, aby iniciovala svůj zvířecí nebo lidský život. Přemýšlejte o duši jako o rybníku, do kterého hodíte oblázek a uvidíte, jak sluneční paprsky dopadají na vlnící se vodu a vytváří nespočet bodů světla. Odrazy světla a energie ve vlnkách představují proudy energie lidské duše, které mohou být použity k projevení jakéhokoliv počtu životů zvířat a lidí, aby duše dosáhla rovnováhy. To vše se odehrává v kontinuu, kde všechny ty životy probíhají současně.

16. září 2001:
S: Matthew, právě jsem slyšela od Kalamy, že jsi převzal vzkaz od zástupce lidí, kteří zahynuli ve věžích.

30. MATTHEW: Ano, matko, mám jejich poselství a byl jsem požádán, abych promluvil jménem Rady Nirvány a všech ostatních duší v této říši i mimo ni. Pláčeme. Vidíme větší obraz, ale stále pláčeme. Naléháme na všechny duše, aby cítily lásku, soucit a mír a držely tyto emoce v srdci za vaši milovanou rodinu a přátele.

31. Každý z nich má lásku a porozumění. Mnozí znají toto okolí z jiných životů ducha a pamatují si, že věděli, že se to má stát, a dohodli se na úrovni duše účastnit. Ale oni i my víme, že to nemůže utěšit lidi, kteří je milují.

32. Temná mysl tvrdí, že válka bude „spravedlností pro ty, kteří zemřeli“. Ale válka má vytvořit ještě větší negativitu ve snaze uhasit veškeré světlo na planetě. Pachatelé chtějí, abyste cítili strach a nenávist, a požadovali „spravedlnost“ a pokračování jejich cyklu násilí, které zpomalí v tomto kritickém čase duše, které si vybírají mezi světlem a temnotou.

33. Co se stalo, není národ proti jinému národu. Není to ani malá frakce lidstva proti všem ostatním lidstvům. Kořenem tohoto šílenství je zhoubná temná síla, jejíž záměry jsou tak zlovolné, že Země sama pláče. Nechte boha v každém z vás udržet své světlo, aby vaše vědomé já nebylo v souladu s temnotou.

34. Nechť tisíce životů, které opustily Zemi v těch ohnivých okamžicích, stojí za něčím pozitivním.
„Nechť už nejsou ukončeny žádné další životy. Je čas, abychom udrželi lásku především pro soucit a uzdravení pozůstalých a zraněných a uzdravení Země. Zatvrdlá srdce, která chtějí zabít ostatní jako jejich poctu nám, potřebují světlo. Žádáme vás z této říše Nebe, abychom mluvili o lásce, o otevírání očí, abychom jasně viděli, co se děje na Zemi. Světlo přijde tím, že utěšíte ty, kteří jsou ve smutku. Pracujeme ve světle, abychom vám pomohli, a jsme navždy spojeni s vámi v lásce.

[Výňatky z osvícení pro novou éru ]
35. (Matouš) Bolest Země měla vyjít na světlo, aby mohla být uzdravena. Ve tmě, která ji způsobila, nemůže být nikdy uzdravena. Láska je jedinou podstatou ve vesmíru, která může léčit bolest, ať už jako individuální duše, tak silové pole takové síly, že si to nedokážete představit. Země a její kolektivní duševní formy (zvířata, rostliny) se plní světlem - viditelnou a neoddělitelnou součástí lásky, aby dosáhly uzdravení. Uvnitř každého jednotlivce je také neomezená schopnost každé duše pro lásku.

36. Energie strachu tvoří bariéru, kvůli které nemůže světlo v duších dosáhnout svého vědomí a rozptýlit ho. Člověk je izolován strachem, který ho spotřebuje. Energetická blokáda zesiluje sílu čehokoliv, čeho se bojí, což jí umožňuje přitahovat k sobě více projevů, kterých je se bát. Strach je nakažlivý a přitahuje druhy energetických interakcí, které vynechají zdravý rozum, zdravý úsudek a moudré rozhodnutí. Strach je tak zákeřný, že dokáže přesvědčit člověka, že jediný způsob, jak uniknout, je hlouběji do tmy. Strach je předzvěstí předsudků, tyranie, chamtivosti, krutosti, agresivity, podvodu, lsti a nenávisti. Vaše duchovní síly jsou mnohem silnější než cokoli, co dokáží vykouzlit temné síly.

Bůh
39. Pláču s každou duší, která trpí jakýmkoliv způsobem, a raduji se s každou duší, která cítí radost. Jsem duší všech nejhorších i všech nejlepších, takže nemohu dělit horší a lepší. Cítím ty, kteří jsou na Zemi šťastní, i ty, kteří se obávají, že jejich tyranská moc klesá. Neexistuje řada samostatných částí, existuje sloučení. Duše jsou během svého fyzického života nedotknutelné a zůstávají nedotčené i v duchu, takže ovlivňují „tělo Boží“, stejně jako hru na Zemi. Přál bych si, aby se vrátila dokonalost Stvořitele a všechny mé části byly ve světle, ale neodsuzuji, ani netrestám žádné zlé části mě. Jsem vázán zákony Stvořitele. Vaše modlitby jsou mé vlastní modlitby!

41. Toto jsou poslední kapitoly násilí, nenávisti, zármutku, zkázy, tyranie a smrti, jak ji znáte na Zemi, i když zuří války, v Nirváně vítají milované duše slíbenou novou éru. Nemohu zasahovat ani obcházet zákony Stvořitele, které by umožnily znesvěcení této laskavosti svobodnou vůlí temných duší, ale mohu říci své části dětí Země a její svaté říši Nirváně, jejíž zbožnost zůstává: záře duše vaší planety je obnovena do své bývalé slávy, a trvalá láska „všeho v jednom je to, co jste přišli do tohoto života zažít. A vy vytvoříte Zemi, jako v nebi! !

[Výňatky z Hlasů vesmíru ]
44. (Hatonn) Toužíte pocítit něco, co není v knihách nebo grafech či seminářích. Potřebujete soukromá stezka k vašemu božství, ne roky záhadných hor a údolí. Nicméně, pokud jste na této cestě strávili roky, začněte se spojovat přímo s Bohem. Dítě přichází do života Země se znalostí toho přímého spojení, absolutního intuitivního poznání, úplného vnímání neoddělitelnosti. Dítě je prostě bohem, jen váš čas přináší odloučení.

45. (Matthew) To, co vnímáte jako náhodné události, náhodné schůzky, dobré nebo špatné události, izolované incidenty, a zejména to, co nazýváte „náhoda“, je ve skutečnosti energií v pohybu v dokonale definovaných a sladěných směrech k dosažení konkrétních výsledků. Synchronicita nemá žádný začátek ani konec - jako vesmír, vždy je v pohybu - a synchronní události nejsou tak zjevné jako přímka. Synchronicita je řada situací vyžadovaných k projevení zamýšleného výsledku všech hráčů. Země je stádium pro všechny z vás, abyste si zahráli karmické role, které jste si vybrali. „Důležitost“ je zvolené poslání duše, které je předáváno vašemu vědomí prostřednictvím pošťouchnutí. „Prostý důvod“ pro všechno dění je projevení voleb vaší svobodné vůle. Můžete se samozřejmě účastnit synchronních událostí, ale nejste zodpovědní za vytváření okolností nebo kontaktování lidí. Pro každý život přichází do hry bezpočet zdrojů energie, a připravuje příležitosti pro spojení odkazů. Ctí se svobodná vůle, takže je dostatek 'otevřených dveří', nových známých a nových událostí. Každý může reagovat podle své vůle.

46. (Lazarus) Naše milovaná Terra přicházejícím světlem znovu získala velkou část své dřívější síly, ale stále přidáváme naše technologie, abychom zajistili její stabilitu. Ne všechny otřesy při zbavování se negativity jsou u konce. V tomto ohledu nemá smysl snižovat naši píli, dokud nebude plně vibrovat ve čtvrté hustotě. A v tomto bodě budete znát své vesmírné bratry a sestry. Zbožně doufám, že když se seznámíte s prvním ET, budete myslet na nás s rodinami, jako je ta vaše, které milujeme stejně, jako milujete své.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |