Home > > Matthew Ward - 17. října 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 17. října 2018


Matthew a milující pozdravy od všech duší na této stanici.

Začněme tím, že se budeme zabývat dvěma otázkami, které čtenáře nejvíce znepokojují - nejprve povinné očkování dětí. Mimozemské speciální vědecké síly v co největší míře neutralizují toxiny ve vakcínách. Je však nutné, aby pokračující opozice vůči očkování dětí jako předpokladu pro jejich školní docházku ukončila tuto praxi, která u mnoha dětí způsobila stav podobný autismu. Chemie organismu a imunitní systémy jsou ohrožovány rtutí a mladí lidé, kteří jsou obzvláště zranitelní, trpí neurologickým poškozením, které vede k příznakům velmi podobným autismu, což je jinak velmi vzácný stav. Opozice může být posílena klesající proočkovaností doporučovanou zdravotnickými pracovníky placenými výrobci vakcín. Občas mohou jen věřit falešnému tvrzení, že „preventivní“ očkování jsou nezbytnými opatřeními pro veřejné zdraví.

Dodáváme, že vakcíny, stejně jako první léčiva, byla vyvinuta k prospěšným účelům. Jakákoli inovace, která má být přínosná, může být přizpůsobena zlovolným účelům, jak to ilumináti udělali v každé fázi pokroku civilizace.

Druhou věcí je bezdrátová technologie 5G, která nabízí velké zrychlení a větší šířku pásma. Tato nová generace komunikačních služeb je stále ve stádiích vývoje a testování trhu. Členové vesmírné rodiny snižují dopad emisí na relativně málo exponovaných lidí. Jakmile budou zařízení v sériové výrobě, tito členové rozšíří svou technologickou pomoc. Významným faktorem je množství světla v těle - čím více světla, tím vyšší je rychlost vibrací a tím méně je tělo ovlivněno emisemi.

Jakmile se společnost dozví fakta o očkovacích látkách a dopadu emisí 5D na elektrický systém orgánů, bude veřejná poptávka zastavit zbytečná očkování a veškerá elektronická zařízení a přístroje budou navrhována s důrazem na bezpečnost zdraví.

V předchozích zprávách jsme informovali o americkém prezidentu Trumpovi v jednoduchých prohlášeních, že nedostatkem jeho prezidentské kvalifikace a zdravého úsudku zvrátil pokrok své země. Podle následujících výňatků z reakcí chcete další vysvětlení.

„Nezdá se, že jeho chování odpovídá osobnosti někoho, kdo se pokouší o důležitou práci při demontáži iluminátů.“ „Zdá se, že se stará jen sám o sebe. Mohl by to Matthew vysvětlit?“„Trump je patologický lhář. Proč mu někdo v mezinárodní skupině důvěřuje?“„Prosím, zeptejte se Matthewa na toho muže v Bílém domě.“„Náš prezident se zdá být slovy a činy dost daleko od „světla“. Proč se to neví?“„Pokud Matthew prezentuje Trumpa jako někoho, kdo se snaží svrhnout ty zlé a vést nás do světla, dluží nám vysvětlení, jak může být tak extrémně protivný člověk pověřen odpovědností za změnu světa. “

„Nedokážu pochopit, proč někdo hlasoval pro toho narcistu, misogyna, rasistického lháře, který je příliš pompézní a hrubý na to, aby zavedl změny. Od chvíle, kdy začal bojovat, bylo zřejmé, jaký je to člověk.“„Pokud Matthew cítí, že je to pro nejlepší dobro, mohl by, prosím, vysvětlit kontrast ve všem, co udělal destruktivního pro tolik programů pomáhajících životnímu prostředí, zdraví a blahobytu našich amerických občanů?“„Nemohu pochopit, jak si Američané mohli zvolit za svého prezidenta muže, jako je Trump.“„Jak může být tak protikladný k láskyplné energii a přitom potlačovat ilumináty.“ „Trump je velmi nechutný člověk, který v zemi způsobil spoustu hněvu a separace. Proč byl takový morálně zkrachovaný muž vybrán do této pozice? To nedává smysl.“ „Opravdu chci věřit politickému vedení této země, ale ničí to mou integritu. Komu máme věřit?“

Nejprve říkáme, že naše láska k Trumpovi je bezpodmínečná, stejně jako ke všem ostatním duším na Zemi. Když na tyto otázky a připomínky reagujeme, bude to bez odsuzování a kritiky, spíše přímý popis toho, co víme.

Když vstoupil do prezidentského klání, postrádal podpůrnou základnu, kterou měli ostatní kandidáti. Aby vybudoval základnu, učinil sliby, o nichž věděl, že osloví naftaře a bankovní průmysl, kteří chtěli odstranit regulaci svých firem, bohatí a nadnárodní společnosti chtěli nižší daňové sazby, náboženské skupiny chtěli vládu svých církevních zákonů, někteří nechtěli přistěhovalce a mnoho lidí se cítilo ignorováno, zatímco ostatní prosperovali. Přijetí zákonů a politik, které by potěšily voliče napříč celým spektrem, bylo přímo v souladu s cílem Trumpa, zrušit vše, co dosáhla předchozí vláda.

Pokud víme, s ilumináty si netyká, jako „křivá Hillary“. „Vypuštění bažiny“ a „budování zdi“, byl slogan, který navrhl, aby přilákal a udržel podporu podobně smýšlejících občanů. Ačkoli měl s pokřiveností Hillary, neměl doposud žádné důkazy pro její „zavření“, aby mohl říci „já to říkal“. I když samoúčelnost není obdivuhodná, nemá vliv na to, proč je zařazen do mezinárodní skupiny, která se snaží ukončit veškerou činnost iluminátů - jak je uvedeno v našem posledním poselství, je to prezidentský úřad, který zastává. Jsme si také vědomi, že zatímco se k němu, jako hlavě státu, chovají ve skupině s důstojností, mají k němu jen malý respekt a jsou opatrní, co odhalí. Vědí však, že jeho spolupráce je nezbytná, je vůdcem země, kde má většina špiček iluminátů občanství a musí je řešit v rámci svého systému spravedlnosti.

„Persona“ Donald Trump, jeho egocentričnost, nabubřelost a jmenování osob, jejichž lichocení často převažuje nad kompetentností, pramení z hluboce zakořeněné nejistoty a potřeby utvrzování souhlasu, dětinské pocity, které se v průběhu let zintenzivnily. Během prchavých okamžiků, kdy se tyto pocity objeví, jeho strach a zmatenost vyústí v opakující se frázi, nezřetelné nebo špatné slovo nebo gesta. Aby zamaskoval své krátké výpadky ztráty kontroly, úmyslně opakuje fráze nebo gesta, jakoby je zdůrazňoval. Jeho duševní procesy už nejsou tak bystré, jako kdysi.

K lásce a úctě k druhým musí člověk nejprve milovat a respektovat sebe samého. Donald Trump tyto pocity k sobě necítí. Proto nemůže cítit lásku, úctu, empatii, vděčnost, soucit, odpuštění nebo zájem o druhé. Namísto toho je veden k tomu, aby vítězil, uspěl, ovládal, získal a udržoval, a nedovolí zákonům ani etice zasahovat do dosažení jeho cíle. Není v tomto ohledu ojedinělý, jen zdůrazňované bohatství, obchodní aktivity, vztahy, a nyní prezidentství, ho udržely v centru pozornosti. A bojí se, že to ztratí. Pod jeho veřejnou statečností a sebejistotou je strach ze ztráty a ve strachu není žádné světlo.

Důvěra se získává. Pokud jednotlivci jednají způsobem, který nevyvolává vaši důvěru, nezaslouží si ji. Dejte svou důvěru tam, kde si to zaslouží, podle své intuice, instinktu, svědomí, inspirace a touhy. Život v souladu s vedením duše evokuje pocit vnitřního míru, i když okolnosti nejsou uspokojivé.

A teď si položte otázku o pochybnostech o prezidentovi Spojených států. Neříkám, že tyto pocity jsou neopodstatněné, ale mnohem lepší směr pro vaši energii je do světelných myšlenek a pocitů. Světlo, stejná energie jako láska, která je v každém z vás, je silou, která mění váš svět.

Na co se čeká?

Mimozemská rodina na planetě a v lodích okolo pomáhá ve všech směrech. Nemohou zasahovat do svobodné vůle někoho jiného, s výjimkou zabránit pokusům o zahájení jaderné války, což je rozhodnutí Stvořitele, nebo pandemie, což je boží právo svobodné vůle Gaii.

Je zde další věc. Země je domovem civilizace. Univerzálním zákonem, právem a odpovědností je projevit svět, který chtějí. Nicméně, v této ve vesmíru nevídané době byly jiné civilizace pověřené pomoci lidem Země. A vy jim dobrovolně pomáháte uvědomit si, že mají sílu vytvořit jejich svět způsobem, jakým chtějí. Na úrovni duše to znají – na vědomé úrovni mlhavé uvědomění bude jasnější, jak vibrační úroveň zrychluje.

I když vědomě neznají svou vrozenou moc, jejich pokrok je chvályhodný a vaše vytrvalost ve světle je neocenitelným přínosem. Přemýšlejte o nesčetných hnutích, která zlepšují podmínky ve vesnicích a městech po celém světě. Hledání důmyslných řešení problémů ve zdravotnictví, vzdělávání, komunikaci a multikulturních vztazích. Ochrana životního prostředí, humánní léčba zvířat, filantropická a humanitární pomoc. Všechny tyto úspěchy dusila kabala bídačením, ničením, bigotností a násilím. Výše zmíněná mezinárodní skupina usiluje o to, aby kabala a ilumináti platili za své zločiny proti lidskosti.

Posádky se svými technologiemi a mimozemšťané žijící mezi vámi se představí, ale není pravděpodobné, že se to stane dříve, než bude zničena globální síť kabaly. Za načasování je zodpovědný bůh. Určujícím faktorem je zajištění bezpečnosti pro každého. To přijde s odstraněním hrozeb pod vedením Iluminátů a až bude civilizace připravena potkat cizince z jiných světů. Vzestupné vibrace pomáhají zbavit se všech temných aktivit a připravují vědomě a duchovně pozemské národy na důležitý den, kdy je pozdraví ostatních členové vesmírné rodiny.

Milovaní sestry a bratři, světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují bezpodmínečnou láskou a ctí vaši oddanou službu Gaie a její civilizaci.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |