Home > > Matthew Ward - 15. září, 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. září, 2018


S milujícími pozdravy ze všech duší na této stanici. Hlásí se Matthew. Pokud cítíte, že se rozbíhá něco důležitého, můžete reagovat na energii zákulisních snah připravených k akci. Tyto snahy mohou vyvolávat pochybnosti čtenářů, že Putin a Trump jsou v mezinárodní skupině, která se snaží zrušit zločinecké impérium iluminátů a přivést je k odpovědnosti.

Je vůbec reálné, aby se vůdci dvou mocných národů zapojili do tak důležitého globálního podniku? Nakolik je možné, že staletou kontrolu nad vaším světem dokáží vyvrátit pouze osoby na pozicích s takovou mírou vlivu? Není jejich účast ve skutečnosti nezbytná? Rusko má důkaz o iluminátské kriminalitě a mnozí na jejím vrcholu jsou občané USA, kteří musí být postaveni před soud podle zákonů tohoto národa.

Překvapující počet čtenářů však napsal, že jsme „zničili“, „podkopali“ nebo „ztratili důvěryhodnost“, protože jsme neodpověděli na rozhořčení, frustraci, odsouzení a strach v e-mailech. Nízké vibrace těchto emocí nemohou na této stanici existovat, ale chápeme je - jsou všudypřítomné ve vašem světě, a proto je to záležitost takového významu. Univerzální zákon přitažlivosti je v neustálém pohybu a energie nízkovibračních pocitů přináší více situací, které vyvolávají stejné druhy reakcí. Tento cyklus, který se neustále udržuje, vám neslouží.

Zrušení světového jha korupce, klamu a útlaku vyžaduje vysoké vibrace světelných myšlenek a pocitů. Světlo, stejná energie jako láska, je to, co se projeví v mírumilovném světě, kde se lidé navzájem respektují a spolupracují pro dobro všech, kde každý žije v souladu s přírodou a společně sdílí velkolepou hojnost Země. Drazí bratři a sestry, nikdy nepochybujte o své schopnosti spoluvytvářet tento úžasný svět! Už se rozvíjí v kontinuu a vaše odhodlání jako dobrovolníci světla pomáhá nebývalému úspěchu.

Naše odpovědi se budou týkat i dalších tazatelů.

Klimatické změny, rozdělení vodních zdrojů a manipulace s počasím?
Dehydratovaná půda bude zhydratována, ale vzhledem k tomu, že změna klimatu je výsledkem špatného zacházení lidí, bude potřeba trochu zásluh. Pouště budou opět úrodné. Všechna voda bude vyčištěna Zemí za pomoci technologií našich vesmírné rodiny, která vám bude k dispozici. Rychlost uzdravení životního prostředí vás samotné překvapí. To je ale na horizontu Země, takže mluvme k dnešku. Technologická manipulace s povětrnostními podmínkami zvyšováním a směrováním rychlosti větru a intenzifikace nebo snižování aktivity mraků, způsobující lijáky a sucha, je dílem iluminátů, kabaly. V podstatě zhoršují stávající podmínky podle jejich zájmů. Mohou manévrovat mírnou bouři do hurikánu, proměnit malý oheň na požár, zvýšit a snížit teplotu, zesílit zemětřesení nebo sopečné erupce.

A energie těchto událostí se neomezuje jen na oblasti, kde k nim dochází – jsou globální. Například tajfun směřující do Indonésie zastaví tisíce kilometrů daleko, nebo posílí události uvnitř planety. Povzbuzením je, že technologie lodí ET snižuje rozsah destrukce zamýšlený ilumináty - svědčí o tom zeslabení síly hurikánu Florence. Pokud by povětrnostní a seizmická aktivita probíhala přirozeně, negativita by se uvolňovala jemněji a Země by dávno měla po celém světě mírně podnebí.

Nebylo by spravedlivé vinit ilumináty za všechny abnormální počasí a „přírodní“ katastrofy, které zažíváte. Znečištění ovzduší, země a vody, hloubková těžba, vrtání a frakování, ničení deštných pralesů a přehrady řek přispívají ke změně klimatu, a poškození životního prostředí. Z velké části tyto situace vznikly v souvislosti s modernizací vašeho světa, neboť produkty a služby průmyslových odvětví poskytovaly zaměstnanost a zvyšovaly pohodlí mnoha lidí. Rostoucí povědomí o tom, že pokrok v těchto ohledech nemůže nadále poškozovat planetu, vede k inovacím ve výrobě elektřiny, strojírenství, palivech, stavebnictví, dopravě, zemědělství a recyklaci odpadů do použitelných forem.

Existuje další, a možná hlavní, přispěvatel k extrémnímu počasí - nesčetné energetické proudy s negativními myšlenkami a pocity. S tím byste měli a musíte „něco dělat“. Mluvili jsme o důležitosti světlých myšlenek a pocitů všeobecně. Je třeba také jednat. Mluvte sebejistě a optimisticky o budoucnosti, což bude inspirovat jednotlivce k tomu, aby se dívali dopředu pozitivně. Jejich nový výhled bude motivovat další a další. Podporujte úsilí místních organizací k pozvednutí komunity. Buďte hlasem umění, které živí duši. Zúčastněte se, podporujte, nebo založte skupiny pro zachování prostředí, šetření energií, zvířecí útulky. Vše, co podporuje pozitivní postoje a zlepšení situace, vydává vysoké vibrace, které „rozsvítí váš svět“ a urychlí návrat Země do jejího dřívějšího ráje.

Jak se změní čas?
Vědomí lidu vzroste odpovídajícím způsobem se vzestupem Země na vyšší hustoty. Závislost na hodinách a kalendářích postupně přestane, jakmile se život v kontinuu stane přirozeným. Teď ještě není pojem nadčasovosti srozumitelný, ani to nepotřebujete. Přechod nastane bez námahy.

Jak funguje informační systém Nirvány?
Děkujeme za otázku o těchto sběratelích a poskytovatelích informací a o tom, jak slouží Zemi a naší milované rodině.

Podrobné zprávy monitorovatelů Nirvány doplňují informace, které získáváme z lokalizovaných a planetárních vibrací a proudů v energetickém poli potenciálu Země. Jejich pomoc je pro nás významná. Nejdůležitější je využití jejich dat v život zachraňujících misích mimozemských speciálních sil na planetě. Mimořádné schopnosti posádek na vaší obloze působí přímo na místě, nebo na dálku. Mezi další uživatele patří Rada Nirvány, což jsou duše ve stanicích, jako je ta naše. Pomáhají lidem probudit se. Stejně tak rozvinuté civilizace, které „filtrují“ kosmické principy vybraným vědcům a filozofům na Zemi.

Veškerá komunikace mezi monitorovately a uživateli je telepatická a až na několik výjimek jsou miliony monitorovatelů duše, jejichž poslední život byl na Zemi. Za výjimky by se daly označit „hostující profesionálové“. To jsou členové rozvinutých civilizací, kteří mají pokročilé znalosti a zkušenosti. Stejně jako ve vašem světě, někteří jich mají více, někteří méně. Monitorovatelé se střídají, aby sledovaly „24/7“ aktivity na Zemi, podle jejich oblastí znalostí.

Na chvíli odbočme. Obyvatelé Nirvány se nikdy neunaví, jejich výměna probíhá jen proto, aby všichni měli možnost sloužit v monitorovacím poli, pokud se tak rozhodnou. Oblast pozorování je osobní volbou a tak trochu zaměstnáním. Obyvatelé mohou trávit svůj čas tím, co je naplňuje. Může to být cestování po celém světě, sledování vzdělávacích zájmů, zdokonalování uměleckých talentů nebo řemeslných dovedností, využití letních a zimních sportů, navrhování a projevování domácí výzdoby, materializace zábavy, jako jsou televizní programy, účast na divadelních prezentacích, relaxace v samotě, obnovení láskyplného vztahu, nebo jakákoli kombinace těchto možností spolu s epizodami zaměstnání, pokud si to přejí.

Monitorovací pole bylo založeno pouze asi před čtvrt stoletím v lineárním čase. Před jeho založením nebylo pro nikoho v Nirváně propustné nahlédnout, nebo odposlouchávat životy na Zemi, ledaže měli milující osobní vazby s energetickým štítem respektujícím soukromí milovaných. Poté, co Stvořitel rozhodl, že ve vesmíru nebudou žádné další jaderné výbuchy, povolil bůh civilizacím schopnosti, jak tomu zabránit. Monitorovací služba Nirvány byla založena jako komunikační nástroj, který má pomoci zabránit tomuto druhu masivní devastace a postupně se rozšířila do dalších oblastí pomoci životním formám na Zemi.

Počet monitorovatelů, které se zaměřují na stejný cíl, se liší podle toho, co se děje na Zemi. Ať už jich jsou stovky, nebo tisíce, všechny porovnávají svá pozorování, aby byla zajištěna přesnost před předáním informací příslušným uživatelům. Nejkritičtějšími cíli jsou jaderné zbraně a energie, z nichž ve světě třetí hustoty všichni blázní. Sledovatelé s odbornými znalostmi v těchto oblastech sledují vývoj ve všech zemích, které mají tato zařízení, a udržují otevřené kanály s posádkami lodí a speciálních sil ET. Když jsou posádkám sděleny, že rakety s jadernými hlavicemi jsou připravovány k vypuštění, používají technologii svých lodí, aby způsobily závady - proto všechny pokusy poslat hlavice na zamýšlené cíle selhaly.

Když monitorovatelé detekují riziko v jaderné elektrárně, oznámí to členům speciálních sil, kteří mohou zabránit dalšímu zhoršování výbušné situace. Katastrofa v Japonsku byla výjimečná. V té době ilumináti stále kontrolovali technologii, která mohla spouštět a udržovat v akci obrovská zemětřesení, a nic nemohlo zabránit výsledné tsunami. Krátce nato však posádka přistála, takže jejich palubní technologie mohla pomáhat kolegům speciálních sil udržet záření pod kritickým prahem a minimalizovat aktivitu reaktoru.

Dalším příkladem dohledu, který zamezuje šíření život ohrožujících situací, jsou nemoci z laboratoří iluminátských společností. Informováním vědců speciálních sil o tomto vývoji jim umožňuje zneškodnit viry dříve, než jsou vypuštěny, a zabránit plánovaným pandemiím.

Monitorovatelé, kteří se soustředí na vaši atmosféru, zůstávají v kontaktu s posádkami a dušemi pokročilé civilizace, která se na vašich oblohách jeví jako mraky. Tyto dva zdroje snižují toxické aspekty chemtrails a dalších znečišťujících látek. Monitorovací skupiny, které pozorují moře a oceány informují příslušníky speciálních sil, kteří mohou do určité míry chránit útesy a mořský život ve vodách, které jsou znečištěné. Když před několika lety vybuchla vrtná souprava u Texasu a chrlila olej do Mexického zálivu, monitorovatelé přenášeli zvukovou navigaci, aby odvedly mořský život od rozmetaného oleje. Požár a omezení soupravy nebylo v jurisdikci ET - to byla odpovědnost jednotlivců, jejichž rozhodnutí umožnila tuto ekologickou katastrofu.

Kromě úsilí o společné informace a akce víme od monitorovatelů o neveřejných aktivitách jednotlivců, kteří ovlivňují to, co se děje ve vašem světě. Proto vás můžeme informovat, že ilumináti v USA, kteří zmanipulovali demokratické primárky v roce 2016, selhali ve snaze udělat totéž v prezidentských volbách, například, a že Rusko není vinno z mnoha obvinění proti němu. To, že jsme stejné informace obdrželi od speciálních jednotek ET v různých zpravodajských agenturách, svědčí o přesnosti zpráv monitorovatelů.

Stejně jako všem ostatním světelným bytostem v tomto vesmíru, ani monitorovatelům není dovoleno zasahovat do svobodné vůle, ale v jejich poslání pomáhat chránit Zemi a její životní formy jsou oprávněni pomoci změnit výsledek temných záměrů a zmírnit následky škodlivých podmínek. Drahá rodina, když vzdáváte své díky, uveďte prosím tyto duše a nespočet dalších v naší univerzální rodině, jejichž pomoc pro vaše blaho je neocenitelná.

Všechny světelné bytosti ctí vaši službu Zemi a podporují vás neměřitelnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |