Home > > Matthew Ward - 14. února 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 14. února 2019


Pozdravy od všech duší na stanici.

Kombinace pozitivních a negativních reakcí na stále rostoucí vibrace udržuje energetické potenciály Země v příliš velikém zmatku pro jakoukoli činnost k dosažení nezastavitelné dynamiky. Nicméně, energetické proudy kolem snah obvinit všechny vůdce iluminátů trvale posilují, a z mnoha zákulisních aktivit k ukončení temné kontroly nad vaším světem se zdá, že obžaloby budou první, které dosáhnou uskutečnění. Pokud bude současné tempo posilování pokračovat, akce, které již probíhají, se mohou stát celosvětově známými během několika měsíců. Známí jednotlivci, kteří jsou obviněni ze zločinů proti lidskosti, budou pro většinu lidí šokem. Je rozumné očekávat reakce od „falešných zpráv“ až po prudké popírání, hněv a strach. Nižší Ilumináti se budou snažit zachránit, neoprávněně obvinění jednotlivci budou chtít prokázat svou nevinnost, a pokud je v některých čtvrtích silný odpor, pravděpodobně dojde k vojenskému udržování veřejné bezpečnosti. Dokud nedojde k pochopení dalekosáhlého dopadu, bude se šířit zmatek. Poslání pracovníků světla se rozroste. Vaše nebojácnost a vzrušení mohou uklidnit osoby kolem vás, ale budete muset být i mentory. Lidem bude třeba říci, že odstranění těchto jednotlivců z jejich vlivných pozic vede k mírovému světu s moudrými čestnými vůdci a skončením boje, korupce, klamání a ochuzování. Své vysvětlení můžete zdůvodnit tak, že uvedete pochybovače k relevantním informacím sestaveným výzkumnými pracovníky a zveřejněnými na internetu nebo jinde, a pokud jednotlivci připouštějí telepatickou komunikaci, sdělte jim informace o zdrojích, kterým důvěřujete.

Řada z vás se ptá, zda by příchozí energetické vlny mohly způsobovat podmínky, které zažíváte, a pokud ano, co můžete udělat pro zmírnění nepohodlí. V předchozích zprávách jsme o této důležité věci hovořili. Nabízíme zhuštěnou verzi těchto informací:

Primárními příznaky přizpůsobení těl k intenzifikaci energie jsou únava, slabost a obecný pocit neklidu; epizody výpadků paměti, bolesti hlavy, výkyvy nálady, bolestivé svaly a klouby, zvonění v uších, rozmazané vidění, křeče, nevolnost a svědění. Ke zmírnění jejich účinků je důležitý dostatek spánku, cvičení přiměřené věku a pít hodně vody. Vyhněte se cukru, alkoholu s výjimkou rozumného množství červeného vína a potravin s chemickými přísadami. Ze všech potravin mají nejvíce světla ovoce a zelenina. Pokud jste finančně schopni, vybírejte ekologické produkty. Pokud vaše strava není vegetariánská nebo veganská, vybírejte mořské plody bez znečistění a vejce, mléčné výrobky a maso bez antibiotik a růstových hormonů.

Zásadní význam má snížení psychického a emocionálního stresu. Stres je příčinou všech nemocí. Neberte léky jako pomůcky na spaní, uvolnění a zklidnění. Snižování zátěže a zvyšování vibrací je prospěšné pro všechny. Změňte negativní myšlenky a pocity na pozitivní. Vyhněte se situacím, které vyčerpávají vaši energii. Buďte vděční za dobro ve vašem životě. Pusťte hořkost a odpusťte. Buďte v přírodě, se zvířaty. O samotě dělejte introspekci, přemýšlejte, relaxujte. Radujte se. Zdroje frustrací vypusťte. Komunikujte s podobně smýšlejícími lidmi. Často se usmívejte a milujte se stejně jako my.

Upozorňujeme, že výše uvedené příznaky mohou také znamenat nástup nemoci; pokud stav přetrvává, poraďte se s lékařem, nejlépe s lékařem, který má holistický přístup k diagnostice a léčbě. Čím více pečujete o sebe v mysli, těle a duchu, tím více světla absorbujete; Světlo zvyšuje vibrace, což vám umožní snadněji se přizpůsobit nadcházejícím přepětím.

Vatikán a pedofilie?
Po staletí byli papežové členy nejbohatších rodin, předchůdci Iluminátů. Ovládali masy prostřednictvím „papežské neomylnosti“ a „Božích zákonů“. Papežské rodiny sklízely bohatství prostřednictvím desátku, daní a „služebnictví Bohu“. Oddaní věřící, mistři malíři, sochaři a skláři prakticky zdarma postavili a vyzdobili opulentní velkolepé budovy na půdě Vatikánu. I když papežové v průběhu staletí možná nebyli sami pedofily, nejspíš nechtěli, aby někdo věděl, že pedofilie je v katolické hierarchii nekontrolovatelná. První obvinění skončila tvrzením o nevinnosti pachatelů. Ale jak světlo zesílilo, vzrostlo i odhodlání dalších zneužívaných promluvit. Nátlak na osoby v důvěryhodných pozicích v sekulární společnosti vedly k přiznáním, odsouzením či obviněním a skutky kněží již nešli zametat pod koberec. Ačkoli papež uznal dlouhodobé trvání trestných činů, rozsah hanebných činů, k nimž došlo ve Vatikánu, není dosud odhalen. Zveřejnění, že Vatikán je mezinárodní centrálou satanismu, bude ještě více šokující, než oznámení obvinění.

Nebudou nás ET chtít jen využít?
Mnohokrát jsme mluvili o důležitosti důvěřování vaší intuici, vědomé mysli z úrovně duše, kde je známa pravda. Toto je případ, kdy víra blokuje intuitivní vědomí. Realita a víra jednotlivce vychází faktu, nepravdivosti, nebo předpokladu. Není to jediná duše, která je obezřetná vůči ostatním civilizacím, je nezbytné rozptýlení obav, protože posádky v lodích obklopujících Zemi nemohou přistát a ET žijící ve vašem středu se nemohou představit, dokud není společnost připravena je pozdravit bez strachu.

Pojďme tedy řešit dvě otázky, které jsou zde relevantní. Jednou je touha Gaii, aby život na jejím planetárním tělese odpovídal jejímu vidění pokojného života v souladu s přírodou a sdílení hojnosti světa. Druhou je univerzální zákon: Žádná civilizace nesmí přenášet své myšlenky, byť prospěšné, na jakoukoli jinou civilizaci. V souladu s tím byly uzavřeny dohody před narozením duší, které se rozhodli žít na Zemi, aby mohly dokončit karmické lekce třetí hustoty. Nesčetné duše jim pomáhají stát se osvícenými, aby mohli spoluvytvářet svět, který oni, lidé, chtějí - je to stejný svět, jaký pro ně chce Gaia. A Bůh autorizoval civilizace pokročilé v duchovním a vědomém uvědomění, aby pomohl rodině Země zbavit planetu temnoty, která jim bránila manifestovat se v tomto druhu světa.

Je příliš pozdě na to, aby sis myslel, že dokážeš zbavit svět kabaly sám. Masivní světlo vyzařované z civilizací před 80 lety přerušilo všudypřítomnou temnotu, která ovládala život ve vašem světě. Členové těchto civilizací, kteří se dobrovolně vydali na Zemi, zakotvili toto světlo a vytvořili vlastní, čímž odhalili dlouho skryté ohavné aktivity. Posádky na vašem nebi zabraňují výbuchům jaderných hlavic, které vypustila kabala, a redukují toxické prvky v jejich chemtrails. Někteří z mnoha mimozemšťanů, kteří žijí mezi vámi, zmařili snahu o zahájení pandemie, někteří odhalili další nezákonné a nemorální aktivity, někteří pracují na tom, aby vymanili světovou ekonomiku z kontroly kabaly, někteří jsou v mezinárodní skupině, úsilí bude mít nakonec za následek právní odpovědnost kabaly.

ET také postavili světelnou mřížku kolem planety, která zabraňuje vstupu jakéhokoliv zdroje s nízkými vibracemi. Proto mohou na Zemi přijít jen bytosti s vysokými vibracemi. Ti, kteří čekají na vstup, nemají žádný záměr ani zájem na zisku z vašich světových zdrojů nebo kontrole lidu.

Ano, jejich technologie skutečně změní planetu. S rychlostí, která vás ohromí, budou dematerializovat jaderný odpad; eliminovat toxicitu ve vaší půdě, vodách a atmosféře; přemění pouště na ornou půdu; rozšíří deštné lesy. Vaši vědci budou ve všech těchto snahách pracovat bok po boku s mimozemšťany. Obyvatelstvo nebude chtít ani potřebovat stát se závislými na jiných civilizacích a poté, co je hostující pomocníci naučí používat technologie a dary, chtějí se vrátit do svých domovů a rodin.

Buďte vděční za tyto „vnější zdroje“! Zatímco vaše vlády popírají jejich existenci, váš zábavní průmysl z nich dělá monstrózní stvoření, která vás budou jíst, ničit a otročit. To je obavy společnosti více než dost, aniž by se přidávaly obavy, že lidé z jiných světů hodlají těžit z našich přírodních zdrojů – což dělá kabala po staletí. Jiné civilizace pomáhají lidem Země v nesčetných cestách po tisíciletí, protože duše, které ztělesňují, jsou milovanými členy univerzální rodiny.

Loučíme se, milí bratři a sestry, ale v každém okamžiku vás a všechny ostatní světelné bytosti v tomto vesmíru podporujeme silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |