Home > > Matthew Ward - 13. prosince 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. prosince 2018


Milující pozdravy od všech duší na této stanici.

Běžná myšlenka na celém světě je: „Nemůžu uvěřit, že už zas rok končí!“ Většina lidí, kteří cítí, že se čas zrychluje, neví, že se zrychluje vibrační rychlost, protože Země se postupně mění do lehčí energetické plochy. Ale každý, kdo cítí, že je změna ve vzduchu, má pravdu. Váš nový rok ukáže dlouho skryté pravdy a pevné kroky směrem ke světu v míru, kde spolupráce nahradí rozdělování a světové zdroje budou přidělovány spravedlivě.

Během prosince planeta vždy jasně svítí, protože slavíte svátky a oslavujete. Jiskřivá zář není jen z veselí a náboženských oslav. Během této sezóny se zvyšuje touha po zlepšení života všech a podporu znevýhodněných. Srdečnost dárců a vděčnost příjemců přispívají k záři Země, protože tyto emoce - jako odpuštění, soucit, empatie a radost - jsou z vysokých vibrací světla. Víte, jak vnímat nejlepší kvality lidské přirozenosti a lásku. Láska je nesrovnatelně více než zvláštní emoce v romantických vztazích a pocitech pro rodinu a drahé přátele. Láska je život sám! Když jsem to řekl mé matce před mnoha lety, požádala mě, abych vysvětlil, co je láska a jak to funguje „v akci“.

V nejjednodušších termínech je láska božským sdílením se všemi Jeho stvořeními. Láska je léčivou silou vesmíru. Láska je uvnitř duše a potřebuje jen váš příspěvek vrozených pocitů, že milujete ostatní a přijímáte jejich lásku k vám. Láska nemá žádná omezení, žádné hranice své kapacity. Láska se chová k ostatním s laskavostí, spravedlností, čestností, soucitem, vstřícností, péčí. Pokud se dá říci, že láska má „ingredience“, pak jsou to některé ze složek božského projevu v akci. Poznání, že Bůh a všechna stvoření jsou neoddělitelné, je láska. Vědět, že Země je cítící a vědomý život respektující všechny její formy života, je láska. Nikdo nemůže znát ostatní na úrovni duše, nesoudit je, ale nepřehlížet škodlivé akce, je láska. Naslouchání božskému já je láska. Žít život vyvolávající milující já, je láska. Pocit radosti, když jsou jiní šťastní, je láska. Dělat něco, co přináší radost druhému, je láska. Odpuštění je láska. Sdílení zdrojů celým srdcem je láska. Dobré skutky bez oplátky jsou láska. Pocit míru v srdci a mysli je láska. Tiché vzrušení z pozorování západu slunce nebo ptačího zpěvu je láska. Úsměv je jedním z nejjednodušších a nejsvětlejších projevů lásky. V těchto a mnoha dalších případech, kdy instinktivně víte, že jsou aktem lásky, projevujete svou lásku k Bohu. [Děkuji matce za výňatek z kapitoly “Love in Everyday Life” chapter of Illuminations for a New Era.]

Znát některé z nesčetných způsobů, jak je láska vyjádřena, vám umožňuje vidět, jak vy, milí pracovníci světla, a všechny ostatní duše na své cestě šíří lásku po celé planetě. Je to nekonečná, věčná, nesouměřitelná moc lásky, která mění život ve vašem světě!

Drahé duši, která napsala, že svátky prohlubují její smutek nad všemi lidmi, kteří trpí, říkáme, že nízké vibrace smutku nepomáhají těm, o nichž přemýšlíte. Změňte své myšlenky na něco, co vás přiměje k úsměvu – šťastná vzpomínka, domácí mazlíček, oblíbená fotografie nebo báseň, nadcházející příjemná událost - a následuje lehkost. Laskavost a úsměv kolemjdoucím také odlehčí vaše srdce a pozvednou ducha příjemců - láska „v akci“. S univerzálním zákonem přitažlivosti permanentně v provozu. Mějte na paměti, že tento zákon nemá žádnou schopnost uvažování. Může přinést jen něco, co odpovídá vysílané energii. Myšlenky, pocity a činy, které produkují vysoké vibrace, nesmírně přispívají k vašemu blahobytu a vašemu světu.

Energie z vesmíru/slunce/vln přicházejícího světla?“
Toto je část všeho, co je ve vesmíru v akceleračním režimu a je to vše ve váš prospěch. Energie, které zvyšují rychlost vibrací na planetě a uvnitř jejích obyvatel, podtrhují posun polarizovaných postojů a chování směrem k rovnováze, kde vše je světlo.

Co změnilo Zemi - Edenskou zahradu do světa, jaký je dnes?
Temnota. Planeta, ztělesnění duše jménem Gaia, byla původně nepopsatelným rájem, rajskou zahradou v plném rozsahu. Měli byste znát pravou historii vašeho domova.

Na začátku se planeta jmenovala Šan. První lidé, kteří dorazili na nedotčenou planetu naplněnou světlem, byla skupina z Lyry. Doufali, že najdou zlato. Neměli od Intergalaktické rady povoleno přijít, nepožádali o povolení k těžbě. Nechtěli sdílet zlatý poklad s jinými civilizacemi. Porušování vesmírných zákonů zaselo semena klamání a chamtivosti a vyvolalo nízké vibrace negativity na planetě. Poté skupina přinesla subhumánní druh, který měl vykonávat náročnou těžební práci. Kruté zacházení s touto populací otroků a poškození půdy těžbou zlata přidalo další negativitu.

Temné síly, mohutné a mocné silové pole základní myšlenkové formy, meandrují všude ve vesmíru, kde je přitahují nízké vibrace. Usídlily se na Šanu. To byl vstup temnoty. Během následujících věků se některé z mnoha populací, které žily na planetě, dostaly pod kouzlo temných sil. Jejich násilí a degenerace vytvořily tolik negativity, že musela být uvolněna zemětřesením a sopečnými erupcemi, Jen tak tělo Gaii mohlo přežít. V sérii těchto zásadních událostí byla vytvořena pohoří, vnitrozemská moře a hluboké kaňony. Pozemní masy a oceány prošly drastickými změnami. Všechny formy života byly dvakrát odstraněny v kataklyzmatických čistkách. Temné síly však zůstaly ve sluneční soustavě a čekaly na další obyvatele.

Šan se stal známý jako Terra, ale obě jména byla zapomenuta, když ji další populace začala nazývat Zemí. Vlivem temných sil se negativita opět hromadila. Země použila své světlo k udržení života svých obyvatel. Neměla dost světla. Jezera a řeky vyschly. Vytvořily se pouštní oblasti a nejsevernější a jižní oblasti se pokryly ledem. Nedokázala dost ochránit životní prostředí.

Během půl miliardy let se v mnoha různých epochách objevovali různí obyvatelé planety. Lidé, které nazýváte neandrtálci, druhy, které se vyvinuly z populace otroků Lyřanů, a jejich více vyvinutí potomci. Ostatní obyvatelé pocházeli z civilizací v různých hvězdných systémech a byli předchůdci různých ras a kultur Země. Byli pokročilí v inteligenci, spiritualitě a schopnostech manifestace. Ti se spojili s vyvíjejícími se národy ve starověku a dotovali jejich potomstvo vysokými atributy.

Přišla doba, kdy mnoha jednotlivcům slíbily temné síly bohatství, sílu a kontrolu. Ti, kdo podlehli lákadlům, se stali jejich loutkami. Jedním z jejich ohavných činů bylo převzetí kontroly nad méně zkušenými civilizacemi a deaktivace většiny řetězců DNA. Dvě vlákna DNA znamenala značné zmenšení inteligence a násilné tendence. Těla učinila zranitelnými vůči slabostem, nemocem a krátkému životu.

Před tisíciletími začali některé z těchto národů žít na Zemi, kde je loutky snadno ovládli strachem, nevědomostí, neustálým válčením a holou obživou. Podmínky vyvolávaly nejzákladnější lidské vlastnosti. Brutalitou vůči sobě a zvířatům a bezmyšlenkovitým poškozováním planety se negativita opět shromáždila. Země znovu použila své světlo na podporu svých životních forem. Před osmdesáti lety její světlo zmizelo až do té míry, že její dráha byla nestabilní. Hrozilo nebezpečí, že se odpoutá, odplyne do vesmíru a podlehne svému zničení.

Gaia nechtěla, aby byl celý život znovu zničen. Volala o pomoc. Duchovně pokročilé civilizace okamžitě dostaly boží souhlas, aby naplnily planetu intenzivním světlem. Světlo stabilizovalo její osu a umožnilo začít vycházet z nízkých vibrací hluboké třetí hustoty. Připojili se někteří obyvatelé, aby přijali světlo, které zachránilo život planety. Mohli tak odhodit okovy loutek, které je držely v zajetí.

Země se stala bojištěm, kde vesmírné síly světla bojovaly proti temným silám. Vypudily je z vaší sluneční soustavy. Vzdálené civilizace zářily svým světlem, aby vytrhli kořeny temnoty na planetě. Někteří z jejich členů se na Zemi dobrovolně inkarnovali, aby se světlo rozšířilo a ukotvilo. Stále více a více lidí na Zemi „spatřilo světlo“ a začali zářit svým. Dlouho skrytá tajemství a aktivity loutek temných sil začala vycházet na světlo.

Dívejme se kupředu. Hluboké rány, které temnota dlouho působila planetě, a všem jejím formám života se budou léčit po cestě Země k jejímu původnímu místu v páté hustotě, kde Gaia zůstávala duchovně a vědomím. Během procesu vzestupu vzroste inteligenční úroveň civilizace. Jakmile vědomí a duchovní uvědomění vzrostou, planeta se opět stane takovou, jaká byla stvořena - velkolepá, úžasná, zdravá, mírná. Díky pomoci své rodině Země probudit se, aby dokázali manifestovat cestu ke Zlatému věku Země v celé své slávě, i vy jste multidimenzionálními bytostmi.

Žijte slova oblíbené písně a inspirujte ostatní: Beatles – All you need is love (Vše, co potřebujete, je láska).

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |