Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - December 10, 2012

Matthew Ward - December 10, 2012

Emoce v tomto období; pozitivní rešení soucasných nepokoju; vlivy 12. a 21. prosince; proces Vzestupu Zeme; "partnerské" duše potomku; prípravy na Zlatý vek.

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Toto období ruzných náboženských zvyku a oslav ve vašem svete vždy prináší intenzívní a smíšené emoce. Ti, kterým se darí dobre, cítí vdecnost za požehnání ve svém živote a vesele si užívají s rodinou a práteli; ti, kterí jsou osamelí ci ve smutku ci hladoví a bez prostredku ješte intenzívneji pocitují svuj osud. Je pro nás radostné, když vidíme, že v tomto období "dobrých vln pro všechny" tolik laskavých a srdecných duší jedná, aby pomohly tem, kdo jsou v nouzi.

V tomto povznášejícím aspektu tento rok není jiný než predešlé; avšak energie jsou naprosto odlišné od tohoto období v minulých letech. Ty nejvyšší vibrace, které váš svet zná již veky, zasahují každého, a zatímco mnozí jich využívají ku svému prospechu, masy lidí nejsou v príznivém postavení. S tím, jak se odvíjejí dny roku 2012, negativní extrémy duality naposledy silne lapají po dechu, než dojde k jejich blízkému konci.

Hlavními starostmi jsou nepokoje na Stredním východe s hrozbou chemických zbraní v Sýrii, vývoj plutonia v Íránu, povstání v Egypte, pokracující neprátelství Izraele a Palestiny. Severní Korea pripravuje vypuštení rakety, stav mnoha státních ekonomik je špatný, v nekterých afrických státech se stále válcí a dochází k útlaku, stoupají pocty uprchlíku, po celém svete se objevují násilné ciny, korupce ve vládách a multinacionálních korporacích.

Tyto situace týkající se celého sveta však nezminujeme proto, abychom kazili vaši svátecní náladu, ale abychom vás ujistili, že ve VŠECH prípadech pricházejí pozitivní rešení! Ohledne nejvetšího nebezpecí, chemických zbraní, pokud by melo dojít k jejich použití, technologie naší vesmírné rodiny zabrání jejich funkci.

12. prosinec a 21. prosinec jsou dávno považovány za klícová data pro planetu. Pro jistotu jsou vysílána k Zemi z duvodu planetárního zarovnání obrovská kvanta energie, která predstavují významnou pohonnou sílu, avšak Zeme je na dráze Vzestupu skrze stále vyšší vibracní stupne a stoupá již po více než 70 let. To bude pokracovat i behem její cesty skrze ctvrtou hustotu až do jejího cíle v páté hustote, kde vznikla planeta a Gaia, duše ztelesnující tuto planetu.

Proto nepohlížíme na 21. prosinec jako na závažnou událost, která by byla stejne hluboká pro všechny na celém svete. Každý jednotlivec je jedinecnou bytostí a prožije jedinecnou osobní reakci na tento den, tak jak také každý jedinecne prožíval pokrok behem vzestupu Zeme. Nekterí jedinci mohou mít mocnou energetickou reakci, a jiní možná neucítí nic neobvyklého.

Milované duše, prosím, nepocitujte zklamání, když nezažijete nic dramatického! Intenzita svetla na Zemi se zvyšuje, a s ní i vaše vedomé a duchovní uvedomení, a vaše tela se prizpusobují bunecným zmenám z uhlíkových na krištálové. Nepotrebujete žádnou šokující událost ani pocit, abyste cítili radostnou náladu z blížícího se prahu Zlatého veku Zeme!

Tešte se s námi z nedávného pokroku ve vašem lineárním case, pokud jde o velké pocty duší, které mohou fyzicky doprovodit Zemi do tohoto Veku! Buh vyhovuje žádostem duší predku na úrovni duše, aby mohly být partnery svých potomku, kterí se statecne snaží zbavit emocí, které snižují množství absorbovaného svetla.

Tyto emoce, které nemají koreny v temnote a nikoho nezranují krome jich samých, jsou intenzívní a ci dlouhodobé tesknení, výcitky, vina, souzení, beznadej a problém zbavit se falešných názoru, které byli nauceni. Všechny tyto emoce mohou být premeneny v svetlo s pomocí soustredené energie duchovne více vyvinutých partnerských duší. Nekteré žijí mezi vámi a jiné inspirují své potomky, kterí jsou zde, aby smerovali lásku-svetlo na ty, kterí potrebují tuto podporu navíc, aby mohli prekonat své bolestné city.

At je úcinek této bezpodmínecné lásky jakkoli zázracný, víme, že jste dychtiví, abyste již uvideli, jak se naplnují dlouho slibované zmeny. Na úrovní duše víte, že transformace vašeho sveta probíhá s neuveritelnou rychlostí a objemem, ale ve svém vedomí jste netrpeliví a dokonce obcas máte pochyby. Pochopte prosím, že i když nízké vibrace vydávané temnotou nemohou vstoupit do Zlatého veku, dusledky tisícu let cinnosti temnoty nemohou být napraveny, dokud Zeme nebude cestovat uvnitr svetlem naplnených vibrací ctvrté hustoty.

Je již provedeno mnoho základních prací smerem k obnovení a reformám. Oficiální média odhalují korupci v mnoha oblastech a snahy vyvíjené za scénou již brzy vejdou ve verejnou známost. Mezi nekterými vašimi predstaviteli a zástupci naší vesmírné rodiny jsou projednávány situace životne duležité pro mír. Budou zahájeny projekty v životním prostredí, a rovnež tak budou provedena prioritní opatrení, která jsme vyjmenovali v nedávném sdelení (24. zárí 2012). A Nejvyšší vesmírná rada již ceká na boží pokyn "Jdete!", aby mohli být oficiálne predstaveni clenové naší vesmírné rodiny.

Moji milí, víme, že byste rádi meli lineární casový rámec, a kdybychom vám ho mohli dát, s radostí v srdci bychom tak ucinili, ale my nevíme. Vše, co mužeme udelat, je opakovat naše ujištení, že v kontinuu je vaše spolutvorení puvodního láskyplného mírového ráje na Zemi, kde všichni žijí v harmonii s prírodou a znají jednotu všeho, již "hotovou vecí".

Milovaná rodino, již jste TAK blízko koncové cáre tretí hustoty – to je triumf, který nemá v tomto vesmíru obdoby! Jste milováni a nanejvýš cteni všemi svetelnými bytostmi kdekoli.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Orgo Net - matthewcesky.blogspot.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge