Home > > Matthew Ward - 10. března 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 10. března 20093. U vzestupu Země nejde o počet, nebo o konkrétní procento obyvatelstva, které vytvoří kritické množství, ale o míru trvalého světla. To bylo před nějakým časem dosaženo a překonáno, takže v tomto smyslu není nutné, aby světlo vidělo více lidí a přidalo ho do kolektivního vědomí zlatého věku, éry lásky a míru. V kontinuu již existuje.

4. To však nezmenšuje kritickou povahu kolektivního vědomí! Nejen, že kolektivní vědomí způsobilo sestup planety do hluboké třetí hustoty a udržovalo ji tam po mnoho tisíciletí, ale v poslední době jí pomáhá z ní vystupovat. A protože Země miluje všechny své formy života, touží, aby duše neustále vyzařovaly své světlo do kolektivního vědomí, kde může nabídnout spícím duším „výtah“ do duchovního vědomí a buněčných změn, které potřebují k fyzickému pohybu do Zlatého věku.

5. Byl jsem dotázán, proč jsou tyto buněčné změny nezbytné, a věřím, že moje odpověď ukáže, proč je vaše pomoc při vytváření tohoto slavného věku tak velkolepým triumfem. Absorpce světla obnovuje DNA do jejího stavu před tím, než temné síly změnily buněčnou strukturu lidského lidstva“, aby je intelektuálně, duchovně a fyzicky zhlouplo. Pokud se dá něco nazvat „hříchem“, je to zásah do růstu duše a rozpor se všemi vesmírnými zákony. To přesně temné síly udělali celé civilizaci. Ve vyšších hustotách jsou buňky krystalické a jejich složení zahrnuje čistotu charakteru, duchovní jasnost a dlouhou fyzickou délku života bez všech nepohodlí. Naopak, uhlíkové buňky forem života třetí hustoty inklinují k základním charakteristikám spojeným se zlem, značně snížené síle mysli, silně oslabené vůli a množství fyzických, emocionálních a mentálních slabostí. Životy s těmito charakteristikami a slabinami, které dominují v tělech národů a odrážejí se v jejich myšlenkách, pocitech a chování, byly uloženy v buněčných vzpomínkách a přenášeny z generace na generaci.

6. Byla to právě ta ďábelská změna lidského nastavení před lety, která způsobila, že se osobnosti duší postupně spirálovitě stáčely směrem dolů z rovin světla do hluboké třetí hustoty, kde planetární loutky temných sil mohly snadno udržet masy v nevědomosti o jejich životě, původu ve světle, neomezeném potenciálu k manifestaci a neoddělitelnosti všech duší navzájem a boha. Vynořená se z této úrovně omezení, kdy vás temné síly ovládaly strachem, vyžadovalo hrdinské úsilí ze strany duší, které se znovu a znovu inkarnovaly se záměrem překonat temný vliv, a stále selhávaly. Většina z vás strávila mnoho stovek životů v tomto cyklu neúspěchů a tentokrát se vám to podařilo! Tím, že absorbujete světlo, kultivujete své božství a dostáváte se na své správné místo v naší vesmírné rodině.

7. Někteří z vás se ptají, jak zjistit, zda absorbujete dostatek světla, aby se buňky změnily z uhlíku na krystalické. Řekl bych, že nejlepší znamení jsou vaše myšlenky, pocity a volby. Odpustili jste sobě a ostatním skutečné, nebo domnělé bolesti? Je vaše mysl otevřená zvažovat nové informace? Cvičíte své schopnosti rozlišování a důvěřujete své intuici? Buněčné změny - stejně jako vyšší frekvence, které ovlivňují všechny národy - také přináší únavu, bolesti hlavy, nervozitu, výkyvy nálad, bolesti a nevolnost. Je nutné je ale odlišit od příznaků nemoci. Doporučujeme používat holistické léčebné terapie a přírodní prostředky.

8. Chcete-li zmírnit, nebo urychlit proces přizpůsobení, můžete to udělat změnou negativní myšlenky na pozitivní a najít optimistické aspekty v situaci, která je znepokojující. Buď se potížím vyhněte, nebo se s nimi potkejte s úsměvem a sebevědomím. Praxe trpělivosti a vidět situaci z jiného pohledu. Neodkládejte setkání s dalšími. Spěte 6-8 hodin, jezte výživná jídla a pijte čistou vodu, cvičte své tělo a mysl, jóga, procházky, aromaterapie, práce na zahradě, buďte dobrovolník pro komunitu, chraňte zvířata, poslouchejte uklidňující hudbu; sledujte komedie… dělejte, co vám dělá radost a přináší hluboké uspokojení. A nezapomeňte, že úsměv osvětluje srdce a čas o samotě není sobectví, ale sebeochrana a sebeobnova.

9. Systém čaker můžete rovnat vším, co jsem právě zmínil.

10. Pokud sledujete hlavní zprávy, nemějte strach. Vnímejte to jako seznam míst a lidí, kam je nutné poslat léčivou lásku Kristova světla.

11. Nejste si vědomi své vlastní a jiných smluv o duši, takže nesuďte ostatní. Dohody jsou koncipovány čistě v lásce, aby prospívaly všem duším ve společném životě; a obzvláště teď, když se všichni inkarnovaní rozhodli zažít cokoliv, co bylo požadováno, aby ukončili karmické lekce třetí hustoty, aby se mohli všichni vyvíjet, mnozí trpí extrémními těžkostmi. Nemůžete vědět na vědomé úrovni, kdo dělá co pro koho.

12. Nyní někteří jednotlivci využívají své svobodné vůle, aby způsobili bolest a úzkost mimo všechny dohody. Všechny duše jsou tvořeny ze světla, těmto zbyla jen životní jiskra. Ukažte jim, že světlo září pro všechny.

14. Ano, děti, které nazýváte indigo, nebo krystal, přišly s krystalickou DNA nebo ji získaly. Ačkoli si vybrali rodiče, kteří se o ně měli starat a vážit si jejich rozdílů, bohužel tomu tak u mnoha těchto zvláštních dětí nebylo, zejména u starších. Je povzbudivé vidět, že někteří rodiče si již uvědomují, že jejich děti jsou přínosem.

15. Proces opravy se týká pouze duší, které byly poničeny jadernými výbuchy, když byly v duchu. Je naprosto odlišný od absorpce světla, které obnovuje původní DNA a týká se pouze těla (například při smrti způsobené jadernou zbraní). Opravný proces je potřebný pro odinkarnované duše, které žijí ve stavu svobodného ducha, nebo astrálně cestují, které byly roztrhány válčením v hlubokém vesmíru. Části těchto duší byly rozptýlené ve vesmíru a nechápaly, co se stalo. Speciálně vycvičené duše musí najít a načíst všechny části a znovu je integrovat tak, aby byla duše znovu zhojena, se všemi jejími částmi uzdravenými z různých traumat, které zažily jako oddělené aspekty. Všechna předchozí celoživotní prožívání a poznání musí být obnovena do kompozitní duše. Nedokážete si představit rozsah obtíží a času, který je třeba pro nalezení, reintegraci a léčení částí, ale dá vám to představu o důležitosti tohoto závazku a o tom, jak moc je každá duše milována. Stvořitel učinil tuto jedinou výjimku ze svého zákona o veškeré svobodné vůli všech duší. Žádné další jaderné války - duchovně vyvinuté civilizace jsou oprávněny použít svou technologii, aby zabránily pokusům o její zahájení.

21. Toto je světová transformace, nejen očištění korupce a klamání jednoho národa. Africké a Blízkovýchodní země budou pomalejší, protože je třeba přeměnit těžkou kumulativní karmu. Také mnoho obyvatel Země generace po generacích vštěpují do svých dětí nenávist, předsudky a touhu po pomstě. Během několika málo let bude mít každá země ve vašem světě čestné, moudré vůdce a spravedlivé zákony.

26. Pokud jde o posun pólů, oběžná dráha Země se postupně mění a nedochází k dramatickým geologickým efektům. Vaši vědci nechápou, že planeta opustila prostor, ze kterého jsou zvyklí pozorovat nebesa, a jsou zmateni svými pozorováními neznámé nebeské aktivity. Některé informace jsou zkreslené z důvodu nedostatku všeobecných znalostí a další informace jsou záměrně zkresleny, aby se vytvořil strach.

27. Jednotlivci, kteří neabsorbují dostatek světla, neopustí Zemi hromadně. Doba fyzické smrti bude v souladu s množstvím světla v každém těle a umírání může být výsledkem jakékoli současné příčiny, jako je nemoc, utonutí, havárie vozidla, sebevražda, požáry a zemětřesení. Nikdo ve vašem světě nemůže vědomě vědět, které duše odešli kvůli nedostatečnému světlu a které přecházely v souladu s jejich smlouvami o duši.

28. Požáry, které zuřily v Austrálii, měly velký očistný účinek. Přinesly do světla hluboce zakořeněné negativity kontinentu způsobené brutálním zacházením s původními obyvateli. Požáry také vytvořily sjednoceného ducha a vytvořily bohatství péče, soucitu a pomoci mezi národy. Duše, které přecházely, si vybraly svůj odchod v dohodách před narozením.

29. Pomáhá zpívání zvyšovat vibrace? Jako pro všechno ostatní, záleží na záměru a víře. Pokud je zpívání příjemné a věříte, že za účelem zvýšení vědomí do vyšších vibrací, bude tak. Pokud není zpívání milý zážitek, budete zklamáni. Jediný způsob, jak může vibrace člověka stoupat na nové úrovně, je udržení pevnosti ve světle.

30. Neexistuje jasné vymezení mezi hustotami, takže nebudou existovat žádné dramatické příznaky, že Země opustila třetí a vstoupila do čtvrté a páté. Všimnete si pozitivních změn v chování lidí a zvířat, objevení potlačovaných technologií … A určitě v neposlední řadě budete pracovat vedle sebe s členy naší vesmírné rodiny.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |