Home > > Matthew Ward - 9. prosince 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 9. prosince 2011


Vánoční poselství

4.Respektujeme tento neobvykle rušný čas, kdy tolik věcí soupeří o vaši pozornost, a tak je naše poselství dnes krátké: stručná připomínka osvícení, které byly již dříve sděleny.
  • Světlo přijímáte tím, že jste laskaví, čestní, soucitní, odpouštějící a štědří, a světlo úsměvu má nezměrný efekt návaznosti.

  • K udržení či vytvoření rovnováhy vám pomůže meditace, uklidňující hudba, procházky v přírodě a společnost zvířat.

  • Máte vrozenou moudrost a duchovní sílu, abyste úspěšně zvládli vše, s čím se setkáte, a abyste pomohli těm, kteří jsou ochotni pomoc přijmout.

  • Každá duše má k přijetí světla a duchovnímu vývoji tolik příležitostí, kolik potřebuje.

  • Energie lásky s vámi znovu spojí drahé lidi a zvířata, kteří odejdou.

  • Klíčem k vytvoření toho, co chceme ve svém životě a ve svém světě, je soustředit se na to.

  • Všechno, co potřebujete vědět, je ve vás. Zeptejte se, setrvejte v tichu, a řiďte se vedením své duše – vědomím, instinktem, inspirací, aspiracemi.

  • V každém okamžiku vaší duchovní i fyzické cesty se vám dostává mnoha způsobů pomoci od světelných bytostí z celého vesmíru.

5. Naše bezpodmínečná láska a nekonečná požehnání vesmíru jsou s vámi při vašich přípravách na radostné přivítání velkého roku 2012.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana


< previous message | next message >


Share |