Home > > Matthew Ward - 8. února, 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 8. února, 2004


Každá duše si před narozením vybere to, co má zažít. A ať už jsou tyto vybrané zážitky stvořeny, či nikoliv, žádná cesta duše není úplně stejná jako kterékoli jiné ...

Proroctví Celeste?
2. Můj názor na poselství nemá váhu ve srovnání s jeho významem pro dnešní svět. Obdivuji rozvíjení této provokativní a evokující prezentace veškeré pravdy, bez příkras, jak se děje po celé věky. Jak jste si vzpomněli zčásti, Matko, tytéž základní informace byly předloženy několika z vašich dalších zdrojů, kromě těch, které jsem popsal.

3. Nyní se zdá, že jádrem tohoto poselství je strategická zmínka o Severní Koreji jako o hlavním „trojském koni“. Skutečně je to pravda, pokud jde o plány iluminátů. Severní Korea měla krátký mediální okamžik ohledně své jaderné kapacity a pak se tiše vytratila z dohledu s povědomím, že vedoucí představitelé země jsou kooperativní. Opravdu, ale kooperativní jakým způsobem a s kým?

4. Jaderná energie, kterou jsou posedlí, nemůže a nebude účinná. Podle Stvořitelova dekretu nejsou povoleny žádné jaderné detonace ve vesmíru. Technologie sil světla již zmařila na planetě i mimo a bude i nadále mařit úsilí o zničení cílů jak na planetě, tak i dalších nebeských těles, která jsou dočasnými domovskými zeměmi, nebo stanicemi pro síly světla.

5. Náhlé rozhodnutí vlády USA utratit miliardy dolarů na průzkum a možnou kolonizaci Marsu je pro nás téměř směšným převlekem temné pravdy zabránit silám světla v masových přistáních na planetě rozšířením boje do vesmíru. Ačkoli toto je veřejně prezentováno jako rozhodnutí USA o průzkumu, hlavním záměrem iluminátů je zvýšit bojové schopnosti s využitím technologických zbraní mimo planetu, o nichž ví jen několik vědců a mlčící elita. Toto úsilí bude samozřejmě stejně marné, jako jejich pokusy o využití známých jaderných zbraní.

Ilumináti vědí, proč jaderné zbraně selhaly. Proč by si mysleli, že je tohle jiné?
6. Možná si pamatuješ, jak jsem před lety říkal, že jsme zmatení tím, proč se tyto temné síly pokoušejí útočit, když nadřazené síly světla znovu a znovu maří jejich úsilí. Mým závěrem v té době bylo, že se snaží proniknout světelným štítem, který obklopuje a chrání Nirvánu, ale lze to použít všeobecně. Zatímco inteligence pokročilých temných duší je mimo vaši schopnost chápání, je vážně ohrožena jejich popřením Kristova Světla – lásky, která je nejsilnější silou ve vesmíru. Protože temnota odmítá světlo a funguje tak bez nejvyšší energie lásky, nemůže zvítězit, pokud nedokáže vytvořit dostatek strachu a zablokovat světlo od přicházejících duší.

7. Když špička temných sil ovládala nejširší prostor, byly bitvy o nejvyšší nadvládu ve vesmíru nepředstavitelnou hrůzou. Na základě výjimky ze Stvořitelova zákona svobodné vůle nemohla svobodná vůle vrcholku temnoty pro své vlastní použití dále hromadit svobodnou vůli všech duší s temnou náklonností. Následné uvolnění nespočetné svobodné vůle duší ze zajetí zvrátilo kontrolu temnoty. Ve vašem lineárním čase to bylo v roce 1995, jak je podrobně vysvětleno ve Zjevení pro novou éru.

8. Dekret Stvořitele rozzuřil temné síly a zintenzivnil jejich tvrdošíjné odhodlání vzdorovat stále rostoucímu světlu, které je vytvářeno svobodnou volbou jednotlivců. Toto světlo zmenšilo dřívější pevnost temné kontroly tím, že odhalilo tisíciletí klamu. V tomto okamžiku se doslova „vynořuje na světlo“ se vzrůstající hybností, protože stále více duší se probouzí k pravdě, která byla tak dlouho skryta temnotou před jejich pamětí. ..

10. … Hluboké změny na planetě uvedené do pohybu zářivým světlem, pomáhají Zemi překonat negativitu třetího světa, která téměř způsobila smrt jejího planetárního těla. Mnozí z vás, kteří přijímají světlo, ji budou doprovázet fyzicky. Ti, kdo světlo odmítnou, nebudou. Duše, které se rozhodnou zůstat temné, budou automaticky odvedeny do energetických oblastí, které budou v souladu s jejich celoživotním energetickým záznamem. To budou oblasti primitivní inteligence s příležitostmi znovu se učit potřebu vyváženého prožívání. Pro Zemi a lidi, kteří cestují do vyšších vibrací, to bude radost z duchovní, morální, intelektuální, environmentální a technologické obnovy. Tyto dvě situace nemají povahu trestu a odměny - jsou to prostě nestranné zákony vesmíru v pohybu.

11. … Nelze dát časový rámec. Představa, že "osud" je vytesán do kamene je mylná. Svobodná vůle umožňuje chovat se v celém šedém spektru mezi „dobrým“ a „špatným“. Zjednodušujícím způsobem, když se Eden vrátí na Zemi, dokud nebude existující dualita usmířena a dosažena rovnováha, násilí a chamtivost a zrada budou pokračovat, i když ve stále se snižujícím měřítku. Balvany temnoty budou redukovány na kameny, ty pak na oblázky a prach. Jak světlo vyrůstá z jeho nedávného kolektivního stínu do své bývalé záře, temnota se nemůže skrýt nebo přežít.

14. Máte v tomto postupu neochvějnou pomoc světelného bratrstva jako individuální duše, i jako kolektivní duše obyvatel Země. Je na každém z vás, abyste nejprve rozpoznali, že je jejich pomoc k dispozici a pak žádali. Bratrstvo světla dodržuje zákony vesmíru, mezi něž patří i to, že pokud duše žádá pomoc, může ji poskytnout jiná civilizace. Země sama požádala a dostává ji. S vámi, nebo bez vás roste do zaslíbené éry. Nevinnost zvířecích duší jim automaticky umožňuje cestu s ní, ale vaše svobodná vůle vám dává na výběr. Je pro nás nesmírně povzbudivé, že v každém okamžiku více duší využívá své svobodné vůle přijmout pravdu svého božství a tím vytváří světlo, přidává je ke světlu druhých na Zemi a zářící vesmírné rodiny.

15. … vaše zbabělost jim dovoluje, aby si udrželi poslední míru kontroly! Odvážní, kteří nežijí ve strachu z propadnutí zpět, odkrývají temnotu. Energie, kterou tito lidé vytvářejí, je podstatou monumentálního pokroku, kterého jste dosáhli během pouhých několika let svého času, když Dekret Stvořitele inicioval velký obrat v moci mezi světelnými a temnými silami. Kolektivní svobodná vůle je nyní rozhodně ve prospěch světla.

16. … Nic není statické déle než nanosekundu, takže v každém okamžiku může nastat změna vpřed nebo vzad, pokud jde o růst duše. Změny, které Země zažívá, jdou pevně vpřed ke světlu. Světelné síly, které odstraňují eony trvající temná status quo, jsou brzděny posledními snahami temnoty. Není dost času na jemné strategie a vývoj, proto se objevují neopodstatněná tvrzení, právní předpisy bez řádného schválení, válečné zóny, nové laboratorní nemoci a bezprecedentní vládní výdaje v upadající ekonomice. Lidé si ani neumí představit zoufalé machinace iluminátů. Jak dlouho dokáží spojovat slábnoucí síly závisí na akcích a reakcích obyvatelstva, které se snaží udržet pod kontrolou. Poslední zbytky kontroly vyřadí láska-světlo...

17. Dvě Země … Země je jedna duše. Tělo duši nedrží - duše vytváří tělo pro fyzické prožívání a Země nebo jiné nebeské těleso není výjimkou. Navíc, Země je jen název.

18. … jen teoreticky, před osmdesáti lety, když milovaná Země / Gaia / Terra / Šan byla ve smrtelné křeči, kdyby se rozhodla opustit své poškozené tělo a vystoupat do vyšších vibrací, bezpochyby by vytvořila další tělo jako nedotčené a krásné a oplývající, jak kdysi bylo toto planetární já. Její opuštěné tělo by se točilo s různými životními formami, které umírají a vymizely. Jejich energie by se vrátila do stavu v souladu s jejich projevujícími se schopnostmi.

19. Vše je energie a energie nemůže být zničena. Takže kdo ví, co by se nakonec stalo s "mrtvým" tělem Země? Mohla do něj vstoupit silná nebeská duše a oživit ji. Mohla být přitáhnuta k masivním nebeským tělesům, absorbována a vrácena zpět do zdraví. Mocné vesmírné energie mohly rozpadnout planetu a odnést nespočet částí do vesmíru, kde větší části mohly najít oběžné dráhy s novou duší, nebo všechny části mohly být vtáhnuty do jiných živých těl - kolik by teď bylo "Zemí"? Žádná jako dříve. Ale duše, která obývala planetu ve čtyřicátých letech, je neporušené, nezávislé já, stejně jako ona je, a vždy byla, neoddělitelná od všeho ostatního ve vesmíru.

20. Nic z toho se ale nestalo. Duše Země se rozhodla zůstat se svým současným planetárním tělem, požádala o pomoc, aby obnovila světlo, které použila k udržení všech svých forem života při životě a rozhodla se, že bude vzestupovat neporušená jako jedno tělo a duše.

21. Pokud jde o jednotlivé duše na vlastní cestě, bez ohledu na stejnost okolností mají individuální vnímání. Když dvě duše pozorují stejné situace na Zemi, každý vnímá situaci, její realitu a činy podle vlastní reality na cestě sebeobjevování.

22. … Například prší. Pro zalévání skvělé, pro piknik nic moc. Každý další v okolí má také své vlastní vnímání… realita je zpracována v kontextu celoživotního prožívání každého jednotlivce. Člověk může prožít zuřící záplavu a strachem naplněné vzpomínky přinášejí vlnu paniky. Další, kdo přežil tu samou povodeň, cítí znovu pocit, že měl podporu anděla a znovu se cítí vděčný.

23. Pokud by cesty inkarnovaných duší nebyly samostatnými zkušenostmi, proč by se obtěžovaly? Kde je učení a karmické naplnění? To neznamená, že nejste všichni spojeni, to znamená, že každý si vybere to, co má zažít před narozením. A ať už jsou tyto vybrané zkušenosti ztělesňovány, nebo nikoliv, žádná cesta duše není stejná jako každá jiná.

25. Mohu k vám přijít i přes světelné roky, drahé duše.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |