Home > > Matthew Ward - 5. června 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 5. června 2004


Požádali jsme vás, abyste se účastnili tohoto přechodu, protože to je vaše volba na úrovni duše, ale nenastavujte časový plán pro dokončení cesty Země z temnoty ...

2. … Nedejte na zprávy o přírodních katastrofách měnících pobřeží, ponořených ostrovech nebo zničení rozsáhlých oblastí. I když bude více zemětřesení a sopečných erupcí a bouří, aby se dále zmírnila negativita, nedojde k ničemu v této závažnosti. Vaši mimozemští bratři a sestry mají technologii, která výrazně zmírní účinky nadcházejících nezbytných geologických událostí, jako to dělají po desetiletí.

6. … S výjimkou vyšších úrovní existuje neustálý cyklus investic a ztrát. Odvádění pozornosti od těchto situací je mediální zdůrazňování triviálních záležitostí a zábavy a nesmyslné sliby prezidentských kandidátů.

8. … Vážná nerovnováha nemůže být udržována jednotlivci ani národem, bude napravena, ale v krátkodobém horizontu se finanční situace budou i nadále zhoršovat, dokud nebudou zavedeny reformy, které by to mohly změnit.

10. … Vaše štěstí je v tom, že není nutná znalost NESARA nebo víra. Vaše pevné myšlenky a touha po míru a harmonii jsou dostačující, protože jejich kolektivní energie je to, co projevuje svět lásky a míru. Záměr NESARA je ukončit vládu temných mocností, které generace po generaci tisíciletí iniciovaly všechny formy násilí, nespravedlnosti, utrpení, nemocí a nerovností. Konkrétní ustanovení zákona zahrnují ústavní prostředky k ukončení současné nezákonně zvolené prezidentské správy. Odvolání politiků, kteří jsou destruktivní pro všechny formy života na Zemi, zrušení dohledu Federálního rezervního systému nad americkou ekonomikou a obnovení zdravého základu drahých kovů v měnovém systému.

13. … Pomoc civilizací daleko pokročilejších duchovně, intelektuálně a technologicky byla a bude i nadále připravena zabránit nejodpornějším předpovědím, od velkých výbuchů po jadernou válku. Ačkoli byl monitoring usilovný, falešné informace jedné z temných sil zmátly týmy na Zemi, takže prevence bombových útoků ve Španělsku byla zmařena. Od té doby byla kontrola jak na povrchu, tak i mimo planetu zpřísněna. Dodateční ET s mimořádnými schopnostmi vnímání a sebeobrany si vzali pozemskou podobu, sledovací týmy v kosmických lodích zvýšily své ostražité mise a systémy hlášení mezi nimi a jejich kolegy na Zemi byly rozšířeny. A v neposlední řadě si lidé, kteří byli dříve přesvědčeni, že jsou pravdivě informováni, uvědomují, že podporují temnou stranu, a připojili se k řadám aktivních pracovníků světla.

14. Nyní uvedu některé skutečnosti k 11. září, které v těchto stanicích světla vidíme jako pravdu a které mohou být ověřeny těmi z vás, kteří jsou považováni za odborníky ve svém oboru. Letadla byla dálkově ovládána opatřeními, která mají za úkol potlačit jakékoli ruční manévry pilotů. Věže byly navrženy tak, aby vydržely sílu největších letadel, která je přímo zasáhla. Věže se zhroutily řízenou demolicí výbušninami strategicky umístěnými a postupně odpálenými. Svědci oznámili výbuchy před tím, než budovy padly. Pentagon i letadlo, které dopadlo na pole, bylo zasaženo skalárními zbraněmi. Co se týče Pentagonu, paprsky byly zaměřeny na sekci, kam byla nedávno přemístěna komunikační skupina. Velké dopravní letadlo, pokud by zasáhlo tuto budovu nejvyšší rychlostí, by proniklo hlouběji a zpustošilo více. Nikdo neviděl žádné letadlo, které by se blížilo k této budově, a nebylo možné, jak by letadlo mohlo narazit, aniž by bylo vidět v blízkosti země.

15. Mnoho zaměstnanců ve věžích bylo varováno před 11. zářím, aby nepřišli do práce. Nebyly dodrženy standardní postupy pro zachycení letadel v bezletových zónách, a to zejména v okolí Pentagonu po zásahu věží.

16. Trosky věží byly rychle shromážděny a zlikvidovány. Neexistovaly pozůstatky letadla, které údajně zasáhlo Pentagon. Z ocasu letadla se nedostalo žádné tělo. Proč byly „černé skříňky“ navržené tak, aby vydržely mnohem vyšší teploty, prohlášené za zničené? Proč během jednoho nebo dvou dnů bylo 19 teroristů identifikováno jménem a fotografiemi, a později, když bylo zjištěno, že několik z nich žije, původní zpráva zmizela? Proč poté, co byl informován o první věži, která byla zasažena, i nadále americký prezident trávil čas se školáky, místo aby okamžitě opustil místnost a vystupoval jako odpovědný vrchní velitel?

17. Mnohé další aspekty tohoto dne poukazují také na odpovědné strany, které potřebovaly něco tak šokujícího a tragického, aby zahájily „válku proti terorismu“. Dnes vidíte rozšíření temných plánů oslabit nejen napadené země, ale nakonec všechny země na cestě ke globální kontrole. To se nestane! Nejen já, ale i jiné vysoké bytosti světla vysílají toto ujištění prostřednictvím respektovaných poslů na planetě. Opakovaně jsme uvedli, že je třeba, abyste poslali energii lásky temným, protože to je nejsilnější léčivá síla ve vesmíru. Ne nenávist k nim, ale soustředění se na opak jejich jednání - na mír, spravedlnost, laskavost, soucit, odpuštění, spolupráci - je to, co ukončí temnotu na Zemi.

18. Požádali jsme vás, abyste se účastnili tohoto přechodu, protože to je vaše volba na úrovni duše, ale nenastavujte časový plán pro dokončení cesty Země z temnoty. Vězte, že v každém okamžiku máte pomoc své rodiny ET, v každém okamžiku se srdce a mysl otevírají a láska-světlo se rozšiřuje, v každém okamžiku stoupáte do vyšších vibrací slibovaného Zlatého věku, éry Země vrácené k jejímu vlastnímu Edenu.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |