Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 4. dubna 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 4. dubna 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Energetické pole potenciálu Země ukazuje, že světlem naplněné proudy, i když stále kličkují, dosáhly nezadržitelného rozmachu. Tento vítaný vývoj, díky němuž je postup světla přesně na místě, je důsledkem rozsáhlého čištění během několika posledních týdnů.

Rothschildova frakce iluminátů, nyní známá spíše jako Deep State nebo kabala, soustředila po desetiletí své aktivity na Ukrajině. Ty zahrnují ovládání vlád zemí Evropské unie, výrobu a skladování bio- a chemických zbraní, praní špinavých peněz, hackerské útoky na počítače po celém světě, propagandu v sociálních médiích, obchodování se sexem, pedofilii a věznění lidí pro satanistické rituály. Jednotlivci ve Spojených státech a dalších zemích jsou také silně zapojeni finančně, osobně nebo obojí.

Rusové nešli na Ukrajinu, aby si ji podmanili. Šli zničit stovky míst, kde byly tyto výše zmíněné aktivity zakořeněny. S některými se v obytných a obchodních oblastech nedalo manipulovat, tam je ilumináti ukryli.

Od pozorovatelů Nirvány na Zemi jsme se dozvěděli, že ve sklepě nemocnice, kterou mainstreamová média opakovaně zveřejňovala, byly uloženy kontejnery se smrtícími biologickými zbraněmi. Mimozemské speciální jednotky zpravodajských služeb, které také zjistily místa umístění - nám sdělily, že dvojník Vladimira Putina oznámil ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, aby nemocnici evakuoval, protože bude bombardována a proč. Zelenskij, iluminátská loutka, toto varování neuposlechl.

Boje byly velmi smutné pro vojáky i civilisty v obou zemích - jejich společné slovanské kořeny sahají staletí zpět. Málokdo ví, jaký byl účel invaze, a už vůbec neví to, že poté, co pozemní jednotky zachránily více než 1000 lidí, kteří měli být použiti při rituálech, vyhodily do povětří tunely, v nichž byli drženi v zajetí. Zbavit váš svět těchto hlubokých ohnisek zla bylo nezbytné - právě to umožnilo silám světla znovu se zaměřit na cíl a uspíšit den, kdy bude planeta zbavena veškeré temnoty.

Pokud jde o Putinova dvojníka, ten byl připraven již několik let, zatímco ilumináti se snažili Vladimíra zabít, protože s nimi odmítal spolupracovat. Dvojník si nechal udělat malou plastickou operaci, cvičil se v mluvení a chování jako Putin a v době, kdy se vyhýbal davům, poslouchal jeho projevy. Když se před dvěma lety pokus o atentát zdařil, dvojník byl připraven nastoupit a vypadal a choval se podobně jako Putin, žádný rozdíl nebyl patrný. Po krátké době, kdy plnil rozkazy, začal spolupracovat se světelnými silami. Dalo by se říci, že "prozřel", a byla by to pravda. Abychom však byli přesnější, to, co udělal, byla reakce na vlévání vysokých vibrací ženské energie, které pošťuchují vědomí, aby následovalo vedení na úrovni duše.

Další záležitostí, na kterou jste se ptali, je "skrytý omikron". Tato takzvaná podvarianta kovidu je oficiálně udávanou diagnózou lidí, kteří onemocní nebo zemřou na následky složek roztoků falešně nazývaných za vakcíny. Je to také součást programu, jehož cílem je vytvořit ve veřejnosti názor, že "pandemie" je tu napořád a že bude nutné půlroční posilovací očkování. Osoby, které tento zločin proti lidskosti naplánovaly a stále jsou 0mezi živými, vydělávají na miliardách utracených za "vakcíny" jmění. Pokud bychom věděli, kdy pravda o tom všem vyjde najevo, křičeli bychom ji ze střech.

Víme, že je těžké pochopit, že vše, co existuje v celém tomto vesmíru, je energie kolísající na té či oné frekvenci a že tato energie je kosmické vědomí. Možná je stejně obtížné vnímat, že jste tak mocní, že pouhým pomyšlením na něco uvedete do pohybu jeho projev.

Možná je snazší pochopit, že podobné přitahuje podobné, tedy univerzální zákon přitažlivosti, který neustále funguje. Ale je také snazší zapomenout, že zákon nedokáže rozlišit, co chcete, od toho, co nechcete - prostě vám z kolektivního vědomí přivede zpět to, co se nejvíce podobá vašim myšlenkám. Pokud se týkají zpráv z mainstreamových médií, které se hemží devastací, zoufalstvím a hrozivými předpověďmi toho, co může přijít, je to právě to, co pomáháte udržovat nebo iniciovat.

Můžete soucítit se všemi, kteří jsou postiženi nepříznivými okolnostmi, aniž byste se soustředili na obrazy a myšlenky o tom, co prožívají. To, co pomůže tyto okolnosti změnit, je přemýšlet o tom, jaký chcete, aby byl váš svět. Klidný. Aby se všem dařilo. Moudří čestní vůdci. Spravedlivé zákony a předpisy. Společnost, která respektuje rozmanitost. Laskavé zacházení se všemi zvířaty. Zdravé a krásné životní prostředí. Laskavost, spolupráce, vstřícnost. Zkrátka život, jehož základem je láska.

Řada z vás se ptala, zda meditace v tomto ohledu skutečně pomáhá. Ano, skutečně pomáhá! Individuálně, v místní skupině nebo na počítačových setkáních či po dohodě na globální meditaci vizualizace a soustředění se na nádherný svět, který chcete, rozhodně pomáhá k jeho uskutečnění. Schopnost "přenášet hory" není fantazie - máte vrozené schopnosti k tomu, abyste dokázali zázraky!

Rodiče a učitelé, kteří vyjadřují nespokojenost se vzdělávacími systémy, je popisují jako "nedostatečné", "dusící rozvoj myslících a uvažujících myslí", "bezcenné" a jedna matka napsala: "Mnoho z nás se trápí nad vzděláváním našich dětí. Může nás Matthew nějak povzbudit, pokud jde o zlepšení v budoucnu?" Než odpovíme, dovolte nám říci toto: Když jsme byli dotázáni, co si myslíme, že bude nejúčinnější při otevírání myslí a srdcí, řekli jsme, že vzdělání.

Ano, rozhodně můžeme nabídnout povzbuzení. Zásadní změny, které budou zaváděny postupně, budou trvat dlouho, ale je dobrým začátkem, že někteří rodiče mluví nahlas o tom, co chtějí, aby se jejich děti ve školách učily. I když jsou nyní názory protichůdné, konsenzus nastane, až se objeví pravda o vašich vzdělávacích systémech.

Již dávno se ilumináti rozhodli, že budou moci snadněji ovládat masy, pokud se ve školách bude učit jen to, co chtějí, aby národy věděly. Současná generace slábne každým dnem, nicméně učebnice, které vydali pro všechny věkové stupně, stále obsahují jen to, co chtějí, aby se vědělo, takže cyklus učení - vyučování - učení je zakořeněn ve velkém množství dezinformací a vynechání mnoha faktů.

Budou zapotřebí nové učebnice s autentickými, důkladnými informacemi o národních a světových dějinách a všech přírodních vědách, a protože se bude nabízet studium jazyků již od mateřské školy, budou zapotřebí i učebnice na základní úrovni. Napsat, vytisknout a distribuovat všechny tyto knihy pro všechny věkové kategorie ve všech jazycích bude gargantuovský úkol, ale na jeho co nejrychlejším splnění se bude podílet mnoho rukou. Budou vyzdviženy starobylé záznamy a k dispozici je nesčetné množství nejnovějších zdrojů přesných informací - všechen tento materiál usnadní přípravu nových knih. Dokumentární filmy a internet jsou rovněž vzdělávacími nástroji, a kdekoli se jejich informace mýlí, budou opraveny.

Nová vydání svatých knih budou obsahovat pouze původní záznamy, ukazovat, že učení všech náboženství o Nejvyšší bytosti tohoto vesmíru, božství každé duše a síle lásky jsou si společná.

Možná vás zajímá, co bude s mnohamilionovými učebnicemi. Jedna kopie každé z nich bude umístěna do budovy v každé zemi, která chce mít muzeum tištěné historie Země, a všechny ostatní kopie kromě těch, které jsou v osobním vlastnictví, budou recyklovány, aby se vyrobily jejich náhrady. V muzeích budou také umístěny kopie románů, životopisů, autobiografií, záhad, skutečných dobrodružství, receptů - zkrátka celé spektrum žánrů a témat - a výběr světových novin a časopisů. V jednom křídle každého muzea bude divadlo a vybrané filmy, protože i ty jsou záznamy toho, co ovlivnilo chování a názory společnosti.

Nyní zpět ke školství. Stejně jako se bude měnit to, co se učí, bude se měnit i způsob výuky. Žáci na všech stupních škol budou povzbuzováni k tomu, aby mluvili o tom, co se učí, a to se bude týkat nejen knih. Již od mateřské školy bude kladen důraz na účast v uměleckých aktivitách a budou k dispozici materiály nebo nástroje. Všechny formy umění - hudba, psaní, malování, tanec, sochařství, tkaní, herectví, fotografování, krajinářství, navrhování oděvů, architektura, keramika a nepochybně i další formy, na které v tuto chvíli nemyslíte - jsou projevem duše.

Od mateřské školy budou také některé lekce probíhat venku, aby se nejmladší studenti naučili respektovat všechny formy života. Budou sázet a řádně pečovat o zahrádky s květinami a zeleninou a pomáhat s péčí o "divoká" a domestikovaná zvířata, která žijí ve školách, aby žáci mohli pozorovat vzájemné působení druhů a jejich rozmanité procesy učení. Osobní zkušenosti doplní věkově přiměřené exkurze a filmy o životě v přírodě vzdálených zemí a mořích.

Cvičení bude uznáváno jako důležitá součást udržování zdraví mysli, těla i ducha. Přístup k týmovým sportům ve stylu "zabij je" se změní na soutěžení, při němž se každému členovi pomůže využít jeho potenciál. Sporty, které mohou způsobit poranění mozku, budou upraveny tak, aby se eliminovaly škodlivé aspekty. Studenti, kteří nemají zájem o týmové sporty, se mohou věnovat jakémukoli cvičení, které si přejí, a po fyzické námaze budou následovat krátká období samoty a ticha.

Studium v jiných zemích podobné vašim studentským výměnným programům bude dostupné všem, kdo si to přejí, a žádnému dítěti nebude odepřeno vzdělání po střední škole, protože si rodiče nemohou dovolit náklady. Nová globální ekonomika bude zahrnovat bezplatné nebo cenově dostupné školní vzdělání pro každé dítě, a bez zdanění. Učební zařízení s emisemi, které poškozují mozkové buňky, budou přepracována tak, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů.

Ne všechny děti budou chtít být vědci a získat magisterský, doktorský nebo jiný pokročilý titul. Mnohé z nich budou mít vlohy a nadání pro mechanické, technické či technologické obory nebo pro mnoho forem umění, stavebnictví, zemědělství či přípravu jídla. Školy tedy budou poskytovat výuku v každém ze specializovaných zájmů spolu s kurzy pro všestranné znalosti a děti, které jsou obzvláště intelektuálně nadané, budou navštěvovat školy, kde mohou postupovat tak rychle, jak potřebují, aby si udržely svůj zájem.

Přípravné kurzy pro učitele a absolventy vysokých škol, kteří se rozhodnou pro toto povolání, budou kromě knih pro sebe a své žáky zahrnovat i nový druh hodnocení pokroku žáků a souhrnné verze nových textů. Nebudou existovat žádné rigidní protokoly pro výuku na jakémkoli stupni. Osoby, které ovládají specifické oblasti, jako je péče o zvířata, zahradnictví a různé formy umění, budou školy v určitých intervalech navštěvovat a budou vždy k dispozici pro poradenství. Všechny učebny budou příjemné a jejich velikost se bude lišit podle počtu žáků. Místnosti pro praktickou výuku budou malé, filmy se budou promítat v místnostech o velikosti divadla a studentská představení - koncerty, hry a podobně - se budou konat v aule. Nejenže bude výuka mnohem příjemnější, protože studenti budou šťastní a dychtiví, ale učitelé budou za svůj cenný přínos společnosti slušně placeni.

Způsob, jakým bude tento nový základ školství realizován, se bude v jednotlivých zemích lišit. Ředitelé škol budou vycházet z toho, co odpovídá největším potřebám občanů, a na tomto základu pak budou stavět. Vše, co jsme popsali, v kontinuitě krásně rozkvétá k velké radosti studentů, učitelů a rodičů na celém světě, takže vězte, že budoucnost vašich vzdělávacích systémů září jasným světlem.

Milované sestry a bratři, čeká vás tolik podivuhodných změn ve všem, co ovlivňuje život na Zemi! Pokud jste se ve své smlouvě o duši rozhodli přejít do duchovního života dříve, než se tyto změny projeví, budete se ze svého daleko vyššího pohledu cítit naplněni tím, že uvidíte své děti, jejich děti, a děti jejich dětí a všechny budoucí generace radostně žít ve světě, který jste pomohli uskutečnit.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují vás jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka Suzy: Srdečně děkuji všem, kteří napsali uznání za Matthewova poselství. Nejdražší přání zdraví a štěstí do nového roku.

Z úžasného důvodu, který hřeje u srdce, bude lednové poselství později než obvykle - osm členů mé rodiny přijede na svátky z Panamy a Nizozemska!

Veškeré dotazy a připomínky zasílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na The Matthew Books

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.
BUĎTE tím, co chcete ve svém JáShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge