Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2. května 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. května 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Úzkost z toho, co se děje ve vašem světě, a zklamání z toho, co se neděje, způsobuje, že i ti nejoddanější pracovníci světla se cítí skleslí. Gaia si je těchto pocitů vědoma a požádala o rozhovor.

GAIA: Milovaní, já jsem Gaia. Bůh požádal, aby jedno z posledních poselství Matthewa obsahovalo poselství, které jsem před několika lety předala Suzanne. Během těch let jste toho hodně vytrpěli, přesto jste zůstali pevní ve svém poslání. Vím, že život na Zemi nebyl snadný, a chápu, proč jste občas propadali sklíčenosti. I já jsem se dlouhé věky cítila sklíčená a zoufalá, než univerzální rodina vlila do mého těla světlo a než přišli starostliví pracovníci světla, jako jsi ty, ze vzdálené vlasti, aby mě pozvedli z hlubin temnoty.

Díky vaší láskyplné pomoci pevně a vytrvale postupuji na své cestě zpět domů a s radostí sleduji, jak pomáháte mým lidem probudit se, aby mě mohli doprovázet. Cítím se povzbuzena vědomím, že vaše mise, která na Zemi stále probíhá, je již v kontinuu slavným úspěchem! Mé srdce přetéká láskou a vděčností za všechny vás, krásné duše, jejichž pomoc je při projevování mého Zlatého věku neocenitelná!

Děkuji vám, Matthew, že jsi mě nechal promluvit.

MATTHEW: Děkujeme ti, Gaio, za tvá slova lásky a povzbuzení.

A nyní, pokud jde o to, co se neděje - pravda o "pandemii" a další vynořující se pravdy - buďte si jisti, že se objeví. Součástí planetárního očistného procesu je vynášení všech klamů na světlo. Prosím, buďte povzbuzeni vědomím, že nejmoudřejší myslitelé na Zemi a jejich pozvaní mimozemští poradci opatrně plánují mnohé složitosti velkých globálních změn tak, aby přišly v pořadí, které vyvolá co nejmenší odpor a způsobí co nejmenší narušení vašich životů.

Mějte na paměti především to, že všechny situace jsou energií kolísající na té či oné frekvenci a každá situace je ovlivněna kolektivními myšlenkami a pocity obyvatelstva. Pokud jsou tyto myšlenky plné důvěry a optimismu ohledně příznivého výsledku, vysílané vysoké vibrace odpovídajícím způsobem zvyšují vibrace celé situace. Platí to i naopak - nízké vibrace strachu a pesimismu ohledně situace ji vedou k negativnímu výsledku.

Promluvme si o aspektu onoho univerzálního fyzikálního zákona, který určuje, co se odehraje a jaký bude výsledek - ignorance pravdy o dané věci nemění fungování tohoto zákona. Neznalost pravdy je způsob, jakým temná srdce a mysli po celé věky ovládaly masy.

Aplikujme to nyní na dění na Ukrajině. Mainstreamová média neinformují o tom, co ruská vojska ve skutečnosti dělají, protože ilumináti nechtějí, aby veřejnost věděla, že Ukrajina byla po desetiletí centrem jejich pevnosti v Evropě. Nechtějí, aby se vědělo, že v této zemi vyrábějí a skladují smrtící biologické a chemické zbraně, které chtějí použít k depopulaci světa - lidí, které nazývají "neužitečnými jedlíky" - a zotročení těch, kteří přežijí.

Ilumináti nechtějí, aby se veřejnost dozvěděla, že po desetiletí drží v zajetí v tunelech a komplexech mnoho tisíc žen, dětí a kojenců, dokud je nevyužijí k sexuálnímu obchodu, pedofilii nebo k lidským obětem při satanistických rituálech v mnoha zemích.

Nechtějí, aby se vědělo, že zvěrstva a ničení některých majetků připisované ruským vojskům páchají ilumináty najatí žoldnéři nebo že na Ukrajině perou peníze z nelegálně vytvořených majetků, nabourávají se do počítačových systémů po celém světě a likvidují pravdivé informace na internetu.

Tím, že veřejnost nic z toho neví a věří "zprávám" o Rusku, nevědomky vytváří nízké vibrace, které temní potřebují k tomu, aby se udrželi životaschopní a jejich aktivity měly tvrdý dopad. Jak se tedy ruským vojskům podařilo zničit stovky iluminátských zákopů a zachránit mnoho tisíc jejich zajatců? Protože, drazí, eliminace této temnoty byla podložena světlem, jehož intenzita na planetě stále roste. "Cena" za nízké vibrace směřující do Ruska je však prodloužení mise vojsk a mnoho zbytečných úmrtí.

Nyní se chceme věnovat názoru, že poselství duchovní a metafyzické povahy by nikdy neměla zahrnovat politiku. Dlouze jsme hovořili o planetárním a osobním vzestupu během této bezprecedentní éry tohoto vesmíru. Věděli byste, proč k tomu dochází, kdybychom vám my a další poslové světla neřekli, že Země a její životní formy jsou osvobozovány od temnoty? Věděli byste, jak byla planeta prolezlá temnotou, aby se to již nemohlo opakovat, jestliže by vám nikdo neřekl, že to způsobila politická rozhodnutí v průběhu věků?

Politika je prostě jednání vlád. Po tisíciletí žily masy ve strachu, nemocech, chudobě a hladu, zatímco jejich vůdci - hlavy církve a státu - žili v přepychu, hodovali a vedli války, aby získali více půdy a moci. Z bídy, hněvu, zoufalství, beznaděje a z toho, že lidé byli nuceni bojovat, se masy staly brutálními vůči sobě navzájem i vůči zvířatům. Temnota, která pronikla mezi vládce a ovládané, způsobila, že planeta sestoupila z vysoké páté hustoty do hluboké třetí a uvízla tam až do doby před 80 lety, kdy Bůh vyslyšel Gaiinu záchrannou prosbu a povolil duchovně rozvinutým civilizacím vysílat intenzivní světlo, které umožnilo jejímu planetárnímu tělu přežít a nastoupit cestu vzestupu.

Když jste se dobrovolně vydali do tohoto světa třetí hustoty, věděli jste, s čím se setkáte, ale z lásky k pozemským členům naší univerzální rodiny jste jim šli pomoci. Řekli jsme, že tato pravda, kterou znáte na úrovni duše, se musí dostat do vašeho vědomí, abyste mohli zůstat pozitivní, optimističtí a vyrovnaní uprostřed otřesů, kdy světlo vykořeňuje temnotu, a někteří z vás si myslí, že se v tomto "stavíme na jednu stranu". Vskutku jsme, drazí bratři a sestry, a vy také - všichni jsme na straně světla! V bitvě nikdy nešlo o stranickou politiku - to je jeden ze způsobů, jak temní udržují obyvatelstvo rozdělené, oklamané a zmanipulované. Vždy šlo o boj světla proti temnotě!

Mainstreamová média, vzdělávací systémy a náboženství to obchází, protože jsou součástí dlouhé temné historie Země. Až se začnou objevovat pravdy a národy budou zmatené, rozčarované, rozrušené nebo rozzuřené, stanete se jejich utěšiteli a osvícenci. Potřebují vědět, že nikoli "nepřátelské země", ale temnota v politickém vedení způsobila občanské, mezinárodní a světové války, hrubé nespravedlnosti, hladomory, nemoci, zbídačení a bezohledné ničení životního prostředí.

Hlavní média a školní výuka často vykreslují konkrétní země jako agresory, nepřátele zemí, které jsou líčeny jako mírumilovné a demokratické. Označování zemí střídavě za "černé nebo bílé", jak to slouží vítězům válek, není v dnešní době použitelné. Bylo tomu tak v minulých staletích, když si zejména Britové, Španělé, Holanďané, Francouzi a Portugalci podrobovali domorodé obyvatelstvo a zakládali říše po celém světě. Jak byly objevovány bohaté zdroje a zlepšovala se doprava, objevovali se vzájemné obchodní výhody a rozvíjelo mnoho odstínů šedi.

Hrstka mocných udržovala masy v útlaku a války byly běžnou záležitostí. Masy chtěly žít v mírumilovném světě, kde jsou lidé laskaví, čestní a vstřícní. Milá rodino, tím, že JSTE světlem, kterým JSTE, jste příkladem takového života, takového světa, který vychází z duchovního a vědomého uvědomění a interakce s láskou. Vaše pomoc při otevírání myslí a srdcí této univerzální pravdě je i nadále neocenitelná, jak řekla Gaia!

Někteří z vás zpochybňují záměry Číny a čtenář, který zmínil vývoj této země v posledních několika desetiletích, se zeptal: "Bylo by možné, aby Matthew toto téma trochu rozvedl a řekl, co on a duše v Nirváně chápou jako poslání čínského lidu a jaký přínos přinesou celému lidstvu?"

Nepřehlížíme diktaturu, "převýchovný program" a pokračování "pandemie", když říkáme, že pokrok Číny je pozoruhodný. Z pohledu budoucnosti je nejdůležitější, že vedení země je rozděleno - někteří chtějí pokračovat v přísné vládě a samoúčelné expanzi v Africe, jiní chtějí ukončit všechny pozůstatky temna, pomoci prosperitě celé světové populace a obnovit životní prostředí.

Druhý přístup si rychle získává přízeň nejen v Číně, ale i v řadě dalších zemí. V zemích, kde ilumináty ovládaní vůdci prosazují očkování a snaží se poštvat světové mínění proti Rusku, se tomu brání. Nebude trvat tak dlouho, než budou tito vůdci nahrazeni jedinci, kteří budou jednat v jednotě s vizionářským hnutím, které se rozrůstá po celém světě.

Nyní se krátce věnujme obavám, které jste vyjádřili ohledně jiných záležitostí. Pokud budou omylem vypuštěny rakety s jadernými hlavicemi, ano, členové univerzální rodiny se to dozvědí a zabrání jejich odpálení. Temný plán nahradit vědomí a svobodnou vůli umělou inteligencí poslušnou příkazů nikdy nespatří světlo světa. Šíření 5G bude ještě nějakou dobu pokračovat. Dokud tato technologie nebude neškodná, budou mimozemšťané nadále výrazně snižovat emise, které poškozují mozkové buňky. Budou také pokračovat ve snižování toxinů ve vašem ovzduší, vodě a půdě, dokud se znečišťování Země nezastaví, a ono se zastaví. Dlouho potlačované technologie budou uvolněny, ale po nějakou dobu nebudou široce používány, a zavedení volné energie pro dopravu a napájení bude také chvíli trvat - vaše nová auta a spotřebiče až tak brzy nezastarají. Plán iluminátů udržet si kontrolu nad globální ekonomikou prostřednictvím digitální měny selhává.

Pokud dojde k vážnému nedostatku potravin, velkorysá srdce a rozvážné kroky občanských organizací mohou zabránit tomu, aby se to vymklo kontrole. Stejné okolnosti, které stojí v pozadí těchto nedostatků, zvyšují náklady na všechny ostatní komodity a i zde vás může rozumné jednání a sdílení zdrojů přenést přes všechny problémy. Ani nedostatek, ani inflace nebudou mít dlouhého trvání.

Nakonec bude ve vašem světě naprosto všechno "láskyplné a blažené"! Nebyli bychom však příliš upřímní, kdybychom vám neřekli, že na cestě k tomuto vznešenému světu budou chaotické akce. Ilumináti, kteří jsou stále mezi živými, se ještě nesmířili s tím, že jejich záměr ovládnout svět je odsouzen k zániku. Budou nadále iniciovat nebo udržovat znepokojivé situace, ale ani tyto snahy nebudou mít dlouhého trvání. Máte zkušenosti, vnitřní sílu a vrozenou moudrost, abyste se s těmito výzvami vypořádali a pomohli to zvládnout i ostatním.

Milovaná rodino, vaše trpělivost a vytrvalost ve světle budou dobře odměněny vítanými změnami na obzoru a mnoha, mnoha podivuhodnými změnami na vzdáleném horizontu! Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vám fandí a podporují vás jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka Suzy: Srdečně děkuji všem, kteří napsali uznání za Matthewova poselství. Nejdražší přání zdraví a štěstí do nového roku.

Z úžasného důvodu, který hřeje u srdce, bude lednové poselství později než obvykle - osm členů mé rodiny přijede na svátky z Panamy a Nizozemska!

Veškeré dotazy a připomínky zasílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na The Matthew Books

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.
BUĎTE tím, co chcete ve svém JáShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge