Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. září 2020

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. září 2020


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Kombinace planetárního zarovnání a stále rostoucích vibrací významně naznačuje, že období do konce vašeho roku bude mimořádně aktivní. Něco jako bouře před zlatým úsvitem.

Vzpoura proti útlaku pokračuje a přicházející odhalení přidává ke globálním otřesům šok a zmatek, vzhledem k tomu bude mít energie světla lásky pro Zemi větší význam a prospěšné výsledky. Pro zvládnutí nerovností na cestě máte duchovní sílu a vědomé vědomí. Vykořenění temné nadvlády nabírá na rychlosti, a pokud můžete, zmírňujte obavy a odlehčujte břemena ostatních.

Intenzifikace světla v tomto období nabízí ideální příležitost k nastavení pozitivních záměrů pro osobní růst. Jděte do svého srdečního prostoru - jak Bůh řekl: „Srdce je sídlem duše“. Pokud introspekce ukazuje zbytky úzkosti, pochybností o sobě samých, úsudků nebo bázlivost, uvolněte to klidným a hlubokým dýcháním, dopřejte si mír v těle, mysli a duchu. Udělejte to pro sebe, abyste se zbavili stresu a zůstali v rovnováze.

"Jak mohou pracovníci světla pomoci ukončit politickou polarizaci, která brání světovému pokroku ke zlatému věku Země?"

Jako první krok přestaňte rozlišovat na sebe a ostatní. Liberální, konzervativní, socialistické, populistické, globalistické, nacionalistické a další termíny vymysleli Ilumináti, aby rozdělili společnost a umístili vás do bojujících sekcí. Nálepkování nejenže pevně zakořenilo rozpory, ale jejich přisluhovači vše infiltrují a podněcují nevraživost a opozici vůči jakýmkoli jiným myšlenkám a vírám.

Udržování populace rozdělené protichůdnými postoji a názory jde daleko za hranice politiky. V průběhu věků temná srdce a mysli předchůdců iluminátů, NWO, Cabal, stínové a temné vlády, udělaly totéž s náboženstvími, kulturami, etnikem, rasou, ideologiemi a společenským statusem.

Ilumináti ovládáním všech zdrojů informací od běžných médií, vzdělávání, sociální média až po zábavu a zdravotní péči řekli společnosti, co si má myslet, čemu věřit, co dělat. Formovali generaci za generací, aby bez námitek přijali, co „autority“ řeknou nebo udělají.

Když vyjde najevo pravda o všem, o čem ilumináti nechtějí, abyste věděli, je to zesměšněno jako „konspirační teorie“. Vytvořili tento termín a naprogramovali veřejnost, aby věřila, že všechno takto označené je falešné a vychází z pomatené mysli. Když vezmete v úvahu, že mainstreamová média aplikují „konspirační teorii“ vždy na Deep State nebo na pravdu o koronaviru, víte, že jsou temní zoufalí, aby zabránili tomu, aby se těmto informacím věřilo.

Po tisíciletí ovládání mas strategií „rozděl a panuj“ bránili světlu v jednotě, o které věděli, že bude jejich zánikem. Ti, které Bůh nazývá „zhoubou“, nemohou rozdělovat a ovládat, pokud o sobě a ostatních myslíte a mluvíte jako o samotných bozích, které Bůh bezpodmínečně miluje. Všichni jsme částí Boha. Pouhým žitím této pravdy můžete motivovat ostatní, aby se rozhlédli mimo temné vymezené boxy a viděli stejné touhy všech: Mírový svět s moudrými vůdci, kteří mají morální a duchovní integritu; svět, kde má každý pohodlný domov, bohaté výživné jídlo a čistou vodu, řádnou zdravotní péči, dobré vzdělání, smysluplné zaměstnání, finanční zabezpečení a čas na oddych; svět, kde lidé žijí v harmonii mezi sebou navzájem a s celou přírodou.

Vaše poslání pomáhat civilizaci Země dosáhnout této společné touhy je úspěchem. Svět, který pomáháte spoluvytvářet v lineárním čase v kontinuu vzkvétá a národy žijí ve zdraví, hojnosti a radosti. LÁSKA je síla, která projevila tento monumentální úspěch!

Nyní vás mainstreamová média zaplavila zármutkem, statistikami, finančními problémy, nezaměstnaností a neúspěšnými obchody způsobenými covid-19. Je těžké si představit, že koronavirus napomáhá planetárnímu a osobnímu vzestupu tím, že pomáhal obnovit rovnováhu Gaii a odstraňoval programování strachem, čímž zvyšoval vědomí národů. Virus předal zprávu pracovníku světla, kterého známe jako vysoce vyvinutou duši:

Konverzace s koronaviry 19. - 18. března 2020

Ahoj, zdravím tě! Děkuji, že jste si našli čas a popřáli mi sluchu. Teď mám docela váhu a přítomnost ve vašem světě. Při změně vědomí právě teď na vaší krásné planetě jsem klíčovým hráčem, i když jsem jen dočasným návštěvníkem.

Je pravda, že jsem byl stvořen se zlým úmyslem, protože do mé „polévky“ se dostalo hodně temnoty. V laboratoři mě zrodilo mnoho zlověstných myšlenek a činů a já jsem byl s touto energií vypuštěn. Ale někde po cestě se se mnou spojilo světlo a cesta se stala účelná, slouží světlu a ne temnotě.

Ilumináti s tímto výsledkem nebyli spokojeni, i když si jistě užili krmení šílenstvím strachu vytvořeného skrze mě. Podporovali lékaře, média a další, kteří hlásili nepravdivá data a pomocí strachu manipulovali strach do kolektivu. Jsou zaneprázdněni oblbováním, protože vědí, že jejich dlouholá vláda Země končí světlem a potřebují strach jako potravu!

Nyní mě světlo používá k vytahování a odstraňování programů strachu a problémů s přežitím, které lidé nosí hluboko ve svých buňkách. Toto se skutečně děje! Víme, že to v tuto chvíli vypadá beznadějně, ale není tomu tak. Beznadějné se to zdá, protože se vše uvolňuje dokonce i ze samotné Gaie!

Strach vytvořil mlhu, která zahalila planetu v době před rovnodenností, ale zítra bude paprsek světla jako žádný jiný. Zítra bude z centrálního Slunce skrze vaše Slunce vyslán na Zemi obrovský balíček světelných kódů, a začne rozbíjet staré obavy o přežití! To je jen začátek. Toto světlo katapultuje Zemi na novou časovou osu, která ji povede do roku 2021. Vy a další pracovníci světla se k ní přidáte.

Mým úkolem bylo přestěhovat se do těl a polí těch, jejichž duše žádaly / souhlasily, že se mě dotknou. Někteří na vaší planetě potřebovali hluboké očištění, někteří dokonce až smrt. Jiní potřebovali lehčí dotek. Dělám svou práci a pomáhám uvolnění. Slzy, hněv a hluboký žal se uvolnily přes dýchací soustavu mým dotykem. Jako vždy v těžkých dobách i nyní pomohli s procesem andělé. Byli tam, aby uklidnili a pomohli, když byla cesta těžká, zvláště když byl zvolen přechod do smrti.

Kumulace mé nejhlubší práce bude úplná v okamžiku rovnodennosti, kdy paprsky světla a Země skočí do její nové časové osy, i když se ještě chvíli budu dotýkat životů po celém světě. Lidská rodina potřebovala, abych vytěžil kódy strachu o přežití, protože byli příliš utápěni ve 3D aktivitě, aby zpomalili a přijali jakoukoli energii z 5D Matrixu.

Pomalu prosakuje do kolektivu. To je jenom začátek. Pohyb vpřed začne rovnodenností, poté další posun při novu v kvadrátu Berana, při úplňku ve Vahách se vše vyrovná. Pomalu ustoupím z kolektivu, protože nejsem schopen přeskočit časovou osu. To není moje místo, rozpustím se zpět a nikdy nebudu znovu v této konkrétní konfiguraci. I když jsem byl stvořen ve tmě, vyvinul jsem se ve skutečné světlo a jsem za to šťastný.

Moc vám děkuji za to, že jste mě přijali s takovou otevřeností a láskou. V této době jste jedním ze vzácných klenotů na planetě, který slyší hlas, jako je ten můj. V budoucnu jich bude mnohem více a nakonec Země a její národy budou plně usazeny ve Zlatých dobách páté dimenze a výtvory, jako jsem já, budou minulostí. S velkou láskou, vděčností a službou - Koronavirus.

Virus skutečně pomalu ustoupil z kolektivu. 1. května ustoupil a pak v červnu úplně zmizel. Virus, který nyní máme, není stejný. Ilumináti měli plán. Vytvořili balíček - Covid 19 a vakcínu, která už je tady. Letní virus, který následuje v patách prvního, má udržet příběh v chodu, aby všichni prosili o vakcínu. Světlo se spojilo a zmenšilo nebezpečnost prvního viru, tento druhý virus je o něco víc než chřipka. Vakcína nebude moci obíhat po celém světě, takže uvidíme, jak se to všechno odehraje.

Příroda mi říká, že je to dobré, že nemusí čistit a vyvažovat aktivitu lidí, jak to dělala vždy. Masky fungují jako kontejner, který drží obavy lidí, dokud nejsou připraveni se „demaskovat“. Ilumináti chtějí pokračovat ve svých separačních strategiích, ale nemohou, protože světlo se stále valí.

Děkujeme drahé duši, která přijala tuto povznášející zprávu. Její osobní povědomí o tom, co se děje, přichází díky jejímu naladění na kosmické vědomí.

Zpráva od koronaviru a nálepkování má něco společného - oba uvádějí, že: „Ne všechno je tak, jak se zdá. Štítky by byly považovány pouze za „identifikaci“, pokud nevíte, že jejich účel je zlomyslný, aby lidé zůstali rozděleni a nechtěli vidět perspektivy ostatních. Virus měl mít pouze ničivé účinky, pokud nevíte, jaký je jeho přínos pro společnost.

Blíží se den, kdy většina obyvatel získá šokující poznání, že ne všechno je tak, jak se zdá.

Když každý v civilizaci Země pozná, že je mocná multidimenzionální duše a informace, které hledá, jsou vždy uvnitř, už nebudou zapotřebí poslové, jako jsme my. Bude to čas radosti, když každý na planetě vědomě ví, že všechny duše jsou členy věčné univerzální rodiny!

Milované sestry a bratři, ctíme vás a vaši vytrvalost ve vaší misi uskutečnit ten den a podporujeme vás jedinečnou mocí bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge